Pošli ho e-mailom

Min. 10 – max. 400 – musí byť násobkom 5
Pri dodaní priamo príjemcovi nezabudni uviesť v správe k darčeku svoje meno