LEGO Compliance - Spreek u uit

SPREEK U UIT

De LEGO Compliance Spreek u uit-telefoonlijn voor externe partijen van de LEGO Groep

Als u als externe partij van de LEGO Groep vindt dat er sprake is van een schending van de wet, van de principes van verantwoord ondernemen van de LEGO Groep, van het beleid, de normen of gedragscode van de LEGO Groep, of als u een dergelijke schending vermoedt, gebruikt u de LEGO Compliance Spreek u uit-telefoonlijn. Dit is een vertrouwelijke service van een onafhankelijk bedrijf, NAVEX, waar elke externe partij van de LEGO Groep zorgen kenbaar kan maken.

  • U kunt kiezen of u een melding online of telefonisch indient.
  • De door u verstrekte informatie wordt op vertrouwelijke wijze door NAVEX naar de LEGO Groep gestuurd. U kunt kiezen of u uw naam aangeeft of niet.
  • Alle meldingen die via de LEGO Compliance Spreek u uit-telefoonlijn worden ontvangen, worden vertrouwelijk behandeld door specifieke LEGO medewerkers die speciaal voor dergelijke situaties zijn getraind en die u kunnen helpen.
  • Alle meldingen worden onderzocht. We ontvangen liever een melding over iets dat een non-issue blijkt te zijn, dan dat we een probleem niet aankaarten omdat het niet is gerapporteerd.
  • De LEGO Compliance Spreek u uit-telefoonlijn is geen hulpdienst: gebruik deze website niet voor zaken die een acute bedreiging vormen voor gezondheid of eigendom. De meldingen die via deze service worden ingediend, worden mogelijk niet onmiddellijk behandeld. Voor hulp bij een noodgeval, neemt u contact op met plaatselijke hulpdiensten en/of de overheid.

WAT U KUNT MELDEN

SPREEK U UIT over ethische bezwaren of bij vermoede of daadwerkelijke overtredingen in verband met zaken met de LEGO Groep

U kunt dit melden:

  • vermoede of daadwerkelijke overtredingen van de wet;
  • vermoede of daadwerkelijke overtredingen van de principes van verantwoord ondernemen van de LEGO Groep;
  • vermoede of daadwerkelijke overtredingen van het beleid van de LEGO Groep;
  • vermoede of daadwerkelijke overtredingen van de gedragscode van de LEGO Groep, zoals intimidatie, pesten, represailles en discriminatie; of
  • het redelijk vermoeden van schendingen van juridische, boekhoudkundige of reglementaire eisen of twijfelachtig gedrag.

Vragen aan de Klantenservice worden niet behandeld door de LEGO Compliance-telefoonlijn - u kunt hier contact opnemen met het team van onze Klantenservice.

Geen tolerantie van represailles

We willen dat u zich prettig voelt als u zich uitspreekt of advies vraagt. De LEGO Groep tolereert geen represailles tegen personen die een probleem aankaarten of meewerken aan een onderzoek.

Het uitspreken tegen iets, problemen aankaarten en hulp vragen is een teken van moed. Soms verzwijgen we iets omdat we bang zijn voor de reactie van anderen. Elke represaille tegen een externe partij die een bezwaar meldt, moet worden gemeld.

Let op dat moedwillig valse beschuldigingen niet worden getolereerd. Bovendien geldt dat een externe partij die een probleem meldt, niet wordt gevrijwaard van de consequenties van eigen wangedrag.