Ako rozvíjať a podporovať zvedavosť detí

Ako rozvíjať a podporovať zvedavosť detí

Zvedavosť, teda túžba učiť sa a získavať nové poznatky, je kľúčovou zručnosťou pre každého, no je obzvlášť dôležitá pre deti. Je silou, ktorá ženie deti, aby skúmali a spochybňovali svet okolo seba. 

Všetci rodičia dúfajú, že ich deti budú mať otvorenú myseľ a túžbu učiť sa nové zručnosti. Podpora ich zvedavosti je kľúčovou súčasťou rozvoja ich akademických zručností a vyvolá v nich celoživotnú lásku k vzdelávaniu sa. 

Pomocou niekoľkých hádaniek a činností na riešenie problémov (od hračiek po zábavné hry) si deti môžu rozvíjať svoje investigatívne zručnosti a pestovať záujem o to, ako svet funguje a aká je ich úloha v ňom.

Ako vyzerá zvedavosť?

Zvedavosť má mnoho podôb a rozpoznať znaky zvedavého dieťaťa je dôležitý krok, ak im chceme pomôcť otvoriť si myseľ. V ranom veku je detská zvedavosť impulzívna, pretože deti prirodzene priťahujú nové veci. Malé deti často zapoja pri hľadaní porozumenia všetky svoje zmysly. Rozpoznáš to jednoducho, pretože sa jednoducho vecí okolo seba dotýkajú, ovoniavajú a počúvajú ich, a dokonca ich aj ochutnávajú. S rozvojom mysle, telesným rastom a osvojovaním si reči zvedavosť dieťaťa vedie k tomu, že dieťa začne klásť otázky ako „Prečo je obloha modrá?“. Existujú však aj iné signály zvedavej detskej povahy. Môžeš zaznamenať, že dieťa sa uprene na niečo alebo niekoho pozerá. Môže sa zmeniť jeho postoj a výrazy tváre a môže ďalej skúšať dotýkať sa vecí, ochutnávať a ovoniavať ich v snahe lepšie im porozumieť. Pre staršie deti zvedavosť môže znamenať, že kladú otázky o náročnejších výzvach, ktorým možno čelia v škole a vo svete. Môžu sa začať zaujímať o témy, ako sú politika, STEM či rovnosť, a začínať rozhovory na tieto témy.

Top päť výhod zvedavosti

Detstvo je skutočne výnimočné obdobie, kedy zvedavosť tvojho dieťaťa spôsobuje, že chce vedieť prakticky všetko o všetkom. Jeho rozvíjajúca sa myseľ sa hmýri otázkami. Niektoré z nich ti zrejme položí, odpovede na iné sa ale pokúsi nájsť na vlastnú päsť.

Neutíšiteľný úžas dieťaťa je skutočne výnimočný a podporiť zvedavosť tvojho dieťaťa je dar, z ktorého bude čerpať po celý zvyšok života. Okrem toho, že zvedavá myseľ dieťaťa poháňa jeho túžbu učiť sa, prináša aj kopec ďalších výhod.

1. Zvedavé deti majú lepšie inštinkty a schopnosti sebazáchovy

Pudy sebazáchovy nie sú len pre dobrodruhov a ľudí, ktorí stroskotajú na opustenom ostrove. Sú dôležitou súčasťou zručností každého človeka, pretože mu pomáhajú zostať v strehu a dokázať sa prispôsobiť neustále sa meniacemu prostrediu.

Počas toho, ako deti objavujú svet okolo seba a vyhľadávajú nové zážitky, pripravujú sa na rôzne situácie. Objavovaním nových vecí, ktoré ich ďalej prekvapujú a prinášajú im potešenie, sa učia očakávať neočakávané.

2. Zvedavé deti sú šťastnejšie a zdravšie

Všetci rodičia chcú, aby ich deti žili šťastné životy, a podporovať ich zvedavosť môže byť kľúčom k krátkodobému aj dlhodobému šťastiu. Zvedavejší ľudia zvyknú prežívať silnejšie pozitívne emócie a menej trpieť úzkosťami. To im zas pomáha cítiť v živote väčšiu spokojnosť, čo prispieva k ich lepšiemu psychickému stavu.

V krátkosti to znamená, že podporou zvedavosti svojho dieťaťa mu dávaš lepšiu šancu žiť dlhý, zdravý a šťastný život.

3. Zvedavé deti si viac uvedomujú seba

Zvedavosť sa prenáša do všetkých oblastí života. Nevedie deti len k tomu, aby si kládli otázky o svete okolo seba. Môže ich tiež viesť cestou vlastného objavovania, keď začnú prejavovať aj záujem o seba.

Táto zvedavosť a snaha lepšie porozumieť svojej mysli a osobnosti v nich často môže vyvolať otázky o svojom vlastnom vnímaní a naviesť ich, aby sa zlepšovali osvojovaním si nových zručností.

4. Zvedavé deti sú empatickejšie

Okrem toho, že chcú zvedavé deti vedieť viac o sebe, sa zaujímajú aj o ľudí okolo nich, čo je kľúčom pre rozvoj vzťahov s inými deťmi a dospelými.

Takýto záujem o ľudí môže viesť k tomu, že deti ešte lepšie porozumejú svetu prostredníctvom očí druhých. Ak budú komunikovať s inými ľuďmi a učiť sa o ich hodnotách, skúsenostiach, pohľadoch a názoroch, deti získajú schopnosť prejaviť väčšiu empatiu ku všetkým.

5. Zvedavé deti dokážu lepšie riešiť problémy a majú viac vedomostí, vďaka čomu majú lepšie výsledky v sociálnej oblasti aj vo vzdelávaní

Keďže zvedavosť je vo veľkej miere o túžbe spoznávať, niet divu, že zvedavé deti majú vyššiu šancu, že vo vzdelávaní budú úspešné. Keďže sa zvedavé deti skutočne zaujímajú o veci, ktoré ešte nepoznajú alebo nechápu, je pre ne oveľa jednoduchšie zapojiť sa a vynaložiť značné úsilie pri učení sa niečoho nového.

Toto mentálne nastavenie presahuje aj hranice akademického prostredia a zvedavé deti často dokážu lepšie riešiť problémy samostatne a prejavujú lepšie sociálne zručnosti.

10 aktivít na rozvoj zvedavosti

Krása zvedavosti spočíva v tom, že sa týka všetkých. Každé dieťa môže získať fyzické, psychologické a kognitívne výhody zvedavej mysle jednoducho tak, že ho budeme viesť k tomu, aby bolo zvedavé! 

Detská zvedavosť nemusí s pribúdajúcim vekom vymiznúť. Učenie sa deje prirodzene, keď deti môžu nasýtiť svoju zvedavosť bezpečným a hravým objavovaním podľa vlastného výberu. Pozorovania detí prispievajú súčasne k emočnému, sociálnemu, intelektuálnemu a etickému vývoju. 

Pozri si niektoré top činnosti na rozvoj zvedavosti u detí.

1. Vytvor doma vzdelávacie prostredie 

Učenie sa nedeje len v škole: deje sa všade a vytvoriť domov, ktorý nabáda k učeniu a rozvoju myslenia, je dôležitou súčasťou toho, ako zvedavosť detí udržať. 

Znamená to umožniť im prístup ku knihám a materiálom, ktoré umožňujú hru bez konca, ako sú farbičky a papier. Domov tiež môžeš zaplniť bohatými vnemami hraním hudby, vystavovaním nástenného umenia a tým, že dáš dieťaťu ochutnať nové jedlá.

2. Klaď otvorené otázky a vyzývaj k uvažovaniu 

Ak sa o svoje otázky podelíš s dieťaťom, podarí sa ti inšpirovať jeho zvedavosť a zároveň ukážeš, že ti záleží na jeho názore. Otvorené otázky nemajú priamu odpoveď, ako je „áno“ alebo „nie“, keďže takéto otázky sa dajú zodpovedať mnohými spôsobmi, ktoré znamenajú, že deti začnú samy uvažovať. 

Ak deťom budeš klásť otázky ako „Aké pocity v tebe vyvoláva...“ a „Čo si myslíš, že sa stane, ak...“, môže ich to viesť k tomu, že začnú prichádzať s vlastnými myšlienkami a hľadať spôsob, ako sa vyjadriť. Zároveň objavia svoje záujmy a názory.

3. Poskytni materiály na hru, ktoré pôsobia na detské zmysly 

Niektoré hračky sú navrhnuté tak, aby sa s nimi dieťa hralo konkrétnym spôsobom. Pri trochu odlišnom prístupe sú niektoré hračky navrhnuté tak, aby pomáhali deťom objavovať riešenia problémov a zároveň zisťovať, ako veci fungujú. 

Detské zmysly a mentálne schopnosti stimulujú kocky na tvorivé stavanie, piesok na hranie, bábiky, puzzle, netoxické umelecké materiály a hračky, ktoré možno do seba zapájať. Pri budovaní konštrukcií a stavebníc deti môžu experimentovať s veľkosťou, tvarom, počtom a textúrou, ale aj s hmotnosťou, rovnováhou a symetriou. 

Je dôležité nechať dieťa prevziať vedenie pri hre namiesto vydávania pokynov alebo hovorenia, ako by niečo malo vyzerať. Aj keď môže byť lákavé usmerňovať ich, je lepšie nechať ich riadiť sa svojou zvedavosťou.

4. Úctivo naslúchaj a reaguj na detské otázky jednoduchými a jasnými odpoveďami 

Deti nemajú veľa starostí. Preto často majú na jazyku veľa otázok. Je dôležité pozorne počúvať otázky dieťaťa a reagovať na ne spôsobom, ktorému rozumie. 

Ak je dieťa po zodpovedaní otázky stále zmätené, skús sa ho opýtať, či všetkému porozumelo. Ak nie, požiadaj ho, aby objasnilo, čomu nerozumie, aby ste to spoločne mohli zmeniť. Ak ani ty nepoznáš na niečo odpoveď, žiadny problém! Jednoducho to priznaj a spoločne nájdite odpoveď. 

Je dôležité, aby tvoje dieťa cítilo, že je v poriadku, ak niečo nevie, a aby sa pri kladení otázok nebálo. Takto sa nebude báť pýtať sa dovtedy, kým podľa svojich najlepších schopností danú vec nepochopí a neuspokojí sa s odpoveďou.

5. Podporuj zvedavosť jednoduchými a praktickými činnosťami v oblasti zručností STEM

Činnosti v oblasti STEM (veda, technológie, strojárstvo a matematika) sú skvelý spôsob, ako osloviť zvedavosť dieťaťa a zároveň rozvíjať jeho chuť po vedeckom objavovaní a riešení problémov. Deťom vo veku od deviatich rokov sa obzvlášť budú páčiť LEGO® Technic stavebnice, ktoré im umožňujú učiť sa o strojárstve a iných témach, ako sú napríklad technológie rozšírenej reality.

A čo viac, nikdy nie je priskoro začať u dieťaťa rozvíjať jeho zručnosti v týchto oblastiach. Napríklad predškoláci si môžu osvojiť koncepty programovania, ako sú sekvencie, slučky a podmienečné programovanie, pričom si zároveň budú rozvíjať schopnosti riešenia problémov, kritické myslenie, spoluprácu a sociálne a emočné zručnosti.

6. Ukáž deťom svet a trávte čas činnosťami ako rodina

Deti v každom veku milujú objavovať, no ešte viac ich to baví, keď to nerobia samy! Vziať deti na rodinný výlet je skvelý spôsob, ako ich inšpirovať, naštartovať ich zvedavosť a zároveň tvoriť drahocenné spomienky.

Výlet do múzea, zoo, komunitného centra, LEGOLANDU, centra LEGOLAND Discovery alebo na stanovačku pod holým nebom. To sú všetko skvelé spôsoby, ako objavovať svet spolu s dieťaťom a rozprúdiť jeho myslenie o svete, ktorý ho obklopuje.

7. Poskytni deťom základné nástroje na objavovanie

Či už objavujú svet s tebou alebo samostatne, ak budú mať tie správne nástroje a hračky, pomôže im to v rozvoji kľúčových zručností a umožní im to spoznávať svoje prostredie.

Napríklad lupa, magnet, vedierko a lopatka, pasca na chrobáky či dokonca krajčírsky meter sú všetko veci, pomocou ktorých deti môžu posunúť svoju zvedavosť o kúsok ďalej namiesto obyčajného pozorovania, pretože môžu s vecami okolo seba interagovať a skúmať ich.

Starším deťom od 9 do 12 rokov môžeš okrem spoznávania okolitého sveta pomôcť zlepšovať ich schopnosti riešenia problémov a zároveň im predstaviť svet počítačovej vedy pomocou stavebnice LEGO® MINDSTORMS®.

Vďaka stavebnici LEGO® Creator 3in1 si deti môžu vybrať až z troch rôznych modelov z rôznych oblastí záujmu. To znamená viacero možností na objavovanie nových vecí!

8. Zapoj sa do činností miestnej komunity

Hľadaním zážitkov v miestnej komunite môžeš stimulovať zvedavosť svojho dieťaťa. Môže to napríklad znamenať, že ho vezmeš so sebou v rámci bežných povinností, ako je nákup potravín, ale aj na miestne podujatia, ako sú rôzne oslavy, sprievody a festivaly.

Môžeš dokonca dieťa vziať na podujatie, ktoré je prospešné pre komunitu a ktoré zahŕňa dobrovoľnícku činnosť, ako je upratovanie pláže či parku.

9. Podporuj zbieranie

Mnohí z našich dospelých staviteľov začali so zbieraním ešte ako deti. Deti pri skúmaní sveta rady zbierajú veci, ako sú kamienky, ulity, nálepky či dokonca hračky. Všetky poslúžia ako trofeje, ktoré pripomínajú jednotlivé objavné výpravy.

Okrem toho, že to stimuluje ich tvorivosť, deti, ktoré zbierajú rôzne predmety, spoznávajú hodnotu zodpovednosti a trpezlivosti, ako postupne dospievajú a starajú sa o svoje drahocenné zbierky.

Deti si tiež môžu vytvoriť kolekciu postáv v podobe minifigúrok LEGO®, s ktorými sa môžu hrať alebo ich vystaviť. Každá minifigúrka je zabalená a dopredu nevedia, o ktorú ide. Rozširovanie kolekcie sa tak stáva nesmierne vzrušujúcim, čo deťom pomáha rozvíjať svoju vášeň pre zberateľstvo.

10. Používaj minimálne obmedzenia čo najbezpečnejším spôsobom a nechaj deti, nech sú deťmi

Zo všetkých spôsobov, akými môžeme v deťoch podporiť zvedavosť, je azda najdôležitejší (a najjednoduchší) jednoducho ich nechať skúmať, objavovať, učiť sa a uspokojovať svoju zvedavosť vlastným spôsobom.

Popri tom, že im umožníme v plnej miere si vychutnať radosti riešenia problémov a objavovania vecí vlastným tempom, vďaka tomu, že ich necháme hrať sa s minimálnymi obmedzeniami, si deti môžu budovať sebavedomie a upevňovať svoj pozitívny vzťah k učeniu.

S našimi LEGO® Education stavebnicami a všetkými činnosťami, ktoré sme spomenuli, sa môžu deti v bezpečí učiť riešiť problémy, rozvíjať svoje kritické myslenie a zároveň aktívne hasiť svoj smäd po odpovediach v témach STEM.

Buildings
Buildings
Budovy
Vlaky
Vesmír
Vozidlá
Videohry
Poďte na to