LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® byl původně zážitkový proces navržený pro řízené workshopy pro dospělé. Jeho cílem je podněcovat dialog, podporovat reflexi a rozvíjet schopnost řešit problémy a používat vlastní představivost. Sady SERIOUS PLAY®, například Startovací sada, jsou nicméně vhodné i pro rozvoj kritického myšlení u dětí od 6 let. Každá sada je navržena tak, aby vylepšila různé dovednosti, například reflexi a schopnost dialogu, což ještě více umocní celkový zážitek. Tento inovativní přístup k interakci je cenný v obchodním styku i ve vzdělávání a pomáhá účastníkům otevřít se prostřednictvím přístupného média, kterým je hra.
Zobrazeno 4 výrobků
...0000000000
1 z 1