LEGO kontrola dodržování předpisů – Vyjádřete se

VYJÁDŘETE SE

LEGO linka kontroly dodržování předpisů pro třetí strany společnosti LEGO Group

Pokud se jako třetí strana společnosti LEGO Group domníváte, že došlo nebo mohlo dojít k porušení jakýchkoli zákonů, Principů odpovědného podnikání společnosti LEGO Group nebo zásad, norem či zásad slušného chování v rámci společnosti LEGO Group, využijte naši LEGO linku kontroly dodržování předpisů. Jedná se o důvěrnou službu poskytovanou nezávislou společností NAVEX, u které může jakákoli třetí strana společnosti LEGO Group vyjádřit své obavy.

  • Obrátit se na nás můžete online nebo telefonicky.
  • Vámi poskytnuté informace budou společnosti LEGO Group zaslány společností NAVEX v důvěrném režimu. Záleží jen na vás, zda se rozhodnete zveřejnit své jméno, nebo nikoli.
  • Všechna hlášení přijatá prostřednictvím LEGO linky kontroly dodržování předpisů v důvěrném režimu zpracují konkrétní zaměstnanci společnosti LEGO, kteří jsou pro tyto situace speciálně vyškoleni a jsou připraveni pomoct.
  • Všechna hlášení prověříme a ujišťujeme vás, že raději obdržíme zprávu o něčem, co se ukáže být bezproblémové, než abychom se dostali do situace, že opomeneme nějaký existující problém jen proto, že ho nikdo nenahlásil.
  • LEGO linka kontroly dodržování předpisů není tísňová linka: Tento prostředek nepoužívejte k hlášení událostí, které bezprostředně ohrožují život nebo majetek. Na zprávy podané prostřednictvím této služby nemusíte obdržet okamžitou odpověď. Pokud potřebujete pomoc v nouzové situaci, musíte se obrátit na místní pohotovostní služby anebo úřady.

CO NAHLÁSIT

VYJÁDŘETE SE o problémech v oblasti etiky nebo o domnělých či skutečných porušeních obchodní etiky týkajících se společnosti LEGO Group.

Prosíme vás, abyste nahlásili:

  • jakékoli domnělé či prokázané porušení zákona,
  • jakékoli domnělé či prokázané porušení Principů odpovědného podnikání společnosti LEGO Group,
  • jakékoli domnělé či prokázané porušení zásad společnosti LEGO Group,
  • jakékoli domnělé či prokázané porušení norem slušného chování v rámci společnosti LEGO Group, jako je obtěžování, šikana, viktimizace a diskriminace,
  • důvodné podezření na porušení právních, účetních nebo regulačních požadavků nebo na jakékoli pochybné jednání.

LEGO linka kontroly dodržování předpisů nevyřizuje dotazy týkající se zákaznického servisu – pracovníky našeho Zákaznického servisu můžete kontaktovat zde.

Nulová tolerance odvetných opatření

Chceme, aby pro vás kontakt s naší LEGO linkou v žádném případě nebyl nepříjemný. Společnost LEGO Group netoleruje žádná odvetná opatření vůči osobám, které nahlásí problém nebo které pomáhají při jeho vyšetřování.

Vyjádřit se, upozornit na problém a požádat o pomoc je projevem odvahy a někdy nás od toho může odradit strach z reakce druhých. Každý případ odvety vůči třetí straně za nahlášení problému by proto měl být také nahlášen.

Upozorňujeme, že netolerujeme žádná úmyslná křivá obvinění. Berte prosím na vědomí, že nahlášení problému nezbavuje třetí stranu důsledků jejího vlastního pochybení.