Godīga rīcība

Lūdzu, rīkojieties godīgi

Skatiet arī mūsu brošūru par godīgu rīcību

Cienījamais patērētāj, klient, meklētāj vai pat konkurent!

Šis ir ziņojums par autortiesībām, preču zīmēm, negodīgu konkurenci un citiem juridiskiem jautājumiem. Mums nepatīk LEGO® elementu pirātiskās kopijas, kuras esam redzējuši, it sevišķi pēdējo 25 gadu laikā. Vēlamies paskaidrot, kādēļ tā.
Nacionālie likumi par patentiem, dizainparaugiem un preču zīmēm, kā arī šo likumu un ar to saistīto noteikumu ievērošana dažādās valstīs ļoti atšķiras. Daudzās valstīs pat nav pieņemti likumi, kas pasargātu no negodīgas konkurences. Pēdējā laikā situācijas, kad nav likumu, kas cīnītos pret viltojumiem, preču zīmju pārkāpumiem utt., konfrontē oriģinālo tiesību īpašniekus ar aizvien jaunām problēmām, ko rada kopiju ražotāji. Tā kā absolūts regulējuma trūkums nepārprotami veicina viltojumus un kopiju ražošanu, LEGO Group, protams, atbalsta darbības, ko šobrīd veic dažas valdības, ieviešot produktu un preču zīmju aizsardzību valstu tiesību aktos.

Mēs arī atbalstām Eiropas Savienības regulu par viltotu produktu konfiskāciju un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (PIĪO) un Eiropas Savienības centienus stiprināt un saskaņot attiecīgos likumus. Pat ļoti attīstītos tirgos likumiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir savas vājās vietas un daži trūkumi. Tādēļ noteikumu izpildes nodrošināšanas un likumu grozījumu procesi var būt ļoti lēni.

Bieži vien ir pārāk sarežģīti, laikietilpīgi un dārgi iegūt aizsardzību pret preču zīmju un produktu kopēšanu. Tādēļ LEGO Group starptautiskā mērogā sadarbojas ar citiem zīmolu produktu ražotājiem, lai stiprinātu, saskaņotu un vienkāršotu starptautisko regulējumu un tā piemērošanu.

Nesen veikta aptauja Eiropas uzņēmumos, kas ražo zīmola preces, rāda, ka vairāk nekā 80% respondentu pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz reizi redzējuši savu produktu imitācijas. Vien apmēram puse no tiem ir veikuši juridiskus pasākumus pret atdarinātājiem. Otra puse kā galvenos iemeslus savu tiesību neaizstāvēšanai minēja apgrūtinošās procedūras, lielās izmaksas un neskaidrību par iznākumu prakšu lielās dažādības dēļ pat Eiropas Savienības ietvaros. Tas jo īpaši parāda, ka šajā jomā ir jāuzlabo tiesiskais regulējums.

Tomēr vispārīgā informētība par to, ka radošajiem produktiem ir nepieciešama labāka aizsardzība, uzlabojas. Mēs LEGO Group uzskatām, ka jebkurš oriģināls produkta dizains ir jāaizsargā pret kopēšanu, kamēr vien tas tiek ražots un tirgots. Un ir jābūt iespējai vienkārši apturēt šādu kopēšanu un citus pārkāpumus. Mēs arī uzskatām, ka dizainparaugus, uzņēmumu nosaukumus un preču zīmes nedrīkst izmantot nesaistītās vietās bez īpašnieka piekrišanas. Katru gadu mūsu juridiskā nodaļa risina simtiem incidentu saistībā ar mūsu tiesību pārkāpumiem, seko līdzi attīstības tendencēm pasaulē un regulāri vēršas tiesā saistībā ar pārkāpumiem, mēģinot panākt, lai klienti varētu būt droši, ka viss, kam ir LEGO Group preču zīme vai raksturīgās produktu iezīmes, ir LEGO zīmola produkts. Šāda rīcība ir ne tikai mūsu uzņēmuma, bet arī klientu, jo īpaši bērnu, interesēs visā pasaulē. Tādēļ mēs esam formulējuši attieksmes un prakses, kuru uzdevums ir nodrošināt godīgu konkurenci un godīgu attieksmi pret patērētājiem. Dažas no tām mēs varam īstenot un īstenojam tiesiskā ceļā. Mēs vēlamies, kaut varētu dažas no tām īstenot jomās, kur sastopami pārkāpumi.

Mēs tikai lūdzam rīkoties godīgi un dot patērētājiem iespēju pieņemt apzinātu lēmumu par pirkumu.

Kā LEGO® faniem atsaukties uz LEGO produktiem internetā?
LEGO Group apzinās, ka daudzi LEGO fani pasaulē izmanto internetu, lai dalītos ar informāciju un idejām saistībā ar mūsu produktiem. Ir izveidotas vairākas neoficiālas mājaslapas, un šķiet, ka tajās ir diezgan liela rosība un interese. Diemžēl dažās vietnēs LEGO logotips un LEGO preču zīmes tiek izmantotas veidā, kas varētu radīt neskaidrību par to, vai šīs vietnes sponsorē vai apstiprina LEGO Group.

Tādēļ mēs esam izstrādājuši šīs vadlīnijas, kas palīdzēs interneta lietotājiem, kuri vēlas atsaukties uz LEGO produktiem nekomerciālos nolūkos, atsaukties uz LEGO preču zīmēm pareizi. Tomēr jums jāsaprot, ka nav iespējams izveidot striktus un ātri īstenojamus noteikumus par mūsu preču zīmju pareizu izmantošanu. Tas ir tādēļ, ka mūsu mērķis ir novērst tādu lietojumu, kas, aplūkojot to vispārīgā kontekstā, visticamāk, radīs neskaidrības par mūsu preču zīmēm vai skaidru robežu izplūšanu, vai maldinās klientus, liekot viņiem uzskatīt, ka pastāv saistība ar LEGO Group vai tiek veikta sponsorēšana. Tā kā izmantojums dažādos kontekstos var skatītājam radīt atšķirīgu iespaidu (vai maldīgu iespaidu), vispārinājumi ne vienmēr attiecas uz konkrētiem gadījumiem. Tomēr mēs piedāvājam šīs vadlīnijas un lūdzam jūsu palīdzību, lai mūsu preču zīmes būtu spēcīgas un atšķirīgas.

Kas ir preču zīme?
Preču zīme ir vārds, simbols vai dizainparaugs, tostarp logotips, produktu vai to iepakojuma forma, kas atšķir viena uzņēmuma produktus no cita uzņēmuma produktiem. Dažās valstīs LEGO Basic Brick aizsargā preču zīmes reģistrācija. Preču zīmi var arī izmantot, lai parādītu preču zīmes īpašnieka apliecinājumu vai apstiprinājumu par materiāliem, kam ir šī preču zīme.

Preču zīmei jābūt aizsargātai
Jābūt iespējai pēc preču zīmes atšķirt viena uzņēmuma produktus no cita uzņēmuma produktiem. Ja preču zīme zaudē šo spēju, īpašnieks var secināt, ka tā vairs neliedz citiem to izmantot. Īpašniekam ir jānovērš savu preču zīmju nepareiza lietošana, lai nemaldinātu sabiedrību. Tādēļ LEGO Group ļoti aktīvi darbojas visā pasaulē, lai novērstu ļaunprātīgu preču zīmju izmantošanu.

LEGO logotipu nedrīkst izmantot neoficiālās tīmekļa vietnēs
Koši sarkanais LEGO logotips ir kļuvis par vienu no pasaules atpazīstamākajām preču zīmēm. Mēs esam smagi strādājuši, lai šo logotipu padarītu par bērniem paredzētu augstas kvalitātes radošu produktu simbolu. Logotips pārstāv LEGO Group, un mēs nedrīkstam riskēt ar šī simbola atšķirīguma izzušanu. Tādēļ mēs pieprasām, lai LEGO logotips NEKAD netiktu izmantots neoficiālās tīmekļa vietnēs.

LEGO preču zīmes neoficiālās tīmekļa vietnēs var izmantot noteiktos ierobežotos gadījumos.
LEGO preču zīmes (bet ne logotipu) var izmantot nekomerciāliem nolūkiem, lai atsauktos uz LEGO produktiem vai elementiem, kas tiek parādīti vai apspriesti tīmekļa vietnē, ja vien preču zīme nav izcelta nevietā vai netiek izmantota veidā, kas var vērotājam radīt maldīgu priekšstatu, ka vietni sponsorē vai ir pilnvarojusi LEGO Group.

LEGO preču zīmes pareizs lietojums tīmekļa vietnē
Izmantojot LEGO preču zīmi, to vienmēr lieto kā īpašības vārdu, nevis lietvārdu. Piemēram, pareizi ir teikt “NO LEGO KLUCĪŠIEM BŪVĒTI MODEĻI”. Nekādā gadījumā nevajag teikt “NO LEGO BŪVĒTI MODEĻI”. Turklāt preču zīmei jābūt vienādā burtveidolā ar pārējo tekstu, nevis izolētai vai izceltai no tā. Citiem vārdiem sakot, preču zīmes nevajag nedz izcelt, nedz uzsvērt. Visbeidzot, LEGO preču zīme vienmēr jāpapildina ar ® simbolu.

LEGO preču zīmi nevar izmantot interneta adresē
LEGO preču zīmi nedrīkst iekļaut interneta adresē. Interneta adreses ir kļuvušas par noderīgu rīku, kuru cilvēki izmanto mājaslapas identificēšanai. Izmantojot vārdu “LEGO” domēna nosaukumā, tiktu radīts maldinošs iespaids, ka LEGO Group sponsorē attiecīgo mājaslapu.

Izmantojiet atrunu
Atrunu vajadzētu izmantot, ja tīmekļa vietnē ir redzama LEGO preču zīme. Piemērota atruna varētu būt: “LEGO® preču zīme pieder uzņēmumu grupai LEGO Group, kas nesponsorē šo vietni, nesniedz tai pilnvaras un to neapstiprina”. Taču atruna nepareizu preču zīmes izmantojumu nevērš par labu. Tādēļ LEGO logotipa vai LEGO preču zīmes nepareizu izmantojumu nevar novērst ar atrunu.

Kas ir autortiesības?
Autortiesības ir ekskluzīvas tiesības jebkādā veidā izgatavot vai izplatīt oriģinālu rakstisku vai māksliniecisku materiālu eksemplārus. Šīs ekskluzīvās tiesības ietver tiesības izgatavot kopijas datora atmiņā.

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu skenēšana tīmekļa vietnē
LEGO Group pieder autortiesības uz tās izveidotajām būvēšanas instrukcijām, publikācijām un fotogrāfijām, kas izmantotas mūsu katalogos un uz mūsu iepakojumiem. Šo materiālu kopēšana, skenēšana un izplatīšana internetā ir mūsu autortiesību pārkāpums. Tomēr šobrīd LEGO Group neiebilst, ka šo materiālu ierobežoti fragmenti tiek skenēti nemainītā formā nekomerciālai izmantošanai, informācijas apmaiņai vai labticīgiem komentāriem. Tomēr skenētiem materiāliem/attēliem/informācijai nevajadzētu ietvert norādi uz to, ka LEGO Group sponsorē tīmekļa vietni. Mēs lūdzam skenēt fotogrāfijas bez izkropļojumiem vai īpaša uzsvara uz LEGO logotipu. Ir jābūt redzamai atrunai un paziņojumam, kas norāda, ka autortiesības pieder LEGO Goup (piem., LEGO Group. Šī ir neatkarīga vietne, kuru neapstiprina un nesponsorē LEGO Group).

Mēs ceram, ka šīs vadlīnijas sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par LEGO preču zīmju un autortiesību izmantošanu. Mēs zinām, ka vairums interneta lietotāju vēlas ievērot šīs tiesības, taču ne vienmēr skaidri zina, kas ir atļauts. Internets sniedz lieliskas jaunas iespējas tūlītējai saziņai visā pasaulē, lai ikviens varētu izteikt savu viedokli. Tā kā internets ir globālās saziņas veids, kas aizvien attīstās, var būt nepieciešams šīs vadlīnijas laiku pa laikam pārskatīt. Mēs novērtējam interesi, kas izrādīta par mūsu uzņēmumu un produktiem, un ceram, ka šī dialoga turpinājums veicinās izcilību, ko cenšamies radīt ar saviem produktiem.