LEGO õiguskuulekus – probleemidest teatamine

PROBLEEMIDEST TEATAMINE

LEGO õiguskuulekus – probleemidest teatamise liin LEGO Groupi kolmandatele osapooltele

Kui teie kui LEGO Groupi kolmas osapool usute, et toimunud on mis tahes õigusakti, LEGO Groupi vastutustundliku äritegevuse põhimõtete, LEGO Groupi poliitikate, standardite või käitumiste rikkumine või arvatav rikkumine, peaksite kasutama meie LEGO õiguskuulekusosakonna probleemidest teatamise liini. See on sõltumatu ettevõtte NAVEX pakutav konfidentsiaalne teenus, mis võimaldab LEGO Groupi kõigil kolmandatel osapooltel teada anda probleemidest.

  • Võite teate esitada veebis või telefoni teel.
  • Teabe, mille esitate, saadab NAVEX LEGO Groupile konfidentsiaalsuspõhimõtet järgides. Saate valida, kas soovite oma nime jagada või mitte.
  • Kõiki LEGO õiguskuulekusosakonna probleemidest teatamise liini kaudu saadud teateid käsitlevad konfidentsiaalselt LEGO töötajad, kes on välja õpetatud spetsiaalselt selliste olukordade jaoks ning on valmis aitama.
  • Kõiki teateid uuritakse ja meil oleks hea meel saada pigem teateid millegi kohta, mis ei osutugi probleemiks, kui probleemist mitte teada saada, kuna sellest pole teatatud.
  • LEGO õiguskuulekusosakonna probleemidest teatamise liin pole hädaabiteenus: ärge kasutage seda saiti selleks, et teatada sündmustest, mis kujutavad vahetut ohtu elule või varale. Selle teenuse kaudu esitatud teadetele ei vastata kohe. Kui vajate hädaabi, peate pöörduma oma kohalike erakorralise abi teenuste ja/või asutuste poole.

MILLEST TEATADA?

TEATAGE eetikaga seotud muredest või LEGO Groupi äritegevusega seotud arvatavast või tegelikest rikkumistest.

Palun teatage järgmistest probleemidest:

  • õigusaktide arvatavad või tegelikud rikkumised;
  • LEGO Groupi vastutustundliku äritegevuse põhimõtete arvatavad või tegelikud rikkumised;
  • LEGO Groupi eeskirjade arvatavad või tegelikud rikkumised;
  • LEGO Groupi käitumisstandardite arvatavad või tegelikud rikkumised (nt ahistamine, kiusamine, tagakiusamine, või diskrimineerimine);
  • õigus-, raamatupidamis- või regulatiivnõuete rikkumise põhjendatud kahtlus või mis tahes küsitav käitumine.

LEGO õiguskuulekuse infoliin ei tegele klienditeeninduspäringutega – võtke meie klienditeenindusmeeskonnaga ühendust siin.

Me ei salli kättemaksu

Soovime, et tunneksite end arvamust avaldades või nõu küsides mugavalt. LEGO Group ei salli mingit kättemaksu inimeste suhtes, kes teatavad probleemist või on abiks uurimisel.

Arvamuse avaldamine, probleemist teatamine ja abi küsimine näitab julgust ning mõnikord hoiab meid tagasi hirm teiste reaktsiooni ees. Mis tahes tagakiusust, mis on suunatud kolmanda osapoole vastu probleemist teatamise tõttu, tuleb teada anda.

Võtke arvesse, et tahtlikke valesüüdistusi ei sallita. Samuti ei vabasta probleemist teatamine kolmandat osapoolt omaenda väärkäitumise tagajärgedest.