Kuidas julgustada lapsi tegema koostööd üheskoos mängimise kaudu?

Kuidas julgustada lapsi tegema koostööd üheskoos mängimise kaudu?

Imeline on vaadata, kuidas lapsed omavahel koos töötavad ja mängivad, ning nende oskus koostööd teha avaldab suurt mõju sellele, milline inimene lapsest kasvab.Lapsed on tavaliselt valmis alustama teistega koos mängimist umbes kaheaastaselt, kuid see on protsess, mida nad peavad õppima ja mille oskusi tuleb järjest arendada. Jagamise, oma järjekorra ootamise, läbirääkimise, reeglite järgimise ja meeskonnana töötamisega harjumine võtab aega. See on väikelapse arengus eriti oluline etapp, kuna selles vanuses hakkab ta mõistma teiste vajadusi. See oskus areneb vanusega ja käib iga arenguetapiga kaasas.

Mis on koostöö ja miks on see oluline?

Koostöö tähendab koos töötamist ühise eesmärgi saavutamise nimel ja see on oluline oskus, mille lapsed peavad omandama, et olla hilisemas elus nii sotsiaalselt kui ka akadeemiliselt edukad. Nagu enamiku oskustega sellel eluperioodil, õpivad lapsed kõige paremini mängides – sama on ka koostööga. Üheskoos mängimise õpetamine lastele on parim viis, kuidas arendada juba varases eas eluks vajalikke oskusi.

Mis on üheskoos mängimine ehk koostöömäng?

Erinevalt võistlusmängudest julgustab koostööl põhinev mäng lapsi ühise eesmärgi saavutamise nimel tegema üksteisega koostööd. See hõlmab sageli oma järjekorra ootamist, reeglite järgimist, jagamist, läbirääkimist ja kompromisside tegemist – need kõik on väärtuslikud oskused, mis on lastel oluline selgeks õppida. Ehkki koos mängimiseks on lastel palju erinevaid võimalusi, on koosmängu võtmeks meeskonnatöö.

Millist kasu toob üheskoos mängimine?

Koostöömäng laste ja täiskasvanutega toob lastele rohkesti kasu, sest läbi sellist tüüpi mängu õpivad nad tundma teiste inimeste vajadusi ja arendavad nii olulisi suhtlusoskusi kui ka empaatiat. Vaatame lähemalt, millist kasu toob üheskoos mängimine.

Koostööoskusega lapsed on paremad suhtlejad

Koostöö tähendab põhimõtteliselt koos teistega töötamist ja lapsed õpivad kiiresti selgeks, et edu saavutamiseks tuleb üheskoos töötades sageli rakendada suhtlemisoskust.See tähendab, et koostöö aitab lastel end selgelt väljendada ja oma mõtteid selgeks teha ning samal aru saada infost, mida nad vastu võtavad oma ümbrusest ja lastelt, kellega nad koos mängivad. Kui laste suhtlusoskus areneb, suureneb ka nende arusaamine sellest, miks on oluline üksteist ja üksteise arvamusi kuulata ja austada.

Koostööoskusega lapsed suudavad paremini konflikte lahendada

Juba sündimise hetkest alates külvavad vanemad oma lapsed üle armastuse, hoolitsuse ja tähelepanuga. Tegelikult keerlebki kogu kodu- ja pereelu peamiselt laste ümber, mistõttu on mõistetav, et lastes tekib tunne, et nemad ongi maailma nabad.Täiskasvanutena teame, kuidas asi tegelikult on, aga lastel võtab aega, et mõista, et kõik on võrdsed ja sama olulised kui nemad ise.Koostöömängu kaudu õpivad lapsed jagama ja oma järjekorda ootama. Kui lapsed nende põhimõtetega järjest enam harjuvad, hakkavad nad peagi tunnustama pingutusi, mida nende sõbrad teevad ühise eesmärgi saavutamiseks, ja austavad neid selle eest. Sellest kasvab aga aja jooksul välja usaldus. Selliste suhete loomine ja koostööoskuste arendamine aitab neil lahendada konflikte, sest nad hindavad koostöö väärtust ja seda, miks tuleks seda oluliseks pidada.

Koostööoskusega lapsed õpivad probleeme lahendama

Lisaks sellele, et üheskoos mängimine õpetab lastele, kuidas konflikte lahendada, aitab see neil paremini ka probleeme lahendada. Koostööd tehes arutavad lapsed omavahel pooleliolevat ülesannet ja töötavad ühiselt, et leida parim viis eesmärgi saavutamiseks. Kui laste suhtlusoskus paraneb ja nad õpivad teistsuguseid vaatenurki austama, areneb ka nende oskus läheneda probleemile eri nurkade alt.

Koostööoskusega lapsed õpivad oma emotsioone kontrollima

Meeskonnaliikmena töötamine võib olla emotsionaalne kogemus. Võitmine või oma eesmärgi saavutamine võib küll pakkuda rõõmu, aga kui seda ei juhtu, võib see valmistada pettumuse.Lastel võib olla selliste vastakate emotsioonidega raske toime tulla ja korraga paljude tunnete läbielamine võib olla keeruline. Kui lapsed puutuvad selliste emotsioonidega kokku koostööd toetavas keskkonnas, õpivad nad nendega toime tulema ning oma tundeid ja käitumist paremini reguleerima.

Koostööoskusega lapsed leiavad oma koha maailmas

Koostöö kaudu õpivad lapsed tundma sotsiaalsete struktuuride aluseid ja nende mõju. Kui lapsed üheskoos mängivad, suureneb nende oskus teisi inimesi mõista ja neisse kiinduda ning selle kaudu saavad nad omale sõpru, keda usaldada ja austada. See aitab arendada lastes isetust, kuna nad õpivad aru saama ja tunnustama, et kõigil on oma vajadused, soovid ja tunded. Selle arusaamise arendamise kaudu hakkavad nad mõistma, kuidas inimesi aidata, ning tunnevad heade asjade tegemisega kaasnevat heaolutunnet.

Näited väikelastele (1,5–3 aastat) mõeldud koostöömängudest ja tegevustest

Lapsed õpivad juba väga varakult üheskoos mängima. Mida varem lapsed üheskoos tegutsevad, seda rohkem nad sellest kasu saavad, sest see on aeg, mil nende mõtlemine kõige rohkem areneb. Tegevused, mida saad oma väikelaste ja nende kaaslastega ette võtta, võivad olla lihtsad, aga võtmesõnaks on ühise eesmärgi saavutamise nimel koos töötamine (koos lastega, näidates eeskuju).

Üheskoos mõistatuste lahendamine

Mõistatuste lahendamine võib olla hea viis, kuidas saada lapsed ühise eesmärgi nimel koos töötama. Ükskõik, kas panete kokku vanusele vastava mosaiikmõistatuse tükke, sorteerite numbreid või tähti või panete kokku puslet – kõik see õpetab lastele koostööd ja probleemide lahendamist.

Tee järele

„Tee järele“ on ülilihtne ja lõbus mäng, mida saab väikelastega mängida majas, toas või aias ringi liikudes. Selles mängus mõtleb juht välja uued tegevused (nt hüppamine, keksimine või käte vehkimine), mida jäljendajad peavad järele tegema. See lihtne mäng õpetab lastele, et on aeg juhtida ja on aeg järgida. Samuti aitab see õpetada kannatlikkuse väärtust ja seda, kuidas oodata oma järjekorda.

Labürindi valmistamine

Õigete tööriistade, nt LEGO® DUPLO® ehitusmänguasjade ja -komplektide abil saavad alates 18 kuu vanused väikelapsed teha üheskoos tööd labürinti ehitades ja läbides.DUPLO klotside abil saavad nad ehitada labürindi seinad. Kui see on tehtud, võivad nad asetada labürinti näiteks palli ja proovida sellega läbida labürinti, tõstes ja kallutades üheskoos alusplaati. Selle tegevuse juures on väga oluline meeskonnatöö, et palli õigesse kohta suunata. Kui lapsed vajavad abi, võid neile lihtsalt esitada ühe uuriva küsimuse, nt „Mis juhtub, kui kallutad seda vasakule?“, ja see võib aidata neil ise probleemi lahendada. Julgusta lapsi võtma kontrolli ja proovima erinevaid lähenemisi, nii saavad lapsed arendada oma enesekindlust ja mõistavad, et probleemi lahendamiseks võib olla erinevaid meetodeid.

Lugude väljamõtlemine

Lastega koos lugude väljamõtlemine on hea võimalus panna tööle nende kujutlusvõime ja panna nad tegema koostööd lõbusal ja meelelahutuslikul viisil. Seda võib teha värviliste pliiatsite ja paberi või komplektide abil.Esiteks palu ühel lapsel joonistada või ehitada midagi olemasolevatest materjalidest – ehitada võib näiteks inimese, maja, lille või looma. Kui ta on sellega valmis saanud, anna samasugune ülesanne teisele lapsele. Lapsed õpivad üheskoos midagi looma ja täiendama ning mõtlevad koostööd tehes välja oma loominguga seotud loo.

Nukkudega mängimine

Nukud on hea võimalus tutvustada väikelastele rollimänge. Nukkudena võib kasutada palju erinevaid asju, nt sokke, varje, volditud paberitükke, millele on joonistatud nägu, või isegi LEGO® DUPLO® tegelaskujusid. Iga värviline klots ja osa on loodud just väikeste käte jaoks, et lapsed saaksid lihtsal moel välja mõelda oma loo ja paljude vahvate tegelaskujudega rollimänge mängida. Nukkudega mängides teevad lapsed koostööd, et panna oma nukud elama – jutustades nendega lugusid või pannes nad muusika saatel naljakalt tantsima.

Näited lasteaialastele ja koolieelikutele vanuses 4–5 eluaastat mõeldud koostöömängudest ja tegevustest

Kuna alates 4 aasta vanused lapsed veedavad rohkem aega vanematest eemal välismaailmas, on nende jaoks järjest olulisem arendada oskust teha koostööd, et saada sõpru ja tegutseda edukalt sotsiaalsetes olukordades. Kui julgustad lapsi kodus koostöömänge mängima ka siis, kui nad on juba lasteaiaeas, annad neile parimad võimalused olla valmis maailma astuma.

Koos ehitamine

Üheskoos töötamine, et midagi ehitada (nt patjadest ja kastidest kindlus või LEGO® Classicu klotsidest torn), vajab läbirääkimise, meeskonnatöö ja kompromisside tegemise oskust. Saad hõlpsasti innustada alates 4 aasta vanuseid lapsi koos töötama, kui annad neile ülesandeks ehitada näiteks kõige kõrgem torn või kõige pikem uss. Lapsed saavad koostööd teha ka juhiste järgi suuremaid LEGO® komplekte kokku pannes. Ei tasu unustada, et reeglite järgimine ning jagamine ja oma järjekorra ootamine võivad olla keerukamad koostööviisid kui avatud mäng.

Rollimängu õhutamine

Teatud olukordi kujutavate rollimängude mängimine nõuab lastelt suurt koostööoskust. Kui nad imiteerivad igapäevaolukordi (nt poeskäik) või kujutavad ette, et valmistavad väljamõeldud köögis ühiselt süüa, õpivad nad jagama vastutust ülesannete täitmisel ning erinevates rollides oma järjekorda ootama.Paljud LEGO® komplektid panevad nende kujutlusvõime veelgi elavamalt tööle, et muuta rollmäng põnevamaks. Etendades tegelaskujusid, kellega nad pole päriselus võib-olla kunagi kokku puutunud, aitab neil arendada empaatiavõimet, mis aitab neil paremini teisi inimesi mõista.

Näited 6–8 aasta vanustele lastele mõeldud koostöömängudest ja tegevustest

Mängud

Mängude mängimine ei pea alati sisaldama võitmist ja kaotamist, vaid need võivad seisneda ka koostöös. Näiteks üheskoos aardejahi läbimine aitab lastel teha koostööd ühise edu saavutamiseks. Kuigi võistlusmängud võivad olla olulised teatud oskuste arendamisel, aitavad koostöömängud lastel mõista, et koostöö ja üksteise austamine on olulised oskused, mida ühiskonnas üldiselt hinnatakse.

Üheskoos kunsti loomine

Hea võimalus innustada lapsi üheskoos mängima on pakkuda neile võimalust luua üheskoos eriline kunstiteos. Võiksid anda lastele suure tüki paberit, et kuhu nad saavad joonistada või maalida seinamaali. Või minge koos kohalikku parki, et tuua koju puuoksi, mida koos kaunistada.

Üheskoos muusika loomine

Veel üks imeline võimalus toetada laste koostööd on panna nad üheskoos looma omaenda sümfooniat, katsetades erinevaid pille ja tekitades erinevaid helisid.Üks asi on heli loomiseks pille katsetada, teine asi on teha koostööd, et reaalselt muusikat luua, ja see nõuab reeglite järgimist. Kui lapsed üheskoos harjutavad ja õpivad uut viisi mängima, saavad nad oma edu üheskoos tähistada ja igaühe pingutust vääriliselt tunnustada.

Kuidas saavad vanemad lapsed (alates 9. eluaastast) oma koostööoskusi arendada?

Kuigi laste koostööoskused arenevad suuresti välja varases lapsepõlves, saavad nad oma oskuste arendamist jätkata ka edaspidi, võttes osa tegevustest, mis nõuavad jagamist ja koos meeskonnana töötamist.

Meeskonnategevustes ja -võistlustel osalemine

Tänapäeval on väga palju erinevaid klubisid, millega lapsed saavad liituda, alates LTT ning kodeerimise ja andmetöötlusega tegelevatest klubidest kuni spordiklubideni – kõik need õpetavad lastele, kuidas olla parem meeskonnamängija ja kuidas teistega suhelda. Mõnes koolis tegutseb ka LEGO® klubi, kus lapsed saavad kokku, et ehitada.

Vastutuse jagamine kodus

It’s important for older children to share responsibilities like chores and helping contribute to the rest of the house, whether that be doing laundry or washing the dishes. This helps show them responsibility and how to work with the rest of the family to keep the house in order. Whatever stage of life your child is at, it’s never too early or too late to start encouraging collaboration and using cooperative play as a tool for this.

Space
Space
Space
Buildings
Trains
Vehicles
Gaming
Let’s go places