Kā pilnveidot un veicināt bērnu zinātkāri

Kā pilnveidot un veicināt bērnu zinātkāri

Zinātkāre jeb vēlme apgūt un iegūt jaunas zināšanas ir būtiska prasme visiem, bet it īpaši svarīga tā ir bērniem. Tas ir virzītājspēks, kas rosina bērnus izpētīt apkārtējo pasauli un uzdot jautājumus par to. 

Visi vecāki cer, ka bērnam būs atvērts prāts un vēlme apgūt jaunas prasmes, tomēr šīs zinātkāres veicināšana ir viens no stūrakmeņiem akadēmisko prasmju pilnveidošanā, lai bērniem rastos patika pret mācīšanos līdz pat mūža beigām. 

Dažas mīklas un aktivitātes problēmu risināšanai, sākot ar rotaļlietām un beidzot ar aizraujošām spēlēm, var palīdzēt bērniem veicot pētnieciskās prasmes un veicināt interesi par pasaules darbību un savu vietu tajā.

Kādas ir zinātkāres pazīmes?

Zinātkāre var izpausties dažādi, un spēja atpazīt tās pazīmes ir būtisks solis, lai palīdzētu bērnam paplašināt prāta apvārsni. Mūža pirmajos gados bērnu zinātkāre ir impulsīva, jo viņus dabiski pievelk viss jaunais. Mazi bērni bieži iesaista visas maņas, cenšoties kaut ko izprast; tas ir redzams tajā, kā viņi tausta, paosta, ieklausās un pat pagaršo visu sev apkārt. Kad attīstās prāts, paaugas ķermenis un bērns iemācās runāt, viņa zinātkāre rosina uzdot jautājumus, piemēram: “Kāpēc debesis ir zilas?”. Tomēr ir arī citas zinātkāras dabas pazīmes. Iespējams, bērns kaut ko vai kādu uzmanīgi vēros, mainīsies viņa stāja un sejas izteiksmes, un viņš turpinās visu taustīt, pagaršot un paostīt, lai to labāk izprastu. Vecākiem bērniem zinātkāre var izpausties kā jautājumi par sarežģītākām problēmām, kas radušās skolā un apkārtējā pasaulē. Viņiem rodas interese par tādiem tematiem kā STEM un vienlīdzība, un viņi sāk sarunas par tiem.

5 galvenās zinātkāres priekšrocības

Bērnība ir ļoti īpašs laiks, kad bērna zinātkāre rosina vēlmi zināt visu par visu. Prāts attīstības gaitā ir pilns ar jautājumiem, un dažus no tiem bērni uzdos tev, bet uz citiem mēģinās atbildi rast paši.

Bērna nepiesātināmā jūsma ir patiesi īpaša parādība, un bērna zinātkāres atbalstīšana ir dāvana, kas nesīs augļus visas dzīves laikā. Tā rosina vēlmi mācīties, bet ir arī citas, pat neskaitāmas priekšrocības bērniem ar zinātkāru prātu.

1. Zinātkāriem bērniem ir labāki instinkti un izdzīvošanas prasmes

Izdzīvošanas instinkti vajadzīgi arī citiem, ne tikai piedzīvojumu meklētājiem un uz neapdzīvotas salas nokļuvušajiem. Tā ir būtiska visu cilvēku prasmju komplekta daļa, jo palīdz nezaudēt modrību un pielāgoties mūžam mainīgajai videi.

Bērni izpēta apkārtējo pasauli un meklē jaunu pieredzi, tādējādi iemācot sev būt gataviem dažādiem notikumu pavērsieniem. Atklājot kaut ko jaunu, kas nemitīgi pārsteidz un iepriecina, viņi iemanās gaidīt neparedzēto.

2. Zinātkāri bērni ir priecīgāki un veselīgāki

Visi vecāki novēl bērniem priekpilnu dzīvi, un zinātkāres veicināšana var kļūt par atslēgu uz prieku īstermiņā un ilgtermiņā. Zinātkāriem cilvēkiem parasti ir vairāk pozitīvo emociju un mazāk trauksmes. Tas savukārt uzlabo apmierinātību ar dzīvi, veicinot psiholoģisko labklājību.

Proti, tas nozīmē, ka bērna zinātkāres veicināšana ir iespēja dāvāt lielākas izredzes uz ilgu, veselīgu un prieka pilnu dzīvi.

3. Zinātkāri bērni vairāk apzinās sevi

Zinātkāre ietekmē visus dzīves aspektus. Tā ne vien mudina bērnus uzdot jautājumus par apkārtējo pasauli, bet arī var aizvest ceļojumā uz sevis izzināšanu, jo mostas zinātkāre arī par sevi.

Šī vēlme labāk izprast savu prātu un personību bieži raisa jautājumus par savu uztveri un mudina pilnveidoties, apgūstot jaunas prasmes.

4. Zinātkāri bērni ir empātiskāki

Zinātkāri bērni vēlas vairāk uzzināt ne vien par sevi, bet arī par apkārtējiem, un tas ir būtiski, lai veidotu saikni ar citiem bērniem un pieaugušajiem.

Šāda interese par cilvēkiem var veicināt vēl labāku izpratni par pasauli, lūkojoties uz to no citu skatupunkta. Mijiedarbojoties ar citiem un uzzinot par to vērtībām, pieredzi, skatījumu un pārliecību, bērniem rodas vairāk empātijas pret visiem.

5. Zinātkāri bērni labāk risina problēmas un vairāk zina, sociālā un akadēmiskā ziņā sasniedzot vairāk

Zinātkāres pamatā ir vēlme mācīties, tāpēc ir likumsakarīgi, ka zinātkāriem bērniem palielinās iespēja gūt akadēmiskos panākumus. Viņi patiesi interesējas par to, ko vēl nezina vai neizprot, tāpēc viņiem ir daudz vieglāk iesaistīties un būtiski piepūlēties, lai uzzinātu kaut ko jaunu.

Šāda mentalitāte sniedzas ārpus akadēmiskās vides, jo zinātkāri bērni bieži vien labāk risina problēmas patstāvīgi un ir sociāli pielāgojušies.

10 aktivitātes zinātkāres veicināšanai

Zinātkāre ir tik brīnišķīga tieši tāpēc, ka ir iekļaujoša. Ikviens bērns var saņemt fiziskās, psiholoģiskās un kognitīvās priekšrocības, ko nodrošina zinātkārs prāts. Vajag tikai iedrošināt viņu būt zinātkāram!

Bērniem pieaugot, zinātkāre var arī nemazināties. Mācīšanās notiek dabiski, ja bērni var apmierināt zinātkāri drošas, uz sevi vērstas un rotaļīgas izpētes veidā. Bērnu veiktie novērojumi vienlaikus veicina emocionālo, sociālo, intelektuālo, fizisko un ētisko attīstību.

Aplūko dažas populārākās aktivitātes, kas pilnveido bērnu zinātkāri.

1. Mācību vides iekārtošana mājās

Skola nav vienīgā vieta, kur notiek mācīšanās. Tā notiek visur, un būtiska nozīme zinātkāres uzturēšanā ir mājoklim, kas veicina mācīšanos un kognitīvo attīstību.

Tas nozīmē, kā bērniem jānodrošina piekļuve grāmatām un materiāliem, kas rosina brīvas rotaļas, piemēram, krāsu zīmuļiem un papīram. Mājokli var piepildīt ar bagātīgiem sensoriem piedzīvojumiem, atskaņojot mūziku, izliekot sienas dekorus un pacienājot bērnu ar jauniem ēdieniem.

2. Atvērto jautājumu uzdošana un domāšanas veicināšana

Uzdodot bērnam jautājumus, vari uzkurināt zinātkāri, vienlaikus parādot, ka tevi interesē viņa teiktais. Atvērtiem jautājumiem nav tiešas atbildes (jā vai nē), jo uz tiem var atbildēt dažādi, tāpēc bērns noteikti sāks patstāvīgi domāt.

Uzdodot bērnam tādus jautājumus kā “ko tu domā par...?” vai “kā tev šķiet, kas notiks, ja...?”, tu veicini ideju rašanos un māci izpaust savas domas, vienlaikus atklājot bērna intereses un uzskatus.

3. Rotaļu materiālu nodrošināšana nolūkā iesaistīt bērna maņas

Ir rotaļlietas, kas paredzētas noteiktam rotaļāšanās veidam, un ir maz iespēju no tā novirzīties, toties citas veidotas tā, lai palīdzētu bērniem atrast problēmu risinājumus un izprast, kā darbojas pasaule.

Bērnu maņas un mentālās spējas stimulē radošās būvēšanas klucīši, kinētiskās smiltis, lelles, saliekamās mīklas, netoksiski mākslas materiāli un savienojamas rotaļlietas. Būvējot konstrukcijas un komplektus, bērni eksperimentē ar lielumu, formu, skaitu un tekstūru, kā arī svaru, līdzsvaru un simetriju.

Ir svarīgi ļaut bērnam rotaļās uzņemties vadošo lomu, nevis sniegt norādījumus vai pateikt, kā rezultātam jāizskatās. Rodas kārdinājums bērnu pamudināt, tomēr labāk, lai to dara zinātkāre.

4. Cieņpilna ieklausīšanās un skaidras, vienkāršas atbildes uz bērnu jautājumiem

Bērnu prāts ir ļoti rosīgs, tāpēc viņiem bieži mēles galā ir daudz jautājumu. Ir svarīgi rūpīgi ieklausīties bērna jautājumos un atbildēt viņam saprotamā veidā.

Ja pēc atbildes saņemšanas bērns joprojām šķiet apjucis, mēģini pajautāt, vai viņš visu sapratis. Ja tā nav, lūdz paskaidrot, kas nav saprotams, un jūs abi kopā varēsit palīdzēt viņam mācīties. Ja arī tu kaut ko nezini, tas nav nekas slikts. Vienkārši pasaki bērnam to, un abi kopā izdomājiet atbildi.

Bērnam ir svarīgi nebaidīties kaut ko nezināt un justies pārliecinātam, uzdodot jautājumus. Tad viņš nebaidīsies turpināt jautāt, līdz būs visu sapratis, cik labi vien iespējams, un atbilde viņu apmierinās.

5. Zinātkāres rosināšana ar vienkāršām, praktiskām STEM aktivitātēm

STEM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) aktivitātes ir lieliska iespēja rosināt bērna zinātkāri, vienlaikus veicinot interesi par zinātniskiem atklājumiem un problēmu risināšanu. Bērniem no 9 gadu vecuma īpaši patiks LEGO® Technic komplekti, ar kuriem var mācīties par inženierzinātnēm, kā arī citām tēmām, piemēram, AR tehnoloģijām.

Turklāt bērnam nekad nav par agru sākt pilnveidot prasmes šajās nozarēs. Piemēram, bērnudārznieki var apgūt programmēšanas jēdzienus, piemēram, secību un cilpu veidošanu un nosacījumu programmēšanu, vienlaikus pilnveidojot problēmu risināšanas prasmes, kritisko domāšanu, sadarbošanās, sociālās un emocionālās prasmes.

6. Pasaules parādīšana bērniem un ģimenes aktivitātes

Visu vecuma grupu bērniem patīk kaut ko pētīt, bet vēl vairāk viņiem patīk pētīt kopā! Bērnu vešana ģimenes ceļojumos ir lieliska iespēja iedvesmot un rosināt zinātkāri, vienlaikus radot nozīmīgas atmiņas.

Brauciens uz muzeju, zoodārzu, kopienas centru, LEGOLAND®, LEGOLAND atklājumu centru vai pat apmešanās zem klajas debess — tie visi ir brīnišķīgi veidi, kā doties izpētē kopā ar bērnu un rosināt viņa prātu domāt par apkārtējo pasauli.

7. Galveno atklāšanas rīku nodrošināšana bērniem

Kad bērni izpēta pasauli kopā ar pieaugušajiem vai dara to vieni paši, atbilstoši rīki un rotaļlietas var palīdzēt pilnveidot būtiskas prasmes, vienlaikus apgūstot kaut ko jaunu par apkārtējo vidi.

Piemēram, palielināmais stikls, magnēts, spainis un lāpsta, tauriņu ķeramais tīkls vai pat mērlente ir iespēja bērnam no novērotāja kļūt par darītāju, jo ir dota iespēja mijiedarboties ar apkārtni un to rūpīgi izpētīt.

Lielāki bērni no 9 līdz 12 gadu vecumam arī izzina apkārtējo pasauli, bet viņiem var palīdzēt noslīpēt problēmu risināšanas prasmes, iepazīstinot ar datorzinātņu pasauli jeb komplektiem LEGO® MINDSTORMS®.

Izmantojot komplektus LEGO® Creator 3in1, bērni var izvēlēties starp 3 dažādiem būvējumiem atbilstoši dažādām interesēm, tātad ir vairākas iespējas atklāt kaut ko jaunu.

8. Iesaiste vietējās kopienas dzīvē

Meklējot jaunas iespējas vietējā kopienā, var stimulēt bērna zinātkāri. Vari paņemt viņu līdzi vienkāršos darbos, piemēram, iepērkot pārtiku, vai arī uz aizraujošākiem pasākumiem — parādēm un festivāliem, kur kopiena svin svētkus.

Bērnu var aizvest pat uz kādu pasākumu, kas tiek rīkots kopienas labā, piemēram, brīvprātīgi sakopt pludmali un/vai parku.

9. Kolekcionēšanas veicināšana

Daudzi mūsu pieaugušie būvētāji sāka kolekcionēt bērnībā. Bērni izpēta pasauli un labprāt veido kolekciju, piemēram, vāc oļus, gliemežvākus, uzlīmes un pat rotaļlietas. Tas viss var kļūt par trofeju, atgādinot par atklājumu pilniem ceļojumiem.

Bērni, kuri veido kolekciju, ne vien izmanto radošo domāšanu, bet arī apgūst atbildības sajūtu un pacietību, papildinot un aprūpējot savu dārgo guvumu.

Bērni var kolekcionēt arī LEGO® minifigūru tēlus, ar kuriem rotaļāties vai kurus izlikt apskatei. Katra minifigūra ir iesaiņota noslēpumainā paciņā, tāpēc kolekcijas veidošana ir ļoti aizraujoša, un tas veicina bērnu interesi par kolekcionēšanu.

10. Minimāli ierobežojumi iespējami drošā veidā un ļaušana bērniem būt bērniem

Ir daudz veidu, kā veicināt bērna zinātkāri, bet svarīgākais (un vienkāršākais) ir ļaušana izpētīt, atklāt, mācīties un apmierināt zinātkāri pašiem pēc sava prāta.

Ja bērniem ir ļauts rotaļāties ar minimāliem ierobežojumiem, viņi ne vien spēs pilnībā novērtēt prieku, ko sagādā patstāvīga risināšana un atklāšana, bet arī nostiprinās pārliecību par saviem spēkiem un vairāk interesēsies par mācīšanos.

Ar mūsu komplektiem LEGO® Education un visām iepriekš minētajām aktivitātēm bērni var droši apgūt problēmu risināšanu un pilnveidot kritiskās domāšanas prasmes, ļaujoties zinātkārei saistībā ar STEM.

Buildings
Buildings
Buildings
Trains
Space
Vehicles
Gaming
Let’s go