LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® pirmsākumos bija eksperimentāls process, kas tika veidots izmantošanai īpaši organizētos semināros pieaugušajiem, lai veicinātu dialogu un refleksiju, kā arī pilnveidotu problēmu risināšanas iemaņas prasmi izmantot iztēli. Tomēr SERIOUS PLAY® komplekti, piemēram, sākuma komplekts, ir piemēroti arī kritiskās domāšanas prasmju veidošanai bērniem no 6 gadu vecuma. Katrs komplekts ir paredzēts noteiktu prasmju attīstīšanai, piemēram, refleksijai un dialogam, lai semināri sniegtu maksimālu rezultātu. Šī inovatīvā pieeja mijiedarbībai ir vērtīga gan uzņēmējdarbībā, gan izglītībā, un tā rada rotaļīgu vidi, kas palīdz dalībniekiem atvērties.

Tiek rādīti 4 produkti

Produkti

Rāda 4 no 4 rezultātiem