LEGO® SERIOUS PLAY®

Postavte si cestu k lepšímu podnikání – výkonný nástroj, jehož cílem je podpořit inovace a zvýšit výkonnost firmy. Transformujte vhled a povědomí o problému do závazku a sdílených cílů.

Metodika

Metodika LEGO® SERIOUS PLAY® je inovativní proces, jehož cílem je podpořit inovace a zvýšit výkonnost společnosti. Na základě výzkumu, který ukazuje, že tento druh praktického učení vytváří hlubší a smysluplnější porozumění světu a jeho možnostem, si metodika LEGO SERIOUS PLAY klade za cíl prohloubit proces reflexe a podporovat efektivní dialog – pro všechny v organizaci. Jedná se o inovativní, experimentální proces, jehož cílem je podpořit inovace a zvýšit výkonnost společnosti.

Esence

Metodika LEGO SERIOUS PLAY je facilitovaný proces setkávání, komunikace a řešení problémů. Účastníci jsou vedeni řadou otázek, které jim umožňují proniknout do problému čím dál hlouběji. Každý účastník zodpoví otázky facilitátora tím, že postaví vlastní 3D model LEGO ze speciálně vybraných LEGO prvků. Tyto 3D modely slouží jako základ pro skupinovou diskusi, sdílení znalostí, řešení problémů a rozhodování.

Jedná se o metodu, která zlepšuje řešení problémů ve skupině. Metodika vyžaduje zapojení vizuálních, sluchových a kinestetických dovedností. Všichni účastníci se učí, poslouchají a mají možnost se vyjádřit. Metodika LEGO SERIOUS PLAY plní funkci sdíleného jazyka bez ohledu na kulturu nebo postavení a vyžaduje vyškoleného facilitátora LEGO SERIOUS PLAY.

Získání důvěry a závazek ke společnému cíli

Během facilitovaného setkání budete stavět modely krajiny z dílků LEGO a dávat jim smysl prostřednictvím příběhů a přehrávání různých scénářů. Tento proces prohlubuje porozumění, zostřuje vhled do problematiky a „utužuje“ sociální vazby, zatímco si členové skupiny společně „hrají“. Tato metodika vám umožní svobodnou a otevřenou výměnu nástrojů. Fyzické stavění v reálném světě vám umožní vést rozhovory, které přirozeně plynou, aniž by bylo nutné se bát, že se bude někdo cítit dotčený.

Nástroj pro vytváření výsledků

Metodika LEGO SERIOUS PLAY vychází z přesvědčení, že každý může přispívat k diskusi, rozhodnutím a výsledkům.

Dílky LEGO fungují jako katalyzátor – a když se použijí ke stavění metafor, aktivují procesy, o kterých jste dosud nejspíš ani nevěděli.

Účastníci workshopu získají dovednosti pro efektivnější komunikaci, naučí se lépe zapojovat kreativitu a přistupovat k práci s větší sebejistotou, odhodlaností a porozuměním.