LEGO atbilstība — runājiet

RUNĀJIET

LEGO atbilstības ziņošanas līnija LEGO Group trešajām pusēm

Ja jūs kā LEGO Group trešā puse uzskatāt, ka ir noticis likuma, LEGO Group atbildīgas uzņēmējdarbības principu, LEGO Group politiku, standartu vai uzvedības noteikumu pārkāpums vai jums ir aizdomas par jebkādu šādu pārkāpumu, izmantojiet mūsu LEGO atbilstības ziņošanas līniju. Šis ir konfidenciāls pakalpojums, ko nodrošina neatkarīgs uzņēmums NAVEX un kur jebkura LEGO Group trešā puse var paust savas bažas.

  •  Jūs varat izvēlēties iesniegt ziņojumu internetā vai pa tālruni.
  •  Jūsu sniegto informāciju uzņēmums NAVEX konfidenciālā veidā nosūtīs uzņēmumam LEGO Group. Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties norādīt savu vārdu.
  •  Visi ziņojumi, kas saņemti pa LEGO atbilstības ziņošanas līniju, tiek apstrādāti konfidenciāli, un to veic īpaši LEGO darbinieki, kur ir speciāli apmācīti šādām situācijām un ir gatavi palīdzēt.
  •  Par katru ziņojumu tiks veikta izmeklēšana, un mēs labāk vēlamies saņemt ziņojumus par situācijām, par kurām izmeklēšanas gaitā secinām, ka problēmu tomēr nav, nevis palaist garām īstu problēmu, par kuru nav ziņots.
  •  LEGO atbilstības ziņošanas līnija nav ārkārtas dienests: lūdzu, neizmantojiet šo vietni, lai ziņotu par situācijām, kurās pastāv tūlītēji draudi dzīvībai vai īpašumam. Reakcija uz ziņojumiem, kas iesniegti, izmantojot šo pakalpojumu, var nebūt tūlītēja. Ja jums nepieciešama palīdzība ārkārtas situācijā, sazinieties ar vietējiem ārkārtas dienestiem un/vai iestādēm.

PAR KO ZIŅOT

RUNĀJIET par ētiska rakstura bažām, kā arī pārkāpumiem vai aizdomām par tiem darījumos ar uzņēmumu LEGO Group

Lūdzu, ziņojiet šādos gadījumos:

  •  jebkādi likumu pārkāpumi vai aizdomas par tiem;
  •  jebkādi LEGO Group atbildīgas uzņēmējdarbības principu pārkāpumi vai aizdomas par tiem;
  •  jebkādi LEGO Group politiku pārkāpumi vai aizdomas par tiem;
  •  jebkādi LEGO Group uzvedības standartu pārkāpumi (piemēram, uzmākšanās, iebiedēšana, pakļaušana netaisnībai un diskriminācija) vai aizdomas par tiem;
  •  pamatotas aizdomas par juridisko, grāmatvedības vai normatīvo prasību pārkāpumiem vai jebkāda apšaubāma rīcība.

LEGO atbilstības līnija neapstrādā jautājumus klientu apkalpošanas dienestam; ar klientu apkalpošanas dienestu var sazināties šeit.

Atriebība netiks pieļauta

Mēs vēlamies, lai, runājot vai lūdzot padomu, jūs justos droši. LEGO Group nekādā gadījumā nepieļauj atriebību pret personām, kas ir ziņojušas par problēmu vai palīdzējušas izmeklēšanai.

Lai runātu, ziņotu par savām bažām un lūgtu palīdzību, ir nepieciešama drosme, un dažkārt mūs attur bailes no apkārtējo reakcijas. Ir jāziņo par gadījumiem, kad pret trešo pusi, kura ir ziņojusi par problēmu, tiek vērsta jebkāda atriebība.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tīšas nepatiesas apsūdzības netiks pieļautas. Turklāt ziņošana par problēmu neatbrīvo trešo pusi no atbildības par savas nepareizas rīcības sekām.