LEGO® SERIOUS PLAY®

Bouw u een weg naar een succesvoller bedrijf – een krachtige tool om de innovatie en prestaties binnen bedrijven te verbeteren. Zet inzichten en bewustwording om in betrokkenheid en gezamenlijke doelen.

De methodologie

De LEGO® SERIOUS PLAY® methodologie is een innovatief proces dat is ontworpen om de innovatie en prestaties binnen bedrijven te verbeteren. De methodologie is gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat dit soort praktische, gefocuste leerprocessen een dieper en betekenisvoller begrip van de wereld en haar mogelijkheden oplevert. De LEGO SERIOUS PLAY methodologie versterkt het reflectieproces en ondersteunt een effectieve dialoog – voor iedereen in de organisatie. Het is een innovatief, experimenteel proces dat is ontworpen om de innovatie en prestaties binnen bedrijven te versterken.

De essentie

De LEGO SERIOUS PLAY methodologie is een begeleid communicatie- en probleemoplossingsproces waarin deelnemers door een reeks vragen worden geleid, waarbij ze steeds dieper op het onderwerp ingaan. Elke deelnemer bouwt met speciaal geselecteerde LEGO onderdelen zijn of haar eigen LEGO 3D-model als antwoord op de vragen van de procesbegeleider. Deze 3D-modellen vormen de basis voor de groepsdiscussie, kennisuitwisseling, probleemoplossing en besluitvorming.

Het is een techniek die de probleemoplossende vaardigheden van een groep verbetert. Voor deze methodologie moeten deelnemers leren en luisteren, waarbij ze hun visuele, auditieve en tactiele vaardigheden moeten inzetten en ze allemaal een stem krijgen. De LEGO SERIOUS PLAY methodologie fungeert hierbij als een gemeenschappelijke taal, ongeacht cultuur of positie. Het is een methodologie waarvoor een goed opgeleide LEGO SERIOUS PLAY procesbegeleider nodig is.

Vertrouwen krijgen en zich inzetten voor een gezamenlijk doel

Tijdens de workshop bouwt u landschapsmodellen met LEGO onderdelen, en die geeft u betekenis door het vertellen van verhalen en het doorlopen van verschillende scenario’s – een proces waarin het begrip, de inzichten en sociale banden van de groepsleden worden versterkt terwijl ze samen ‘spelen’. De methodologie begeleidt u naar een eerlijke en open uitwisseling van verschillende meningen. Dankzij het fysieke en tastbare bouwproces kunt u gesprekken voeren zonder bang te hoeven zijn dat u daarbij iemands gevoelens kwetst.

Een tool voor het bouwen aan resultaten

De LEGO SERIOUS PLAY methodologie is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen kan bijdragen aan de discussie, de beslissingen en de uitkomst.

De LEGO onderdelen werken als een katalysator: wanneer ze worden gebruikt voor het bouwen van metaforen, triggeren ze processen waar u zich waarschijnlijk niet eerder bewust van was.

Deelnemers aan de workshops ontwikkelen vaardigheden om effectiever te communiceren, hun fantasie beter en vaker in te zetten en zich met meer vertrouwen, betrokkenheid en inzichten op hun werkzaamheden te storten.