Juridische kennisgeving

Lees ons privacybeleid

Meer informatie over Fairplay

Fairplay-brochure

Gebruiksvoorwaarden voor apps

Cookies

Responsible Disclosure Policy

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Als u de website gebruikt, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Gebruik de website niet indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door LEGO A/S, een onderneming volgens Deens recht met het hoofdkantoor in Denemarken. LEGO A/S onderhoudt de website voor ontspanning- en informatiedoeleinden. Kijk gerust eens rond op de website. U mag het materiaal op de website uitsluitend voor niet-commercieel thuisgebruik downloaden, onder voorwaarde dat u alle auteursrecht- en handelsmerkgegevens en andere eigendomsinformatie intact laat. Het is echter niet toegestaan om de inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video, op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van LEGO A/S. Voor diensten die worden aangeboden door de LEGO Groep op shop.LEGO.com, kan een LEGO Groep entiteit optreden als lokale handelaar voor het shop.LEGO.com-onderdeel. De LEGO Groep entiteit die optreedt als handelaar wordt duidelijk vermeld op de lokale website shop.LEGO.com.

Algemene voorwaarden

  1. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze website ziet of leest wordt beschermd door auteursrecht, tenzij anders aangegeven, en alleen mag worden gebruikt volgens deze algemene voorwaarden. LEGO A/S geeft geen garantie dat het gebruik van materiaal op deze website geen inbreuk vormt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan LEGO A/S. Afbeeldingen zijn eigendom van, of worden met toestemming gebruikt door, LEGO A/S. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of iemand anders met uw toestemming, is verboden tenzij expliciet toegestaan in deze algemene voorwaarden. Ongeautoriseerd gebruik van de afbeeldingen kan een inbreuk vormen op auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, wetten ten aanzien van privacy en openbaarheid en regelgeving en beschikkingen met betrekking tot communicatie.

  2. LEGO A/S streeft er binnen redelijke grenzen naar om juiste en actuele informatie op de website te geven. LEGO A/S geeft echter geen garantie ten aanzien van de juistheid van de informatie. LEGO A/S is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

  3. Bovendien is het gebruiken en bekijken van deze website op eigen risico. Evenmin is LEGO A/S of elke andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de website aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade of gevolgschade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van de website. Zonder beperkingen ten aanzien van het voorgaande wordt alles op de website “ZOALS HET IS” aangeboden, ZONDER ENIGE GARANTIE,HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES TERZAKE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VASTSTELLING VAN NIET-INBREUK. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting van geïmpliceerde garanties niet toegestaan, dus sommige van de hierboven genoemde uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op u. Controleer uw lokale wetten voor eventuele restricties of beperkingen ten aanzien van de uitsluiting van geïmpliceerde garanties. LEGO A/S neemt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade, of virusinfecties, aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van het openen, gebruiken of bekijken van de website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de website.

  4. Alle communicatie of al het materiaal dat u per e-mail of op andere wijze naar de website stuurt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is,en wordt behandeld als, niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten. Alles wat u verzendt of post mag door LEGO A/S of gelieerde bedrijven worden gebruikt voor elk doeleinde, inclusief maar niet beperkt tot reproduceren, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en posten. Daarnaast is LEGO A/S gerechtigd om alle ideeën, concepten, kennis of technieken die naar de website worden verstuurd te gebruiken voor alle mogelijk doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, fabricage en marketing van producten met behulp van dergelijke informatie.

  5. De handelsmerken en logo’s die op de website worden weergegeven zijn handelsmerken van de LEGO Groep. Niets op deze website kan worden beschouwd als het verkrijgen van, door middel van implicatie, uitsluiting of welke wijze dan ook, het recht op het gebruik van handelsmerken die op de website worden weergegeven zonder schriftelijke toestemming van de LEGO Groep of een derde partij die eigenaar is van handelsmerken die op de website worden weergegeven. Zie het FairPlay-beleid van de LEGO Groep voor meer informatie over het gebruik van handelsmerken.

  6. De LEGO Groep heeft niet alle websites gecontroleerd waarnaar wordt verwezen op de website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s buiten de website of van andere websites waarnaar wordt verwezen op de website. Bezoek aan pagina’s buiten de website of aan andere websites is op eigen risico.

  7. Deze website kan koppelingen bevatten naar websites van andere partijen dan de LEGO Groep. Dergelijke koppelingen zijn alleen voor uw gemak. De LEGO Groep heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op die websites. Het feit dat deze website koppelingen naar andere websites bevat, betekent niet dat de LEGO Groep goedkeuring verleent aan deze websites of deze websites steunt of aanbeveelt, evenmin betekent dit dat er sprake is van betrokkenheid bij de exploitanten van deze websites. De LEGO Groep wijst alle garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, ten aanzien van de juistheid, wettigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van inhoud op elke andere website af en neemt geen verantwoordelijkheid voor alle mogelijke verlies, letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of schade die het resultaat is van websites van andere partijen of de inhoud van die websites die direct of indirect via koppelingen van deze website zijn geopend.

  8. De LEGO Groep kan op elk moment deze algemene voorwaarden wijzigen door dit bericht te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden. Het is daarom raadzaam deze pagina regelmatig te bekijken om de actuele voorwaarden te lezen waaraan u bent gebonden.

Speel goed!

©2022 De LEGO Groep

TM en ® geven handelsmerken van de LEGO Groep aan