Batwing VIP prednostný prístupDo obchodu

Batwing VIP prednostný prístupDo obchodu

Spôsoby platby

K dispozícii je možnosť platiť kreditnou kartou, inkasom alebo na faktúru.

Kreditná a debetná karta

Prijímame platby kartami MasterCard a Visa. Suma sa na kreditnej karte zaúčtuje až po odoslaní objednávky. Na lokalite LEGO.com môžete nakupovať bez obáv a s vedomím, že transakcie sú chránené zabezpečením na najvyššej úrovni, a to šifrovaním SSL (ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na položku Informácie o lokalite nižšie).

Počas objednávky dôjde k autorizácii vašej kreditnej karty. V rámci tohto procesu autorizácie vaša banka na účte zadrží sumu objednávky.

Inkaso

Ak si vyberiete inkaso, fakturačná a dodacia adresa sa musia nachádzať v Nemecku. Suma sa na účte zaúčtuje až po odoslaní objednávky LEGO®. Uistite sa, že na účte je dostatočný zostatok. Zaúčtovanie časti sumy nie je pri použití inkasa ako spôsobu platby akceptované.  

Faktúra

Platby na faktúru prijímame len v Nemecku, Švajčiarsku a Holandsku. Pri ktorejkoľvek objednávke si však vyhradzujeme právo požadovať platbu vopred alebo platbu kreditnou kartou.

Ak si vyberiete fakturáciu, fakturačná a dodacia adresa sa musia nachádzať v Nemecku, Švajčiarsku alebo Holandsku. Celú sumu platby za objednávku je nutné previesť do 18 dní od prijatia tovaru a faktúry. Ak sa platba počas tohto obdobia neuskutoční, dopustíte sa porušenia zmluvy z dôvodu omeškania platby a budeme mať nárok žiadať úrok z omeškania vo výške 5 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou. Objednané položky budú podľa zákona naďalej patriť nám, kým za ne nedostaneme celú sumu platby. Odošleme najviac 3 pripomenutia zaplatenia faktúry. Potom dôjde k vymáhaniu dlhu.

Objednávka a faktúra by mali byť doručené v rozpätí najviac 5 pracovných dní (pondelok až piatok s výnimkou štátnych sviatkov). O prípadnom oneskorení doručenia objednávky alebo faktúry nás informujte. Kontaktné informácie vrátane bezplatného telefónneho čísla pre všetky krajiny, do ktorých online obchod LEGO doručuje tovar, nájdete na lokalite service.LEGO.com. Vo väčšine európskych krajín nás tiež môžete kontaktovať na čísle (00800) 5346 1111 (pri volaní na bezplatné telefónne číslo z mobilného telefónu sa môžu účtovať poplatky vášho mobilného operátora). Faktúru si ponechajte ako ďalšie potvrdenie o nákupe.

Platby v hotovosti nie sú akceptované. Pri ktorejkoľvek objednávke si vyhradzujeme právo požadovať platbu kreditnou kartou alebo platbu vopred. Nárok na všetky produkty sa neprevedie, kým nedostaneme celú sumu platby. Nenesieme zodpovednosť za žiadne ďalšie poplatky, ktoré môžu účtovať banky pri medzinárodných transakciách.