Ako podporiť u detí spoluprácu prostredníctvom hry založenej na súčinnosti

Ako podporiť u detí spoluprácu prostredníctvom hry založenej na súčinnosti

Sledovať deti pri spoločnej práci a hre je krásne a ich schopnosť spolupracovať s druhými môže mať veľký vplyv na formovanie ich osobnosti.Deti sú zvyčajne pripravené začať sa spoločne hrať približne v dvoch rokoch, hoci stále ide o proces, ktorý si musia osvojiť, a rozvíjať s ním spojené zručnosti. Delenie sa, striedanie sa, vyjednávanie, dodržiavanie pravidiel a práca v tíme sú všetko veci, na ktoré chvíľu trvá zvyknúť si. Je to obzvlášť dôležitá fáza vývoja batoľaťa, pretože práve v nej si začína uvedomovať potreby druhých. Táto schopnosť sa s pribúdajúcim vekom a prechodom jednotlivými fázami vývoja ďalej vyvíja.

Čo je spolupráca a prečo je dôležitá?

Spolupráca je spoločná snaha dosiahnuť spoločný cieľ a predstavuje dôležitú zručnosť, ktorú sa deti potrebujú naučiť, aby neskôr v živote uspeli, a to na spoločenskej aj akademickej úrovni. Rovnako ako to platí pre väčšinu vecí v tejto fáze života, deti sa učia najviac pri hre. Spolupráca nie je žiadna výnimka. Predstaviť deťom svet hry založenej na spolupráci je ten najlepší spôsob, ako môžu rozvíjať svoje kľúčové zručnosti v útlom veku.

Čo je hra založená na spolupráci (tiež sa jej hovorí hra založená na súčinnosti)?

Na rozdiel od súťažných hier vedie hra založená na súčinnosti deti k tomu, aby spolupracovali na dosiahnutí spoločného cieľa. Často to zahŕňa striedanie sa, dodržiavanie pravidiel, zdieľanie, vyjednávanie a kompromisy. To všetko sú cenné zručnosti, ktoré je dôležité, aby si deti osvojili. Existuje síce mnoho spôsobov, ako sa deti môžu spolu hrať, kľúčom hry založenej na spolupráci je tímová práca.

Aký prínos má hra založená na spolupráci?

Hra detí s inými deťmi a dospelými založená na spolupráci prináša mnoho dobrého, pretože práve pri takejto forme hry sa dozvedajú o potrebách iných a rozvíjajú si kľúčové komunikačné zručnosti aj empatiu. Pozrime sa bližšie na niektoré kľúčové prínosy hry založenej na spolupráci.

Deti, ktoré spolupracujú, dokážu lepšie komunikovať

Spolupráca v podstate znamená prácu s druhými a deti rýchlo pochopia, že jej úspešnosť často závisí od schopnosti komunikovať.Znamená to, že spolupráca pomáha deťom jasne sa vyjadriť, vyjadriť význam a súčasne porozumieť informáciám, ktoré dostávajú od svojho okolia a detí, s ktorými sa hrajú. S rastúcimi komunikačnými schopnosťami deti začínajú lepšie chápať, prečo je dôležité počúvať, uznávať sa navzájom a rešpektovať jednotlivé uhly pohľadu.

Deti, ktoré spolupracujú, dokážu lepšie riešiť konflikty

Od úplne prvého dňa na svete rodičia zasypávajú svoje deti láskou, náklonnosťou a pozornosťou. Všetko doma i v rodine sa vlastne točí okolo nich. Preto je pochopiteľné, že deti uveria, že sú jediným stredobodom.My dospelí vieme, že to tak nie je, no deťom môže istý čas trvať, kým sa naučia, že všetci sú si rovní a všetci sú rovnako dôležití ako ony samy.Vďaka hre založenej na spolupráci sa deti učia deliť a striedať sa. Ako si deti postupne zvykajú na to, ako tieto koncepty fungujú, čoskoro si uvedomia, koľko úsilia ich kamaráti vkladajú do dosiahnutia rovnakého cieľa, a začnú ich za to rešpektovať. To sa neskôr premení na dôveru. Vytváranie takýchto vzťahov a rozvoj zručností spolupráce im pomôže naučiť sa riešiť konflikty, pretože si vážia hodnotu spolupráce a uvedomujú si, prečo by mala byť na prvom mieste.

Deti, ktoré spolupracujú, sa učia riešiť problémy

Rovnako ako hra založená na spolupráci dokáže deti naučiť, ako riešiť konflikty, môže ich naučiť aj to, ako lepšie riešiť problémy. Pri spolupráci sa deti rozprávajú o aktuálnej úlohe a spoločne hľadajú najlepší spôsob, ako spoločný cieľ dosiahnuť. Okrem toho deti popri rozvoji svojich komunikačných zručností a získavaní rešpektu k iným uhlom pohľadu rozvíjajú schopnosť pristupovať k problému z rôznych strán.

Deti, ktoré spolupracujú, sa učia ovládať svoje emócie

Práca v rámci tímu môže prinášať veľa emócií. Keď zvíťazíš alebo dosiahneš svoj cieľ, je to vzrušujúce, no ak sa stane opak, môže to by demotivujúce.Spracovať túto zmes emócií môže byť pre deti ťažké. A spracovať toľko pocitov naraz môže byť ohromujúce. Ako sa deti vystavujú prežívaniu týchto emócií v prostredí spolupráce, učia sa, ako ich zvládať a lepšie regulovať svoje pocity a správanie.

Deti, ktoré spolupracujú, si nájdu vo svete miesto

Prostredníctvom spolupráce sa deti učia základy sociálnych štruktúr a ako tieto štruktúry na ne vplývajú. Pri spoločnej hre deti rozvíjajú porozumenie a láskavosť k druhým. Zároveň si týmto spôsobom nachádzajú priateľov, ktorým dôverujú a ktorých rešpektujú. Vďaka tomu sa deti môžu stať nesebeckými, keď sa učia pochopiť a rozpoznať, že každý má svoje potreby, túžby a pocity. Keď to začínajú chápať, začnú si uvedomovať, ako môžu pomáhať ľuďom, a spoznávajú pocit spokojnosti prameniaci z dobrých činov.

Príklady a aktivity hry založenej na spolupráci pre batoľatá (1,5 roka až 3 roky)

Deti sa môžu učiť spoločne hrať a spolupracovať od útleho veku. Čím skôr sa deti naučia spolupracovať, tým viac tým získajú, pretože práve v útlom veku sa ich mysle rozvíjajú najviac. Aktivity, do ktorých sa s batoľaťom a jeho kamarátmi pustíte, sú možno jednoduché, no kľúčom je spolupráca (pričom smer udávajú deti) a dosiahnutie spoločného cieľa.

Spoločné skladanie puzzle

Skladanie puzzle môže byť skvelým spôsobom, ako naviesť malé deti, aby spolupracovali na dosiahnutí spoločného cieľa. Či už ide o spoločné ukladanie dielikov vekovo primeranej skladačky, triedenie čísel a písmen hračiek alebo riešenie hádaniek, deti sa pri nich učia spolupracovať a súčasne riešiť problémy.

Nasleduj vodcu

Veľmi jednoduchá a zábavná hra pre batoľatá sa volá „Nasleduj vodcu“. Úlohou je chodiť za vodcom po dome, v miestnosti či záhrade. Úlohou vodcu je vyberať nové úkony, ako je preskakovanie, skákanie alebo mávanie rukami, úlohou ostatných je opakovať po ňom. Táto jednoduchá hra pomáha deťom naučiť sa, že niekedy je potrebné viesť, inokedy zasa nasledovať. Zároveň si osvojujú trpezlivosť a učia sa, ako sa striedať.

Postavme si bludisko

Pomocou správnych pomôcok, ako sú napríklad LEGO® DUPLO® stavebnicové hračky a stavebnice, môžu batoľatá vo veku od 18 mesiacov spolupracovať na stavaní bludiska a hľadaní cesty von.Pomocou DUPLO kociek môžu postaviť steny bludiska. Keď je bludisko hotové, môžu doň umiestniť guľôčku a pokúsiť sa dostať ju von spoločným dvíhaním a nakláňaním podložky na stavanie. Hýbať guľôčkou správnym smerom skutočne vyžaduje tímovú prácu. Ak deti potrebujú pomôcť, stačí položiť zvedavú otázku, napríklad: „Čo sa stane, ak ju nakloníš doľava?“. Takáto otázka môže deti priviesť k proaktívnemu riešeniu problému. Podporovaním detí, aby prevzali kontrolu a skúšali iné riešenia, sa u deti buduje sebavedomie a deti sa učia, že problémy možno vyriešiť rôznymi spôsobmi.

Vytváranie príbehov

Naviesť deti, aby spoločne vytvorili príbeh, je skvelý spôsob, ako rozhýbať ich predstavivosť a docieliť ich spoluprácu zábavnou a vtipnou formou. Dá sa to pomocou farebných pier a papiera alebo stavebníc.Najskôr požiadaj jedno z detí, aby nakreslilo alebo postavilo niečo z dostupných materiálov. Môže to byť osoba, dom, kvetina či zvieratko. Keď je to hotové, požiadaj druhé dieťa o niečo podobné. Deti spoločne niečo vytvoria a budú pridávať ďalšie veci v rámci spoločného vytvárania príbehu pre svoj výtvor.

Hra s bábkami

Bábky sú skvelým spôsobom, ako malé deti zoznámiť s hrou na postavy. Ako bábky možno použiť všeličo, napríklad ponožky, tiene, zložené hárky papiera s nakreslenými tvárami či dokonca LEGO® DUPLO® postavičky. Keďže každá farebná kocka a dielik boli vytvorené s ohľadom na malé ruky, deti môžu jednoducho vytvoriť príbeh a hrať sa na mnohé postavy, ktoré majú rady zábavu. Pri hre s bábkami deti spoločne privádzajú bábky k životu, či už prostredníctvom rozprávania príbehu alebo tým, že s nimi smiešne tancujú podľa hudby.

Príklady a činnosti hry založenej na spolupráci pre deti v predškolskom veku 4 až 5 rokov

Deti od štyroch rokov začínajú tráviť čoraz viac času od rodičov a v okolitom svete. Je pre ne preto čoraz dôležitejšie rozvíjať zručnosti spolupráce, aby si dokázali nájsť priateľov a aby sa im v rôznych situáciách v spoločnosti darilo. Ak budeš ďalej doma podporovať hru založenú na spolupráci v tomto predškolskom veku, môžeš svojim deťom poskytnúť tú najlepšiu šancu pripraviť sa na svet.

Spoločné stavanie

Spoločná práca pri stavaní, či už ide o pevnosť z vankúšov a kartónových škatúľ alebo vežu z kociek LEGO® Classic, vyžaduje vyjednávanie, tímovú prácu a kompromis. Deti vo veku od štyroch rokov môžeš ľahko naviesť, aby spolupracovali. Stačí ich vyzvať, aby postavili čo najvyššiu vežu alebo najdlhšieho hada. Deti tiež môžu spolupracovať pri stavaní väčších LEGO® stavebníc podľa pokynov. Je dobré však vedieť, že držať sa pravidiel a vedieť, ako sa podeliť a striedať, môže predstavovať pokročilejší typ spolupráce než otvorená hra.

Vedenie k hre na postavy

Hra na postavy v konkrétnych situáciách vyžaduje od detí veľa zručností v oblasti spolupráce. Či už deti napodobňujú každodenné situácie, ako je návšteva obchodu alebo spoločné varenie v imaginárnej kuchyni, učia sa deliť sa o povinnosti pri úlohách a striedať sa v rôznych rolách.Mnoho LEGO® stavebníc dokáže ďalej inšpirovať ich predstavivosť a posunúť ich hru na postavy na vyššiu úroveň. Hrou na postavy, s ktorými sa v reálnom živote takmer nestretli, deti môžu rozvíjať empatiu, čo im pomáha vedieť sa vžiť do pozície druhých.

Príklady a činnosti hry založenej na spolupráci pre deti od 6 do 8 rokov

Hry

Hranie hier nie vždy zahŕňa víťazenie a porážku. Niekedy môže prinášať spoluprácu. Napríklad súčinnosť počas honu za pokladom pomáha deťom spolupracovať s vidinou spoločného úspechu. Zatiaľ čo súťaživé hry môžu byť dôležité na rozvoj určitých zručností, hry založené na spolupráci pomáhajú deťom naučiť sa, že spolupráca a vzájomný rešpekt sú dôležité zručnosti, ktoré majú v širšej spoločnosti veľkú hodnotu.

Spoločná umelecká tvorba

Umožniť deťom spoločne vytvárať vlastné majstrovské diela je skvelý spôsob, ako podporiť hru založenú na spolupráci. Daj deťom napríklad veľký list papiera, na ktorý majú niečo nakresliť či namaľovať, alebo vyraz do miestneho parku a nazbieraj vetvy, ktoré doma môžu deti vyzdobiť.

Spoločná tvorba hudby

Naviesť deti, aby spoločne vytvorili vlastnú symfóniu, je ďalší skvelý spôsob, ako dosiahneš, že budú spolupracovať a zároveň experimentovať s hudobnými nástrojmi a vytvárať tak rôzne zvuky.Experimentovanie s nástrojmi pri vytváraní zvuku je jedna vec, no spoločná snaha tvoriť hudbu zvyčajne znamená držať sa pravidiel. Pri nacvičovaní a učení sa, ako spoločne zahrať novú melódiu, môžu deti spoločne osláviť úspech a oceniť úsilie každého, kto sa zapojil.

Ako môžu deti vo veku od 9 rokov ďalej zlepšovať svoje zručnosti v oblasti spolupráce?

Deti si síce budujú väčšinu svojich zručností v oblasti spolupráce v ranom detstve, môžu si však zručnosti ďalej rozvíjať tak, že sa budú zapájať do činností, ktoré vyžadujú delenie sa a prácu s druhými v tímovom prostredí.

Ako sa pridať do tímových činností a súťaží

Existuje mnoho rôznych typov krúžkov, do ktorých deti môžu vstúpiť, od krúžkov na rozvoj zručností STEM, programovania a vedomostí o výpočtovej technike až po športové krúžky. Všetky z nich ich učia, ako byť lepšími tímovými hráčmi a ako komunikovať s ostatnými. Existujú tiež školy, ktoré majú krúžok LEGO®, kde sa deti stretávajú a spoločne stavajú.

Deľba povinností v domácnosti

Pre staršie deti je dôležité deliť sa o povinnosti, ako sú domáce práce a prispievanie k chodu domácnosti, či už to znamená pranie alebo umývanie riadu. Vedie ich to k zodpovednosti a spolupráci so zvyškom rodiny s cieľom udržať poriadok v domácnosti. Bez ohľadu na to, v ktorej fáze sa tvoje dieťa nachádza, nikdy nie je príliš skoro alebo neskoro začať ho viesť k spolupráci a využívať na to práve uvedené typy hry.

Buildings
Buildings
Budovy
Vlaky
Vesmír
Vozidlá
Videohry
Poďte na to