Juridiskais paziņojums

Lasīt mūsu privātuma politiku

Lasīt par godīgu rīcību

Brošūra par godīgu rīcību

Lietotņu lietošanas noteikumi

Sīkfaili

Responsible Disclosure Policy

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, pirms sākat lietot vietni. Lietojot vietni, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet vietni.

Vietne pieder un to pārvalda LEGO A/S, saskaņā ar Dānijas likumiem dibināts uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Dānijā. LEGO A/S uztur vietni, kurā jums pieejama izklaide un informācija. Jūs drīkstat brīvi pārlūkot vietni. Jūs drīkstat lejupielādēt vietnē redzamos materiālus nekomerciālai izmantošanai mājās, ar nosacījumu, ka jūs nepārkāpjat autortiesību, preču zīmju un citos īpašumtiesību paziņojumos norādīto. Taču jūs nedrīkstat bez LEGO A/S rakstiskas piekrišanas kopēt, pavairot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, nodot vai izplatīt vietnes saturu, tostarp tekstu, attēlus, audio un video materiālus publiskiem vai komerciāliem mērķiem. Pakalpojumiem, ko LEGO Group sniedz vietnē shop.LEGO.com, LEGO Group juridiska persona var darboties kā vietējais tirgotājs shop.LEGO.com uzņēmējdarbības nodrošināšanai. LEGO Group juridiskā persona, kas darbojas kā tirgotājs, būs skaidri norādīta vietējā shop.LEGO.com vietnē.

Noteikumi un nosacījumi

  1. Jums jāpieņem, ka visu saturu, ko redzat vai lasāt šajā vietnē, aizsargā autortiesības, ja vien nav norādīts citādi, un to drīkst izmantot tikai saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. LEGO A/S negarantē un neapliecina, ka šajā vietnē pieejamo materiālu izmantošana nepārkāps trešo pušu tiesības, kas nepieder vai kas nav saistītas ar LEGO A/S. Attēli ir vai nu LEGO A/S īpašums, vai arī tiek izmantoti ar tā atļauju. Nedz jūs, nedz kāds cits ar jūsu atļauju nedrīkst izmantot šos attēlus, ja vien tas nav nepārprotami atļauts šajos noteikumos un nosacījumos. Attēlu neatļauta lietošana var būt likumu par autortiesībām, preču zīmēm, privātumu un publiskumu, kā arī saziņas regulējuma un statūtu pārkāpums.

  2. LEGO A/S veic saprātīgi iespējamās darbības, lai vietnē sniegtu precīzu un aktuālu informāciju. Taču LEGO A/S negarantē un neapliecina informācijas precizitāti. LEGO A/S neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par vietnes satura kļūdām vai izlaidumiem.

  3. Turklāt risku par vietnes izmantošanu un pārlūkošanu uzņematies jūs. Nedz LEGO A/S, nedz cita puse, kas iesaistīta vietnes radīšanā, veidošanā vai nodošanā, nav atbildīga ne par kādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai ar sankcijām saistītiem zaudējumiem, kas radušies no jūsu piekļuves šai vietnei vai tās izmantošanas. Neierobežojot minēto, viss šajā vietnē tiek nodrošināts “TĀDS, KĀDS TAS IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR ATBILSTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM VAI PĀRKĀPUMA NEESAMĪBU. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt netiešās garantijas, tādēļ minētie izņēmumi uz jums var neattiekties. Pārbaudiet, vai vietējos likumos nav ietverti aizliegumi vai ierobežojumi attiecībā uz netiešo garantiju izslēgšanu. LEGO A/S arī neuzņemas nekādu atbildību un saistības par vīrusiem, kas var inficēt jūsu datora aprīkojumu, un zaudējumiem, kas var tikt nodarīti tam vai citam īpašumam, kurā jūs piekļūstat savam kontam, izmantojot vai pārlūkojot vietni, lejupielādējot jebkādus materiālus, datus, tekstu, attēlus, video vai audio failus no vietnes.

  4. Jebkāda saziņa vai materiāls, kuru jūs nosūtāt vietnei elektroniskajā pastā vai citādi, tostarp jebkuri dati, jautājumi, komentāri, ierosinājumi vai tamlīdzīgi, ir un tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un bez īpašumtiesībām. Visu, ko jūs nododat vai publicējat, LEGO A/S vai tā saistītie uzņēmumi var izmantot jebkādam mērķim, tostarp, bet ne tikai, reproducēšanai, izpaušanai, nodošanai, publiskošanai, pārraidīšanai un publicēšanai. Turklāt LEGO A/S drīkst brīvi izmantot idejas, koncepcijas, zinātību vai paņēmienus, kas ietverti saziņā, ko jūs neatkarīgi no iemesla esat sūtījuši vietnei, tostarp, bet ne tikai, saistībā ar produktu izstrādi, ražošanu un virzīšanu tirgū, izmantojot šādu informāciju.

  5. Vietnē redzamās preču zīmes un logotipi ir LEGO Group preču zīmes. Nekas no šīs vietnes satura nav uzskatāms par netiešu vai atrunātu licences vai tiesību piešķiršanu uz vietnē redzamo preču zīmju izmantošanu bez LEGO Group rakstiskas atļaujas vai tādas trešās puses atļaujas, kurai pieder vietnē redzamās preču zīmes. Informāciju par preču zīmju izmantošanu skatiet LEGO Group godīgas rīcības politikā.

  6. LEGO Group nav pārskatījusi visas vietnes, kuras ir saistītas ar vietni, un nav atbildīga par tādu lapu saturu, kuras atrodas ārpus vietnes vai citās vietnēs, no kurām saites ved uz vietni. Veidojot saites uz citām lapām, kas atrodas ārpus vietnes, vai citām vietnēm, risku uzņematies jūs.

  7. Vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, ko pārvalda trešās puses, nevis LEGO Group. Šādas saites jums tiek piedāvātas tikai ērtības labad. LEGO Group nekontrolē šādas tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to saturu. Fakts, ka šajā vietnē ir saites uz citām vietnēm, nenozīmē, ka LEGO Group tās apstiprina, apliecina vai iesaka šīs vietnes lietot, un tas arī nerada saistību ar to pārvaldītājiem. LEGO Group atsakās no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām par citās vietnēs izvietotā satura precizitāti, likumību, uzticamību vai derīgumu un noraida jebkādu atbildību par zaudējumiem, kaitējumu, prasījumiem, saistībām vai sliktu ietekmi, kas radusies, lietojot trešās puses tīmekļa vietnes vai to saturu, kam persona piekļuvusi tieši vai netieši caur šajā vietnē esošajām saitēm.

  8. LEGO Group var jebkurā brīdī pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus, atjauninot šo publikāciju. Šādas pārskatītas versijas jums ir saistošas, tādēļ jums periodiski ir jāapmeklē šī lapa un jāizlasa spēkā esošie un jums saistošie noteikumi un nosacījumi.

Rīkojieties godīgi!

©2022 The LEGO Group

TM un ® norāda LEGO Group preču zīmes