Atbildīgas izpaušanas politika

Ja uzskatāt, ka esat atradis drošības ievainojamību kādā no mūsu tīmekļa vietnēm vai lietotnēm, mēs aicinām jūs nekavējoties ziņot par to mums. Mēs izpētīsim visus likumīgi pieejamos pārskatus un darīsim visu iespējamo, lai ātri novērstu problēmu. Tomēr pirms ziņošanas, lūdzu, pārskatiet šo lapu un pievērsiet uzmanību tam, par kādām problēmām šajā kanālā nevajadzētu ziņot.

Ja vēlaties ziņot par cita veida problēmu, lūdzu, izmantojiet tālāk sniegtās saites.

– LEGO® Account konts. Pašapkalpošanās vietne https://identity.lego.com
– Shop@home, VIP programma un citas problēmas https://www.lego.com/service
– Klientu apkalpošana https://www.lego.com/service
– Ar privātumu saistītas problēmas. Sazinieties ar mūsu privātuma jautājumu speciālistu, kā norādīts lapā https://www.lego.com/legal/legal-notice/privacy-policy

Ja jūs, ziņojot mums par drošības problēmu, ievērojat tālāk norādītās politikas, mēs, atbildot uz jūsu ziņojumu, neierosināsim pret jums tiesas procesu vai izmeklēšanu par tiesību normu ievērošanu. Mēs lūdzam, lai jūs:

– dotu mums saprātīgu laika periodu problēmas, par kuru jūs ziņojat, izmeklēšanai un risināšanai, pirms publiski sniedzat jebkādu informāciju par ziņojumu vai paziņojat šādu informāciju citiem;
– neveiktu nekādas darbības ar individuāliem kontiem (tostarp piekļuvi konta datiem vai šo datu modificēšanu), ja konta īpašnieks nav sniedzis piekrišanu šādām darbībām;
– labticīgi censtos izvairīties no citu personu privātuma pārkāpšanas, ieskaitot (bet neaprobežojoties ar) datu iznīcināšanu un mūsu pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai traucēšanu;
– nekādā nolūkā neizmantotu jūsu atklāto drošības problēmu (tas ietver papildu risku radīšanu, piemēram, mēģinājumu apdraudēt sensitīvus uzņēmuma datus vai papildu problēmu meklēšanu);
– nepārkāptu nekādus citus spēkā esošus tiesību aktus vai noteikumus.

Mēs nepiedāvājam apbalvošanas programmu par kļūdu atrašanu.

Ārpus darbības lauka

– Surogātpasts un sociālās inženierijas paņēmieni.
– Pakalpojumatteices uzbrukumi.
– Satura iespraušana. Satura publicēšana vietnē LEGO.com ir pamata funkcija, un satura iespraušana (saukta arī par “satura izlikšanos” vai “HTML iespraušanu”) ir nepiemērota, ja vien jūs nevarat skaidri norādīt uz nozīmīgu risku.
– Drošības problēmas trešo pušu lietotnēs vai tīmekļa vietnēs, kas izmanto LEGO zīmolu, bet ko ir licencējuši partneri. Mēs nepārvaldām šādas lietotnes vai tīmekļa vietnes, un uz tām neattiecas mūsu drošības testēšanas vadlīnijas.

Kontaktinformācija
——————–

– E-pasts whitehat@lego.com

Lūdzu, norādiet šādu informāciju:
– Problēmas apraksts
– Laiks, kad saskārāties ar problēmu
– Kādas darbības jāveic, lai šo problēmu atkārtotu
– Jūsu domas par to, kā mēs varētu šo problēmu risināt
– Jūs varat dalīties ar skriptiem vai tīkla trasējumiem

Ja iespējams, lūdzu, rakstiet e-pasta ziņas angļu valodā, lai mēs tās varētu apstrādāt efektīvāk.