LEGO samsvarsrapportering – si ifra

SI IFRA

LEGO samsvarsrapportering-tjenesten Si ifra for tredjeparter i LEGO gruppen

Hvis du som tredjepart til LEGO gruppen tror det har oppstått brudd eller mistenkte brudd på gjeldende lovgivning, LEGO gruppens prinsipper for ansvarlig næringsliv eller LEGO gruppens retningslinjer, standarder eller atferd, bør du bruke LEGO samsvarsrapportering-tjenesten Si ifra. Dette er en konfidensiell tjeneste levert av et uavhengig selskap – NAVEX – som kan brukes av tredjeparter i LEGO gruppen for å rapportere bekymringer.

  • du kan sende inn rapporten på nettet eller ved å ringe.
  • informasjonen du sender inn til NAVEX, holdes konfidensiell og videresendes til LEGO gruppen. Du kan velge om navnet ditt skal deles eller ikke.
  • alle rapporter som mottas via LEGO samsvarsrapportering-tjenesten Si ifra, håndteres på en konfidensiell måte av spesifikke LEGO ansatte som har fått opplæring i disse situasjonene og er klare for å hjelpe.
  • alle rapportene undersøkes, og vi vil heller motta rapporter om ting som viser seg å ikke være problemer, enn å gå glipp av et problem fordi det ikke blir rapportert.
  • LEGO samsvarsrapportering-tjenesten Si ifra er ikke en nødtjeneste. Ikke bruk dette nettstedet for å rapportere om hendelser som innebærer umiddelbar fare for liv og eiendom. Det kan ta en stund før du får svar på rapporter som sendes inn via denne tjenesten. Hvis du trenger nødhjelp, må du kontakte de lokale nødetatene og/eller myndighetene.

HVA SKAL RAPPORTERES?

SI IFRA om etiske bekymringer eller mistenkte eller faktiske brudd knyttet til handel med LEGO gruppen

Rapporter følgende:

  • eventuelle mistenkte eller faktiske lovbrudd
  • eventuelle mistenkte eller faktiske brudd på LEGO gruppens prinsipper for ansvarlig næringsliv
  • eventuelle mistenkte eller faktiske brudd på LEGO gruppens retningslinjer
  • eventuelle mistenkte eller faktiske brudd på LEGO gruppens standarder for atferd, herunder trakassering, mobbing og diskriminering
  • rimelig mistanke om brudd på juridiske, regnskapsmessige eller myndighetspålagte krav eller tvilsom atferd
Kundeservice-forespørsler håndteres ikke av LEGO samsvarsrapportering. Ta kontakt med kundeserviceteamet vårt her."

Nulltoleranse for represalier

Vi ønsker å sikre at du er komfortabel med å si ifra eller be om råd. LEGO gruppen har nulltoleranse for represalier mot personer som rapporterer problemer eller hjelper til under etterforskninger.

Ved å si ifra, rapportere bekymringer og be om hjelp viser du at du er modig, og noen ganger er frykten for represalier det som hindrer oss i å si ifra. Tilfeller av represalier mot en tredjepart for rapportering av bekymringer må rapporteres.

Vær oppmerksom på at forsettlige falske rapporter ikke tolereres. Og rapportering av et problem fritar ikke tredjeparten fra konsekvensene av deres egen forsømmelse.