Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 8 FEBRUARI, 2024

SECTIE 1: WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING EN UW DIGITALE RECHTEN

Waar gaat dit beleid over?

Welkom bij ons privacybeleid! Fijn dat u meer wilt weten over hoe we uw gegevens veilig bewaren. Dit beleid bevat informatie over hoe we uw persoonsgegevens behandelen wanneer u onze diensten of toepassingen (apps) gebruikt. Het privacybeleid informeert u ook over uw privacyrechten en over hoe de wet u beschermt. Tot slot omvat dit privacybeleid onze activiteiten op het gebied van online en offline gegevensverzameling, zoals persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen via onze verschillende kanalen zoals websites, apps, sociale netwerken van derden, winkels, verkooppunten en evenementen.

Dit is ons algemene privacybeleid. Voor sommige rechtsgebieden gelden aanvullende landspecifieke bepalingen. Klik hier om naar de specifieke bepalingen te gaan.

Als u meer informatie wilt over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, bent u hier op de goede plek.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

De LEGO Groep bestaat uit meerdere verschillende rechtspersonen wereldwijd. Lees meer over de LEGO Groep op https://www.lego.com/aboutus.

Dit privacybeleid wordt uitgegeven namens alle bedrijven in de LEGO Groep waarvan LEGO System A/S de gegevensbeheerder is (degene verantwoordelijk voor de gegevens). In bepaalde situaties heeft een lokale LEGO Groep entiteit voor zijn land een eigen gegevensbeheerder aangewezen waar de lokale verwerking plaatsvindt. In het kader van dit privacybeleid spreken we wanneer we in dit beleid ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ gebruiken, dus over LEGO System A/S.

We hebben een Data Bescherming Officier (‘DBO’) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen over dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op. U kunt ook een brief sturen naar de DBO:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Denenmarken
   Att: DBO

Vermeld daarbij alstublieft uw naam en het land waarop uw aanvraag betrekking heeft.

Uw privacyrechten

Als betrokkene hebt u met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren de volgende rechten:

 • Verzoek voor toegang tot uw persoonlijke gegevens. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. In veel gevallen is deze informatie al aanwezig in uw online diensten van ons. Uw recht op toegang kan echter worden beperkt door wetgeving, bescherming van de privacy van andere personen en overwegingen van de bedrijfspraktijken, expertise, bedrijfsgeheimen en interne beoordelingen van de LEGO Groep.

 • Verzoek tot correctie van incorrecte of onvolledige gegevens. Als de gegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u recht op correctie van deze gegevens, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wetgeving.

 • Verzoek tot verwijdering U hebt het recht om te verzoeken uw gegevens te verwijderen wanneer:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt werden;
 2. u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere legitieme reden voor verwerking bestaat;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen gerechtvaardigde reden is om de verwerking voort te zetten; of
 4. de verwerking onrechtmatig is.

Houd er rekening mee dat wij in bepaalde omstandigheden sommige van uw persoonlijke gegevens moeten bewaren nadat u verwijdering hebt verzocht om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. De geldende wetgeving kan ons toestaan om een deel van uw persoonlijke gegevens te bewaren om aan onze zakelijke behoeften te voldoen.

 • Beperkingen van de verwerking van persoonlijke gegevens. Als u de juistheid van de gegevens die wij over u hebben geregistreerd of de rechtmatigheid van de verwerking betwist, of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens in overeenstemming met uw recht om bezwaar te maken, kunt u ons verzoeken de verwerking van deze gegevens te beperken. De verwerking wordt beperkt tot alleen opslag, totdat de juistheid van de gegevens kan worden vastgesteld of totdat kan worden gecontroleerd of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw belangen. Zelfs wanneer de verwerking van uw gegevens is beperkt zoals hierboven beschreven, kan de LEGO Groep uw gegevens op andere manieren verwerken als dit nodig is om een rechtsvordering af te dwingen of om eerder verzamelde gegevens te verwerken, indien u eerder uw toestemming hebt gegeven.
 • Bezwaar maken tegen verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u gebaseerd op gerechtvaardigd belang. Als wij uw gegevens verwerken voor direct marketing en profilering in verband met dergelijke marketing, zal uw bezwaar te allen tijde worden gehandhaafd. Voor bezwaren tegen verwerking voor andere doeleinden zullen wij een belangenafwegingstest uitvoeren en oordelen of wij uw bezwaar ondersteunen.
 • Gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een machineleesbaar formaat te ontvangen. Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die alleen op geautomatiseerde wijze en op basis van toestemming of uitvoering van een contract worden verwerkt.
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt de contactgegevens van het Deense agentschap voor gegevensbescherming op www.datatilsynet.dk.

Meer informatie: updates

Als wij de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen wijzigen, dan zullen wij dit privacybeleid bijwerken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze werkwijzen en dit privacybeleid. Het is dus raadzaam regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen aan ons privacybeleid zijn aangebracht.


SECTIE 2: PERSOONSGEGEVENS

Welke persoonsgegevens verzamelt de LEGO Groep?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een persoon aan de hand waarvan deze persoon geïdentificeerd kan worden. Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze hebben wij als volgt onderverdeeld:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol-adres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Kopergegevens omvatten aankopen of bestellingen die door u zijn gedaan, gevraagde diensten, gevraagde beloningen of voordelen, uw interesses, voorkeuren en feedback of antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen, deelname aan winacties en andere prijsvragen en uw communicatievoorkeuren.
 • Trackinggegevens omvatten gegevens over welke pagina’s u hebt bezocht voordat u op onze websites terechtkwam of waar u naartoe bent gereisd nadat u onze website hebt bezocht, evenals hoe u hebt gereageerd op e-mails of andere berichten die door ons naar u zijn verzonden (bijvoorbeeld of u de e-mail hebt verwijderd of geopend).

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter samengevoegde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We gebruiken gepseudonimiseerde gegevens om de impact op de privacy voor u te minimaliseren.

Pseudonimisering is een methode die informatie in de dataset die een persoon identificeert, vervangt of verwijdert, maar een gegevensbeheerder of derde partij in staat stelt om de persoonsgegevens met een redelijke inspanning opnieuw te identificeren. Het is belangrijk om te weten dat pseudonimisering, in tegenstelling tot anonimisering, niet alle identificerende informatie uit de gegevens verwijdert, maar ervoor zorgt dat een dataset niet aan de identiteit van een persoon gekoppeld kan worden.

Wij verzamelen niet proactief speciale categorieën van persoonsgegevens over u (zoals details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid of genetische informatie, biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden of informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen).

Als u de noodzakelijke persoonsgegevens niet aan ons verstrekt (wanneer dit het geval is, laten wij u dat weten, bijvoorbeeld door deze informatie aan te geven in onze registratieformulieren), kunnen wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet leveren.

Hoe verzamelt de LEGO Groep persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

 • Websites, alle websites die worden beheerd door of voor de LEGO Groep, inclusief websites die wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL’s en mini-sites op sociale netwerken van derden, zoals Facebook.
 • Mobiele games/apps, alle mobiele games of applicaties die worden beheerd door of voor de LEGO Groep, zoals smartphone-apps.
 • E-mail, sms en andere elektronische berichten, elektronische communicatie tussen u en de LEGO Groep.
 • Klantenservice, telefoongesprekken of online chats met onze klantenservice.
 • Winkels, waaronder winkels die worden beheerd door of voor de LEGO Groep.
 • Online registratieformulieren, omvatten LEGO® Insiders accountregistratie, LEGO® Life Magazine abonnementen.
 • Offline registratieformulieren, gedrukte registratieformulieren en dergelijke die wij verzamelen via post, demonstraties in winkels, wedstrijden en andere promoties of evenementen.
 • Online consumentenwedstrijden en winacties
 • Ons LEGO® Insiders programma inclusief uw activiteiten binnen het programma.
 • Research waaraan u en/of uw kinderen kunnen deelnemen, zowel persoonlijk als online.

Persoonsgegevens die de LEGO Groep van derde partijen kan verzamelen

Wij kunnen van verschillende derde partijen en openbare bronnen persoonsgegevens over u ontvangen, zoals u hieronder kunt lezen:

 • Technische gegevens van de volgende partijen:
 1. analyseleveranciers;
 2. advertentienetwerken; en
 3. zoekinformatieleveranciers.
 • Financiële, contact- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.
 • Identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of -aggregatiebedrijven.
 • Identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen.
 • Identiteits-, contact- en inloggegevens van derden die u opdracht hebt gegeven om gegevens met ons te delen (bijvoorbeeld om u aan te melden bij uw LEGO account met behulp van een game van derden of sociale media-service zoals Epic Games of Facebook).
 • Identiteits-, contact- en kopergegevens van verkoop- en entertainmentpartners zoals Merlin Entertainments en LEGO Gecertificeerde Winkel partners.
 • Trackinggegevens van platforms van derden, zoals sociale media-platforms of zoekmachines, of websites zoals partnerwebsites of -applicaties.

Hoe gebruikt de LEGO Groep uw persoonsgegevens?

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

LEGO® apps en online kanalen
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Gebruik maken van een LEGO® app of online kanaal
 • Technische gegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Trackinggegevens
 • Kopersgegevens
 • Identiteitsgegevens
 • Profielgegevens
 • Op onze apps of websites worden gegevens verzameld met behulp van cookies* (indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies). Zie sectie 3 van dit beleid of ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe cookies werken en welke soorten gegevens ze verzamelen.
 • Als u een LEGO® Insiders account wilt instellen voor gebruik in onze apps en online kanalen verwerken wij bepaalde identiteitsgegevens, contactgegevens en profielgegevens die door u worden verstrekt bij het aanmaken van een LEGO Insiders account of het bewerken van uw profiel.
*Als een kind van jonger dan 4 jaar toegang heeft tot een online kanaal dat is ontworpen voor kinderen met behulp van een leeftijdspoort, vragen wij om toestemming van een ouder of voogd van het kind voordat we persoonlijke gegevens van het kind verzamelen (zie Paragraaf 4 van dit beleid voor meer informatie).
 • Om de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze apps te optimaliseren en
 • Om op maat gemaakte marketing te leveren, inclusief retargeting voor gebruikers die meerderjarig zijn, als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven (zie onze cookieverklaring voor meer informatie)
 • Voor gebruikers die meerderjarig zijn, om op maat gemaakte website-inhoud en -ervaringen te leveren op basis van de gegevens die we over u hebben.
 • Om uw ervaring op onze apps, websites en diensten (zoals het LEGO® Insiders programma en het LEGO.com voorkeurencentrum) te verbeteren en aan uw voorkeuren aan te passen
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze apps en websites voor u en uw computer of apparaat is geoptimaliseerd
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u ervoor kiest om dit te doen
 • Om u te helpen bij het aanmaken van een LEGO® Insiders account
 • Om te verifiëren en te documenteren dat degene die een LEGO® Insiders account aanmaakt niet jonger dan 16 jaar is.
 • Om statistieken en inzichten te kunnen genereren op basis van samengevoegde gegevens om zo inzicht te krijgen in de gezondheid van ons bedrijf en om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes en promoties te meten
 • Om u relevante marketing te bieden, zowel wanneer u met ons in contact komt in onze eigen kanalen als via kanalen van derden (bijv. sociale media, zoeksites, marktplaatsen).
 • Om potentiële nieuwe klanten te vinden/werven die op onze huidige klanten lijken
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met ons gebruik van cookies (voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven)
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met het leveren van een op maat gemaakte website-ervaring.
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om onze apps en online kanalen te optimaliseren en te verbeteren zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor onze consumenten in onze marketing inspanningen zowel in onze eigen kanalen als die van derden, om ervoor te zorgen dat onze apps en websites soepel werken voor consumenten en om ervoor te zorgen dat wij geen persoonlijke gegevens verwerken van kinderen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming.

Orderafhandeling
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Een bestelling bij ons plaatsen
 • Identiteitsgegevens en contactgegevens
 • Kopergegevens
 • Financiële gegevens
 • Als u een LEGO® Insiders account wilt instellen voor gebruik in onze apps en online kanalen verwerken wij bepaalde identiteitsgegevens, contactgegevens en profielgegevens die door u worden verstrekt bij het aanmaken van een LEGO Insiders account of het bewerken van uw profiel.
 • Transactiegegevens
 • Technische gegevens
 • Om de met u gemaakte koopovereenkomst na te komen, waaronder het verwerken en verzenden van uw bestellingen en het beheren van uw rechten om goederen te retourneren of een klacht in te dienen
 • Om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld terugroepacties van producten, boekhouding en consumentenrechten
 • Om te weten wie onze kopers zijn
 • Om u in staat te stellen uw betalingsgegevens, identiteitsgegevens en contactgegevens of iets dergelijks op te slaan voor het gemak van toekomstige aankopen of interacties met ons
 • Om fraudepreventieactiviteiten uit te voeren
 • Uitvoering van een contract, art. 6(1)(b), AVG, met betrekking tot onze wederzijdse koopovereenkomst
 • Wettelijke verplichting, art. 6(1)|(c), AVG, om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld terugroepacties van producten, boekhouding en consumentenrechten
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons legitieme belang om onze klanten te kennen en hen een naadloze winkelervaring te bieden
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang om frauduleuze activiteiten in verband met aankopen op onze websites te voorkomen

Klantenondersteuning
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Contact opnemen met onze klantenondersteuningsfuncties
 • Identiteitsgegevens en contactgegevens
 • Transactiegegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Technische gegevens en informatie over technische problemen
 • Productvragen/klachten
 • Feedback (bijv. via onze communicatiekanalen of sociale media)
 • Algemene vragen
 • Andere informatie of inhoud met betrekking tot de reden voor uw vraag
 • Om u ondersteuning te bieden
 • Om bestellingen te vinden of u vervangingen te versturen
 • Om inzicht te krijgen in hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren
 • Om te handelen volgens de toepasselijke wetgeving bij het reageren op klachten van consumenten
 • Om de overeenkomst na te komen die wij met u zijn aangegaan betreffende uw aankoop bij ons
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, wanneer u contact opneemt met onze klantenservice en ons informatie verstrekt over uw ondersteuningsverzoek
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om onze klantenservice en producten te optimaliseren
 • Wettelijke verplichting, art. 6(1)(c), AVG, in verband met onze naleving van de wetgeving
 • Uitvoering van een contract, art. 6(1)(b), AVG, met betrekking tot onze wederzijdse koopovereenkomst

Digitale marketingcommunicatie (e.g. e-mail, sms, pushberichten of soortgelijke direct marketing)
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
 • Abonneren op een of meer vormen van onze digitale marketingcommunicatie waarvoor een opt-in inschrijving wettelijk verplicht is
 • Zich niet hebben afgemeld voor het ontvangen van een of meer vormen van digitale marketingcommunicatie of onze nieuwsbrieven
 • Marketing- en communicatiegegevens
 • Noodzakelijke identiteitsgegevens
 • Informatie over welk type marketingcommunicatie u opent en hoe u met de inhoud omgaat
 • Om onze digitale marketingcommunicatie aan u te kunnen leveren
 • Om interne statistieken uit te voeren en inzichten te verkrijgen en om zowel de inhoud als de levering van onze communicatienieuwsbrief te optimaliseren en aan te passen aan degenen die deze willen ontvangen
 • Om u relevante marketing te bieden op basis van uw interesses en voorkeuren, zowel wanneer u met ons in contact komt via onze eigen LEGO® merkkanalen als via kanalen van derden (e.g. sociale media, zoeksites, marktplaatsen)
 • Om potentiële nieuwe klanten te vinden/werven die op onze huidige klanten lijken ('look alike') of om ervoor te zorgen dat onze huidige klanten niet het doelwit worden van irrelevante marketingberichten ('suppression')
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, die wordt verstrekt bij uw aanmelding voor de marketing communicatie
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG bij het begrijpen van onze marketingeffectiviteit buiten onze eigen kanalen (bijv. via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen)
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG om ons in staat te stellen ons tot u te richten met gepersonaliseerde marketing buiten onze eigen merkkanalen (e.g. via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen)
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons legitieme belang om u relevante inhoud van uw marketingboodschap te bieden op basis van geaggregeerde inzichten van klanten en gebruikers op onze website
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om statistieken te verkrijgen voor intern gebruik om onze producten en diensten te kunnen verbeteren

Marketing per post, inclusief catalogi
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
 • Actief winkelen op onze website
 • Zich niet afmelden voor het ontvangen van marketing per post van ons
 • Actief een LEGO® catalogus aanvragen
 • Een externe gegevensmakelaar toestaan om u marketingcatalogi te sturen
 • Marketing- en communicatiegegevens
 • Noodzakelijke identiteits- en contactgegevens
 • Om u onze marketing per post te sturen, inclusief catalogi
 • Om te delen met onze externe gegevensmakelaars en -aggregatoren om ervoor te zorgen dat u niet van beide partijen een LEGO® Catalogus of LEGO marketing per post ontvangt (ook wel 'data suppression' genoemd) of om uw afmeldingsverzoek naar hen door te sturen (wanneer zij gegevensbeheerders van uw persoonlijke gegevens zijn)
 • Op basis van samengevoegde gegevens de relevantie en effectiviteit van onze marketing naar u toe begrijpen om nieuwe klanten te vinden die op u lijken
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, door u een catalogus te sturen met producten die vergelijkbaar zijn met wat u eerder hebt gekocht (u kunt zich vervolgens afmelden).
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, bij het toezenden van de mailing marketing inclusief catalogi die u uitdrukkelijk bij ons hebt aangevraagd.
 • Uw toestemming, art 6(1)(a), AVG, om ons toe te staan andere gegevens die we over u hebben te gebruiken om specifiek de inhoud van de marketing per post aan te passen, met inbegrip van catalogi die we u sturen.
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, om een goede LEGO® merkervaring te garanderen.
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, om de algemene marketingeffectiviteit van onze catalogi te begrijpen.
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, bij het gebruik van uw gegevens om de kenmerken en voorkeuren van onze bestaande klant beter te begrijpen en die te gebruiken om nieuwe klanten te vinden die vergelijkbaar zijn met u.
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, om ons in staat te stellen andere gegevens die we over u hebben te gebruiken om specifiek de inhoud van de marketing per post aan te passen, inclusief catalogi die we u sturen.

LEGO® Insiders account administratie, statistieken & inzichten
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Aanmelden voor en gebruikmaken van een LEGO® Insiders account
 • Wij verwerken bepaalde identiteitsgegevens, contactgegevens en profielgegevens die door u worden verstrekt bij het aanmaken van een LEGO® Insiders account of het bewerken van uw profiel
 • Informatie over uw LEGO® Insiders kaartnummer
 • Transactiegegevens en kopersgegevens als u uw LEGO® Insiders lidmaatschap hebt gebruikt voor aankopen
 • Informatie die is verzameld met behulp van cookies (voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies)
 • Zodat wij uw LEGO® Insiders lidmaatschap kunnen beheren en u toegang kunnen verlenen tot LEGO Insiders lidmaatschapsvoordelen
 • Om met u te kunnen communiceren over uw LEGO® Insiders lidmaatschap
 • Om te zien hoe u uw LEGO® Insiders punten hebt verdiend en besteed
 • Om een op maat gemaakte ervaring te creëren wanneer u bent ingelogd op uw LEGO® Insiders account, zoals het tonen van producten waarvan wij denken dat u ze leuk vindt
 • Om statistieken en inzichten te genereren op basis van samengevoegde gegevens om het LEGO® Insiders programma te verbeteren en meerwaarde te creëren voor onze klanten die zich aanmelden. Dit omvat bijvoorbeeld het verbeteren van toekomstige beloningsselectie en beleidswijzigingen van het LEGO® Insiders programma. Dit doen wij om de gezondheid van het LEGO® Insiders programma te kunnen beoordelen en te optimaliseren en om het programma te beheren, te ontwikkelen en op de markt te brengen.
 • Om u relevante marketing te bieden op basis van uw interesses en voorkeuren, zowel wanneer u met ons in contact komt via onze eigen LEGO® merkkanalen als via kanalen van derden (e.g. sociale media, zoeksites, marktplaatsen)
 • Om potentiële nieuwe klanten te vinden/werven die op onze huidige klanten lijken ('look alike') of ervoor te zorgen dat huidige klanten niet het doelwit worden van irrelevante marketingberichten ('suppression')
 • Uitvoering van een contract, art. 6(1)(b) AVG, dit is onze overeenkomst met u over uw LEGO® Insiders account.
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om u te voorzien van relevante informatie tijdens het gebruik van onze platformen
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met ons gebruik van cookies (voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven)
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het genereren van statistieken en inzichten op basis van samengevoegde gegevens
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, bij het gebruik van uw gegevens om de kenmerken en voorkeuren van onze bestaande klant beter te begrijpen en die te gebruiken om nieuwe klanten te vinden die op u lijken
 • Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, bij het begrijpen van onze marketingeffectiviteit buiten onze eigen kanalen (e.g. via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen)
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, om ons in staat te stellen ons tot u te richten met gepersonaliseerde marketing buiten onze eigen kanalen (e.g. via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen)

LEGO® Insiders account, gepersonaliseerde ervaring en marketing
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Uw LEGO® Insiders account gebruiken terwijl u ons toestemming hebt gegeven om u relevante content en ervaringen te bieden
 • Transactiegegevens, trackinggegevens en kopergegevens als u uw LEGO® Insiders lidmaatschap hebt gebruikt voor aankopen, waaronder informatie over welke webpagina's u op LEGO.com bezoekt en op welke producten u klikt wanneer u bent ingelogd op uw LEGO Insiders account.
 • Informatie over welke e-mails of andere marketingberichten u opent en klikt.
 • Informatie die is verzameld met behulp van cookies (voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies)
 • Informatie over aan welke wedstrijden of winacties u deelneemt
 • Informatie over welke producten u hebt geregistreerd in uw LEGO® Insiders account
Zodat we automatisch onze marketing en uw ervaringen kunnen afstemmen op u en uw persoonlijke interesses door uw voorkeuren te voorspellen op basis van uw persoonlijke informatie, inclusief informatie met betrekking tot saldi van Insiders punten, inwisselgeschiedenis van LEGO® Insiders punten, LEGO Insiders ledenactiviteit, aankoopgeschiedenis, productvoorkeuren, cookiegegevens over online browsen (indien afzonderlijk aangemeld), uw locatiegegevens en alle andere informatie die is gekoppeld aan uw LEGO Insiders account.
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met geavanceerde analyses. Uw toestemming kan gegeven worden door u aan te melden bij het aanmaken van een LEGO® Insiders account of door u aan te melden op uw LEGO Insiders accountpagina
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met de personalisatie op LEGO.com
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met ons gebruik van cookies (voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven)

Wedstrijden, winacties, marketing en andere promoties
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Deelnemen aan een wedstrijd of winactie of communicatie van ons ontvangen over wedstrijden, winacties, campagnes of promoties
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Om wedstrijden en winacties te beheren
 • Om statistieken en inzichten te genereren op basis van samengevoegde gegevens waarmee wij de gezondheid van ons bedrijf en van onze campagnes en promoties vast kunnen stellen
 • Om contact met u op te nemen als u een prijs wint
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • Uitvoering van een contract, art. 6(1)(b), AVG, onze overeenkomst met u omtrent de voorwaarden van de wedstrijd of winactie
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, om statistieken en inzichten te genereren op basis van samengevoegde gegevens en om contact met u op te kunnen nemen indien u een prijs wint
 • Wettelijke verplichting, art. 6(1)(c), AVG.

De eigen sociale netwerken van de LEGO Groep
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Gebruikmaken van de sociale netwerken van de LEGO Groep (zoals LEGO® Life, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders community en LEGO Ideas).Informatie die u beschikbaar hebt gesteld, waaronder opmerkingen, afbeeldingen, ontwerpen, reacties, het delen van onze berichten op sociale media accounts of andere door gebruikers gegenereerde inhoud.
 • Om uw vragen te beantwoorden
 • Voor het rapporteren over en analyseren van gebruikersbetrokkenheid op het platform
 • Om u de mogelijkheid te bieden invloed uit te oefenen op welke nieuwe producten wij lanceren
 • Om u in staat te stellen informatie te delen met andere gebruikers
 • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het beantwoorden van uw vragen en het rapporteren en analyseren van gebruikersbetrokkenheid
 • Uitvoering van een contract, art. 6(1)(b), AVG, onze overeenkomst met u over de overdracht van intellectuele eigendomsrechten
 • Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met geavanceerde analyses en content die u op onze sociale netwerken plaatst

Sociale netwerken van derden
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Interactie met sociale netwerkfuncties van derden, zoals ‘Vind ik leuk’-functies*

*De sociale media platformen kunnen persoonlijke informatie die is verzameld via het sociale netwerkaccount van de LEGO Groep op hun platform gebruiken voor hun eigen doeleinden zoals beschreven in hun eigen privacybeleid
 • Informatie die u beschikbaar hebt gesteld, waaronder demografische informatie over u en waar u woont, uw opmerkingen, reacties, het delen van onze berichten op sociale media-accounts of andere door gebruikers gegenereerde inhoud
 • Analytische prestatiegegevens voor berichten op sociale media en digitale advertenties
 • Om te rapporteren over en voor het analyseren van gebruikersbetrokkenheid met de inhoud op het platform/de platformen
 • Om u de mogelijkheid te bieden invloed uit te oefenen op welke nieuwe producten wij lanceren
Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het analyseren en rapporteren van gebruikersbetrokkenheid en post-performance

Het live streamen van evenementen (in de winkel en online)
Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
Deelnemen aan of incidenteel op beeld worden vastgelegd in het publiek of op de achtergrond van een livestreamevenement*

*Gebieden worden duidelijk aangegeven en wij vragen toestemming aan de mensen die worden opgenomen

Live video streamen van het evenement, inclusief mensen in het opgenomen gebied.
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Trackinggegevens
 • Om livestream evenementen te kunnen organiseren om met consumenten in contact te komen
  • Met uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met uw directe deelname aan dergelijke livestream evenementen
  • Gerechtvaardigde belangen, art. 6(1)(f), AVG, in verband met personen die incidenteel worden vastgelegd in het publiek of op de achtergrond van een livestream evenement

  Videobewaking (in winkels en andere relevante locaties van de LEGO Groep)
  Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
  Onze LEGO® Stores of een andere openbaar toegankelijke vestiging van de LEGO Groep bezoekenVideobeelden van ons pandOm criminele activiteiten te voorkomen en te documenteren, zoals inbraak, diefstal, mishandeling of fraude en om medewerkers te beschermen en te beveiligen. Om het voetverkeer, de winkelindeling en het serviceaanbod in de winkel te analyseren om de best mogelijke winkelervaring mogelijk te makenGerechtvaardigde belangen, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het voorkomen van een schending van de wet of van misdrijven die worden gepleegd op LEGO® locaties

  Zakelijke partners en commerciële relaties
  Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
  Als bedrijf of particulier een commerciële relatie met ons aangaan
  • Identiteitsgegevens
  • Contactgegevens
  • Transactiegegevens
  • Kopersgegevens
  • Andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
  • Om de commerciële relatie met u of uw bedrijf te kunnen beheren
  • Om te voldoen aan onze verplichtingen in deze commerciële relatie
  • Uitvoering van een contract, art. 6(1)(b), AVG, met betrekking tot onze wederzijdse contractuele relatie
  • Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is onze relatie met u of uw bedrijf te beheren

  Onderzoek
  Wat u doetWat wij verzamelenWaarom wij het verzamelenWettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER
  Deelnemen aan onderzoeksenquêtes, focusgroepen of ander onderzoek
  • Identiteitsgegevens
  • Contactgegevens
  • Foto's of video's (als het onderzoek persoonlijk wordt uitgevoerd)
  • Andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
  • Om onze bestaande producten en diensten te verbeteren
  • Om nieuwe producten te ontwikkelen en te verbeteren
  Uitvoering van een contract, art. 6(1)(b), AVG met betrekking tot het vrijwaringsformulier van de deelnemer aan het marktonderzoek

  We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, bijvoorbeeld als wettelijke, regelgevende, belastingrechtelijke en boekhoudkundige en rapportagevereisten ons daartoe verplichten. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans is op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

  Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, evenals met de toepasselijke wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

  Met wie deelt de LEGO Groep persoonsgegevens?

  Gegevens delen met bedrijven van de LEGO Groep

  Onze dochtermaatschappijen (de andere bedrijven in de LEGO Groep) hebben soms toegang tot uw gegevens nodig om namens ons of hen diensten aan u te kunnen leveren. Zij hebben uw persoonsgegevens nodig zodat wij of zij de in de bovenstaande tabel vermelde activiteiten kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld:

  • De door u aangevraagde producten en diensten leveren
  • Contact met u kunnen opnemen over uw account of transacties
  • U informatie kunnen sturen over onze websites, applicaties en beleidsregels;
  • U directe marketing berichten sturen
  • U productcatalogi en ander gedrukt marketingmateriaal te sturen.
  • Gegevens verwerken die de dochteronderneming namens ons contractueel moet verwerken, e.g. een door u geplaatste aankoop uitvoeren, de accountactiviteit op uw LEGO® account of uw LEGO Insiders account beheren en/of uw voorkeuren in ons voorkeurencentrum op LEGO.com of in onze cookieinstellingen beheren.
  • Intern onderzoek, analyse en rapportage
  • Activiteiten die in strijd zijn met onze beleidsstukken of de wet kunnen vaststellen, beoordelen en stopzetten.

  Overdrachten aan bedrijven van de LEGO Groep buiten het Europees Economische Gebied zijn gebaseerd op bindende bedrijfsregels.

  Gegevens delen met andere bedrijven

  Bekijk een lijst met categorieën van vertrouwde derden waarmee wij uw gegevens kunnen delen. Wij verwerken persoonsgegevens met derde partijen/leveranciers in de volgende categorieën:

  • IT Service leveranciers. Wij gebruiken een reeks vertrouwde partners wereldwijd om ons van IT diensten en systeemadministratiediensten te voorzien - zowel met betrekking tot onze klant- en partnergerichte activiteiten als onze interne IT- en administratiesystemen.
   Deze helpen ons om een veilig en efficiënt betalingsproces te garanderen, zowel online en in onze winkels als bij facturering of geldoverdrachten.
  • Cloudopslagpartners. Wij slaan onze en uw gegevens op in beveiligde datacenters.
  • Fraudepreventie- en detectiepartners en -instanties. Deze werken samen met de LEGO Groep om ervoor te zorgen dat de LEGO Groep niet wordt opgelicht.
  • Opslag-, verpakkings-, verzend- en leveringspartners. Deze helpen ons om onze producten in handen te krijgen van onze klanten en zakenpartners.
  • Partners voor catalogusdrukwerk, bezorging en postbedrijven. Deze helpen ons ervoor te zorgen dat catalogi, tijdschriften of ander gedrukt marketingmateriaal uw kant op komen.
  • Data broker en data aggregator partners. Deze helpen ons potentieel nieuwe kopers te bereiken met catalogi, tijdschriften en overige gedrukte of online marketing en reclame. Zij helpen ons eveneens te voorkomen dat u bijvoorbeeld meer dan één LEGO® catalogus ontvangt.
  • Marketing- en advertentiepartners. Zij helpen ons om doelgerichte advertenties, promoties, winacties, wedstrijden en campagnes te bieden, zowel wanneer u met de LEGO Groep communiceert op onze online platformen, op sociale media, als in de winkel of elders. Zij helpen ons ook nieuwe, potentiële klanten te vinden om marketingberichten naar te versturen (ook wel “look alike” genoemd) of zij helpen ons ervoor te zorgen dat we geen marketingbericht versturen aan klanten die niet geïnteresseerd zijn in het product of de dienst in kwestie (ook wel “suppression” genoemd).
  • B2B partners waaronder Merlin Entertainments en LEGO® Certified Store partners. Zij helpen ons om promoties, winacties, wedstrijden en campagnes uit te voeren, waaronder het LEGO® Insiders loyaliteitsprogramma of de LEGO Family Club, en op maat gemaakte advertenties en klantinzichten te bieden.
  • Sociale media partners en online zoekplatformen. Deze helpen ons om aanwezig te zijn, stellen u in staat om te communiceren met de LEGO Groep op de platforms waar u zich bevindt, en stellen ons in staat om op maat gemaakte marketing van onze producten te bieden en ons een breder inzicht te geven in de manier waarop onze shoppers en consumenten met ons omgaan via deze platforms en partners.
  • Leveranciers van enquêtes, vragenlijsten en productbeoordelingen. Deze helpen ons om uw onmisbare feedback over uw LEGO® ervaring te krijgen.
  • Belasting- en douaneautoriteiten, regelgevers en andere autoriteiten wereldwijd. Deze vereisen rapportage van verwerkingsactiviteiten in bepaalde omstandigheden.
  • Professionele adviseurs. Met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars wereldwijd Deze leveren adviserende, bancaire, juridische, verzekeringstechnische en boekhoudkundige diensten aan de LEGO Groep.
  • Partners van gamingplatforms. Deze helpen ons om aanwezig te zijn, stellen u in staat om te communiceren met de LEGO Groep en om uw LEGO® account te koppelen aan het account van het gameplatform waar deze functionaliteit beschikbaar is.

  Andere toepassingen en openbaarmakingen

  Wij gebruiken persoonlijke gegevens en maken deze openbaar als wij van mening zijn dat dit nodig of gepast is: (a) om aan de geldende wetgeving te voldoen (waaronder mogelijk wetten buiten het land waar u woont); (b) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (inclusief autoriteiten buiten het land waar u woont); (c) om samen te werken met wetshandhavingsinstanties; (d) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en die van onze handelspartners, u of anderen te beschermen.

  Daarnaast zullen wij persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken of overdragen aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing.

  Overdracht naar derde landen

  De LEGO Groep kan persoonsgegevens overdragen aan organisaties in zogenaamde derde landen (landen buiten het Europees Economische Gebied). Dergelijke overdrachten kunnen worden uitgevoerd indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is;

  • De Europese Commissie heeft besloten dat er in het betreffende land een passend beschermingsniveau is; of
  • Er zijn bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) van kracht (voor overdrachten tussen bedrijven); of
  • Modelcontractbepalingen (EU-modelclausules) worden gebruikt; of
   Er zijn uitzonderingen in speciale situaties van toepassing, zoals het nakomen van een contract met u of uw toestemming voor de specifieke overdracht.

  SECTIE 3: COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN ('COOKIES') Cookies zijn kleine databestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden geïnstalleerd. Een cookie bevat zelf geen gegevens en verzamelt deze ook niet. Maar als het door een server wordt gelezen (via een web browser), kan het zorgen dat die website een betere service kan leveren – door bijvoorbeeld eerdere transacties of andere details te onthouden.

  Lees voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren ons volledige cookiebeleid en de cookieverklaring of klik op uw cookie-instellingen op LEGO.com of in de digitale game of app (indien van toepassing).


  SECTIE 4: INFORMATIE VOOR OUDERS

  Informatie voor ouders: hoe de LEGO Groep omgaat met de persoonsgegevens van kinderen

  Kinderen online veilig houden

  We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen online veilig zijn en hebben extra privacyprocedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we onze jongere fans veilig houden wanneer ze onze online kanalen gebruiken. Sommige functies bevatten zelfs een leeftijdsbegrenzing, zodat kinderen deze functies niet per ongeluk kunnen gebruiken. We hebben ook redelijke voorzorgsmaatregelen ingesteld om er zeker van te zijn dat we de persoonsgegevens van kinderen die deze functies mogelijk zonder de nodige ouderlijke toestemming gebruiken, niet bewust verzamelen, bewaren, gebruiken of verwerken.

  We hebben ons aangesloten bij een programma voor de digitale veiligheid van kinderen, waardoor ons bedrijf jaarlijks wordt gecontroleerd om na te gaan of we de regels inzake de online interactie met kinderen hebben opgevolgd.

  Als het gaat om persoonsgegevens, vragen we ouderlijke toestemming voor iedereen jonger dan 16 jaar (of ouder, in landen waar de lokale wetgeving dit vereist).

  Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

  Wanneer wij persoonsgegevens van kinderen verwerken, nemen we extra maatregelen om hun privacy te beschermen, waaronder:

  • Ervoor zorgen dat wij ouders meedelen welke persoonsgegevens van hun kind we verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken en uitleggen of wij deze gegevens delen;
  • De wettelijke vereisten naleven door ouderlijke toestemming te vragen voor de verzameling, het gebruik en de verwerking van de gegevens van een kind en door toestemming te vragen om hun kind informatie over onze producten en diensten toe te sturen;
  • Beperken hoe wij persoonsgegevens van kinderen verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken, zodat alleen die gegevens worden verzameld die redelijkerwijs nodig zijn voor de deelname van het kind aan een onlineactiviteit;
  • Ouders toegang geven, of de mogelijkheid geven om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van hun kind hebben verzameld. Ouders kunnen tevens verzoeken tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van hun kind.

  Gegevens van kinderen verzamelen en gebruiken

  Sommige delen van onze websites, kanalen en apps zijn bedoeld voor gezinnen en gebruikers van alle leeftijden; andere delen zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik door kinderen. Telkens wanneer wij persoonsgegevens van een kind verzamelen, bewaren we deze gegevens alleen zolang nodig is om een dienst te kunnen leveren of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

  Hoewel kinderen zelf kunnen kiezen of ze gegevens over zichzelf aan ons verstrekken, zijn er functies op onze websites die zonder deze gegevens niet werken. Indien er persoonsgegevens nodig zijn voor een goede werking van de functie, vragen wij alleen naar de gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor deelname aan de activiteit.

  Hier zijn enkele voorbeelden van momenten waarop we gegevens van kinderen verzamelen:

  • Wanneer kinderen zich online registreren Kinderen kunnen zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot een verscheidenheid aan diensten waaronder inhoud, spellen en wedstrijden. Tijdens de registratie kunnen wij een kind vragen de naam van zijn ouder(s) of voogd(en), zijn e-mailadres, voornaam, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens voor beveiligings- en meldingsredenen. Wij raden kinderen sterk aan om een gebruikersnaam te creëren die persoonlijke informatie uitsluit.
  • Wanneer kinderen inhoud delen die ze zelf hebben gemaakt. Op sommige van onze websites kunnen kinderen zelf inhoud maken of gebruiken. Aangezien slechts sommige van deze functies persoonsgegevens van het kind vereisen, is niet voor alle activiteiten toestemming van een ouder of voogd nodig. Wanneer een activiteit een kind in staat zou kunnen stellen om persoonlijke informatie te delen, vragen wij de ouder of voogd om ‘verifieerbare ouderlijke toestemming’ (wat een hoger niveau van ouderlijke toestemming is) te geven. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn onder andere: verhalen, vrije tekstvelden, tekeningen waarmee tekst of handgeschreven informatie kan worden ingevoerd, foto’s van het kind, geluidsfragmenten, filmbestanden of welk type inhoud dan ook of andere blijvende identificatiemiddelen waarmee het kind op de een of andere manier duidelijk kan worden geïdentificeerd.
  • Wanneer kinderen deelnemen aan wedstrijden en winacties. Als een kind mee wil doen aan een wedstrijd, vragen wij naar de persoonsgegevens die wij voor deelname van een kind nodig hebben. Wij vragen meestal alleen de voornaam van het kind (zodat we het verschil kunnen zien tussen kinderen uit hetzelfde gezin) en het e-mailadres van een ouder of voogd (zodat wij voldoen aan de wettelijke vereisten om de verantwoordelijke volwassene op de hoogte te stellen). Wij nemen alleen contact op met de ouder als het kind de winnaar is van de wedstrijd of winactie om erachter te komen waar wij de prijs naartoe kunnen sturen. Als de wedstrijd vereist dat een kind inhoud creëert om te kunnen deelnemen, kunnen wij op voorhand ouderlijke toestemming vragen via e-mail om te verzekeren dat wij voldoen aan de privacyvereisten voor inhoud die kinderen zelf hebben gecreëerd (zie de bovenstaande informatie over het creëren van inhoud door kinderen). Zonder toestemming kunnen kinderen niet deelnemen aan onze wedstrijden.
  • Wanneer kinderen e-mails van ons ontvangen. Wij moeten mogelijk de contactgegevens (inclusief e-mailadres) van een kind vragen zodat wij kunnen antwoorden op een vraag die aan ons is gesteld. Als wij een tweede keer in contact moeten komen met het kind, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te beantwoorden, vragen wij zijn ouders of voogd om een e-mailadres. Wij bewaren de onlinecontactgegevens van het kind dan alleen maar gedurende de tijd die het ons kost zijn verzoek in te willigen en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden. Als wij ooit online contactgegevens van een kind nodig hebben voor voortdurende communicatie, vragen wij bij de eerste gelegenheid naar het e-mailadres van de ouder of voogd zodat we de volwassene op de hoogte kunnen houden over de gegevens die we verzamelen en om de ouder een optie te geven om ons te verzoeken te stoppen met het verzamelen van gegevens. Ouders en voogden kunnen zich op ieder moment uitschrijven van alle communicaties die wij met hun kind hebben door de instructies om uit te schrijven in elke communicatie op te volgen (als er meer dan een soort communicatie is, moet de volwassene zich mogelijk van elke communicatiesoort afzonderlijk uitschrijven). Als alternatief kunnen zij contact opnemen met ons LEGO® klantenserviceteam.
  • Wanneer kinderen app pushmeldingen ontvangen. Veel apps sturen gebruikers ‘pushmeldingen’ naar de mobiele telefoons of toestellen van hun klanten om hen over updates te vertellen (soms zelfs wanneer de app niet in gebruik is). Sommige van onze apps zijn ontwikkeld voor gebruik door kinderen. Wij vragen aan kinderen om het e-mailadres van hun ouder of voogd te verstrekken zodat wij de ouder kunnen vertellen over het verzoek van hun kind alvorens wij kinderen pushmeldingen sturen vanuit onze apps. Wij koppelen het apparaat-ID niet aan andere persoonsgegevens zonder toestemming van de ouders. Als u wilt dat uw kind geen pushmeldingen meer ontvangt van een van de apps, kunt u de instellingen op het toestel van uw kind op elk gewenst moment wijzigen.
  • Wanneer we locatiegegevens verzamelen. Sommige van onze websites, kanalen en apps zijn ontworpen voor kinderen. Wij vragen toestemming van een ouder of voogd via e-mail alvorens gegevens over de straatnaam, het adres en de coördinaten van het kind te verzamelen. Dit doen wij omdat dergelijke gegevens ons effectief in staat stellen om een specifiek kind te identificeren. In tegenstelling hiertoe is ouderlijke toestemming niet verplicht om gegevens over de stad, het land of de regio van het kind te mogen verzamelen zolang deze niet rechtstreeks aan het specifieke kind zijn gekoppeld. Dat komt omdat wij een specifiek kind niet kunnen identificeren aan de hand van dergelijke algemene gegevens. Als u wilt dat wij dit soort locatiegegevens niet meer verzamelen, wijzig dan de instellingen op het apparaat dat uw kind gebruikt. Dit kunt u op ieder moment doen. Als alternatief kunt u contact opnemen met ons LEGO klantenserviceteam.
  • Wanneer we ‘persistent identifiers’ verzamelen. Om bezoekers van onze online kanalen meer relevante en gepersonaliseerde online ervaringen te kunnen bieden, verzamelen wij een aantal soorten informatie (e.g. informatie over IP-adressen, ID’s van mobiele toestellen, browsers, internetprovider, verwijzende pagina’s, uitgangspagina’s, bezoekersfrequentie, besturingssystemen, datumstempels, tijdstempels en clickstream-gegevens). Wij verzamelen deze gegevens met behulp van technologieën zoals cookies, pixels, flashcookies, webbakens en andere unieke identificatiemiddelen (die in de paragraaf Cookies in dit privacybeleid zijn gedefinieerd). Wij kunnen deze gegevens zelf verzamelen of aan een derde partij vragen om de gegevens namens ons te verwerken. Wij gebruiken deze gegevens om kinderen toegang te bieden tot onlinefuncties en -activiteiten, om onze onlinekanalen te verbeteren, om de prestaties van ons onlinekanaal te analyseren en om anonieme rapporten op te stellen. Als wij ooit eens de persoonlijke gegevens van kinderen voor welke reden dan ook willen verzamelen, nemen wij vooraf contact op met de ouder of voogd van het kind. Een lijst van externe exploitanten die ‘persistent identifiers’ verzamelen op onze sites en apps is te vinden in ons Cookiebeleid en onze Cookieverklaring.

  Ouderlijke toestemming vragen

  Wij gebruiken verschillende soorten ouderlijke toestemming, afhankelijk van het type gegevens van kinderen dat wij verwerken en voor welk doel.


  Ouderlijke toestemming vragen via email
  Als wij de persoonlijke gegevens van een kind moeten verzamelen om een door het kind gevraagde service te leveren, vragen wij conform de wettelijke vereisten (e.g. COPPA voor de VS en AVG voor de EU) toestemming van de ouder. Wij sturen de ouder of voogd van het kind een e-mail met uitleg over welke gegevens we verzamelen en hoe wij deze gegevens gaan gebruiken, en vragen de ouder of voogd om zijn of haar toestemming te geven of weigeren. Als wij binnen een redelijk tijdsbestek geen ouderlijke toestemming hebben gekregen, verwijderen wij alle gegevens die wij van het kind hebben verzameld, met inbegrip van de contactgegevens van de volwassene waar we om hebben gevraagd om toestemming te kunnen vragen.


  Om ‘geverifieerde ouderlijke toestemming’ vragen
  Als een kind persoonsgegevens openbaar of met een derde partij wil delen via een van onze websites of digitale ervaringen, zullen wij een hoger niveau van ouderlijke toestemming vragen dan het e-mailverzoek dat hierboven is beschreven. Wij kunnen vragen om verificatie met een creditcard of een andere betaalmethode (met een nominale vergoeding), of een beoordeling van het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs van de ouder.


  Wat als een ouder of voogd niet is gecontacteerd voor toestemming?
  Als een kind jonger dan 16 jaar toegang heeft tot een online kanaal dat is ontworpen voor kinderen met behulp van een leeftijdspoort, sturen wij een e-mail naar de ouder of voogd van het kind voordat we persoonlijke gegevens van het kind verzamelen. Als u denkt dat uw kind deelneemt aan een online activiteit waarin zijn persoonlijke gegevens worden verzameld en u of een andere ouder/voogd geen e-mail heeft ontvangen waarin u om uw toestemming wordt gevraagd, kunt u contact met ons opnemen. Wij gebruiken e-mailadressen die voor ouderlijke toestemming zijn verstrekt niet voor andere doeleinden, behalve als de volwassene zich nadrukkelijk heeft ingeschreven voor marketing-e-mails of heeft deelgenomen aan een activiteit waarvoor e-mailcontact is toegestaan.

  Ouderlijke keuzes en beheermogelijkheden

  Ouders en voogden kunnen op ieder willekeurig moment weigeren ons toe te staan aanvullende persoonsgegevens van hun kind te gebruiken of verzamelen. Ouders en voogden kunnen ons verzoeken om de persoonsgegevens die we in verband met het account van hun kind hebben verzameld, uit ons register te verwijderen. Aangezien er voor sommige diensten persoonsgegevens zijn vereist, kan de verwijdering van de gegevens van het kind ertoe leiden dat een account, lidmaatschap of dienst in de toekomst niet meer mogelijk is voor het kind.
  Als een kind een geregistreerd LEGO Account heeft, kunnen ouders en voogden de door ons verzamelde persoonsgegevens van hun kind inzien, wijzigen en verwijderen door:

  • De gebruikersnaam en het wachtwoord van hun kind te gebruiken om zich aan te melden bij het LEGO Account van hun kind; of
  • Contact op te nemen met het LEGO Klantenservice team

  Als u liever contact met ons opneemt, vermeld dan de gebruikersnaam van uw kind samen met uw eigen telefoonnummer en e-mailadres. Wij moeten uw identiteit als de ouder of voogd van het kind bevestigen alvorens wij u toegang kunnen geven tot de persoonsgegevens van het kind. Wij zullen binnen een redelijk tijdsbestek op uw verzoek reageren.


  SECTIE 5: INFORMATIE VOOR KINDEREN

  Informatie voor kinderen: Kindvriendelijke privacy-informatie

  Wie zijn wij?

  Wij zijn de LEGO Groep en wij willen de bouwers van morgen inspireren en stimuleren. We maken veel producten zoals LEGO® stenen en sets, maar ook digitale apps en games. We hebben ook winkels over de hele wereld en op internet en we beheren de website LEGO.com.

  In dit privacybeleid kun je lezen hoe wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, zodat je weet wat ermee gebeurt wanneer je deze aan ons geeft.

  Soms zijn er links naar andere pagina’s. Die kunnen verwarrend zijn, dus misschien is het handig als een volwassene jou hiermee helpt.

  Persoonsgegevens? Wat zijn dat?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren. Je weet misschien al dat dit dingen zijn zoals jouw naam of een foto van jezelf, maar het zijn ook dingen zoals jouw e-mailadres of online gebruikersnaam.

  De LEGO Groep gebruikt veel persoonsgegevens. Als je meer wilt weten, vraag dan een volwassene om je te helpen het volledige privacybeleid te lezen.

  Waarom hebben jullie mijn persoonsgegevens nodig?

  De belangrijkste reden waarom wij jouw persoonsgegevens gebruiken, is om te weten wie je bent.

  Als je bent ingelogd op een van onze apps of games, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw spelvoortgang bij te houden, om jou te helpen in contact te blijven met jouw vrienden in de app of game, of om jouw inhoud op te laten slaan die je naar jouw LEGO account hebt geüpload.

  Soms gebruiken we je persoonsgegevens ook vanwege een evenement waar je aan deelneemt of een wedstrijd die wij organiseren, om ervoor te zorgen dat je jouw prijs kunt ontvangen als je wint.

  Als wij jouw persoonlijke gegevens niet hebben, betekent dit dat wij bepaalde dingen misschien niet voor jou kunnen doen. We kunnen misschien niet bijhouden hoe ver je bent gekomen in een bepaald spel of zorgen dat je foto’s kunt uploaden om te delen met vrienden.

  Als je meer wilt weten over wat we met jouw persoonsgegevens doen, kun je een volwassene vragen om samen het volledige privacybeleid door te lezen om jou te helpen alles te begrijpen.

  Dus jullie kunnen mijn persoonsgegevens gewoon voor alles gebruiken?

  Nee! Wij kunnen jouw persoonsgegevens alleen om bepaalde redenen gebruiken.

  We bieden veel online diensten aan en er zijn bepaalde regels die bepalen dat wij jouw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om ons werk te kunnen doen en om jou die dienst te kunnen leveren, en dat kunnen we doen zonder het eerst te vragen.

  In andere gevallen hebben we toestemming nodig van jouw ouders. Als jij of jouw ouders (of voogden) nee zeggen, zullen (en kunnen) wij jouw persoonlijke gegevens niet gebruiken.

  Kan iemand anders mijn persoonlijke gegevens zien?

  Soms moeten we jouw persoonsgegevens delen om ons werk te kunnen doen. Wij zijn heel voorzichtig met hoe we dit doen. Dit betekent dat er nog meer regels zijn.

  Mogelijk moeten we jouw gegevens delen met jouw gezin als ze jou helpen. Het kan ook nodig zijn dat we jouw gegevens met andere mensen delen. Vraag een volwassene om jou te helpen ons volledige privacybeleid, ons cookiebeleid en onze cookieverklaring te lezen.

  Bewaren jullie mijn persoonlijke gegevens altijd?

  Wij mogen jouw persoonsgegevens bewaren zolang we deze nodig hebben. De duur van die periode is afhankelijk van de omstandigheden.

  Heb ik inspraak in wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt?

  Ja, dat heb je zeker. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken heb je wat wij ‘rechten’ noemen. Een daarvan is het recht om te weten wat wij ermee doen. Daar gaat deze pagina over.

  Je kunt ons vragen om jou te vertellen welke persoonsgegevens we van jou hebben, of je kunt ons vertellen dat we ze niet meer mogen gebruiken of ze moeten verwijderen. Als jouw persoonlijke gegevens onjuist of fout zijn, kun je ons dit laten weten en dan zullen wij de fouten herstellen.

  Welke rechten je precies hebt hang af van waar wij jouw gegevens voor gebruiken en er staat nog veel meer informatie in dit privacybeleid. Vraag een volwassene om jou te helpen het te lezen.

  Wie zorgt ervoor dat jullie alle regels volgen?

  Hier bij de LEGO Groep werkt iemand, onze Data Bescherming Officier, die jouw gegevens moet beschermen. Dit betekent dat diegene ervoor zorgt dat wij ons aan alle regels houden en dat jouw gegevens veilig zijn. Als zij zien dat er iets verkeerd gaat, laten ze ons weten hoe we het kunnen oplossen.

  Het is erg belangrijk voor ons om jouw gegevens veilig te houden en alle regels te volgen. Als jij je zorgen maakt over wat we met jouw persoonsgegevens doen, kun je contact met ons opnemen.

  Er is ook een overheidsinstantie wiens taak het is om ervoor te zorgen dat bedrijven zoals wij de regels volgen en die ons corrigeert als wij dingen verkeerd doen. Die kun je ook e-mailen of een brief schrijven. Hun contactgegevens vind je op www.datatilsynet.dk.

  Over onze website

  Zoals vele andere websites zet onze website kleine bestanden die ‘cookies’ worden genoemd op je computer. Deze zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Je kunt meer te weten komen over cookies in onze video met Kapitein Veiligheid, [hier.] (https://www.LEGO.com/kids/legal/cookie-policy)


  LEGO BrickLink, Inc Privacybeleid
  LEGO Onderwijs Privacybeleid