Privātuma politika

Pēdējo izmaiņu datums: 2022. gada 14. novembris

1. NODAĻA: DATU PRIVĀTUMA TIESĪBU AKTI UN JŪSU DIGITĀLĀS TIESĪBAS

Uz ko attiecas šī politika?

Laipni lūdzam mūsu Privātuma politikas sadaļā! Lieliski, ka vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs gādājam par jūsu informācijas drošību. Šajā politikā ir sniegta informācija par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem, kad jūs apmeklējat vai izmantojat mūsu pakalpojumus vai programmas (lietotnes). Privātuma politikā ir arī izskaidrotas jūsu privātuma tiesības un tas, kā jūs aizsargā likumi. Visbeidzot, šajā privātuma politikā ir aprakstītas mūsu datu vākšanas aktivitātes tiešsaistē un bezsaistē, ieskaitot personas datus, kurus mēs varam vākt dažādos mūsu kanālos, piemēram, tīmekļa vietnēs, lietotnēs, trešo pušu sociālajos tīklos, mazumtirdzniecības veikalos, pārdošanas vietās un pasākumos.

Šī ir mūsu vispārējā privātuma politika. Dažās jurisdikcijās var būt spēkā valsts/štata mēroga papildu noteikumi. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu konkrētos noteikumus.

Citiem vārdiem sakot, ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un kopīgojam jūsu personas datus, jūs esat nokļuvis īstajā vietā.

Kas ir atbildīgs par jūsu personas datiem?

LEGO Group sastāv no vairākām atsevišķām juridiskajām personām dažādās pasaules vietās. Plašāka informācija par LEGO Group ir sniegta vietnē https://www.LEGO.com/aboutus.

Šī privātuma politika ir izdota visu to LEGO Group ietilpstošo uzņēmumu vārdā, kuros uzņēmums LEGO System A/S ir datu pārzinis (atbildīgais par datiem). Dažos gadījumos vietējā LEGO Group juridiskā persona ir norādījusi savu datu pārzini savā valstī, ja tiek veikta lokāla datu apstrāde. Kad šajā privātuma politikā tiek lietots vārds “mēs” jebkurā tā locījumā, faktiski tas nozīmē uzņēmumu LEGO System A/S.

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DPO — data protection officer), kurš pārrauga visus jautājumus saistībā ar šo privātuma politiku. Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku, lūdzu, sazinieties ar mums. Varat arī nosūtīt datu aizsardzības speciālistam vēstuli uz šo adresi:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Dānija
   Att: DPO

Lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, kā arī valsti, uz kuru attiecas jūsu jautājums.

Jūsu privātuma tiesības

Kā datu subjektam jums ir tālāk norādītās tiesības attiecībā uz personas datiem, kuri ir mūsu rīcībā.

 • Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, ko mēs glabājam par jums. Daudzos gadījumos šī informācija jums jau ir pieejama mūsu tiešsaistes pakalpojumos. Tomēr jūsu tiesības var ierobežot tiesību akti, citu personu privātuma aizsardzība un apsvērumi attiecībā uz LEGO Group uzņēmējdarbības praksi, zināšanām, biznesa noslēpumiem un iekšējiem novērtējumiem.

 • Pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu. Ja mūsu rīcībā esošie dati, kas attiecas uz jums, ir nepareizi vai nepilnīgi, jums ir tiesības pieprasīt to labošanu, ņemot vērā tiesību aktos noteiktos ierobežojumus.

 • Pieprasīt dzēšanu Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu šādos gadījumos:

 1. personas dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuriem tie tika savākti vai citādi apstrādāti;
 2. jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un nav likumīga iemesla tos apstrādāt;
 3. jūs iebilstat pret datu apstrādi, un nav pamatota iemesla turpināt apstrādi;
 4. apstrāde ir pretlikumīga.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktos apstākļos atbilstoši tiesību aktu vai līguma prasībām mums var būt pienākums saglabāt noteiktus jūsu personas datus pēc tam, kad jūs esat pieprasījis datu dzēšanu. Piemērojamajos tiesību aktos var arī būt atļauts saglabāt noteiktus jūsu personas datus mūsu uzņēmējdarbības vajadzībām.

 • Personas datu apstrādes ierobežojums. Ja uzskatāt, ka dati, kurus par jums esam reģistrējuši, ir nepareizi vai ka apstrāde ir pretlikumīga, kā arī, ja jūs iebilstat pret datu apstrādi atbilstoši jūsu tiesībām iebilst, jūs varat mums pieprasīt ierobežot šādu datu apstrādi. Apstrāde tiks ierobežota līdz glabāšanai, līdz tiks nodrošināts, ka dati ir pareizi, vai arī tiks pārbaudīts, vai mūsu leģitīmās intereses nav svarīgākas par jūsu interesēm. Pat tad, ja datu apstrāde ir ierobežota, kā aprakstīts iepriekš, LEGO Group var apstrādāt jūsu datus citos veidos, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskas prasības vai lai apstrādātu iepriekš savāktos datus, ja iepriekš esat sniedzis piekrišanu.
 • Iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Jūs vienmēr varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kuras pamatā ir likumīgas intereses. Ja mēs apstrādājam jūsu datus tiešā mārketinga un profilēšanas nolūkā saistībā ar šādu mārketingu, jūsu iebildumi vienmēr tiks ņemti vērā. Ja iebilstat pret apstrādi citos nolūkos, mēs veiksim likumīgo interešu samērīguma pārbaudi un apsvērsim, vai ņemt vērā jūsu iebildumus.
 • Datu pārnesamība. Jums ir tiesības saņemt mums sniegtos personas datus mašīnlasāmā formātā. Šīs tiesības attiecas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti tikai ar automatizētiem līdzekļiem un atbilstoši sniegtajai piekrišanai vai lai izpildītu līgumu.
 • Citas tiesības. Ja jūs neapmierina tas, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Dānijas Datu aizsardzības aģentūrā. Dānijas Datu aizsardzības aģentūras kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.datatilsynet.dk.

Papildinformācija: atjauninājumi

Ja mēs mainīsim veidu, kā apstrādājam jūsu personas datus, mēs atjaunināsim šo privātuma politiku. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas savā praksē un šajā privātuma politikā, tāpēc, lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai mūsu privātuma politikā nav veikti atjauninājumi vai izmaiņas.


2. NODAĻA: PERSONAS DATI

Kādus personas datus LEGO Group ievāc?

Personas dati ir jebkāda informācija par personu, pēc kuras šo personu var identificēt. Mēs varam vākt, izmantot, glabāt un pārsūtīt dažādu veidu personas datus par jums, un mēs esam tos sagrupējuši tālāk minētajās kategorijās.

 • Identitātes dati ietver vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu vai līdzīgu identifikatoru, ģimenes stāvokli, uzrunas formu, dzimšanas datumu un dzimumu.
 • Kontaktinformācija ietver norēķinu adresi, piegādes adresi, e-pasta adresi un tālruņa numurus.
 • Finanšu dati ietver bankas konta un maksājumu kartes datus.
 • Transakciju dati ietver informāciju par maksājumiem jums un no jums, kā arī citu informāciju par produktiem un pakalpojumiem, ko esat iegādājies no mums.
 • Tehniskie dati ietver interneta protokola (IP) adresi, jūsu pieteikšanās datus, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika joslas iestatījumu un atrašanās vietu, pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu, kā arī citas tehnoloģijas ierīcēs, kuras izmantojat, lai piekļūtu šai vietnei.
 • Profila dati ietver jūsu lietotājvārdu un paroli.
 • Pircēja dati ietver jūsu veiktos pirkumus vai pasūtījumus, jūsu intereses, preferences un atsauksmes vai aptauju atbildes.
 • Lietojuma dati ietver informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, produktus un pakalpojumus.
 • Mārketinga un komunikācijas dati ietver jūsu preferences par mārketinga paziņojumu saņemšanu no mums un mūsu trešajām pusēm, dalību izlozēs un citos konkursos ar balvām, kā arī jūsu saziņas preferences.

Mēs arī jebkādiem mērķiem vācam, izmantojam un kopīgojam apkopotos datus, piemēram, statistikas vai demogrāfiskos datus. Apkopotos datus var iegūt no jūsu personas datiem, bet tie netiek uzskatīti par personas datiem, jo šie dati ne tieši, ne netieši neatklāj jūsu identitāti. Piemēram, mēs varam apkopot jūsu lietojuma datus, lai aprēķinātu to lietotāju procentuālo daļu, kuri piekļūst konkrētai vietnes funkcijai. Tomēr, ja mēs kombinējam vai savienojam apkopotos datus ar jūsu personas datiem tā, ka jūs var tieši vai netieši identificēt, mēs apvienotos datus uzskatām par personas datiem, kas tiek izmantoti atbilstoši šai privātuma politikai.

Mēs izmantojam pseidonimizētus datus, lai samazinātu ietekmi uz jūsu privātumu.

Pseidonimizācija ir metode, kas aizstāj vai noņem datu kopā esošo informāciju, kas identificē personu, bet ļauj datu pārzinim vai trešajai pusei ar saprātīgām pūlēm atkārtoti identificēt personas datus. Ir svarīgi apzināties, ka atšķirībā no anonimizācijas pseidonimizācija nenoņem no datiem visu identificējošo informāciju, bet samazina datu kopas saistāmību ar indivīda identitāti.

Mēs proaktīvi nevācam nekādus īpašu kategoriju personas datus par jums (tostarp informāciju par jūsu rasi vai etnisko piederību, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, informāciju par jūsu veselību vai ģenētisko informāciju, biometriskos datus identifikācijas nolūkos vai informāciju par sodāmību un pārkāpumiem).

Ja jūs nesniedzat mums nepieciešamos personas datus (šādos gadījumos mēs jūs informēsim, piemēram, skaidri norādot šo informāciju mūsu reģistrācijas veidlapās), mēs, iespējams, nevarēsim jums nodrošināt mūsu preces un/vai pakalpojumus.

Kā LEGO Group ievāc no jums personas datus?

Mēs vācam personas datus no tālāk norādītājiem avotiem.

 • Tīmekļa vietnes ietver visas tīmekļa vietnes, ko nodrošina uzņēmums LEGO Group vai kas tiek nodrošinātas tā vārdā, tostarp vietnes, kuras mēs darbinām ar saviem domēniem/vietrāžiem URL, un mini vietnes, kuras mēs uzturam trešo pušu sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.
 • Mobilās spēles/lietotnes ietver mobilās spēles un lietotnes, ko nodrošina uzņēmums LEGO Group vai kas tiek nodrošinātas tā vārdā, piemēram, viedtālruņu lietotnes.
 • E-pasta ziņojumi, īsziņas un citi elektroniskie ziņojumi ietver elektronisko saziņu starp jums un LEGO Group.
 • Klientu apkalpošana ietver zvanus vai tiešsaistes tērzēšanu ar mūsu klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem.
 • Mazumtirdzniecības veikali ietver veikalus, kurus pārvalda uzņēmums LEGO Group vai kuri tiek pārvaldīti uzņēmuma vārdā.
 • Tiešsaistes reģistrācijas veidlapas, tostarp LEGO® Account konta reģistrācija, VIP lojalitātes programmas reģistrācija, žurnāla LEGO Life abonementi.
 • Bezsaistes reģistrācijas veidlapas ietver drukātas reģistrācijas vai līdzīgas veidlapas, ko mēs vācam, piemēram, pa pastu, demonstrācijās veikalos, konkursos un citās akcijās vai arī pasākumos.
 • Klientu konkursi un izlozes tiešsaistē.
 • Mūsu VIP lojalitātes programma, tostarp jūsu aktivitātes programmas ietvaros.
 • Pētījumi, kuros jūs un/vai jūsu bērni var piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē.

Personas dati, ko LEGO Group var savākt no trešajām pusēm

Mēs varam saņemt personas datus par jums no dažādām trešajām pusēm un publiskiem avotiem, kā norādīts tālāk.

 • Tehniskie dati no šādām pusēm:
 1. analītikas pakalpojumu sniedzēji;
 2. reklāmas tīkli;
 3. meklēšanas informācijas sniedzēji.
 • Kontaktinformācija, finanšu un transakciju dati no tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu sniedzējiem.
 • Identitāte un kontaktinformācija no datu brokeriem vai apkopotājiem.
 • Identitāte un kontaktinformācija no publiski pieejamiem avotiem.
 • Identitāte, kontaktinformācija un pircēja dati no mazumtirdzniecības un izklaides partneriem, piemēram, Merlin Entertainments un LEGO sertificēto veikalu partneriem.

Kā LEGO Group izmanto jūsu personas datus?

Apstrādes nolūki un juridiskais pamatojums

LEGO® lietotnes un tiešsaistes kanāli
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
LEGO® lietotnes vai tiešsaistes kanāla izmantošana.
 • Tehniskie dati.
 • Lietojuma dati.
 • Dati papildus tiek vākti, mūsu lietotnēs vai vietnēs izmantojot sīkfailus* (ja esat piekritis sīkfailu izmantošanai). Skatiet šīs politikas 3. nodaļu vai mūsu sīkfailu politiku, lai iegūtu plašāku informāciju par sīkfailu darbību un to, kādu veidu datus tie vāc.
 • Ja vēlaties iestatīt LEGO® Account kontu izmantošanai mūsu lietotnēs un tiešsaistes kanālos, mēs apstrādājam noteiktus identitātes datus, kontaktinformāciju un profila datus, ko jūs sniedzat, reģistrējoties LEGO kontam vai rediģējot savu profilu.
* Ja bērns, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, piekļūst bērniem paredzētam tiešsaistes kanālam atbilstoši vecuma ierobežojumam, pirms bērna personīgās informācijas savākšanas mēs iegūsim vecāka piekrišanu (plašāku informāciju skatiet šīs politikas 4. nodaļā).
 • Lai optimizētu lietotāju iespējas un mūsu lietotņu funkcionalitāti.
 • Lai nodrošinātu pielāgotu mārketingu, tostarp atkārtotu mērķauditorijas atlasi, ja esat sniedzis savu piekrišanu (plašāku informāciju skatiet mūsu sīkfailu deklarācijā).
 • Lai uzlabotu un pielāgotu jūsu iespējas mūsu lietotnēs, tīmekļa vietnēs un pakalpojumos (piemēram, LEGO® VIP programmā un LEGO.com preferenču centrā).
 • Lai nodrošinātu, ka saturs no mūsu lietotnēm un tīmekļa vietnēm ir optimizēts jums un jūsu datoram vai ierīcei.
 • Lai ļautu jums izmantot interaktīvas funkcijas, kad izvēlaties to darīt.
 • Lai palīdzētu jums izveidot LEGO® Account kontu.
 • Lai pārbaudītu un dokumentētu, ka LEGO® Account konta veidotājs nav bērns, kas jaunāks par 16 gadu vecumu.
 • Lai varētu ģenerēt statistiku un informāciju, pamatojoties uz apkopotiem datiem; tādējādi var gūt izpratni par mūsu uzņēmuma darbspēju un izmērīt mūsu reklāmas kampaņu un akciju efektivitāti.
 • Lai nodrošinātu jums atbilstošu mārketinga informāciju gan saziņā ar mums mūsu kanālos, gan izmantojot trešo pušu kanālus (piemēram, sociālos medijus, meklēšanas vietnes, tirdzniecības vietas).
 • Lai atrastu/piesaistītu potenciālos jaunos klientus, kas ir līdzīgi mūsu pašreizējiem klientiem.
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, saistībā ar mūsu sīkfailu izmantošanu (ja ir sniegta šāda piekrišana).
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir spēt optimizēt un uzlabot mūsu lietotnes un tiešsaistes kanālus, pēc iespējas ievērot mūsu patērētāju vēlmes attiecībā uz mārketingu gan mūsu kanālos, gan trešo pušu kanālos, nodrošināt, ka mūsu lietotnes un tīmekļa vietnes patērētājiem darbojas nevainojami, un nodrošināt, ka mēs bez vecāku piekrišanas neapstrādājam personas datus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu.

Pasūtījuma izpilde
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Pasūtījuma veikšana pie mums.
 • Identitātes dati un kontaktinformācija.
 • Pircēja dati.
 • Finanšu dati.
 • Ja vēlaties iestatīt LEGO® Account kontu izmantošanai mūsu lietotnēs un tiešsaistes kanālos, mēs apstrādājam noteiktus identitātes datus, kontaktinformāciju un profila datus, ko jūs sniedzat, reģistrējoties LEGO kontam vai rediģējot savu profilu.
 • Transakciju dati.
 • Tehniskie dati.
 • Lai izpildītu ar jums noslēgto pirkuma līgumu, kas ietver jūsu pasūtījumu apstrādi un nosūtīšanu, kā arī jūsu tiesību administrēšanu attiecībā uz preču atgriešanu vai sūdzības iesniegšanu.
 • Lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, kas attiecas, piemēram, uz produktu atsaukšanu, grāmatvedību un patērētāju tiesībām.
 • Lai uzzinātu, kas ir mūsu pircēji.
 • Lai jūs varētu saglabāt savus maksājumu datus, identitātes datus un kontaktinformāciju vai līdzīgus datus, lai atvieglotu turpmākos pirkumus vai mijiedarbību ar mums.
 • Lai veiktu krāpšanas novēršanas pasākumus.
 • Līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, attiecībā uz mūsu savstarpējo pirkuma līgumu.
 • Juridisks pienākums, VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, attiecībā uz atbilstību tiesību aktiem, kas attiecas, piemēram, uz produktu atsaukšanu, grāmatvedību un patērētāju tiesībām.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses pazīt mūsu pircējus un nodrošināt viņiem nevainojamu iepirkšanās pieredzi.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir novērst krāpnieciskas darbības saistībā ar pirkumiem, kas veikti mūsu tīmekļa vietnēs.

Klientu atbalsts
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Mijiedarbība ar mūsu klientu atbalsta funkcijām.
 • Identitātes dati un kontaktinformācija.
 • Transakciju dati.
 • Lietojuma dati.
 • Tehniskie dati un informācija par tehniskajām problēmām.
 • Jautājumi/sūdzības par produktiem.
 • Atsauksmes (piemēram, izvietotas mūsu saziņas kanālos vai sociālajos tīklos).
 • Vispārīgi jautājumi.
 • Cita informācija vai saturs saistībā ar jūsu jautājuma iemeslu.
 • Lai sniegtu jums atbalstu.
 • Lai novirzītu pasūtījumus vai nosūtītu jums aizstājējproduktus.
 • Lai gūtu informāciju par to, kā mēs varam uzlabot savus produktus un pakalpojumus.
 • Lai rīkotos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, atbildot uz patērētāju sūdzībām.
 • Lai izpildītu līgumu, ko ar jums esam noslēguši attiecībā uz jūsu pirkumu no mums.
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja jūs sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu un sniedzat mums informāciju par jūsu atbalsta pieprasījumu.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir optimizēt mūsu klientu apkalpošanu un produktus.
 • Juridisks pienākums, VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, attiecībā uz mūsu atbilstību tiesību aktiem.
 • Līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, attiecībā uz mūsu savstarpējo pirkuma līgumu.

Digitālā mārketinga paziņojumi (piemēram, e-pasta ziņojumi, īsziņas, pašpiegādes paziņojumi vai tamlīdzīgs tiešais mārketings)
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
 • Viena vai vairāku mūsu digitālā mārketinga paziņojumu abonēšana, ja saskaņā ar tiesību aktiem ir nepieciešams pieteikties abonementam.
 • Jūs neesat atteicies no viena vai vairāku mūsu digitālā mārketinga paziņojumu vai biļetenu saņemšanas.
 • Mārketinga un komunikācijas dati.
 • Nepieciešamie identitātes dati.
 • Informācija par to, kāda veida mārketinga paziņojumus jūs atverat un kā jūs mijiedarbojaties ar tās saturu.
 • Lai varētu jums piegādāt mūsu digitālā mārketinga paziņojumus.
 • Lai sagatavotu iekšējo statistiku un gūtu ieskatus, kā arī optimizētu un pielāgotu gan mūsu biļetena saturu, gan piegādi tiem, kuri vēlas to saņemt.
 • Lai nodrošinātu jums atbilstošu mārketinga informāciju, pamatojoties uz jūsu interesēm un preferencēm, gan saziņā ar mums mūsu LEGO® zīmola kanālos, gan izmantojot trešo pušu kanālus (piemēram, sociālos medijus, meklēšanas vietnes, tirdzniecības vietas).
 • Lai atrastu/piesaistītu potenciālos jaunos klientus, kas ir līdzīgi mūsu pašreizējiem klientiem (“ir līdzīgi”), vai nodrošinātu, ka mūsu pašreizējiem klientiem netiek nosūtīti neatbilstoši mārketinga ziņojumi (“atcelšana”).
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts; tiek sniegta, kad jūs abonējat mārketinga paziņojumus.
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, izprotot mūsu mārketinga efektivitāti ārpus mūsu kanāliem (piemēram, izmantojot sociālos medijus, meklētājprogrammas vai tirdzniecības vietas).
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, lai mēs varētu nosūtīt jums personalizētus mārketinga paziņojumus ārpus mūsu zīmola kanāliem (piemēram, izmantojot sociālos medijus, meklētājprogrammas vai tirdzniecības vietas).
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses nodrošināt jums atbilstošu mārketinga ziņojuma saturu, pamatojoties uz apkopotiem ieskatiem no pircējiem un lietotājiem mūsu tīmekļa vietnē.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir iegūt statistiku iekšējai lietošanai, lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus.

Katalogi
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
 • Aktīva iepirkšanās mūsu tīmekļa vietnē.
 • Neatteikšanās no mūsu kataloga saņemšanas.
 • Aktīvs pieprasījums, lai saņemtu LEGO® katalogu.
 • Atļauja trešās puses datu brokerim nosūtīt jums mārketinga katalogus.
 • Mārketinga un komunikācijas dati.
 • Nepieciešamie identitātes dati un kontaktinformācija.
 • Lai nosūtītu jums mūsu katalogus un kopīgotu informāciju ar mūsu trešo pušu datu brokeriem un datu apkopotājiem, nodrošinot, ka jums vienlaikus netiek sūtīts LEGO® katalogs no abiem avotiem (to sauc arī par datu atcelšanu), vai pārsūtot tiem jūsu atteikuma pieprasījumu (ja tie ir jūsu personas datu pārziņi).
 • Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, izprast mūsu mārketinga paziņojumu atbilstību un efektivitāti jums, lai atrastu jaunus, jums līdzīgus klientus.
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, nosūtot jums katalogu, kurā ietverti produkti, kas ir līdzīgi tiem, kurus esat iegādājies (ļaujot jums pēc tam atteikties).
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, nosūtot jums katalogu, ko jūs nepārprotami mums pieprasījāt.
 • Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), lai ļautu mums izmantot citus mūsu rīcībā esošos datus par jums, lai īpaši pielāgotu jums nosūtītā kataloga saturu.
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, nodrošinot labu pieredzi ar LEGO® zīmolu.
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, izprotot mūsu katalogu vispārējo mārketinga efektivitāti.
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, izmantojot jūsu datus, lai labāk izprastu mūsu esošo klientu iezīmes un preferences un izmantotu tos, lai atrastu jaunus, jums līdzīgus klientus.
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, lai mēs varētu izmantot citus mūsu rīcībā esošos datus par jums, lai īpaši pielāgotu jums nosūtītā kataloga saturu.

LEGO® VIP konta administrēšana, kā arī statistika un informācija
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Reģistrēšanās LEGO® VIP kontam un tā lietošana
 • Mēs apstrādājam noteiktus identitātes datus, kontaktinformāciju un profila datus, ko jūs sniedzat, reģistrējoties VIP kontam vai rediģējot savu profilu.
 • Informācija par jūsu VIP kartes numuru.
 • Transakciju dati un pircēja dati, ja esat izmantojis dalību VIP programmā saistībā ar pirkumiem.
 • Informācija, kas savākta, izmantojot sīkfailus (ja esat piekritis sīkfailu izmantošanai).
 • Lai mēs varētu administrēt jūsu dalību LEGO® VIP programmā un nodrošināt jums piekļuvi VIP dalībnieku priekšrocībām.
 • Lai mēs varētu ar jums sazināties saistībā ar jūsu dalību VIP programmā.
 • Lai redzētu, kā jūs esat nopelnījis un iztērējis savus VIP punktus.
 • Lai izveidotu pielāgotas iespējas, kad esat pieteicies savā VIP kontā, tostarp rādītu tādus produktus, kas, mūsuprāt, jums varētu patikt.
 • Lai, pamatojoties uz apkopotajiem datiem, ģenerētu statistiku un informāciju ar mērķi uzlabot VIP programmu un sniegt lielāku vērtību mūsu pircējiem, kuri reģistrējas. Piemēram, tas ietver uzlabotu turpmāko balvu izvēli un VIP programmas politikas izmaiņas. Mēs to darām, lai varētu novērtēt un optimizēt VIP programmas darbspēju un administrēt, attīstīt un reklamēt programmu.
 • Lai nodrošinātu jums atbilstošu mārketinga informāciju, pamatojoties uz jūsu interesēm un preferencēm, gan saziņā ar mums mūsu LEGO® zīmola kanālos, gan izmantojot trešo pušu kanālus (piemēram, sociālos medijus, meklēšanas vietnes, tirdzniecības vietas).
 • Lai atrastu/piesaistītu potenciālos jaunos klientus, kas ir līdzīgi mūsu pašreizējiem klientiem (“ir līdzīgi”), vai nodrošinātu, ka pašreizējiem klientiem netiek nosūtīti neatbilstoši mārketinga ziņojumi (“atcelšana”).
 • Līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts; šis ir mūsu līgums ar jums par jūsu dalību VIP programmā.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir sniegt jums atbilstošu informāciju, kad jūs izmantojat mūsu platformas.
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, saistībā ar mūsu sīkfailu izmantošanu (ja ir sniegta šāda piekrišana).
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, saistībā ar statistikas un informācijas ģenerēšanu, pamatojoties uz apkopotiem datiem.
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, izmantojot jūsu datus, lai labāk izprastu mūsu esošo klientu iezīmes un preferences, un izmantotu šo informāciju, lai atrastu jaunus klientus, kas ir līdzīgi jums.
 • Mūsu leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, izprotot mūsu mārketinga efektivitāti ārpus mūsu kanāliem (piemēram, izmantojot sociālos medijus, meklētājprogrammas vai tirdzniecības vietas).
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, lai mēs varētu nosūtīt jums personalizētus mārketinga paziņojumus ārpus mūsu kanāliem (piemēram, izmantojot sociālos medijus, meklētājprogrammas vai tirdzniecības vietas).

LEGO® VIP konta padziļināta analīze
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Sava LEGO® VIP konta izmantošana, vienlaikus sniedzot savu piekrišanu padziļinātas analīzes veikšanai.
 • Transakciju dati un pircēja dati, ja esat izmantojis dalību VIP programmā saistībā ar pirkumiem, tostarp ietverot informāciju par to, kuras tīmekļa lapas jūs pārlūkojat vietnē LEGO.com un uz kuriem produktiem jūs noklikšķināt, kad esat pieteicies savā VIP kontā.
 • Informācija par to, kurus biļetenus jūs atverat un kuros noklikšķināt.
 • Informācija, kas savākta, izmantojot sīkfailus (ja esat piekritis sīkfailu izmantošanai).
 • Informācija par to, kuros konkursos vai izlozēs jūs piedalāties.
Lai mēs varētu pielāgot savu mārketingu jums un jūsu personīgajām interesēm, prognozējot jūsu preferences atbilstoši jūsu personīgajai informācijai, tostarp informācijai, kas saistīta ar VIP punktu atlikumiem, VIP punktu izmantošanas vēsturi, VIP dalībnieka aktivitātēm, pirkumu vēsturi, produktu preferencēm, tiešsaistes pārlūkošanas sīkfailu datiem (ja tiem esat atsevišķi piekritis), jūsu atrašanās vietas datiem un jebkuru citu informāciju attiecībā uz jūsu LEGO kontu un/vai LEGO VIP kontu.
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, saistībā ar padziļinātu analītiku. Piekrišanu jūs varat sniegt, piesakoties VIP konta izveides laikā vai savā VIP konta lapā.
 • Jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, saistībā ar mūsu sīkfailu izmantošanu (ja ir sniegta šāda piekrišana).

Konkursi, izlozes, mārketings un citas akcijas
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Dalība konkursā vai izlozē vai informācijas saņemšana no mums par konkursiem, izlozēm, kampaņām vai akcijām.
 • Identitātes dati.
 • Kontaktinformācija.
 • Lai administrētu konkursus un izlozes.
 • Lai, pamatojoties uz apkopotajiem datiem, ģenerētu statistiku un informāciju, kura ļauj mums noteikt mūsu uzņēmuma, kampaņu un akciju darbspēju.
 • Lai sazinātos ar jums, ja laimējat balvu.
 • Lai izpildītu normatīvās prasības.
 • Līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts; šis ir mūsu līgums ar jums par konkursa vai izlozes noteikumiem.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, saistībā ar statistikas un informācijas ģenerēšanu, pamatojoties uz apkopotajiem datiem, un saistībā ar sazināšanos ar jums, ja laimējat balvu.
 • Juridisks pienākums, VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, saistībā ar mūsu

LEGO Group sociālie tīkli
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Mijiedarbība ar LEGO Group sociālajiem tīkliem (piemēram, LEGO® Life un LEGO® Ideas).Informācija, ko esat padarījis pieejamu un kas var ietvert komentārus, reakcijas, mūsu sociālo tīklu kontu ziņu kopīgošanu vai citu lietotāja radītu saturu.
 • Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem.
 • Lai ziņotu par lietotāju iesaistīšanos platformā un analizētu to.
 • Lai sniegtu jums iespēju ietekmēt to, kādus jaunus produktus mēs izlaižam.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, saistībā ar atbildēm uz jūsu jautājumiem, kā arī ziņošanu un analītiku par lietotāju iesaistīšanos.
 • Līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts; šis ir mūsu līgums ar jums par intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu.

Trešo pušu sociālie tīkli
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Mijiedarbība ar trešo pušu sociālo tīklu funkcijām, piemēram, funkcijām “Patīk”*

*Sociālo tīklu platformas var savām vajadzībām izmantot personisko informāciju, kas attiecīgajā platformā savākta no LEGO Group sociālā tīkla konta, kā aprakstīts to privātuma politikās.
 • Informācija, ko esat padarījis pieejamu un kas var ietvert jūsu demogrāfisko informāciju, datus par jūsu dzīvesvietu, jūsu komentārus, reakcijas, mūsu sociālo tīklu kontu ziņu kopīgošanu vai citu lietotāja radītu saturu.
 • Analītiski veiktspējas dati par sociālo tīklu ierakstiem un digitālajām reklāmām.
 • Lai ziņotu par lietotāju iesaistīšanos ar platformā publicēto saturu un analizētu to.
 • Lai sniegtu jums iespēju ietekmēt to, kādus jaunus produktus mēs izlaižam.
Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, saistībā ar analītiku un ziņošanu par lietotāju iesaistīšanos un vēlāku sniegumu.

Pasākumu tiešraides (veikalos un tiešsaistē)
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Tieša dalība vai nejauša filmēšana tiešraides pasākuma auditorijā vai fonā*.

*Zonas tiks skaidri marķētas, un mēs iegūsim piekrišanu no tieši iekļautajām personām.

Pasākuma tiešraides video, kurā redzami filmēšanas laukumā esošie cilvēki.Lai varētu rīkot pasākumu tiešraides, kas piesaista patērētājus.
 • Ar jūsu piekrišanu, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, saistībā ar jūsu tiešu dalību šādās pasākumu tiešraidēs.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, saistībā ar personu nejaušu filmēšanu tiešraides pasākuma auditorijā vai fonā.

Videonovērošana (veikalos un citās atbilstošās LEGO Group atrašanās vietās)
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Veikalu LEGO® Store vai citu publiski pieejamu LEGO Group objektu apmeklēšana.Videomateriāli no mūsu telpām.Lai novērstu un dokumentētu kriminālpārkāpumus, tostarp ielaušanos, laupīšanu, zādzības, uzbrukumus vai krāpšanu, un gādātu par darbinieku drošību.Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, saistībā ar tiesību aktu pārkāpumu vai noziegumu novēršanu LEGO® objektos.

Biznesa partneri un komercattiecības
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Komercattiecību uzsākšana ar mums kā uzņēmumu vai privātpersonu.
 • Identitātes dati.
 • Kontaktinformācija.
 • Cita personīgā informācija, ko jūs mums sniedzat.
 • Lai varētu pārvaldīt komerciālās attiecības ar jums vai jūsu uzņēmumu.
 • Lai izpildītu savus pienākumus komercattiecībās.
 • Līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, saistībā ar mūsu savstarpējām līgumattiecībām.
 • Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir pārvaldīt mūsu attiecības ar jums vai jūsu uzņēmumu.

Pētniecība
Jūsu darbībasMūsu savāktie datiDatu vākšanas iemeslsJuridiskais pamatojums
Dalība pētījumu aptaujās, fokusa grupās vai citos pētījumos.
 • Identitātes dati.
 • Kontaktinformācija.
 • Fotoattēli vai video (ja pētījums tiek veikts klātienē).
 • Cita personīgā informācija, ko jūs mums sniedzat.
 • Lai uzlabotu mūsu esošos produktus un pakalpojumus.
 • Lai izstrādātu un uzlabotu jaunus produktus.
Līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, attiecībā uz tirgus pētījuma dalībnieku atbrīvošanu.

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams nolūkiem, kuriem mēs tos savācām, tostarp, lai izpildītu jebkādas juridiskas, normatīvas, nodokļu, grāmatvedības vai pārskatu sniegšanas prasības. Mēs varam saglabāt jūsu personas datus ilgāk, ja tiek saņemta sūdzība vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka pastāv tiesvedības iespēja attiecībā uz mūsu attiecībām ar jums.

Lai noteiktu atbilstošu personas datu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, veidu un sensitivitāti, iespējamo kaitējuma risku no jūsu personas datu neatļautas izmantošanas vai izpaušanas, mērķus, kādiem mēs apstrādājam jūsu personas datus, un to, vai mēs varam sasniegt šos mērķus, izmantojot citus līdzekļus, kā arī piemērojamās juridiskās, normatīvās, nodokļu, grāmatvedības vai citas prasības.

Ar ko LEGO Group kopīgo personas datus?

Informācijas kopīgošana ar LEGO Group uzņēmumiem

Mūsu filiālēm (citiem LEGO Group ietilpstošiem uzņēmumiem) dažreiz var būt nepieciešama piekļuve jūsu informācijai, lai savā vārdā sniegtu jums pakalpojumus. Tām ir nepieciešami jūsu personas dati, lai mēs vai filiāles varētu veikt darbības, kas norādītas iepriekš redzamajā tabulā, tostarp, piemēram:

 • nodrošināt jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus;
 • sazināties ar jums par jūsu kontu vai transakcijām;
 • nosūtīt jums informāciju par mūsu vietnēm, programmām un politikām;
 • nosūtīt jums tiešā mārketinga ziņojumus;
 • nosūtīt jums produktu katalogus;
 • apstrādāt informāciju, par kuras apstrādi mūsu vārdā filiālei ir formāli noslēgts līgums, piemēram, izpildīt jūsu pirkuma pasūtījumu, pārvaldīt jūsu LEGO® Account konta darbības vai jūsu VIP konta datus un/vai pārvaldīt jūsu preferences vietnes LEGO.com Preferenču centrā;
 • veikt iekšējus pētījumus, analīzi un ziņošanu;
  - identificēt, pārskatīt un apturēt jebkuras darbības, kas varētu pārkāpt mūsu politikas vai likumus.

Pārsūtīšana uz LEGO Group uzņēmumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas tiek veikta atbilstoši saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem.

Informācijas kopīgošana ar citiem uzņēmumiem

Mūsu kategoriju sarakstu ar uzticamajām trešajām pusēm, ar kurām mēs varam kopīgot informāciju, skatiet šeit. Mēs apstrādājam personas datus sadarbībā ar piegādātājiem tālāk norādītajās kategorijās.

 • IT pakalpojumu sniedzēji. Mēs izmantojam dažādus uzticamus partnerus visā pasaulē, kas mums sniedz IT pakalpojumus un sistēmu administrēšanas pakalpojumus saistībā gan ar mūsu klientu un partneru darbībām, gan mūsu iekšējām IT un administrēšanas sistēmām.
 • Globālais maksājumu pakalpojumu sniedzējs un apstrādes partneri. Lai palīdzētu mums nodrošināt efektīvu un drošu maksājumu apstrādi internetā, mūsu veikalos vai izmantojot rēķinu izrakstīšanu un naudas pārvedumus.
 • Mākoņkrātuves partneri. Mēs glabājam savus un jūsu datus drošos datu centros.
 • Krāpšanas novēršanas un atklāšanas partneri un aģentūras. Sadarbojas ar LEGO Group, lai nodrošinātu LEGO Group aizsardzību pret krāpšanu.
 • Noliktavu, iepakošanas, sūtīšanas un piegādes partneri. Palīdz mums nogādāt produktus klientiem un biznesa partneriem.
 • Katalogu drukāšanas, sūtīšanas un pasta partneri. Palīdz mums pārliecināties, ka katalogi un žurnāli tiek piegādāti jums.
 • Datu brokeri un datu apkopotāju partneri. Palīdz mums sasniegt potenciālos jaunos pircējus ar katalogiem, žurnāliem un citiem mārketinga un reklāmas materiāliem. Tie arī palīdz mums novērst situācijas, kad, piemēram, vienlaikus jums tiek nosūtīts vairāk nekā viens LEGO® katalogs.
 • Mārketinga un reklāmas partneri. Tie palīdz mums nodrošināt pielāgotas reklāmas, akcijas, izlozes, konkursus un kampaņas, kad jūs mijiedarbojaties ar LEGO Group tiešsaistes platformās, sociālajos tīklos, veikalos vai citādi. Tie arī palīdz mums atrast jaunus potenciālos pircējus, lai piedāvātu mārketinga ziņojumus (to dēvē arī par “līdzību”), vai palīdz mums labāk nodrošināt, lai mēs nepiedāvātu mārketinga ziņojumus pircējiem, kuriem neinteresē attiecīgais produkts vai pakalpojums (to dēvē arī par “atcelšanu”).
 • B2B partneri, tostarp Merlin Entertainments un LEGO® sertificētie veikalu partneri. Tie palīdz mums nodrošināt akcijas, izlozes, konkursus un kampaņas, tostarp LEGO VIP lojalitātes programmu, kā arī palīdz mums nodrošināt pielāgotas reklāmas un pircēju informāciju.
 • Sociālo mediju partneri un tiešsaistes meklēšanas platformas. Tie palīdz mums būt klātesošiem, ļauj jums mijiedarboties ar LEGO Group platformās, kuras izmantojat, un ļauj mums nodrošināt pielāgotu mūsu produktu mārketingu.
 • Aptauju, anketu un produktu atsauksmju piegādātāji. Tie palīdz mums iegūt jūsu atsauksmes par jūsu LEGO® pieredzi.
 • Nodokļu un muitas iestādes, regulatori un citas iestādes visā pasaulē. Tās pieprasa ziņot par apstrādes darbībām noteiktos apstākļos.
 • Profesionāli konsultanti. Tostarp juristi, baņķieri, auditori un apdrošinātāji visā pasaulē. Tie sniedz LEGO Group konsultāciju, juridiskos, apdrošināšanas un grāmatvedības pakalpojumus.

Citi izmantošanas veidi un izpaušana

Mēs arī izmantosim un izpaudīsim personas datus, ja uzskatīsim to par nepieciešamu vai atbilstošu šādos gadījumos: a) lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus (kas var ietvert likumus ārpus valsts, kurā dzīvojat); b) lai atbildētu uz valsts un pārvaldes iestāžu pieprasījumiem (kas var ietvert iestādes ārpus valsts, kurā dzīvojat); c) lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm; d) lai aizsargātu mūsu un mūsu saistīto uzņēmumu, jūsu vai citu personu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu.

Turklāt mēs izmantosim, izpaudīsim vai pārsūtīsim personas datus trešajai pusei reorganizācijas, apvienošanās, pārdošanas, kopuzņēmuma izveides, tiesību nodošanas gadījumā.

Pārsūtīšana uz trešajām valstīm

LEGO Group var pārsūtīt personas datus organizācijām tā sauktajās trešajās valstīs (valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Šādu pārsūtīšanu var veikt, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

 • ES Komisija ir nolēmusi, ka attiecīgajā valstī ir pienācīgs aizsardzības līmenis;
 • ir spēkā saistošie korporatīvie noteikumi (Binding Corporate Rules — BCR) attiecībā uz pārsūtīšanu starp uzņēmumiem;
 • tiek izmantotas Līguma standartklauzulas (ES paraugklauzulas);
 • īpašās situācijās tiek piemēroti izņēmumi, piemēram, lai izpildītu līgumu ar jums vai ja ir jūsu piekrišana noteiktam pārskaitījumam.

3. NODAĻA: SĪKFAILI UN LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS (“SĪKFAILI”) Sīkfaili ir nelieli datu faili, ko jūsu pārlūkprogramma izvieto datorā vai ierīcē. Pats sīkfails neietver un nevāc nekādu informāciju. Kad serveris, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, nolasa sīkfailu, tīmekļa vietne var sniegt lietotājam piemērotākus pakalpojumus, piemēram, atcerēties iepriekšējos pirkumus vai konta informāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailiem un to pārvaldību, lūdzu, izlasiet mūsu pilno sīkfailu politiku un sīkfailu deklarāciju vai noklikšķiniet uz sīkfailu iestatījumiem vietnē LEGO.com, digitālajā spēlē vai lietotnē (attiecīgā gadījumā).


4. NODAĻA: INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Informācija vecākiem: kā LEGO Group apstrādā bērnu personas datus

Bērnu drošība internetā

Mums ļoti rūp bērnu drošība internetā, tāpēc esam ieviesuši papildu privātuma procesus, lai gādātu, ka mūsu jaunākie fani ir drošībā, kad izmanto mūsu tiešsaistes kanālus. Dažām funkcijām ir vecuma ierobežojums, lai bērni nevarētu netīšām izmantot šādas funkcijas. Mēs arī veicam saprātīgi iespējamas darbības, lai nodrošinātu, ka neapzināti nevācam, neglabājam, neizmantojam un neapstrādājam personīgu informāciju par bērniem, kuri, iespējams, izmanto šīs funkcijas bez vecāku piekrišanas.

Mēs esam pievienojušies digitālajai bērnu drošības programmai, kas katru gadu veic auditu mūsu uzņēmumā un pārbauda, vai mēs ievērojam noteikumus par mijiedarbību ar bērniem internetā.

Attiecībā uz personas datiem visas personas, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, mēs uzskatām par bērniem un lūdzam vecāku piekrišanu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par mūsu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja jums ir kādas neskaidrības par privātumu vai datu izmantošanu, ko mēs neesam pietiekami izskaidrojuši, lūdzu, sazinieties ar mūsu (bezmaksas) trešās puses strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas ASV, apmeklējot vietni https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Lai skatītu to jautājumu sarakstu, ar ko nodarbojas mūsu strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējs, noklikšķiniet uz zīmoga virs šīs sadaļas.

Apstrādājot bērnu personīgo informāciju, mēs veicam papildu darbības, lai aizsargātu viņu privātumu, tostarp:

 • informējam vecākus par to, kādu personīgo informāciju par bērnu mēs vācam, glabājam, izmantojam un apstrādājam, kā arī izskaidrojam, vai šī informācija tiek kopīgota;
 • nodrošinām atbilstību likumu prasībām, lūdzot vecāku piekrišanu bērna datu vākšanai, izmantošanai un apstrādei, kā arī lūdzam vecāku piekrišanu, lai nosūtītu viņu bērniem informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem;
 • ierobežojam to, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un apstrādājam bērnu personīgo informāciju, lai tiktu vākti tikai tie dati, kas ir saprātīgi nepieciešami, lai bērni varētu piedalīties darbībās tiešsaistē;
 • sniedzam vecākiem piekļuvi vai iespēju piekļūt par viņu bērnu savāktajai personīgajai informācijai — vecāki var arī lūgt mainīt vai dzēst viņu bērnu personīgo informāciju.

Bērnu informācijas vākšana un izmantošana

Dažas mūsu tīmekļa vietnes, kanāli un lietotnes ir izstrādātas ģimenēm un visu vecumu lietotājiem, savukārt citas ir paredzētas tieši bērniem. Ikreiz, kad vācam bērna personīgo informāciju, mēs šo informāciju uzglabājam tikai tik ilgi, cik tā ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai vai cik ilgi tā ir jāglabā reģistrā atbilstoši likumu prasībām.

Bērni var izvēlēties, vai kopīgot ar mums savu informāciju, tomēr mūsu tīmekļa vietnēs ir funkcijas, kas nedarbojas, ja nav iesniegta šāda informācija. Gadījumos, kad funkciju darbībai ir nepieciešama personīgā informācija, mēs lūdzam tikai to informāciju, kas ir saprātīgi nepieciešama, lai piedalītos darbībā.

Tālāk ir sniegti daži piemēri par gadījumiem, kad mēs vācam bērnu datus.

 • Kad bērni reģistrējas tiešsaistē. Bērni var reģistrēties mūsu tīmekļa vietnēs, lai piekļūtu dažādiem pakalpojumiem, tostarp saturam, spēlēm un konkursiem. Reģistrēšanās laikā mēs varam lūgt bērnam norādīt viņa vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, bērna vārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, lietotājvārdu un paroli. Mēs izmantojam šo informāciju drošības un paziņojumu sniegšanas iespēju dēļ. Mēs iesakām bērniem izdomāt tādu lietotājvārdu, kurā nav ietverta viņu personīgā informācija.
 • Kad bērni dalās ar pašu radītu saturu. Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm ļauj bērniem pašiem radīt vai izmantot saturu. Tikai dažām no šīm funkcijām ir nepieciešama bērna personīgā informācija, tāpēc ne visām darbībām ir nepieciešama vecāka vai aizbildņa piekrišana. Gadījumā, ja kādas darbības ietvaros bērns potenciāli var kopīgot personisko informāciju, mēs lūgsim vecākam vai aizbildnim “pārbaudāmu vecāka piekrišanu” (kas ir augstāka līmeņa vecāku piekrišana). Personas dati var būt, piemēram, stāsti, brīvā teksta lauki, zīmējumi, kuros tiek atļauta brīva teksta vai informācijas ievade, bērna fotoattēli, skaņas klipi, filmu faili un jebkāda cita veida saturs vai citi pastāvīgi identifikatori, kas kādā veidā nepārprotami identificē bērnu.
 • Kad bērni piedalās konkursos un izlozēs. Ja bērns vēlas piedalīties konkursā, mēs lūdzam dalībai nepieciešamo personīgo informāciju. Parasti mēs lūdzam norādīt tikai bērna vārdu (lai varētu atšķirt vienas ģimenes bērnus) un vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi (lai nodrošinātu atbilstību likumu prasībām par paziņošanu atbildīgajam pieaugušajam). Mēs ar vecāku sazināmies tikai tad, ja bērns uzvar konkursā vai loterijā, lai vienotos par balvas nosūtīšanu. Ja bērnam tiek lūgts izveidot saturu, lai piedalītos konkursā, mums, iespējams, iepriekš pa e-pastu ir jālūdz vecāku piekrišana, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par privātumu attiecībā uz bērnu izveidoto saturu (lūdzu, skatiet iepriekš sniegto informāciju par bērnu radītu saturu). Bērni nevar piedalīties mūsu konkursos bez vecāku piekrišanas.
 • Kad bērni saņem e-pastus no mums. Mēs varam lūgt bērna kontaktinformāciju (tostarp viņa e-pasta adresi), lai varētu atbildēt uz bērna uzdoto jautājumu. Ja mums ir otrreiz jāsazinās ar bērnu, piemēram, lai atbildētu uz papildu jautājumiem, mēs pieprasām bērna vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi. Mēs glabājam bērna tiešsaistes kontaktinformāciju tikai tik ilgi, cik tā ir nepieciešama pieprasījuma izpildei, un šo informāciju neizmantojam citiem mērķiem. Ja mums kādreiz ir nepieciešama bērna tiešsaistes kontaktinformācija nepārtrauktai saziņai, mēs pēc iespējas ātrāk noskaidrojam vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, lai varētu informēt pieaugušo par savāktajiem datiem un sniegtu vecākam iespēju lūgt mums pārtraukt datu vākšanu. Vecāki vai aizbildņi var atteikties no mūsu saziņas ar viņu bērnu jebkurā laikā, izpildot ziņā iekļautos abonēšanas atcelšanas norādījumus (ja ir vairāk nekā viens saziņas veids, pieaugušajam, iespējams, no katra ir jāatsakās atsevišķi). Viņi var arī sazināties ar LEGO® klientu apkalpošanas dienestu.
 • Kad bērni saņem lietotnes pašpiegādes paziņojumus. Daudzas lietotnes sūta lietotājiem pašpiegādes paziņojumus uz klientu mobilajiem tālruņiem vai ierīcēm, lai viņus informētu par atjauninājumiem (dažreiz pat tad, ja lietotne netiek izmantota). Dažas mūsu lietotnes ir paredzētas, lai tās lietotu bērni. Pirms mēs nosūtām bērniem pašpiegādes paziņojumus no mūsu lietotnēm, mēs lūdzam bērniem norādīt vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, lai varētu informēt vecāku par bērna pieprasījumu. Bez vecāku piekrišanas mēs nesaistām ierīces identifikatoru ne ar kādu citu personīgo informāciju. Ja vēlaties, lai bērns vairs nesaņemtu pašpiegādes paziņojumus no kādas no mūsu lietotnēm, varat jebkurā laikā mainīt iestatījumus bērna izmantotajā ierīcē.
 • Kad mēs apkopojam atrašanās vietas informāciju. Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm, kanāliem un lietotnēm ir paredzētas bērniem. Pirms bērna adreses vai koordinātu informācijas vākšanas mēs pa e-pastu pieprasām vecāka vai aizbildņa piekrišanu. Mēs tā rīkojamies tāpēc, ka pēc šādas informācijas var nepārprotami identificēt konkrētu bērnu. Taču mēs nepieprasām vecāku piekrišanu, lai vāktu informāciju par bērna atrašanās vietas pilsētu, valsti vai reģionu, ja vien šī informācija nav tieši saistīta ar konkrētu bērnu. Izmantojot šādu vispārēju informāciju, mēs nevaram identificēt konkrētu bērnu. Ja vēlaties, lai mēs pārtraucam šādas atrašanās vietas informācijas vākšanu, varat jebkurā laikā mainīt iestatījumus bērna izmantotajā ierīcē. Varat arī sazināties ar LEGO klientu apkalpošanas dienestu.
 • Kad mēs vācam pastāvīgus identifikatorus. Lai mēs savu tiešsaistes kanālu apmeklētājiem varētu sniegt pēc iespējas atbilstošākas un personalizētas tiešsaistes iespējas, mēs vācam noteiktu veidu informāciju (piemēram, informāciju par IP adresēm, mobilās ierīces identifikatoru, pārlūkprogrammām, interneta pakalpojumu sniedzējiem, iesniedzējlapām, izejas lapām, apmeklējumu biežumu, operētājsistēmām, datumu spiedogiem, laikspiedoliem un klikšķu secības datiem). Mēs vācam šo informāciju, izmantojot tādas tehnoloģijas kā sīkfaili, pikseļi, Flash sīkfaili, tīmekļa bāksignāli un citi unikāli identifikatori (mēs tos esam definējuši šīs privātuma politikas sadaļā par sīkfailiem). Mēs šo informāciju varam vākt paši vai lūgt kādai trešajai pusei to apstrādāt mūsu vietā. Šos datus izmantojam, lai sniegtu bērniem piekļuvi tiešsaistes funkcijām un darbībām, pielāgotu saturu, uzlabotu mūsu tiešsaistes kanālus, analizētu mūsu tiešsaistes kanālu veiktspēju un izveidotu anonīmus pārskatus. Ja mēs kādreiz jebkāda iemesla dēļ vēlēsimies vākt bērnu personas datus, mēs iepriekš sazināsimies ar bērna vecāku vai aizbildni, lai saņemtu piekrišanu. To trešo pušu operatoru saraksts, kuri mūsu vietnēs un lietotnēs vāc “pastāvīgos identifikatorus”, ir pieejams mūsu sīkfailu politikā un sīkfailu deklarācijā.

Vecāku piekrišanas lūgšana

Mēs izmantojam dažādu veidu vecāku piekrišanu atkarībā no tā, kāda veida datus par bērniem apstrādājam un kādam nolūkam.


Vecāku piekrišanas lūgšana pa e-pastu
Ja mums ir jāvāc bērna personīgā informācija, lai sniegtu bērna pieprasīto pakalpojumu, mēs lūgsim vecāku piekrišanu atbilstoši tiesību aktu prasībām (piemēram, COPPA ASV un VDAR ES). Mēs nosūtām e-pasta ziņu bērna vecākam vai aizbildnim un izskaidrojam, kādu informāciju vācam un kā mēs plānojam to izmantot, un lūdzam vecākam sniegt (vai nesniegt) piekrišanu. Ja saprātīgā laikā mēs nesaņemsim vecāka piekrišanu, mēs izdzēsīsim visu par bērnu savākto informāciju, tostarp pieaugušā kontaktinformāciju, ko lūdzām, lai pieprasītu piekrišanu.


“Pārbaudītas vecāku piekrišanas” lūgšana
Ja bērns vēlas kopīgot personīgo informāciju publiski vai ar trešo pusi, izmantojot kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai digitālajām iespējām, mēs lūgsim augstāka līmeņa vecāku piekrišanu, nevis iepriekš aprakstīto pieprasījumu pa e-pastu. Mēs varam lūgt veikt pārbaudi, izmantojot kredītkarti vai citu maksāšanas veidu (izmantojot simbolisku maksu), vai arī pārskatot vecāka personu apliecinošu dokumentu.


Kas notiek, ja ar vecāku vai aizbildni nav veikta saziņa, lai saņemtu piekrišanu?
Ja bērns, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, piekļūst bērniem paredzētam tiešsaistes kanālam atbilstoši vecuma ierobežojumam, pirms bērna personīgās informācijas savākšanas mēs nosūtām e-pasta ziņu bērna vecākam vai aizbildnim. Ja uzskatāt, ka jūsu bērns piedalās tiešsaistes darbībā, kurā tiek vākta viņa personīgā informācija, un jūs vai cits vecāks/aizbildnis neesat saņēmis e-pasta ziņu ar aicinājumu sniegt piekrišanu, lūdzu, sazinieties ar mums. Vecāku piekrišanas saņemšanai norādītās e-pasta adreses mēs neizmantosim nekādiem citiem mērķiem, izņemot gadījumus, kad pieaugušais ir īpaši izvēlējies saņemt mārketinga e-pasta ziņojumus vai piedalījies darbībā, kurā ir atļauta saziņa pa e-pastu.

Vecāku izvēles un kontroles iespējas

Vecāki vai aizbildņi var jebkurā laikā liegt mums atļauju izmantot un turpmāk vākt viņu bērna personīgo informāciju. Vecāki vai aizbildņi var lūgt mums no mūsu reģistriem izdzēst personīgo informāciju, ko esam savākuši saistībā ar viņu bērna kontu. Personīgā informācija ir nepieciešama dažiem pakalpojumiem, tāpēc bērna ierakstu dzēšana var bērnam turpmāk padarīt nepieejamu kontu, dalību vai pakalpojumu.
Ja bērnam ir reģistrēts LEGO konts, vecāki vai aizbildņi var piekļūt informācijai, ko esam savākuši no bērna, to mainīt vai dzēst, veicot kādu no tālāk norādītajām darbībām:

 • izmantojot sava bērna lietotājvārdu un paroli, lai pieteiktos bērna LEGO kontā;
 • sazinoties ar LEGO klientu apkalpošanas dienestu.

Ja vēlaties sazināties ar mums, lūdzu, norādiet bērna lietotājvārdu, kā arī savu tālruņa numuru un e-pasta adresi. Pirms piešķiram piekļuvi bērna personīgajai informācijai, mums ir jāpārbauda jūsu kā bērna vecāka vai aizbildņa identitāte. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saprātīgā laika periodā.


5. NODAĻA: INFORMĀCIJA BĒRNIEM

Informācija bērniem: bērniem piemērota informācija par privātumu

Kas mēs esam?

Mēs esam uzņēmums LEGO Group un vēlamies iedvesmot nākotnes būvētājus un veicināt viņu attīstību. Mēs radām daudz produktu, piemēram, LEGO® klucīšus un komplektus, kā arī digitālas lietotnes un spēles. Mēs nodrošinām arī mazumtirdzniecības veikalus visā pasaulē un internetā, kā arī nodrošinām tīmekļa vietni LEGO.com.

Šajā privātuma politikā stāstīts par to, kā mēs izmantojam tavus personas datus, lai tu zinātu, kas ar tiem notiek, kad tu esi tos sniedzis mums.

Dažreiz ir sniegtas saites uz citām lapām. Tev vajadzētu lūgt pieaugušā palīdzību ar tām, jo dažkārt tās var būt mulsinošas.

Personas dati? Kas tas ir?

Viss, ko var izmantot, lai tevi identificētu, ir tavi personas dati. Iespējams, tu jau zini, ka tas var būt tavs vārds vai fotoattēls, taču tā var būt arī tava e-pasta adrese vai tiešsaistes lietotājvārds.

LEGO Group izmanto daudz personas datu. Ja vēlies uzzināt vairāk, lūdz pieaugušo palīdzēt tev izlasīt visu privātuma politiku.

Kāpēc jums ir nepieciešami mani personas dati?

Galvenais iemesls, kāpēc mums ir nepieciešami tavi personas dati, ir, lai zinātu, kas tu esi.

Ja esi pieteicies kādā no mūsu lietotnēm vai spēlēm, mēs izmantojam tavus personas datus, lai sekotu tavai spēles gaitai, palīdzētu tev lietotnē vai spēlē sazināties ar draugiem vai ļautu tev saglabāt saturu, ko esi augšupielādējis savā LEGO kontā.

Dažreiz mēs izmantojam tavus personas datus arī pasākumiem, kuros piedalies, vai mūsu rīkotiem konkursiem, lai nodrošinātu, ka tu saņem balvu, ja esi to laimējis.

Ja mums nav tavu personas datu, var gadīties, ka mēs nevaram paveikt to, kas tev nepieciešams. Mēs, iespējams, nevarētu atcerēties, cik tālu esi ticis kādā spēlē, vai ļaut tev augšupielādēt fotoattēlus, lai tos parādītu draugiem.

Ja vēlies uzzināt vairāk par to, ko mēs darām ar taviem personas datiem, vari lūgt pieaugušajam kopā ar tevi izlasīt pilno privātuma politiku, lai palīdzētu tev to saprast.

Tātad jūs varat vienkārši izmantot manus personas datus jebkādiem nolūkiem?

Nē! Mēs varam izmantot tavus personas datus tikai noteiktiem nolūkiem.

Mēs sniedzam dažādus tiešsaistes pakalpojumus, un pastāv noteikumi, kuri nosaka, ka mums tavi personas dati jāizmanto, lai veiktu savu darbu un sniegtu tev pakalpojumu, un to mēs varam darīt, nelūdzot tev atļauju.

Citos gadījumos mums ir jāsaņem tavu vecāku piekrišana. Ja tu vai tavi vecāki (vai aizbildņi) atteicaties, tad mēs nedrīkstam izmantot un neizmantosim tavus personas datus.

Vai vēl kāds var redzēt manus personas datus?

Dažreiz, lai veiktu savu darbu, mums tavi personas dati ir jāizpauž citiem. Mēs šajā ziņā esam ļoti uzmanīgi, un uz to attiecas vēl vairāk noteikumu.

Ja tev palīdz ģimenes locekļi, mums var nākties tavus datus izpaust viņiem. Turklāt mums var nākties tavus datus izpaust citām personām. Lūdz palīdzību pieaugušajam, lai izlasītu visu mūsu privātuma politiku, kā arī sīkfailu politiku un sīkfailu deklarāciju.

Vai jūs manus personas datus glabājat mūžīgi?

Mums ir atļauts tavus personas datus glabāt tikai tik ilgi, cik mums tie ir nepieciešami. Atkarībā no apstākļiem šis periods var atšķirties.

Vai es varu ietekmēt to, kas notiek ar maniem personas datiem?

Jā, vari. Kad mēs izmantojam tavus datus, tev ir tas, ko dēvē par “tiesībām”. Vienas no tām ir tiesības zināt, ko mēs ar datiem darām. Tam ir paredzēta šī lapa.

Tu vari lūgt, lai mēs tev norādām, kādi personas dati par tevi ir mūsu rīcībā, kā arī vari likt mums pārtraukt to izmantošanu vai dzēst tos. Ja tavi personas dati ir nepareizi vai neprecīzi, vari mums to paziņot, un mēs tos izlabosim.

Tavas tiesības ir atkarīgas no tā, kādam nolūkam mēs izmantojam tavus datus, un šajā privātuma politikā ir sniegta daudz plašāka informācija. Lūdz pieaugušā palīdzību, lai to izlasītu.

Kas nodrošina to, ka ievērojat visus noteikumus?

Uzņēmumā LEGO Group ir darbinieks, ko sauc par datu aizsardzības speciālistu, un viņa uzdevums ir aizsargāt tavus datus. Tas nozīmē, ka šis darbinieks rūpējas par visu noteikumu ievērošanu un tavu datu drošību. Ja šis darbinieks redz, ka kaut kas nav kārtībā, viņš pavēsta mums, kā mēs varam problēmu novērst.

Mums ir ļoti svarīgi, lai tavi dati būtu drošībā un tiktu ievēroti visi noteikumi. Ja tu uztraucies par to, ko mēs darām ar taviem personas datiem, lūdzu, sazinies ar mums.

Ir arī valdības iestāde, kuras uzdevums ir pārliecināties, vai tādi uzņēmumi kā mēs ievēro noteikumus, un veikt korekcijas, ja mēs kaut ko darām nepareizi. Vari arī tai nosūtīt e-pasta ziņojumu vai vēstuli. Kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.datatilsynet.dk.

Par mūsu tīmekļa vietni

Tāpat kā daudzas vietnes, mūsu vietne tavā datorā lejupielādē nelielus failus, ko sauc par “sīkfailiem”. Tie palīdz mūsu tīmekļa vietnei pareizi darboties. Tu vari uzzināt vairāk par sīkdatnēm mūsu Captain Safety video šeit


LEGO BrickLink, Inc. privātuma politika
LEGO Education privātuma politika