Õiguslik teatis

Lugege meie privaatsuspoliitikat

Lugege ausa mängu kohta

Ausa mängu brošüür

Rakenduste kasutustingimused

Küpsised

Responsible Disclosure Policy

Lugege need tingimused enne saidi kasutamist tähelepanelikult läbi. Selle saidi kasutamine tähendab nende tingimustega nõustumist. Kui te nende tingimustega ei nõustu, palun ärge kasutage seda saiti.

Selle saidi omanik ja haldaja on Taani jurisdiktsiooni alusel tegutsev LEGO A/S, mille peakontor on Taanis. LEGO A/S käitab seda saiti teile meelelahutuse ja teabe pakkumiseks. Võite saiti vabalt sirvida. Võite saidil esitatud sisu alla laadida ainult koduseks isiklikuks mitte-ärilisel eesmärgil kasutamiseks, kui säilitate kõik autoriõiguse, kaubamärgi ja muud omandiga seotud tähised. Kuid selle saidi sisu (sh tekstid, pildid, heli ja video) kopeerimine, reprodutseerimine, uuesti avaldamine, üles laadimine, postitamine, edastamine ega mis tahes viisil levitamine avalikel või ärilisel eesmärkidel kasutamiseks ilma LEGO A/S-i kirjaliku loata pole lubatud. Kui LEGO Group osutab teenuseid saidil shop.LEGO.com, võib LEGO Groupi üksus tegutseda saidil shop.LEGO.com toodud ettevõtte kohaliku kaupmehena. Kaupmehena tegutsev LEGO Groupi üksus on kohalikul shop.LEGO.com saidil selgelt märgitud.

Tingimused

  1. Peaksite eeldama, et kogu sellel saidil nähtav ja loetav sisu on kaitstud autoriõigusega, kui pole teisiti sätestatud, ja seda võib kasutada ainult nende tingimuste alusel. LEGO A/S ei taga ega väida, et sellel saidil esitatava materjali teiepoolne kasutamine ei riku LEGO A/S-ile mittekuuluvate või sellega mitteseotud kolmandate ettevõtete õigusi. Pildid või nende kasutamise õigus kuuluvad LEGO A/S-ile. Teie ega teie volitatud isikud ei tohi neid pilte kasutada ühelgi muul viisil peale nendes tingimustes otseselt lubatud viiside. Piltide mis tahes volitamata viisil kasutamine võib rikkuda autoriõiguseid, kaubamärgiõiguseid, privaatsuse ja avaldamisega seotud seadusi ning teabeedastusmäärusi ja -seadusi.

  2. LEGO A/S rakendab mõistlikke meetmeid, et kajastada saidil täpset ja ajakohast teavet. Kuid LEGO A/S ei anna teabe täpsuse kohta ühtegi garantiid ega tagatist. LEGO A/S ei vastuta selle saidi sisu vigade ega puuduste eest.

  3. Lisaks sirvite ja kasutate seda saiti omal vastutusel. LEGO A/S ega ükski teine selle saidi sisu loomise, tootmise või edastamisega seotud isik ei vastuta teile selle saidi kasutamise tõttu tekkinud otseste, kaudsete, kaasnevate ega karistuslike kahjude eest. Ilma eelnevat piiramata on kõik sellel saidil pakutav „NII NAGU ON“ ILMA ÜHEGI OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS GARANTIITA TURUSTATAVUSE, TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE VÕI RIKKUMISE PUUDUMISE KOHTA. Pange tähele, et mõnes jurisdiktsioonis pole lubatud kaudseid garantiisid välistada, seega ei pruugi mõni eelpool toodud välistus teile kehtida. Kaudsete garantiide välistamise piirangute kohta teabe saamiseks tutvuge kohaliku seadusega. Samuti ei vastuta LEGO A/S saidi kasutamise, sirvimise ega saidilt sisu, andmete, teksti, piltide, video või heli allalaadimisega seotud mis tahes kahjude ega teie arvutit või muud vara nakatada võivate viiruste eest.

  4. Teavet ja materjale, mille edastate saidile meili teel või muul moel, sealhulgas andmeid, küsimusi, kommentaare ja soovitusi käsitletakse mittekonfidentsiaalsete ja mittekaubanduslikuna. Kõike, mida te edastate või postitate, võivad LEGO A/S ja selle sidusettevõtted kasutada mis tahes eesmärgil, sealhulgas reprodutseerimiseks, avalikustamiseks, edastamiseks, avaldamiseks, leviedastuseks ja postitamiseks. Lisaks võib LEGO A/S kasutada kõiki saidile edastatud teabe hulgas sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet ja meetodeid mis tahes eesmärgil, muu hulgas sellel teabel põhinevaks tootearenduseks, tootmiseks ja turustamiseks.

  5. Saidil kuvatavad kaubamärgid ja logod on LEGO Groupi kaubamärgid. Ükski osa sellest saidist ei anna alust oletada, et see tagaks kaudselt, estoppeli alusel või muul moel mis tahes litsentsi või õigust saidil kuvatavate kaubamärkide kasutamiseks ilma LEGO Groupi või muu saidil kuvatava kaubamärgi omaniku kirjaliku nõusolekuta. Lisateavet kaubamärkide kasutamise kohta leiate LEGO Groupi ausa mängu poliitikast.

  6. LEGO Group pole läbi vaadanud kõiki saidiga lingitud saite ja ei vastuta ühegi välissaidi ega muu lingitud saidi sisu eest. Teie vastute välissaitide ja muude saitide linkide kasutamise eest.

  7. See sait võib sisaldada linke muudele saitidele, mida haldavad muud isikud peale LEGO Groupi. Sellised lingid on lisatud üksnes teie mugavuse huvides. LEGO Group ei kontrolli selliseid veebisaite ega vastuta nende sisu eest. Asjaolu, et see sait sisaldab linke muudele saitidele, ei tähenda seda, et LEGO Group neid saite heaks kiidab, toetab või soovitab, samuti ei viita see seosele nende saitide haldajatega. LEGO Group ütleb lahti kõigist otsestest ja kaudsetest garantiidest kõigi muude saitide sisu täpsuse, õiguspärasuse, usaldusväärsuse ja kehtivuse osas, samuti vastutusest sellel saidil toodud linkide kaudu avatud mis tahes kolmandate isikute veebisaitide ja nende sisu tõttu tekkinud kadude, vigastuste, nõuete, vastutuse ja kahjude eest.

  8. LEGO Group võib nendes tingimustes aeg-ajalt teha muudatusi, mis kajastuvad ka selles tekstis. Nende tingimuste muudatused on teie suhtes siduvad, seega peaksite kehtivaid tingimusi sellel lehel regulaarselt kontrollima.

Hea mäng!

©2022 The LEGO Group

TM ja ® tähistavad LEGO Groupi kaubamärke.