LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY®

Téma LEGO® SERIOUS PLAY® vznikla ako skúsenostný proces navrhnutý na využitie v riadených seminároch s dospelými. Jej účelom je viesť k dialógu, podporovať reflexiu, rozvíjať zručnosti v oblasti riešenia problémov a používanie predstavivosti. Stavebnice SERIOUS PLAY® ako Začiatočnícka súprava sú však vhodné aj na rozvoj zručností kritického myslenia u detí od šiestich rokov. Každá stavebnica bola vytvorená tak, aby rozvíjala rôzne zručnosti, ako je reflexia a dialóg, ktoré zlepšia prácu na seminári. Tento inovatívny prístup v oblasti interakcie je hodnotný v pracovnej oblasti aj vo vzdelávaní a pomáha účastníkom otvoriť sa prostredníctvom prístupného média hry.
Počet zobrazených produktov: 4
...0000000000
1 z 1