Item 1 of 17
Item 1 of 17
7+
Vek
280
Súčiastky
45300
Položka
4530045300
LEGO®45300

LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set

LEGO® EducationLEGO® Education

Vyradený produkt

Táto súprava je založená na najnovších vedeckých štandardoch a bola vytvorená s cieľom podporiť zvedavosť a vedecké zručnosti študentov. Súprava sa dodáva v úložnom boxe spolu s priehradkami na triedenie, štítkami, zariadením Smarthub, stredným motorčekom, snímačom pohybu, snímačom sklonu a dostatkom stavebných prvkov pre dvoch študentov.

Sprievodný softvér pre počítače a tablety poskytuje jednoduché programovacie prostredie a obsahuje učebný balík WeDo 2.0, ktorý zahŕňa materiály o živých organizmoch, fyzike, planéte Zem a vesmíre, ako aj inžinierstve. Sprievodný e-learningový program pomáha učiteľom dôverne sa zoznámiť s používaním súpravy WeDo 2.0 Core Set.

  • Hlavné vzdelávacie hodnoty:
  • Skúmanie, modelovanie a navrhovanie riešení
  • Zapájanie študentov do vedy tým, že sa vďaka súprave stáva skutočnou a relevantnou
  • Základné zručnosti v programovaní
  • Zručnosti prezentácie a spolupráce
  • Kritické myslenie a riešenie problémov Jedinečné predajné vlastnosti:
  • K dispozícii pre stolné počítače aj tablety
  • Integrovaný nástroj na dokumentáciu projektov: obrázkov, snímok obrazovky, videí a písaného textu
  • Zabudované hodnotenie
  • Pevný úložný box a priehradka na triedenie pre jednoduché používanie v triede

Ak ste pedagóg a tieto produkty kupujete pre školy alebo s cieľom poskytovať inú formu akreditovaného vzdelávania, kliknutím na nižšie uvedenú adresu zistíte viac informácií o tom, ako tieto možnosti vyhľadávať a využívať na dosiahnutie cieľov vzdelávania, ktoré sú prispôsobené miestnym požiadavkám v oblasti školstva, vrátane balíkov pre triedy, ponúk pre profesionálny rozvoj a možností vzdelávania v triedach. https://education.lego.com/shop/find-distributor

Hľadáte vzdelávacie aktivity pre deti v každom veku, ktoré sa dajú vykonávať doma? Či už sú deti v triede alebo doma v obývačke, majú veľkú fantáziu, všetko ich zaujíma, túžia objavovať nové veci a podnikať riziká. Pre ich plnohodnotný rozvoj stačí nájsť tie správne zdroje. Séria LEGO Education vám pomôže. Prostredníctvom praktického učenia môžu deti vymýšľať vlastné stavebné nápady a modely, a zároveň tak pracovať na dôležitých zručnostiach, ako sú komunikácia, spolupráca, kritické myslenie či tvorivosť.

Už vyše 40 rokov séria LEGO Education vytvára vzdelávacie možnosti založené na osvedčenej teórii vzdelávania, podľa ktorej sa deti najlepšie učia a najviac si pamätajú prostredníctvom praktických skúseností. Naše výrobky nie sú hračky. Využívanie zdrojov vzdelávania zo série LEGO Education v domácom prostredí prináša pocit naplnenia a skvele tak dopĺňa požiadavky miestnych učebných osnov.

Tím LEGO Education ponúka predpredajnú i popredajnú podporu s cieľom zaistiť čo najúčinnejšie využívanie zdrojov zo série LEGO Education v vzdelávacom prostredí. Obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu.

LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set