Slik bygde et autistisk barn vennskap med LEGO® klosser

Slik bygde et autistisk barn vennskap med LEGO® klosser

George elsker å bygge ting med LEGO® klosser. Det har hen gjort siden hen var liten.

George er autistisk, og som for mange andre autistiske barn, tar det lengre tid for hen å åpne seg for og skape relasjoner til andre.

Dette begynte å endre seg da George oppdaget Brick Club.

Brick Club er et sosialt initiativ og en del av Brick-by-Brick-programmet som jobber for å støtte autistiske barn gjennom lek med LEGO klosser.

Initiativet er startet opp av Play Included med støtte fra LEGO Foundation. Det har som mål å hjelpe flotte barn som George, med å få like muligheter i livet ved å la dem utvikle et bredt sett med ferdigheter som de trenger for å leve og trives i det 21. århundre.

Her fokuserer de på sosial kommunikasjon, og de ønsker å hjelpe barna med å føle tilhørighet. Samtidig oppmuntrer de dem til å vise frem stoltheten over å bygge noe.

Programmet jobber for å lære opp psykologer og lærere som kan støtte unge autistiske personer i den følelsesmessige utviklingen, samt se og verdsette de unike talentene de har.

Danielle, som driver Brick Club-en som George går til, sier at Brick-by-Brick-programmet gir barn muligheten til å høre til i en gruppe der det handler om å bygge LEGO klosser sammen.

Danielle og George på Brick Club

På Brick Club kan George bygge spesifikke modeller eller bygge med fri fantasi i mindre grupper.

Ved å bygge og leke sammen lærer barna å samarbeide, kommunisere, forhandle og løse problemer, samtidig som de utvikler vennskap underveis.

«Jeg liker LEGO klosser fordi det er fint fra forskjellige perspektiver. Det føles ikke som så mye stress», forklarer George.

Det å sette sammen klosser, er nesten som terapi. Det har vist seg å være til hjelp for nevrodivergente barn, spesielt når de sitter sammen i grupper.

Play Included har jobbet med den evidensbaserte metodikken bak Brick-by-Brick-programmet. Forskning på lek med LEGO klosser har vist positive resultater når det gjelder sosial interaksjon, kommunikasjon, atferd og emosjonelt velvære hos barn og unge som trenger ekstra støtte.

«George er morsom og får alltid andre til å smile – å se hen kommunisere med andre har vært veldig fint», fortsetter Danielle.

Nå har George et trygt sted å være der hen kan føle seg forstått, få kontakt med andre og samtidig delta i noe hen elsker.

«Det har hjulpet meg å bli venner med andre i klassen», sier George.

Historien til George er oppløftende og et skritt i riktig retning. Programmet vil fortsette å forske på fordelene ved læring gjennom lek, og dermed hjelpe flere unge mennesker som George med å bygge opp livene sine og skape meningsfylte vennskap.

Finn ut mer om Brick-by-Brick-programmet og LEGO Foundation.

Les mer om Rebuild The World