Atbildīgas izpaušanas politika

Ja uzskatāt, ka esat atklājis LEGO® produkta drošības ievainojamību, pastāstiet mums par to.

Ja vēlaties ziņot par citu problēmu, kas nav saistīta ar drošību, izmantojiet tālāk sniegtās saites, lai saņemtu palīdzību.

– LEGO® konts. Pašapkalpošanās vietnē https://identity.LEGO.com
– Shop@home, VIP programma un citas problēmas https://www.LEGO.com/service
– Klientu apkalpošana https://www.LEGO.com/service
– Ar privātumu saistītas problēmas. Sazinieties ar mūsu privātuma jautājumu speciālistu, kā aprakstīts lapā https://www.LEGO.com/legal/legal-notice/privacy-policy

Kā ziņot mums par drošības ievainojamību
Ja uzskatāt, ka esat atklājis drošības ievainojamību kādā no mūsu tīmekļa vietnēm vai lietotnēm, mēs aicinām nekavējoties ziņot par to mums. Mēs atzinīgi vērtējam ziņojumus no visiem, tostarp izstrādātājiem, pētniekiem un klientiem.
Lai ziņotu par drošības ievainojamību, sazinieties ar mums šeit un iekļaujiet šādu informāciju:

– Vietrādis URL vai IP adrese, kur konstatējāt problēmu. Laiks, kad atklājāt problēmu.
– Problēmas apraksts, ieskaitot to, ko redzējāt un ko bija paredzēts redzēt.

– Saraksts ar darbībām, kas jāveic, lai atkārtotu problēmu, vai video demonstrācija, ja problēma ir sarežģīta.

Kā LEGO Group rīkojas, saņemot ziņojumu par ievainojamību
LEGO Group jums nosūtīs automātisku atbildi, lai jūs zinātu, ka esam saņēmuši jūsu ziņojumu, un mēs ar jums sazināsimies, ja būs nepieciešama papildinformācija.

Ņemiet vērā, ka mēs nepiedāvājam apbalvošanas programmu par kļūdu atrašanu. Tas nozīmē, ka LEGO Group nemaksā atlīdzību par atklātajām drošības ievainojamībām.

Lai aizsargātu savus klientus, mēs izmeklējam visas ziņotās problēmas, bet neapstiprinām tās publiski.

Ko mēs no jums prasām
• Labticīgi centieties izvairīties no citu personu privātuma pārkāpšanas un juridiskiem pārkāpumiem, ieskaitot (bet ne tikai) datu iznīcināšanu un mūsu pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai traucēšanu.
• Nekādā nolūkā neizmantojiet atklāto drošības problēmu. (Tas ietver papildu risku radīšanu, piemēram, mēģinājumu apdraudēt sensitīvus uzņēmuma datus vai papildu problēmu meklēšanu.)
• Nepārkāpiet nekādus citus spēkā esošus tiesību aktus vai noteikumus.