Jak vést děti ke spolupráci prostřednictvím společného hraní

Jak vést děti ke spolupráci prostřednictvím společného hraní

Pozorovat děti při spolupráci a společném hraní je úžasná věc a jejich schopnost spolupracovat s ostatními může mít velký vliv na to, jací lidé z nich vyrostou.Děti jsou obvykle připraveny hrát si s jinými lidmi zhruba ve věku dvou let, ale je to proces, který si musí osvojit, a své dovednosti rozvíjejí postupně. Na dělení se o hračky, střídání se, vyjednávání, dodržování pravidel a na týmovou práci je třeba si zvyknout. Je to velmi důležitá fáze vývoje batolat, protože teprve v tomto věku si začínají uvědomovat potřeby druhých. S přibývajícím věkem a v dalších životních fázích se jejich dovednosti dále zlepšují.

Co je to spolupráce a proč je důležitá?

Spolupráce je společná práce vedoucí k dosažení společného cíle. Je to důležitá dovednost, kterou si děti musí osvojit, aby v pozdějším životě uspěly jak ve společnosti, tak ve škole. V této životní fázi se děti většinu věcí učí především hrou a ani spolupráce není výjimkou. Společné hraní je nejlepší způsob, jak u dětí podpořit rozvoj klíčových dovedností už v raném věku.

Co je to společné hraní, známé také jako spolupráce ve hře?

Společné hraní na rozdíl od soutěživých her podporuje děti ve vzájemné spolupráci za účelem dosažení společného cíle. Děti se při něm často musí střídat, dodržovat pravidla, dělit se, vyjednávat a dělat kompromisy, což jsou všechno cenné dovednosti, které jsou pro ně důležité. I když existuje mnoho způsobů, jak si děti mohou hrát společně, klíčem ke společnému hraní je týmová práce.

Jaké jsou přínosy společného hraní?

Spolupráce s ostatními dětmi i dospělými přináší dětem mnoho výhod, protože si při ní uvědomují potřeby druhých a rozvíjejí klíčové komunikační dovednosti a smysl pro empatii. Zaměřme se na některé klíčové výhody společného hraní.

Děti, které umí spolupracovat, dokážou lépe komunikovat

Spolupráce znamená především společnou práci a děti se rychle naučí, že výsledek společné práce často závisí na schopnosti komunikovat.To znamená, že spolupráce dětem pomáhá srozumitelně se vyjadřovat před ostatními s cílem dosáhnout pochopení a zároveň jim pomáhá porozumět informacím, které přicházejí z jejich okolí a od dětí, s nimiž si hrají. Jak se dětem postupně rozvíjejí komunikační dovednosti, uvědomují si také, proč je důležité navzájem si naslouchat a respektovat názory druhých.

Spolupracující děti dokážou lépe řešit konflikty

Rodiče své děti už od narození zahrnují láskou, péčí a pozorností. Doma a v celé rodině se do značné míry všechno točí kolem nich, a proto je pochopitelné, že si děti vypěstují přesvědčení, že jsou na světě nejdůležitější.Dospělí už to ví, ale dětem může trvat déle, než se naučí, že jsou si všichni rovni a že jsou všichni stejně důležití.Při společném hraní se děti naučí dělit se a čekat, až na ně přijde řada. Jakmile si děti lépe zvyknou na fungování těchto konceptů, brzy si uvědomí, že i jejich kamarádi vynakládají úsilí k dosažení stejného cíle. Budou si jich za to vážit a časem jim budou i důvěřovat. Vytváření podobných vztahů a rozvíjení dovedností spolupráce jim pomůže naučit se řešit konflikty, protože si uvědomí hodnotu spolupráce a důvody, proč by měla být prioritou.

Děti, které umí spolupracovat, se učí řešit problémy

Společné hraní může dětem pomáhat nejen řešit konflikty, ale i řešit problémy. Při spolupráci děti diskutují o společné výzvě a hledají nejlepší způsob, jak dosáhnout svého cíle. Kromě toho se zdokonalují v komunikačních dovednostech a učí se respektovat názory druhých, čímž si osvojují schopnost přistupovat k problémům z různých úhlů pohledu.

Děti, které umí spolupracovat, se učí ovládat své emoce

Spolupráce může vyvolávat různé emoce. Když vyhrajeme nebo dosáhneme svého cíle, je to příjemné, ale v opačném případě můžeme zažít pocit zklamání.Tato směsice emocí může pro děti představovat velkou zátěž a zpracování tolika pocitů najednou pro ně může být velmi náročné. Když se ale děti setkávají s těmito emocemi v prostředí spolupráce, naučí se s nimi zacházet a lépe ovládat své pocity a chování.

Děti, které umí spolupracovat, si najdou své místo ve světě

Skrze spolupráci se děti učí základům sociálních struktur a tomu, jak je ovlivňují. Když si děti hrají spolu, učí se porozumění a náklonnosti k ostatním lidem, protože si nacházejí kamarády, kterým důvěřují a kterých si váží. To jim může pomáhat rozvíjet smysl pro nesobeckost, protože se učí chápat a uznávat, že každý má své vlastní potřeby, touhy a pocity. Jakmile tomu porozumí, začnou se učit, jak mohou pomáhat lidem, a poznají dobrý pocit, který je spojen s konáním dobra.

Příklady společného hraní a aktivit s batolaty (od 1,5 roku do 3 let)

Děti se mohou učit společnému hraní již od útlého věku. Čím dříve se naučí spolupracovat, tím více jim to prospěje, protože v raném dětství se jejich mysl rozvíjí nejvíc. Aktivity, do kterých se společně se svým batoletem a jeho kamarády pustíš, mohou být jednoduché, ale klíčem k úspěchu je spolupráce (děti k ní vede dospělý) s cílem dosáhnout společného cíle.

Společné skládání puzzle

Skládání puzzle může být skvělým způsobem jak přimět děti spolupracovat na dosažení společného cíle. Ať už jde o skládání dílků skládačky vhodné pro daný věk, uspořádávání čísel a písmen nebo skládání puzzle, děti se mohou naučit spolupracovat a zároveň řešit problémy.

Opakuj po mně

„Opakuj po mně“ je jednoduchá a zábavná hra, kterou si můžeš s batolaty zahrát. Chodí se při ní po domě, pokoji nebo zahradě. První v řadě přitom ukazuje nové činnosti, jako například skákání, hopsání nebo mávání rukama, a ostatní to po něm opakují. Tato jednoduchá hra pomáhá dětem pochopit, že někdy skupinu vedou ony a jindy zase někdo jiný, a naučit se trpělivosti a střídání se.

Výroba bludiště

Se správnými pomůckami, jako jsou stavebnice a sady LEGO® DUPLO®, mohou batolata od 18 měsíců spolupracovat při stavění bludišť a hledání cest.Z kostek DUPLO mohou postavit stěny bludiště. Až bludiště dokončí, mohou do něho umístit kuličku a společným zvedáním a nakláněním podložky se mohou pokusit kuličku bludištěm provést. Tato aktivita hodně závisí na spolupráci s cílem poslat kuličku správným směrem. Pokud děti potřebují pomoct, stačí jim položit zjišťovací otázku, například: „Co se stane, když tu podložku nakloníte doleva?“, aby samy aktivně hledaly řešení problému. Když jsou děti povzbuzovány k samostatnosti a zkoušení různých přístupů, budují si sebevědomí a učí se, že problém lze řešit různými způsoby.

Vytváření příběhů

Pokud děti společně vytvářejí příběhy, skvěle to podněcuje jejich fantazii a zábavným způsobem je to nutí ke spolupráci. Dá se to dělat pomocí pastelek a papíru nebo s našimi sadami.Nejprve jedno z dětí požádej, aby z dostupných materiálů něco nakreslilo nebo postavilo. Může to být osoba, dům, květina nebo zvíře. Až to udělá, popros druhé dítě o to samé. Děti něco vytvoří a pak pokračují ve společném vytváření příběhu o svých výtvorech.

Hraní s loutkami

Loutky jsou skvělým pomocníkem, pokud chceš malým dětem ukázat, jak vypadá hraní rolí. Místo loutek mohou použít spoustu různých věcí, například ponožky, stínovou hru, složené kousky papíru s nakreslenými obličeji nebo dokonce i postavičky LEGO® DUPLO®. Protože všechny barevné kostky a dílky byly navrženy s ohledem na dětské ručičky, mohou děti snadno vytvářet příběhy a hrát různé role s mnoha zábavnými postavičkami. Při hraní děti loutkám společně vdechují život, protože o nich vypráví různé příběhy, nebo s nimi legračně tancují na nějakou hudbu.

Příklady společného hraní a aktivit pro děti předškolního věku od 4 do 5 let

Vzhledem k tomu, že děti ve věku od 4 let tráví stále více času bez rodičů a své rodiny, je pro ně čím dál tím důležitější rozvíjet dovednost spolupráce, aby si mohly najít kamarády a aby se jim dařilo v sociálních kontaktech. Pokud budeš své děti i v předškolním věku vést ke společnému hraní, poskytneš jim tu nejlepší přípravu na vnější svět.

Společné stavění

Společné stavění, ať už jde o pevnost z polštářů či kartonových krabic nebo věž z kostek LEGO® Classic, vyžaduje schopnost vyjednávání, týmovou práci a umění dělat kompromisy. Děti od 4 let snadno přiměješ ke spolupráci tím, že je vyzveš, aby postavily co nejvyšší věž nebo co nejdelšího hada. Mohou se také pokusit sestavit velké LEGO® sady podle návodu. Pamatuj si ale, že dodržování pravidel a znalost toho, jak se dělit a střídat, může být pokročilejším typem spolupráce než hraní s otevřeným koncem.

Hraní rolí

Hraní konkrétních rolí vyžaduje od dětí značnou dávku spolupráce. Ať už napodobují situace z každodenního života, jako je nakupování, nebo si hrají na společné vaření v imaginární kuchyni, učí se rozdělit si odpovědnost za různé úkoly a střídat se v různých rolích.Mnoho sad LEGO® může ještě více podpořit jejich představivost a posunout hraní rolí na novou úroveň. Díky hraní rolí postav, se kterými se v reálném životě téměř nesetkaly, mohou děti rozvíjet svůj smysl pro empatii, což jim pomáhá navazovat vztahy s jinými lidmi.

Příklady společného hraní a aktivit pro děti ve věku od 6 do 8 let

Hry

Hraní her nemusí být jen o vyhrávání a prohrávání. Může v něm jít i o spolupráci. Děti mohou například spolupracovat při hledání pokladu, o který se pak podělí. Zatímco soutěživé hry mohou být důležité pro rozvoj určitých dovedností, společné hraní dětem pomáhá naučit se, že spolupráce a vzájemný respekt jsou důležité dovednosti, které jsou ve společnosti hodnoceny velmi pozitivně.

Společné tvoření

Umožnit dětem něco společně vytvářet je skvělý způsob, jak podpořit jejich schopnost spolupráce. Můžeš jim dát velký kus papíru, aby na něj nakreslily nebo namalovaly nějaký obraz, nebo s nimi zajít do parku na větvičky, ze kterých pak doma něco vyrobí.

Společné muzicírování

Dalším skvělým způsobem, jak přivést děti ke spolupráci, je experimentování s hudebními nástroji a vytváření různých zvuků s cílem vžít se do role hudebníků.Experimentování s hudebními nástroji za účelem vytváření různých zvuků je jedna věc, ale spolupráce s cílem zahrát opravdovou hudbu vyžaduje dodržování určitých pravidel. Když děti cvičí a učí se společně zahrát novou melodii, mohou se radovat ze společného úspěchu a ocenit vzájemnou snahu.

Jak mohou děti starší 9 let dále zlepšovat svou dovednost spolupráce?

I když se děti naučí spolupracovat už v raném věku, mohou se v tom dále zdokonalovat tím, že se zapojí do činností, při kterých se musí dělit a spolupracovat s jinými členy týmu.

Týmové aktivity a soutěže

V dnešní době mají děti na výběr z velkého množství kroužků, od STEM aktivit až po programování a kroužky výpočetní techniky, stejně jako různých sportovních kroužků. Ve všech se učí, jak být lepším týmovým hráčem a jak komunikovat s ostatními. Na některých školách fungují i LEGO® kroužky, kde se děti scházejí ke společnému stavění.

Podílení se na chodu domácnosti

Je důležité, aby se starší děti podílely na chodu domácnosti prostřednictvím různých domácích prací a pomáhaly například s praním prádla nebo mytím nádobí. Díky tomu se učí zodpovědnosti a spolupráci s ostatními členy rodiny při udržování pořádku v domácnosti. Ať už jsou děti jakkoli staré, nikdy není příliš brzy ani příliš pozdě na to, aby se u nich začala podporovat schopnost spolupráce prostřednictvím společného hraní.
Budovy
Budovy
Budovy
Vlaky
Vesmír
Vozidla
Hraní her
Jdeme na to