Pripomienky k zjednodušeniu ovládania

Zjednodušenie ovládania

Spoločnosť LEGO Group berie svoj záväzok poskytovať všetkým používateľom efektívnu komunikáciu a digitálnu dostupnosť veľmi vážne. Na dodržanie tohto záväzku preto neustále zlepšujeme digitálne prostredie a používame príslušné štandardy na zjednodušenie ovládania. Budeme radi, ak nám k zjednodušovaniu ovládania na webe LEGO.com poskytnete pripomienky. Ak v niektorej časti našej webovej lokality narazíte na problémy so zjednodušením ovládania, kontaktujte nás.