Legal

Legal Notice

LEGO gruppens retningslinjer for personvern
Rettferdighet
Vilkår for bruk av LEGO apper


Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker webområdet. Ved å ta i bruk dette webområdet godtar du disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke webområdet. 

Webområdet eies og drives av LEGO A/S, et selskap som er innlemmet under de Danske lover og har hovedsete i Danmark. LEGO A/S vedlikeholder webområdet for din personlige underholdning og for å informere. Se deg rundt på webområdet. Du kan kun laste ned materiale som du ser på webområdet for ikke-kommersiell hjemmebruk, forutsatt at du overholder alle varsler om opphavsrett, varemerke og eiendom. Du kan imidlertid ikke på noen måte kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, poste, overføre eller distribuere innholdet på webområdet, inkludert tekst, bilder, lyd og video 
for offentlige eller kommersielle årsaker, uten skriftlig tillatelse fra LEGO A/S. 

Vilkår og betingelser 

1. Du bør anta at alt du ser eller leser på dette webområdet er beskyttet av
opphavsrett, med mindre annet er beskrevet, og du kan bare bruke dette i henhold til disse
vilkår og betingelser. LEGO A/S garanterer eller representerer ikke at din bruk av 
materialene på dette webområdet ikke vil krenke rettigheter til tredjeparter, 
som ikke er eid av eller tilsluttet til LEGO A/S. Bilder eies enten av, eller brukes 
med tillatelse fra, LEGO A/S. Bruken av disse bildene av deg, eller noen som 
du autoriserer, er forbudt med mindre dette spesifikt er tillatt av disse 
vilkår og betingelser. Eventuell uautorisert bruk av bildene kan krenke lover om 
opphavsrett, varemerke, personvern og offentlighet og kommunikasjons- 
bestemmelser og vedtekter. 

2. LEGO A/S bruker rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert
informasjon på webområdet. LEGO A/S garanterer eller
representerer imidlertid ikke at informasjonen er nøyaktig. LEGO A/S påtar seg ikke
ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på webområdet. 

3. Du bruker og utforsker webområdet på egen risiko.
Verken LEGO A/S eller annen part involvert i å skape, produsere eller levere
webområdet er ansvarlig for eventuelle direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller straffbare 
skader, som følge av tilgangen til, eller bruken av, webområdet. Uten å begrense det 
forutgående, leveres alt på webområdet "SOM DET ER", UTEN NOEN SLAGS FORM FOR
GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET 
TIL, DE IMPLISITTE GARANTIENE OM SALGBARHET, EGNETHET FOR EN 
BESTEMT ÅRSAK ELLER UKRENKELIGHET. Vær oppmerksom på at 
eventuelle jurisdiksjoner ikke tillater ekskluderingen av implisitte garantier, så det kan hende at noen av
de ovennevnte ekskluderingene ikke gjelder for deg. Henvis til dine egne lover for eventuelle restriksjoner
eller begrensninger i forbindelse med ekskluderingen av implisitte garantier. LEGO A/S påtar seg heller 
ikke noe ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på, eller virus 
som kan infisere, datamaskinutstyret eller annen eiendom som følge av 
tilgangen til, bruken eller utforskingen av webområdet, eller nedlasting av eventuelt materiale, 
data, tekst, bilder, video eller lyd fra webområdet. 

4. Eventuelle kommunikasjon eller materialer du overfører til webområdet via e-post eller 
andre metoder, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende er,
og vil behandles som, ikke-konfidensiell og ikke-eiendommelig. Alt du
overfører eller poster kan brukes av LEGO A/S eller dets tilknyttede selskaper til enhver hensikt,
inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, avsløring, overføring, 
publisering, kringkasting og posting. LEGO A/S kan i tillegg
bruke eventuelle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker fra eventuelle 
kommunikasjoner du sender til webområdet, inkludert
men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter 
ved å bruke slik informasjon. 


5. Varemerkene og logoene som vises på webområdet, er varemerker tilhørende
LEGO Gruppen. Ingenting som befinner seg på webområdet skal fortolkes som tildeling av, ved
implikasjon, hindring eller på en annen måte, eventuelle lisenser eller rettigheter til å bruke eventuelle varemerker
som vises på webområdet, uten skriftlig tillatelse fra LEGO Gruppen
eller en slik tredjepart som eier varemerkene som vises på webområdet.
Se Immaterielle rettigheter når det gjelder bruken av varemerkene. 

6. LEGO Gruppen har ikke gjennomgått alle områdene som er tilknyttet til webområdet, og er ikke
ansvarlig for innholdet på slike sider eller andre områder som er tilknyttet til
webområdet. Du besøker eventuelle andre sider eller områder på din egen risiko. 

7. Webområdet kan inneholde koblinger til andre webområder som drives av tredjeparter, 
og ikke LEGO. Slike koblinger er for å lette din brukeropplevelse. LEGO kontrollerer ikke
slike webområder, og er ikke ansvarlig for innholdet. Det faktum at dette 
webområdet har koblinger til andre områder betyr ikke at LEGO godkjenner, støtter 
eller anbefaler slike områder, ei heller ikke eventuell tilknytning til operatørene. 
LEGO fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller implisitte, for nøyaktigheten, lovligheten, 
påliteligheten eller gyldigheten til eventuelt innhold på noe annet område, og fraskriver seg alt
ansvar for tap, beskadigelse, krav, ansvar eller skade av noe slag
som oppstår fra eventuelle webområder fra tredjeparter eller innhold deri, direkte eller
indirekte, som brukes via koblinger i dette webområdet.

8. LEGO Gruppen kan når som helst revidere disse vilkår og betingelser ved
å oppdatere denne posten. Du er bundet av slike revideringer og bør
derfor periodisk besøke denne siden, for å se gjennom de gjeldende vilkår 
og betingelser som du er bundet av. 

Lek bra! 

® 1999 LEGO Gruppen 
TM og ® indikerer varemerker tilhørende LEGO Gruppen