Privātuma politika

Pēdējo izmaiņu datums: 2018. gada 20. jūnijs

TRUSTe

Mūsu privātuma politika

Laipni lūdzam mūsu privātuma politikas sadaļā! Lieliski, ka vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs gādājam par jūsu informācijas drošību. Šajā politikā ir sniegta informācija par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni (neatkarīgi no tā, no kurienes tiek veikts apmeklējums) vai izmantojat mūsu pakalpojumus vai programmas (lietotnes). Politikā ir arī izskaidrotas jūsu privātuma tiesības un tas, kā jūs aizsargā likumi.

Tātad, ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un kopīgojam savāktos personas datus, jūs esat nokļuvis īstajā vietā.

Vispirms izlasiet un ņemiet vērā praktisku, bet ļoti svarīgu informāciju.

Kas mēs esam

LEGO Group sastāv no vairākām atsevišķām juridiskajām personām dažādās pasaules vietās. Plašāka informācija par LEGO Group ir sniegta vietnē https://www.lego.com/aboutus

Šī privātuma politika ir izdota visu LEGO Group ietilpstošo uzņēmumu vārdā. Visi LEGO Group ietilpstošie uzņēmumi ir nolēmuši, ka Dānijas uzņēmums LEGO System A/S ir mūsu globālais datu pārzinis (atbildīgais par datiem). Tātad, ja šajā politikā tiek lietots vārds “mēs” jebkurā tā locījumā, faktiski tas nozīmē uzņēmumu LEGO System A/S.

Kā ar mums sazināties

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DPO — data protection officer), kurš pārrauga visus jautājumus saistībā ar šo privātuma politiku. Ja jums ir jautājumi par šo politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu DPO. Pasta adrese:

LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Denmark
Att: Data Protection Officer
E-pasta adrese: privacy.officer@LEGO.com
Tālrunis: +44 1 753 826 000

Lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu un attiecīgo LEGO Group uzņēmumu (ja zināt, kurš tas ir). Nesatraucieties, ja jums šādas informācijas nav. Mēs jūsu pieprasījumu apstrādāsim tā, it kā jautājums attiektos tieši uz LEGO System A/S.

Jūsu tiesības kā datu subjektam jeb personai, kuras dati ir mūsu rīcībā

Jūs pats varat veikt izmaiņas savā konta informācijā, rediģējot to savos konta iestatījumos. Piemēram, ja vēlaties atteikties no informatīvā izdevuma vai mārketinga e-pasta ziņām, izmantojiet šajās e-pasta ziņās sniegto saiti. Ja vēlaties izdzēst izvietotos sīkfailus, mūsu sīkfailu politikā ir izskaidrots, kā to paveikt (vairāk par šo tēmu varat izlasīt sadaļā par sīkfailu politiku).

Jebkurā laikā, kamēr mūsu rīcībā ir jūsu dati vai mēs tos apstrādājam, jums ir tālāk norādītās tiesības:

 1. Piekļuves tiesības — jums ir tiesības pieprasīt mūsu rīcībā esošās informācijas par jums kopiju.
 2. Labošanas tiesības — jums ir tiesības labot neprecīzus vai nepilnīgus mūsu rīcībā esošos jūsu datus.
 3. Tiesības tikt aizmirstam — noteiktos apstākļos jūs varat lūgt, lai mēs no saviem reģistriem izdzēšam datus par jums. Ja mums ir likumā noteikts pienākums glabāt informāciju vai arī dzēšana nav iespējama vai nav atbilstoša, mēs datus neizdzēsīsim, bet glabāsim tos tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un mūsu datu sistēmās pastāv laika ierobežojumi.
 4. Tiesības ierobežot apstrādi — ja ir spēkā noteikti nosacījumi, jums ir tiesības ierobežot apstrādi.
 5. Tiesības uz pārnesamību — jums ir tiesības mūsu rīcībā esošos datus par jums pārsūtīt citām organizācijām.
 6. Tiesības iebilst — jums ir tiesības iebilst pret konkrētiem apstrādes veidiem, piemēram, pret tiešo mārketingu.
 7. Tiesības iebilst pret datu automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu — jums ir arī tiesības neļaut datoram tieši pieņemt lēmumus attiecībā uz jums (tas neattiecas uz vispārīgo mārketingu, pamatojoties uz vecumu vai dzimumu).
 8. Tiesības uz izskatīšanu tiesā — ja mēs noraidām jūsu pieprasījumu par piekļuves tiesībām, mums ir jānorāda iemesls. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību.

Pirms sazināties ar mums, noteikti ņemiet vērā zemāk norādīto. Mūsu vietnēs un programmās var būt ietvertas saites uz citām vietnēm, kas mums nepieder un ko mēs nekontrolējam. Kā piemēru var minēt sociālo tīklu platformas/pakalpojumus. Mēs neuzņemamies atbildību par šo vietņu privātuma praksēm, tāpēc, ja jums rodas jautājumi par šīm vietnēm, sazinieties tieši ar konkrēto vietni. Mēs arī aicinām būt uzmanīgiem un izlasīt citu vietņu privātuma politikas, jo šīs vietnes, iespējams, vāc, uzglabā, izmanto un kopīgo jūsu personīgo informāciju.

Sūdzības par mūsu rīcību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka LEGO Group nepilda savus pienākumus attiecībā uz jūsu datiem.

LEGO Group ir iecelts globālais datu aizsardzības speciālists, kurš rūpīgi izskata sūdzības. Ar mūsu globālo datu aizsardzības speciālistu varat sazināties, rakstot uz e-pasta adresi privacy.officer@lego.com. Mēs jums 5 dienu laikā nosūtīsim apstiprinājumu un darīsim visu iespējamo, lai izskatītu problēmu 1 mēneša laikā. Ja problēma ir sarežģīta vai tajā ir jāiegulda daudz darba, apstrāde var ieilgt, bet mēs jūs par to informēsim.

Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzības arī pārvaldes iestādēm, bet, tā kā mēs ļoti nopietni attiecamies pret privātuma jautājumiem, augstu novērtēsim, ja sazināsities ar mums. Mūsu darbības pārrauga Dānijas Datu aizsardzības aģentūra. Papildinformācija ir pieejama tās tīmekļa vietnē https://www.datatilsynet.dk/.

Jūs varat iesniegt sūdzības par šādiem jautājumiem:

1. Jūsu personas datu apstrāde.
2. Jūsu pieprasījuma par piekļuvi datiem apstrāde.
3. Jūsu sūdzības izskatīšana.
4. Pārsūdzība par lēmumu, kas pieņemts pēc sūdzības.

Mūsu noteikumi par datu vākšanu

Mēs ļoti nopietni uztveram privātumu, tāpēc lūdzam tikai nepieciešamo informāciju, lai varētu jums sniegt lieliskus pakalpojumus.

Katru reizi, kad vācam klientu datus, mēs gādājam, lai tiktu ievērots tālāk norādītais:

- Mēs lūdzam atļauju vākt datus
- Mēs izmantojam datus tikai norādītajam mērķim un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams
- Mēs nodrošinām atbilstību vismaz tās valsts datu aizsardzības likumiem, kurā sniedzam jums pakalpojumu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai programmas
- Mēs uzglabājam datus, kurus mums ir likumā noteikts pienākums reģistrēt
- Mēs izskaidrojam, kāpēc ir nepieciešami dati un kā mēs tos izmantosim (ja vien mums nav likumīga iemesla to nedarīt)
- Mēs regulāri pārbaudām un atjauninām privātuma informāciju (mēs varam arī veikt datu šķērspārbaudi pret citu datu bāzi, lai pārliecinātos par datu pareizību)
- Mēs neizpaužam datus citām pusēm, izņemot gadījumus, kad mums ir likumīgs iemesls, mums ir jūsu atļauja vai jūs esat vecāku aizbildnībā esošs bērns, kas jaunāks par 16 gadiem

Datu vākšana mūsu tiešsaistes kanālos

Mēs vācam jūsu personīgo informāciju un anonīmu informāciju, kad jūs apmeklējat kādu no mūsu vietnēm domēnā LEGO.com vai izmantojat kādu no mūsu programmām. Kad apmeklējat mūsu tiešsaistes kanālus, jūs attiecīgās vietnes noteikumos un nosacījumos varat pārbaudīt, vai mēs vācam datus.

Mēs arī saņemam informāciju no trešajām pusēm, kad jūs apmeklējat mūsu lapu sociālo tīklu vietnēs vai kanālos (piemēram, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Wechat u.c.).

Kāda veida personīgo informāciju mēs vācam

Kad jūs apmeklējat kādu no šiem tiešsaistes kanāliem, mēs varam vākt šādu informāciju:

- Reģistrēšanās informāciju, ko mēs izmantojam, lai palīdzētu jums izveidot kontu (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, valsti, dzimumu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli)
- Maksājuma vai transakcijas informāciju, ko mēs izmantojam, kad jūs iegādājaties produktus vai izmantojat tiešsaistes pakalpojumus (piemēram, pasta adresi, tālruņa numuru vai kredītkartes numuru)
- Jūsu IP adreses atrašanās vietas informāciju, ko izmantojam, lai rādītu jums atbilstošu saturu internetā
- Informāciju, ko esat publiskojis mūsu forumos
- Informāciju, ko esat nosūtījis kādai fiziskai personai vai grupai, izmantojot mūsu ziņojumapmaiņas, tērzēšanas vai publicēšanas pakalpojumus
- Informāciju, ko norādāt, kad izmantojat mūsu tiešsaistes kanālus vai trešo pušu kanālus (piemēram, sociālos tīklus) vai saistāt savu LEGO reģistrācijas kontu ar kādu trešās puses platformu

Kāpēc mums ir jāapstrādā personas dati

Lietojot juridiskos terminus, veids, kā mēs “apstrādājam datus”, raksturo to, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam, kopīgojam un dzēšam no klientiem saņemtos datus. Kad mūsu tiešsaistes kanālos kopīgojat ar mums savu personīgo informāciju, mēs apstrādājam jūsu datus tā, kā tas ir izklāstīts šajā privātuma politikā.

Tā kā mēs esam globāls uzņēmums, kas pārdod rotaļlietas tieši klientiem un piedāvā daudzas un dažādas iespējas saviem faniem, mums ir jāapstrādā klientu personas dati, lai:

- Klienti varētu iegādāties produktus mūsu LEGO internetveikalā un saņemtu tos izvēlētajā vietā
- Klienti varētu reģistrēties kontiem un pakalpojumiem, ko viņi vēlas izmantot
- Klienti varētu izmantot mūsu izveidotās LEGO iespējas tiešsaistē un bezsaistē
- Klienti varētu kopīgot informāciju mūsu publiskajos forumos
- Mēs varētu nosūtīt klientiem jebkuru prasīto informāciju vai atbildēt uz viņu jautājumiem
- Mēs varētu lūgt klientiem sniegt atsauksmes par mūsu pakalpojumiem, izmantojot anketas un aptaujas
- Mēs varētu nodrošināt mūsu klientiem atbilstošu mārketinga informāciju par mūsu produktiem

Vienmēr ņemiet vērā — ja izmantojat kādu LEGO pakalpojumu trešās puses kanālā, piemēram, sociālajā tīklā vai LEGO lietotnē, arī šī trešā puse var apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši tās privātuma procesiem.

Mēs varam izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu, apstrādājot jūsu personīgo informāciju dažiem pakalpojumiem un produktiem. Kā piemēru var minēt krāpšanas novēršanas un atklāšanas darbības vietnē shop.LEGO.com. Ja ar to neesat apmierināts, varat pieprasīt automatizēta lēmuma precizitātes manuālu pārskatīšanu.

Kā mēs apstrādājam personas datus

Kad jūs apmeklējat mūsu tiešsaistes kanālus vai izmantojat trešo pušu vietnes vai platformas, mēs jūsu personas datu apstrādei izmantojam tādas tehnoloģijas kā sīkfaili, programmas Flash sīkfaili, pikseļi un tīmekļa bāksignāli.

Papildinformāciju skatiet mūsu sīkfailu politikā. Šeit ir pieejama arī informācija par to, kā dzēst jūsu ierīcē izvietotos sīkfailus un kā novērst to izvietošanu ierīcē.

Ņemiet vērā — ja savā ierīcē iespējosit sīkfailu izvietošanas liegumu, daži šajā vietnē piedāvātie pakalpojumi un funkcijas vairs nedarbosies.

Mēs arī vācam informāciju no citiem uzticamiem avotiem, lai varētu atjaunināt un papildināt mūsu savākto personīgo informāciju.

Informācijas kopīgošana ar uzticamām filiālēm (citiem LEGO uzņēmumiem)

Mūsu filiālēm (citiem LEGO Group ietilpstošiem uzņēmumiem) dažreiz var būt nepieciešama piekļuve jūsu informācijai, lai mūsu vārdā sniegtu jums pakalpojumus. LEGO Group izturas pret jūsu privātumu ļoti nopietni, tāpēc esam pieņēmuši lēmumu ieviest vienādu privātuma aizsardzību visā pasaulē, lai jūs varētu justies droši neatkarīgi no tā, kurš LEGO Group uzņēmums izmanto jūsu datus. No juridiskā viedokļa citi LEGO Group uzņēmumi šādā gadījumā darbojas kā “datu apstrādātāji”, un uz tiem attiecas datu apstrādes likumi. Jūsu personas dati tiem ir nepieciešami, lai varētu veikt šādas darbības:

- Nodrošināt jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus
- Sazināties ar jums par jūsu kontu vai transakcijām
- Nosūtīt jums informāciju par mūsu vietnēm, programmām un politikām
- Nosūtīt jums informatīvos izdevumus, kurus esat abonējis (abonementu var anulēt jebkurā laikā)
- Apstrādāt informāciju, par kuras apstrādi mūsu vārdā filiālei ir formāli noslēgts līgums, piemēram, izpildīt jūsu pasūtīto pirkumu, pārvaldīt jūsu LEGO ID konta darbības vai jūsu VIP konta datus
- Identificēt, pārskatīt un apturēt jebkuras darbības, kas varētu pārkāpt mūsu politikas vai likumus

Informācijas kopīgošana publiskos forumos un tērzēšanā

Mūsu publiskos forumus un tērzēšanas pakalpojumus var lasīt jebkurš, tāpēc visa informācija, ko tajos kopīgojat, ir aplūkojama publiski. Ja vēlaties, lai mēs izņemam jūsu personīgo informāciju no vietnes publiskajām daļām, pa e-pastu sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Ja kāda iemesla dēļ mēs nevarēsim izņemt jūsu personīgo informāciju, mēs jums par to paziņosim. Ja neesat sasniedzis 16 gadu vecumu, mūsu publisko forumu vai tērzēšanas funkciju izmantošanai jums ir nepieciešama vecāka vai aizbildņa atļauja.

Jūsu LEGO ID kopīgošana

Varat izmantot savu LEGO ID mūsu uzticamo partneru trešo pušu tīmekļa vietnēs, lai spēlētu virtuālās spēles, neveidojot atsevišķu kontu. Ja izmantojat savu LEGO ID, mums ir piekļuve daļai informācijas, ko esat iesniedzis trešo pušu tīmekļa vietnēs. Mēs vācam, glabājam, izmantojam un apstrādājam šo informāciju atbilstoši šai privātuma politikai. Trešo pušu vietnes arī varēs piekļūt daļai jūsu informācijas LEGO ID profilā, lai jūs varētu izmantot trešās puses vietnē piedāvātās iespējas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā trešās puses izmanto jūsu informāciju, izlasiet to privātuma politiku.

Informācijas kopīgošana sociālajos tīklos (funkcijās) un logrīkos

Dažās mūsu tīmekļa vietnēs var būt iekļautas saites uz sociālajiem tīkliem, piemēram, Facebook poga Patīk, logrīki, piemēram, kopīgošanas poga, un interaktīvas miniprogrammas. Ja noklikšķināsit uz kādas no šīm saitēm, funkcijas var vākt jūsu IP adreses datus un reģistrēt, kuru lapu jūs attiecīgajā laikā apmeklējāt. Funkcijas savu darbību nodrošināšanai var arī izmantot sīkfailus. Sociālo tīklu funkcijas un logrīkus vieso trešās puses, vai tie var tikt viesoti tieši mūsu tīmekļa vietnē. Kad izmantojat šīs funkcijas un logrīkus, šī trešā puse apstrādā jūsu personas datus atbilstoši savām privātuma politikām.

Informācijas kopīgošana ar citiem uzņēmumiem

Mūsu kategoriju sarakstu ar uzticamajām trešajām pusēm, ar kurām mēs varam kopīgot informāciju, skatiet šeit.
Mēs nekopīgosim jūsu personīgo informāciju ārpus LEGO Group, izņemot gadījumus:

- Kad mums ir jāievieš lietošanas noteikumi vai politikas, kurām nepieciešama klientu piekrišana.
- Kad mums ir jāaizsargā mūsu klientu vai trešo pušu partneru drošums, drošība, tiesības un īpašums.
- Kad mums ir jāpilda tiesas prasība vai datu izpaušanu pieprasa likums.
- Kad mēs lūdzam citus uzņēmumus, piemēram, kurjerus, pārvadājumu un noliktavu pakalpojumu sniedzējus, maksājumu pakalpojumu sniedzējus, IT platformu nodrošinātājus, krāpšanas atklāšanas un novēršanas pakalpojumu sniedzējus, aptauju veicējus, produktu katalogu nodrošinātājus un klientu pakalpojumu sniedzējus, sniegt pakalpojumus mūsu vārdā. Mums ir noslēgti līgumi ar uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka jūsu personīgā informācija tiek izmantota tikai pieprasītajiem pakalpojumiem un tiek ievērotas likumu prasības.
- Kad mēs glabājam jūsu informāciju, izmantojot drošas mākoņkrātuves pakalpojumus/aprīkojumu. Mums ir noslēgti līgumi ar uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka jūsu personīgā informācija tiek izmantota tikai pieprasītajiem pakalpojumiem un tiek ievērotas likumu prasības.
- Ja apvienošanas, iegādes vai pamatlīdzekļu pārdošanas gadījumā mums kādreiz nāksies kopīgot informāciju ar trešo pusi, mēs jums nosūtīsim e-pasta ziņu un izliksim paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē, lai paziņotu par īpašnieka maiņu, kā arī jums izstāstīsim, kā jūsu dati tiks izmantoti, un piedāvāsim iespējas attiecībā uz jūsu personas datiem.
- Kad jūs mums sniedzat atļauju kopīgot jūsu informāciju ar trešajām pusēm, lai tās jums varētu nosūtīt informāciju par saviem produktiem un akcijām (jūs varat atteikties no šīm e-pasta ziņām, sazinoties ar LEGO klientu apkalpošanas dienestu, lai gan dažos gadījumos jums var arī būt tieši jāsazinās ar trešo pusi).
- Kad jūs mums sniedzat atļauju kopīgot jūsu informāciju ar trešajām pusēm, lai tās varētu jums nodrošināt ar mūsu produktiem saistītu mārketinga informāciju un akcijas (piemēram, personalizētas reklāmas sociālo tīklu platformā). Varat atteikties no šādām mārketinga darbībām, mainot sīkfailu iestatījumus ierīcē. Dažos gadījumos var būt nepieciešams tieši sazināties ar trešo pusi (gadījumā, ja nepieciešams sociālajā tīklā mainīt jūsu privātuma iestatījumus un pieprasīt trešās puses vietnes savāktās informācijas dzēšanu).
- Kad esat mūs lūdzis kopīgot savu personīgo informāciju trešo pušu vietnēs vai platformās, piemēram, sociālo tīklu vietnēs, — pēc kopīgošanas šī trešā puse apstrādās jūsu personas datus atbilstoši saviem privātuma procesiem.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personīgo informāciju

Mēs glabājam jūsu personīgo informāciju tik ilgi, cik ilgi ir aktīvs jūsu konts vai cik ilgi tā ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai. Katrai mūsu apstrādātajai personīgās informācijas kategorijai mums ir saglabāšanas politikas.

Ja vēlaties atcelt savu kontu vai vēlaties, lai mēs dzēšam datus, mēs uzglabāsim informāciju tikai tik ilgi, cik tā ir nepieciešama juridisku iemeslu dēļ, lai atrisinātu strīdus vai īstenotu vienošanās.

Mūsu sīkfailu politika

Sīkfaili ir nelieli datu faili, ko jūsu pārlūkprogramma izvieto datorā vai ierīcē. Pats sīkfails neietver un nevāc nekādu informāciju. Kad serveris, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, nolasa sīkfailu, tīmekļa vietne var sniegt lietotājam piemērotākus pakalpojumus, piemēram, atcerēties iepriekšējos pirkumus vai konta informāciju.

Tāpat kā lielākā daļa tīmekļa vietņu, mūsu kanāli un programmas (lietotnes) vāc noteiktu informāciju (piemēram, informāciju par IP adresēm, pārlūkprogrammām, interneta pakalpojumu sniedzējiem, iesniedzējlapām, izejas lapām, operētājsistēmām, datumu spiedogiem, laikspiedoliem un klikšķu secības datiem). Šī informācija netiks saistīta ar citu informāciju, ko mēs par jums vācam, ja vien nebūsit sniedzis mums atļauju to saistīt.

Gan mēs, gan mūsu trešo pušu izsekošanas programmas partneri izmanto pārlūkprogrammas krātuvi, lietotņu krātuvi, sīkfailus, pikseļus, bāksignālus, skriptus un tagus, lai analizētu tendences, administrētu vietni, izsekotu lietotāju pārvietošanos vietnē un savāktu demogrāfisko informāciju par mūsu kopējo lietotāju bāzi. Mēs par šiem datiem varam saņemt pārskatus no mūsu trešo pušu izsekošanas programmas partneriem individuālā un apkopotā veidā. Plašāku informāciju par sīkfailiem lasiet mūsu pilnajā sīkfailu politikā.

TRUSTe

Bērnu drošība internetā

Mums ļoti rūp bērnu drošība internetā, tāpēc esam ieviesuši papildu privātuma procesus, lai gādātu, ka mūsu jaunākie fani ir drošībā, kad izmanto mūsu tiešsaistes kanālus. Dažām funkcijām ir vecuma ierobežojums, lai bērni nevarētu netīšām izmantot šādas funkcijas. Mēs arī veicam saprātīgi iespējamas darbības, lai nodrošinātu, ka neapzināti nevācam, neglabājam, neizmantojam un neapstrādājam personīgu informāciju par bērniem, kuri, iespējams, izmanto šīs funkcijas bez vecāku piekrišanas.

Mēs esam pievienojušies digitālajai bērnu drošības programmai, kas katru gadu veic auditu mūsu uzņēmumā un pārbauda, vai mēs ievērojam noteikumus par mijiedarbību ar bērniem internetā.

Mēs arī ievērojam visus atbilstošos likumus attiecībā uz bērniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem; ja runa ir par personas datiem, mēs par bērnu uzskatām ikvienu, kas ir jaunāks par 16 gadiem.

Ja jums ir jautājumi vai bažas par mūsu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi privacy.officer@lego.com.

Ja jums ir kādas neskaidrības par privātumu vai datu izmantošanu, ko mēs neesam pietiekami izskaidrojuši, lūdzu, sazinieties ar mūsu (bezmaksas) trešās puses strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas ASV, apmeklējot vietni https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Lai skatītu to jautājumu sarakstu, ar ko nodarbojas mūsu strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējs, noklikšķiniet uz zīmoga virs šīs sadaļas.

Apstrādājot bērnu personīgo informāciju, mēs veicam papildu darbības, lai aizsargātu viņu privātumu, tostarp:

- Informējam vecākus par to, kādu personīgo informāciju par bērnu mēs vācam, glabājam, izmantojam un apstrādājam, kā arī izskaidrojam, vai šī informācija tiek kopīgota.
- Nodrošinām atbilstību likumu prasībām, lūdzot vecāku piekrišanu bērna datu vākšanai, izmantošanai un apstrādei, kā arī lūdzam vecāku piekrišanu, lai nosūtītu viņu bērniem informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.
- Ierobežojam to, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un apstrādājam bērnu personīgo informāciju, lai tiktu vākti tikai tie dati, kas ir saprātīgi nepieciešami, lai bērni varētu piedalīties darbībās tiešsaistē.
- Sniedzam vecākiem piekļuvi vai iespēju piekļūt par viņu bērnu savāktajai personīgajai informācijai — vecāki var arī lūgt mainīt vai dzēst viņu bērnu personīgo informāciju.

Bērnu informācijas vākšana un izmantošana

Dažas mūsu tīmekļa vietnes, kanāli un lietotnes ir izstrādātas ģimenēm un visu vecumu lietotājiem, savukārt citas ir paredzētas tieši bērniem. Ikreiz, kad vācam bērna personīgo informāciju, mēs šo informāciju uzglabājam tikai tik ilgi, cik tā ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai vai cik ilgi tā ir jāglabā reģistrā atbilstoši likumu prasībām.

Bērni var izvēlēties, vai kopīgot ar mums savu informāciju, tomēr mūsu tīmekļa vietnēs ir funkcijas, kas nedarbojas, ja nav iesniegta šāda informācija. Gadījumos, kad funkciju darbībai ir nepieciešama personīgā informācija, mēs lūdzam tikai to informāciju, kas ir saprātīgi nepieciešama, lai piedalītos darbībā.

Tālāk ir sniegti daži piemēri par gadījumiem, kad mēs vācam bērnu datus.

 • Kad bērni reģistrējas tiešsaistē

  Bērni var reģistrēties mūsu tīmekļa vietnēs, lai piekļūtu dažādiem pakalpojumiem, tostarp saturam, spēlēm un konkursiem. Reģistrēšanās laikā mēs varam lūgt bērnam norādīt viņa vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, bērna vārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, lietotājvārdu un paroli. Mēs izmantojam šo informāciju drošības un paziņojumu sniegšanas iespēju dēļ. Mēs iesakām bērniem izdomāt tādu lietotājvārdu, kurā nav ietverta viņu personīgā informācija.

 • Kad bērni kopīgo pašu izveidoto saturu

  Dažās mūsu tīmekļa vietnēs bērniem ir atļauts pašiem izveidot vai izmantot saturu. Tikai dažām no šīm funkcijām ir nepieciešama bērna personīgā informācija, tāpēc ne visām darbībām ir nepieciešama vecāka vai aizbildņa piekrišana. Katru reizi, kad darbības ietvaros bērns, iespējams, var kopīgot savu personīgo informāciju, mēs vai nu paši pārskatām saturu un pārbaudām, vai ir noņemta personīgā informācija, vai arī lūdzam vecāka vai aizbildņa atļauju vākt datus. Personas dati, kādus bērni iepriekš ir kopīgojuši ar mums, ir, piemēram, stāsti, brīvā teksta lauki, zīmējumi, kuros tiek atļauta brīva teksta vai informācijas ievade, bērna fotoattēli, skaņas klipi, filmu faili un jebkāda cita veida saturs vai citi pastāvīgi identifikatori, kas kādā veidā nepārprotami identificē bērnu. Ja mēs plānojam ne vien vākt saturu, kurā ir iekļauta personīga informācija, bet arī kopīgot šo saturu publiski vai ar kādu trešo pusi tās lietošanai, mēs lūdzam vecākam vai aizbildnim “pārbaudāmu vecāka piekrišanu” (kas ir līmeni augstāka par vecāka piekrišanu).

 • Kad bērni piedalās konkursos un izlozēs

  Ja bērns vēlas piedalīties konkursā, mēs lūdzam dalībai nepieciešamo personīgo informāciju. Parasti mēs lūdzam norādīt tikai bērna vārdu (lai varētu atšķirt vienas ģimenes bērnus) un vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi (lai nodrošinātu atbilstību likumu prasībām par paziņošanu atbildīgajam pieaugušajam). Mēs ar vecāku sazināmies tikai tad, ja bērns uzvar konkursā vai loterijā, lai vienotos par balvas nosūtīšanu. Ja bērnam tiek lūgts izveidot saturu, lai piedalītos konkursā, mums, iespējams, iepriekš pa e-pastu ir jālūdz vecāku piekrišana, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par privātumu attiecībā uz bērnu izveidoto saturu (lūdzu, skatiet iepriekš sniegto informāciju par bērnu radītu saturu). Bērni nevar piedalīties mūsu konkursos bez vecāku piekrišanas.

 • Kad bērni no mums saņem e-pasta ziņas

  Mēs varam lūgt bērna kontaktinformāciju (tostarp viņa e-pasta adresi), lai varētu atbildēt uz bērna uzdoto jautājumu. Lai nodrošinātu atbilstību likumu prasībām visā pasaulē, tūlīt pēc atbildes nosūtīšanas mēs izdzēšam visu informāciju par bērnu. Ja mums ir otrreiz jāsazinās ar bērnu, piemēram, lai atbildētu uz papildu jautājumiem, mēs pieprasām bērna vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi. Mēs glabājam bērna tiešsaistes kontaktinformāciju tikai tik ilgi, cik tā ir nepieciešama pieprasījuma izpildei, un šo informāciju neizmantojam nekādiem citiem mērķiem. Ja mums kādreiz ir nepieciešama bērna tiešsaistes kontaktinformācija nepārtrauktai saziņai, mēs pēc iespējas ātrāk noskaidrojam vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, lai varētu informēt pieaugušo par savāktajiem datiem un sniegtu vecākam iespēju lūgt mums pārtraukt datu vākšanu. Vecāki vai aizbildņi var atteikties no mūsu saziņas ar viņu bērnu jebkurā laikā, izpildot ziņā iekļautos abonēšanas atcelšanas norādījumus (ja ir vairāk nekā viens saziņas veids, pieaugušajam, iespējams, no katra ir jāatsakās atsevišķi). Viņi var arī sazināties ar mūsu LEGO klientu apkalpošanas dienestu.

 • Kad bērni saņem lietotnes pašpiegādes paziņojumus

  Daudzas lietotnes sūta lietotājiem pašpiegādes paziņojumus uz klientu mobilajiem tālruņiem vai ierīcēm, lai viņus informētu par atjauninājumiem (dažreiz pat tad, ja lietotne netiek izmantota). Dažas mūsu lietotnes ir paredzētas, lai tās lietotu bērni. Pirms mēs nosūtām bērniem pašpiegādes paziņojumus no mūsu lietotnēm, mēs lūdzam bērniem norādīt vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, lai varētu informēt vecāku par bērna pieprasījumu. Bez vecāku piekrišanas mēs nesaistām ierīces identifikatoru ne ar kādu citu personīgo informāciju. Ja vēlaties, lai bērns vairs nesaņemtu pašpiegādes paziņojumus no kādas lietotnes, varat jebkurā laikā mainīt iestatījumus bērna izmantotajā ierīcē.

 • Kad mēs vācam atrašanās vietas informāciju

  Dažas mūsu tīmekļa vietnes, kanāli un lietotnes ir paredzētas bērniem. Pirms bērna adreses vai koordinātu informācijas vākšanas mēs pa e-pastu pieprasām vecāka vai aizbildņa piekrišanu. Mēs tā rīkojamies tāpēc, ka pēc šādas informācijas var nepārprotami identificēt konkrētu bērnu. Taču mēs nepieprasām vecāku piekrišanu, lai vāktu informāciju par bērna atrašanās vietas pilsētu, valsti vai reģionu, ja vien šī informācija nav tieši saistīta ar konkrētu bērnu. Izmantojot šādu vispārēju informāciju, mēs nevaram identificēt konkrētu bērnu. Ja vēlaties, lai mēs pārtraucam šādas atrašanās vietas informācijas vākšanu, varat jebkurā laikā mainīt iestatījumus bērna izmantotajā ierīcē. Varat arī sazināties ar mūsu LEGO klientu apkalpošanas dienestu.

 • Kad mēs vācam “pastāvīgus identifikatorus”

  Lai mēs savu tiešsaistes kanālu apmeklētājiem varētu sniegt pēc iespējas atbilstošākas un personalizētas iespējas internetā, mēs automātiski vācam noteikta veida informāciju (piemēram, informāciju par IP adresēm, mobilās ierīces identifikatoru, pārlūkprogrammām, interneta pakalpojumu sniedzējiem, iesniedzējlapām, izejas lapām, apmeklējumu biežumu, operētājsistēmām, datumu spiedogiem, laikspiedoliem un klikšķu secības datiem). Mēs vācam šo informāciju, izmantojot tādas tehnoloģijas kā sīkfaili, pikseļi, programmas Flash sīkfaili, tīmekļa bāksignāli un citi unikāli identifikatori (mēs tos esam definējuši šīs privātuma politikas sadaļā Sīkfailu politika). Mēs šo informāciju varam vākt paši vai lūgt kādai trešajai personai to apstrādāt mūsu vietā. Mēs šos datus izmantojam, lai sniegtu bērniem piekļuvi tiešsaistes funkcijām un darbībām, pielāgotu saturu, uzlabotu mūsu tiešsaistes kanālus, analizētu mūsu tiešsaistes kanāla veiktspēju un izveidotu anonīmus pārskatus. Ja mēs kādreiz jebkāda cita iemesla dēļ vēlēsimies vākt bērnu datus, mēs iepriekš sazināsimies ar bērna vecāku vai aizbildni, lai saņemtu piekrišanu. To trešo pušu operatoru saraksts, kas mūsu vietnēs un lietotnēs vāc “pastāvīgus identifikatorus”, ir sniegts mūsu sīkfailu politikā.

Kas notiek, ja mēs nejauši savācam bērnu datus?

Ja mēs konstatējam, ka neapzināti esam savākuši informāciju no bērna tādā veidā, kas ir pretrunā likuma par bērnu datu aizsardzību un privātuma aizsardzību tiešsaistē (COPPA) prasībām, mēs šo informāciju nekavējoties izdzēšam.

Vecāku piekrišanas pieprasīšana

Zema līmeņa piekrišanas lūgšana pa e-pastu
Ja mums ir nepieciešams vākt bērna personīgo informāciju, mēs lūdzam vecāku piekrišanu atbilstoši COPPA tiesiskajām prasībām. Mēs nosūtām e-pasta ziņu bērna vecākam vai aizbildnim un izskaidrojam, kādu informāciju vācam un kā mēs plānojam to izmantot, un lūdzam vecākam sniegt (vai nesniegt) piekrišanu. Ja saprātīgā laikā nesaņemam vecāka piekrišanu, mēs izdzēšam visu par bērnu savākto informāciju, tostarp pieaugušā kontaktinformāciju, ko lūdzām, lai pieprasītu piekrišanu.

Augsta līmeņa pārbaudāmas piekrišanas lūgšana

Ja vēlamies kopīgot bērna personīgo informāciju publiski vai ar kādu trešo pusi, mēs lūdzam augstāka līmeņa vecāku piekrišanu nekā iepriekš minēto pieprasījumu pa e-pastu. Mēs varam lūgt verifikācijai izmantot kredītkarti vai citu maksāšanas veidu (izmantojot simbolisku maksu), verifikāciju pa tālruni vai video tērzēšanā ar apmācītu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi, vai nosūtīt mums parakstītu piekrišanas veidlapu pa pastu, e-pasta ziņas pielikumā vai pa faksu. Mēs varam piešķirt vecākam vai aizbildnim PIN kodu vai paroli, lai viņi turpmāk varētu sazināties ar mums un apstiprināt pieaugušā identitāti.

Kas notiek, ja ar vecāku vai aizbildni nav veikta saziņa, lai saņemtu piekrišanu?

Ja bērns, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, piekļūst bērniem paredzētam tiešsaistes kanālam atbilstoši vecuma ierobežojumam, pirms bērna personīgās informācijas savākšanas mēs nosūtām e-pasta ziņu bērna vecākam vai aizbildnim. Ja uzskatāt, ka jūsu bērns piedalās tiešsaistes darbībā, kurā tiek savākta viņa personīgā informācija, un jūs vai cits vecāks/aizbildnis neesat saņēmis e-pasta ziņu ar informāciju vai aicinājumu sniegt piekrišanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi privacy.officer@lego.com. Vecāku piekrišanas saņemšanai norādītās e-pasta adreses mēs neizmantosim nekādiem citiem mērķiem, izņemot gadījumus, kad pieaugušais ir īpaši izvēlējies saņemt mārketinga e-pasta ziņas vai piedalījies darbībā, kurā ir atļauta saziņa pa e-pastu.

Vecāku izvēles un kontroles iespējas

Vecāki vai aizbildņi var jebkurā laikā atteikties sniegt mums atļauju izmantot un turpmāk vākt viņu bērna personīgo informāciju. Vecāki vai aizbildņi var lūgt mums no mūsu reģistriem izdzēst personīgo informāciju, ko mēs esam savākuši saistībā ar viņu bērna kontu. Personīgā informācija ir nepieciešama dažiem pakalpojumiem, tāpēc bērna ierakstu dzēšana var bērnam turpmāk padarīt nepieejamu kontu, dalību vai pakalpojumu.

Ja bērnam ir reģistrēts LEGO ID, vecāki vai aizbildņi var piekļūt informācijai, ko esam savākuši no bērna, to mainīt vai dzēst, veicot tālāk norādītās darbības.

- Izmantot sava bērna lietotājvārdu un paroli, lai pieteiktos bērna LEGO ID kontā
- Sazināties ar mūsu LEGO klientu apkalpošanas dienestu

Ja vēlaties sazināties ar mums, lūdzu, norādiet bērna lietotājvārdu, kā arī savu tālruņa numuru un e-pasta adresi. Pirms piešķiram piekļuvi bērna personīgajai informācijai, mums ir jāpārbauda jūsu kā bērna vecāka vai aizbildņa identitāte. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saprātīgā laika periodā.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas veidā, kā izmantojam personas informāciju, kas savākta no bērna, kurš jaunāks par 16 gadiem, mēs par to paziņosim vecākam vai aizbildnim pa e-pastu un lūgsim “pārbaudāmu vecāka piekrišanu” jaunajai bērna personīgās informācijas izmantošanai.

Tādas informācijas kopīgošana ar citiem, kuras kopīgošanai ir saņemta piekrišana

Ja mēs esam saņēmuši vecāku augsta līmeņa piekrišanu bērna personīgās informācijas publiskai kopīgošanai, mēs varam arī kopīgot personīgo informāciju ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem vai juridiskām iestādēm. Mēs varam kopīgot informāciju ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp programmatūras risinājumu uzņēmumiem, tiešsaistes drošības partneriem un klientu apkalpošanas dienestiem. Mūsu līgumos ar šiem uzņēmumiem ir norādīts, ka tie izmanto personas datus tikai norādītajam mērķim.

Mēs varam kopīgot personīgo informāciju, lai pildītu tiesas prasību vai ja izpaušanu pieprasa likums. Kā nosaka attiecīgie tiesību akti, mēs varam arī kopīgot no bērniem savākto personīgo informāciju, lai:

- Nodrošinātu atbilstību tiesībaizsardzības iestādes vai valsts iestādes (ieskaitot skolas un bērnu aizsardzības iestādes) prasībai, kā arī lai izvairītos no saistībām
- Veiktu izpaušanu, ja uzskatām, ka tā var palīdzēt apturēt nozieguma veikšanu
- Palīdzētu ar sabiedrības drošību saistītai izmeklēšanai
- Aizsargātu tāda bērna drošību, kas izmanto mūsu tiešsaistes kanālus
- Aizsargātu mūsu pakalpojumu sniedzēju tehnoloģiju vai mūsu tiešsaistes kanālu drošību

Vecākiem ir tiesības piekrist viņu bērna personīgās informācijas vākšanai, izmantošanai un apstrādei, vienlaikus nepiekrītot šīs informācijas izpaušanai trešajām pusēm. Mēs nekopīgojam informāciju ar citām trešajām pusēm, izņemot tās, kas norādītas augstāk.

Mūsu darbinieki

Neatkarīgi no tā, vai esat mūsu darbinieks vai arī piesakāties darbā pie mums, mēs apstrādājam ar jūsu nodarbinātību un pieteikumu saistīto informāciju. Šajā privātuma politikā norādītie principi attiecas arī uz jūsu nodarbinātību un pieteikumu.

LEGO partneri

LEGO partneri ir citi uzņēmumi, kas iesaistās uzņēmējdarbības darījumos ar LEGO Group. Mēs apstrādājam informāciju par mūsu LEGO partneru uzņēmumiem sadarbības un novērtēšanas nolūkā.

Datu drošība un integritāte

Mums ir ļoti svarīga mūsu klientu informācijas drošība, integritāte un konfidencialitāte. Mēs izmantojam tehniskus, administratīvus un fiziskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, izmantošanas un modificēšanas. Visi ārējās pārsūtīšanas gadījumi, kuros ir ietverta personīgā informācija, tiek veikti, izmantojot šifrēšanas tehnoloģiju. Kredītkaršu informāciju apstrādā apstiprināti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina atbilstību maksājumu karšu nozares (Payment Card Industry — PCI) standartiem un ir ieviesuši atbilstošus aizsardzības pasākumus.
Kaut gan mēs regulāri pārskatām mūsu drošības procedūras un novērtējam jaunas tehnoloģijas un metodes, lai padarītu mūsu tiešsaistes kanālus drošākus, neviens drošības līdzeklis nav perfekts un neievainojams.

Tāpat informācijas aizsargāšanā svarīga loma ir mūsu klientiem, darbiniekiem un partneriem. Mēs aicinām klientus izvēlēties grūti uzminamas paroles un neizpaust tās citiem.

Ja jūs konstatējat kādus trūkumus mūsu drošībā vai jums ir bažas par to, lūdzu, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar LEGO klientu apkalpošanas dienestu.

Ja mēs kādreiz piedzīvosim datu pārkāpumu, kas pakļauj klientu informāciju ļaunprātīgas izmantošanas riskam, mēs sazināsimies ar klientiem atbilstoši likumu prasībām. Ja būs nepieciešams, mēs sazināsimies arī ar datu aizsardzības iestādēm.

Globāla datu pārsūtīšana, glabāšana un apstrāde

Mēs esam globāls uzņēmums, tāpēc varam pārsūtīt jūsu personīgo informāciju atsevišķām LEGO Group filiālēm vai trešajām pusēm uz atrašanās vietām visā pasaulē tādiem mērķiem, kas ir izklāstīti šajā privātuma politikā. Katru reizi, kad mēs pārsūtām, glabājam vai apstrādājam jūsu personīgo informāciju vai to mūsu vārdā veic citi uzņēmumi, mēs veicam saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu. Turklāt, izmantojot vai izpaužot informāciju, mēs ievērojam mūsu saistošos korporatīvos noteikumus, kad tie stājas spēkā.

Saistošie korporatīvie noteikumi sniedz jums visaugstāko drošību attiecībā uz jūsu informācijas apstrādi.

Saistošie korporatīvie noteikumi un vietējās likumu prasības

Mēs kā minimums vēlamies izmantot Eiropas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) noteiktos datu privātuma un drošības standartus jebkur pasaulē, kur vācam, glabājam, izmantojam un kopīgojam jūsu personas datus. Ja vietējie noteikumi paredz stingrākas prasības, mēs pielāgosim savu praksi, lai gādātu, ka jūsu dati pie mums ir drošībā jebkurā vietā pasaulē. Lai šis solījums būtu mums saistošs, mēs esam ieviesuši saistošos korporatīvos noteikumus (Binding Corporate Rules), kas stājās spēkā 2016. gada jūnijā, — “Saistošie korporatīvie noteikumi“. Šos noteikumus visā Eiropas Savienībā (ES) nosaka Eiropas datu aizsardzības iestādes, ieviešot dažus no visaugstākajiem standartiem pasaulē attiecībā uz datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu un kopīgošanu.

Paziņojums Kalifornijas iedzīvotājiem

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, saskaņā ar Kalifornijas Civilkodeksa sadaļu 1798.83 jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādu personīgo informāciju trešajām pusēm ir izpauduši konkrēti LEGO Group dalībnieki šo trešo pušu tiešajiem mārketinga mērķiem. Saistībā ar šīm juridiskajām personām šī privātuma politika attiecas tikai uz viņu darbībām Kalifornijas štatā.

Paziņojums Austrālijas iedzīvotājiem

Saistībā ar jūsu informācijas apstrādi, lai nodrošinātu atbilstību vietējiem tiesību aktiem, kā privātuma politikas papildinājums attiecas tālāk norādītais.

Parasti mēs vācam personīgo informāciju tieši no jums, kur tas ir saprātīgi un praktiski iespējams, bet mēs varam arī iegūt informāciju no citiem uzticamiem avotiem, lai atjauninātu vai papildinātu jūsu sniegto vai mūsu automātiski apstrādāto personīgo informāciju.

- Mēs arī varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai jūs informētu par LEGO Group vai trešo pušu produktiem un pakalpojumiem. Laiku pa laikam mēs un mūsu LEGO Group juridiskās personas un darījumu partneri varam sazināties ar jums pa pastu, tālruni, e-pastu vai izmantojot citus elektroniskās ziņojumapmaiņas pakalpojumus (piemēram, teksta, balss, skaņas vai attēla ziņojumus, tostarp izmantojot automatizētās zvanīšanas sistēmas), lai sniegtu informāciju par produktiem un pakalpojumiem (tostarp atlaidēm un īpašajiem piedāvājumiem). Ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga vai reklāmas informāciju no mums un LEGO Group juridiskajām personām vai mūsu partneriem, jebkurā laikā varat atcelt abonementu. Uz mūsu nodrošinātajām precēm un pakalpojumiem attiecas daži ziņojumi, kuru abonēšanu nevar atcelt.
- Ja LEGO Group piedzīvo datu pārkāpumu un tajā ir iesaistīta jūsu informācija, mēs ar jums sazināmies, ja jums pastāv būtiska kaitējuma risks un ja likumā ir noteikts, ka mūsu pienākums ir sazināties ar jums. Dažos privātās informācijas pārkāpuma gadījumos LEGO Group ir likumā noteikts pienākums sazināties arī ar (datu aizsardzības) iestādēm.
- Mēs veiksim darbības, kas šādos apstākļos (ja tādi pastāv) ir saprātīgas, lai iznīcinātu vai atkārtoti identificētu personīgo informāciju pēc tam, kad tā vairs nav nepieciešama.

Izmaiņas šajā privātuma politikā

Mēs varam mainīt šo privātuma politiku, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas, nozares prakses, tiesiskā regulējuma prasības vai citā nolūkā. Mēs par to iepriekš paziņosim lietotājiem pa e-pastu un publicēsim informāciju mūsu tiešsaistes kanālos, ja šīs izmaiņas ir būtiskas, un lūdzam jūsu piekrišanu, ja to pieprasa likumi.

Trešo pušu piegādātāju kategorijas

LEGO Group sadarbojas ar vairākiem uzticamiem partneriem, lai jums, mūsu darījumu partneriem un darbiniekiem nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi. Tas nozīmē, ka dažkārt mēs ļausim trešajām pusēm apstrādāt personas datus.

Lai sniegtu jums pārskatu, mēs esam iedalījuši kategorijās izmantotos piegādātājus un veidus, kā mēs tos izmantojam, pamatojoties uz kategorijām.

Savukārt, ja vēlaties uzzināt, kādus sīkfailus mēs izvietojam jūsu ierīcēs, skatiet mūsu detalizēto trešo pušu sīkfailu sarakstu.

Mēs apstrādājam personas datus sadarbībā ar piegādātājiem tālāk norādītajās kategorijās.

 • IT pakalpojumu sniedzēji

  Mēs izmantojam dažādus uzticamus partnerus visā pasaulē, kas mums sniedz IT pakalpojumus un sistēmu administrēšanas pakalpojumus saistībā gan ar mūsu klientu un partneru darbībām, gan mūsu iekšējām IT un administrēšanas sistēmām.

 • Globāli maksājumu pakalpojumu sniedzēji un apstrādes partneri

  Lai nodrošinātu efektīvu un drošu maksājumu apstrādi internetā, mūsu veikalos vai izmantojot rēķinu izrakstīšanu un naudas pārvedumus.

 • Mākoņkrātuvju pakalpojumu partneri

  Mēs glabājam jūsu un mūsu datus drošos datu centros visā pasaulē.

 • Krāpšanas novēršanas un atkāšanas partneri un aģentūras

  Sadarbojas ar LEGO Group visā pasaulē, lai nodrošinātu, ka LEGO Group netiek pakļauta krāpnieciskām darbībām.

 • Noliktavas pakalpojumu, iepakošanas, nosūtīšanas un piegādes partneri

  Palīdz mums nogādāt mūsu produktus klientiem un darījumu partneriem visā pasaulē.

 • Katalogu drukāšanas, sūtīšanas un pasta pakalpojumu partneri

  Palīdz mums nodrošināt jums katalogus un žurnālus.

 • Mārketinga partneri

  Lai varētu nodrošināt atlasītas un personalizētas reklāmas, akcijas un kampaņas, kad jūs mijiedarbojaties ar LEGO mūsu tiešsaistes platformās, sociālajos tīklos, veikalā vai citādi.

 • Sociālo tīklu partneri

  Lai būtu klātesoši un ļautu jums mijiedarboties ar LEGO Group platformās, kuras izmantojat.

 • Aptauju, anketu un produktu pārskatu nodrošinātāji

  Palīdz nodrošināt iespēju mums saņemt ļoti svarīgās atsauksmes par jūsu pieredzi ar LEGO®.

 • Nodokļu un muitas iestādes, regulatori un citas iestādes visā pasaulē

  Šīm iestādēm noteiktos gadījumos ir nepieciešami pārskati par apstrādes darbībām.

 • Profesionāli konsultanti

  Tostarp juristi, baņķieri, auditori un apdrošinātāji visā pasaulē, kas LEGO Group sniedz konsultāciju, juridiskos, apdrošināšanas un grāmatvedības pakalpojumus.