Ako u detí upevňovať nezdolnosť

Ako u detí upevňovať nezdolnosť

Upevňovanie nezdolnosti u detí vo veku od štyroch rokov je dôležitou súčasťou ich vývoja, pretože ide o schopnosť, ktorá im pomáha prekonávať prekážky, zotaviť sa z neúspechov a nájsť radosť zo života. Radi by sme ti predstavili znaky nezdolnosti a niekoľko zábavných činností, ktoré môžu tvojmu dieťaťu pomôcť stať sa nezdolnejším.

Čo je nezdolnosť a prečo je dôležitá?

Nezdolnosť je v podstate kľúčová schopnosť, ktorá nám pomáha vyrovnať sa s nepriaznivými situáciami a pocitmi. Je odhodlaním bojovať, ktoré nás poháňa, keď sa začíname vzdávať. Vždy keď sa premáhaš v snahe dosiahnuť niečo ťažké, ako zabehnúť skutočne náročnú trať, je to práve nezdolnosť, ktorá ťa ženie vpred.Pre deti je nezdolnosť jedným zo stavebných kameňov pri formovaní sebavedomého, schopného a kompetentného človeka. Nezdolnosť tiež u detí zvyšuje ochotu skúšať nové veci a prijímať výzvy, ako aj vysporiadať sa so zmenami, ako sú sťahovanie či nástup do školy. Nezdolné deti sa dokážu prispôsobiť, keď narazia na prekážky, a dokážu naďalej rozvíjať svoje schopnosti a vzťahy.

Ktoré faktory ovplyvňujú nezdolnosť?

U detí ovplyvňuje nezdolnosť mnoho faktorov. Medzi najdôležitejšie patria pevné vzťahy. Budovanie a udržiavanie pevných vzťahov s ľuďmi, ktorí sa o ne starajú, s priateľmi a širšou komunitou poskytne deťom pocit bezpečia, istoty a pohodlia. Deťom to na oplátku dodáva sebavedomie a schopnosť čeliť čomukoľvek, čo im život prinesie.

Skúsenosti sú ďalší faktor, ktorý napomáha v rozvoji nezdolnosti dieťaťa. Keď sa deti učia prekonávať problémy zdravými spôsobmi, začínajú vidieť, čoho sú schopné, a sú pripravenejšie vysporiadať sa s výzvami v budúcnosti. Existujú spôsoby, ako deťom pomôcť budovať si nezdolnosť, je však rovnako dôležité zohľadniť biologické faktory, ktoré na ne môžu vplývať.

Biologické faktory

Mnoho faktorov môže vplývať na deti vo všetkých oblastiach ich vývoja, napríklad ich domov, sociálne prostredie, škola a dokonca aj ich rodičia. Niektoré z týchto faktorov možno ovládať, je dobré si však pamätať, že každé dieťa je jedinečné a dokáže byť nezdolné jedným spôsobom viac než inými, čo je často zakódované v génoch.

Zdravie 

Všetci občas máme zdravotné problémy, no takéto problémy sú menej pravdepodobné u detí s väčšou nezdolnosťou. Môžeš deťom pomôcť osvojiť si zdravý životný štýl tým, že ich budeš viesť k cvičeniu, pravidelnému spánku a zdravej strave.

Genetická dispozícia

Niet pochýb, že gény, ktoré dedíme po svojich rodičoch, do veľkej miery formujú to, kým sa v dospelosti staneme. Tento vplyv však môže prekračovať fyzické črty, pretože je pravdepodobné, že si deti osvoja niektoré z psychologických čŕt svojich rodičov, ktoré môžu ovplyvňovať rozvoj ich nezdolnosti. Nie je toho veľa, čo s tým môžeme urobiť, pretože taký je život. Je však dôležité poskytnúť deťom pocit bezpečia, pohody a priateľstva, aby sme im pomohli nadobudnúť pocit, že skutočne dokážu čeliť každej situácii, do ktorej sa dostanú.

Povaha 

Niektorí odborníci sa domnievajú, že povaha dojčaťa (či je dieťatko napríklad pokojné alebo nie) môže výrazne ovplyvňovať to, ako si bude v ranom detstve budovať nezdolnosť. Aj keď pre trpezlivé, pozorné a dobre reagujúce deti môže byť ľahšie prijať zmenu, vždy existujú spôsoby, ako pomôcť deťom osvojiť si určité správanie a poskytnúť im ten najlepší štart do vývoja.

Externé faktory

Aj externé faktory dokážu ovplyvniť nezdolnosť, a to najmä podpora, ktorú dieťa dostáva od primárnych opatrovníkov a ľudí vo svojom spoločenstve.

Kladné skúsenosti dieťaťa doma, v škole a susedstve tiež zlepšia jeho nezdolnosť, pretože sa bude cítiť bezpečne a schopné konať a reagovať v týchto prostrediach.

Domáce prostredie

Zistilo sa, že čistá, organizovaná a štruktúrovaná domácnosť je optimálnym prostredím na rozvoj nezdolnosti. Nabádanie dieťaťa, aby pomáhalo s upratovaním, ho tiež naučí starať sa o seba a svet okolo seba. Obe zručnosti ďalej podporia jeho nezdolnosť.

Štýl rodičovstva

Skoré stanovenie pravidiel a konzistentných očakávaní podporí rozvoj nezdolnosti malých detí. Pravidelná pozitívna podpora pre dieťa mu tiež pomôže budovať pozitívne správanie, zdravé hranice a empatické rozhodovanie.Rodičia a opatrovníci sú tiež priamymi vzormi pre deti, vždy preto stojí za to zvážiť vlastné správanie a to, čo dieťaťu signalizuje. Ak rodičia a opatrovníci budú mať na pamäti, že idú svojim deťom príkladom, môžu ich tak ešte viac formovať. Existuje mnoho spôsobov, ako chápať to, z čoho pozostáva nezdolnosť. Nižšie sme sa bližšie pozreli na sedem najčastejších prvkov.

Ktorých sedem prvkov má nezdolnosť?

1. Schopnosť

Schopnosť znamená dokázať efektívne zvládať stresové situácie. Deti, ktoré dokážu rozpoznať, čo sa od nich v určitých situáciách vyžaduje a ako majú správne reagovať, sa budú v budúcnosti pri podobných situáciách cítiť schopnejšie.Mnoho iných činností poskytuje deťom príležitosť precvičovať a rozvíjať svoju schopnosť, napríklad:Podpora nezávislosti samostatnou hro
 • Podpora zvedavosti – a chýb!
 • Vedenie k vlastnému povzbudzovaniu
 • Zvážte súpravy hračiek, ktoré deti vedú k tomu, aby skúšali nové veci. Napríklad táto stavebnica MINDSTORMS® Robotí vynálezca má 949 dielikov a päť jedinečných dizajnov robota, takže ponúka rôzne možnosti hry a učenia sa.

   2. Sebadôvera

   Sebavedomé deti veria, že vďaka sebe a svojim schopnostiam prekonajú situácie v reálnom živote. Čím častejšie môže dieťa dávať najavo svoju schopnosť, tým sebavedomejšie bude. Vymýšľanie nápadov na písanie či kreslenie môže byť zábavná činnosť na budovanie sebavedomia, pretože pri nej deti môžu komunikovať a rozmýšľať nad tým, kedy majú pocit odvahy.

   3. Spojenie

   U detí so silným pocitom spojenia je pravdepodobnejšie, že sa budú cítiť nezdolnejšie. Či už má blízky vzťah s rodinou, priateľmi alebo skupinami v spoločenstve, dieťa s takýmito vzťahmi častejšie cíti, že niekam patrí. Ak chceme pomôcť dieťaťu cítiť silu vzťahov, komunikácia je základ. Skupinové činnosti môžu deti nabádať, aby sa delili o svoje skúsenosti a názory a mali pocit, že ich niekto počúva a podporuje.

   4. Charakter 

   Deti so silným vnímaním charakteru zvyknú rozpoznávať svoju vlastnú hodnotu a sebavedomie. Toto povedomie priamo podporuje nezdolnosť, pretože dokážu nielen pochopiť, ktoré rozhodnutia treba urobiť v rôznych situáciách, ale tiež sú schopné prijímať rozhodnutia, ktoré sú v súlade s ich vnímaním toho, čo je správne. Činnosti na budovanie charakteru dokážu pestovať pocity sebaúcty, empatie a dokonca môžu dieťaťu pomôcť identifikovať si vlastné hodnoty. Tieto činnosti môžu zahŕňať objavovanie nových vášní a skúseností alebo zavádzanie činností do každodennej rutiny.

   5. Prispievanie

   Ak má dieťa možnosť zakúsiť pocit osobného prispenia k svetu okolo neho, dokáže spoznať silu štedrosti a získať pocit, že ho iní potrebujú. Dieťa, ktoré prispieva, tiež uvidí vplyv svojich činov, čo posilní jeho schopnosť, vnímanie spojenia a charakter. V snahe podporiť osvojovanie si týchto skúseností ukážme deťom, ako byť štedrý s vlastným časom a pozornosťou. Môžeš tiež vyhľadať a vytvoriť príležitosti, pri ktorých môže dieťa prispieť, napríklad tak, že ti bude s niečím pravidelne pomáhať. Táto činnosť na budovanie nezdolnosti ho naučí ceniť si druhých a prispievať viac.

   6. Schopnosť zvládať situácie

   Schopnosti zvládať situácie sú kľúčové pre rozvoj nezdolnosti u detí. Schopnosti zvládať situácie, ako je redukcia stresu a sociálne zručnosti, umožňujú deťom pripraviť sa na prekonanie každej výzvy, ktorej v živote budú čeliť. Ak chceš dieťaťu pomôcť zvládať situácie, používaj pozitívne stratégie zvládania situácií, aby videli, ako v realite fungujú. Môžeš tiež vytvoriť otvorené prostredie, ktoré podporuje rozhovory a delenie sa o pocity a názory v bezpečí.

   7. Kontrola

   Deti pri objavovaní toho, že majú nad svojimi reakciami a voľbami kontrolu, pravdepodobne zistia, ako čo najlepšie robiť ťažké rozhodnutia. Je to tento pocit kontroly, ktorý dokáže dieťa podporiť, keď sa zotavuje z náročných situácií.Dieťaťu môžeš pomôcť dosiahnuť pocit kontroly tak, že mu umožníš rozhodovať o malých veciach. Môže ísť o takú jednoduchú vec, ako je výber hry, ktorú si zahrá, alebo jedla. Môžeš tiež deti učiť, ako porozumieť tomu, ako činy a voľby vedú k následkom. Pomôže im to pochopiť to, ako ich správanie ovplyvňuje ich vlastnú budúcnosť aj budúcnosť druhých.

   Resilience Activities for Kids: How can you build resilience Činnosti na budovanie nezdolnosti pre deti: Ako možno u detí upevňovať nezdolnosť?

   Na upevňovanie nezdolnosti u detí neexistuje „správny čas“. Je prínosné v každej fáze života dieťaťa.Batoľatám činnosti na upevňovanie nezdolnosti môžu pomôcť zvládnuť stres v situáciách, v ktorých prichádzajú na riešenia a zároveň si rozvíjajú motoriku a myslenie.Deťom vo veku od troch do štyroch rokov tieto činnosti pomáhajú naučiť sa, ako regulovať svoje pocity a komunikovať s druhými efektívnejšie pri nástupe do materskej školy.Deťom vo veku od 9 do 12 rokov zas pomáhajú rozvíjať si nezávislosť, získavať sebavedomie a objavovať pri dospievaní svoju osobnosť a to, kým sa chcú stať. Prečítaj si o niektorých činnostiach, ktoré sú vhodné pre deti vo všetkých týchto skupinách a ktoré im pomôžu upevňovať nezdolnosť.

   Upevňovanie ich rozhodujúcej funkcie s cieľom lepšie ovládať správanie a emócie

   Deti, ktoré majú posilnenú rozhodujúcu funkciu a prednú mozgovú kôru, dokážu lepšie ovládať svoje správanie a emócie a zároveň si osvojovať stratégie zvládania situácií.Tu je niekoľko príkladov činností, ktoré to pomôžu dieťaťu dosiahnuť:
   • Určenie každodenných povinností 
   • Modelovanie zdravého spoločenského správania
   • Vytvorenie a udržiavanie podporných a spoľahlivých vzťahov okolo nich 
   • Poskytovanie príležitostí pre ich sociálne vzťahy
   • Tvorivá hra doma a v škole
   • Stolové hry alebo činnosti v programovaní, ktoré učia ovládanie impluzov/plánovanie/pracovnú pamäť/mentálnu flexibilitu

   Podpora riskovania a príležitostí na nezávislé uvažovanie a konanie

   Prijímanie zdravých rizík dokáže deti podporiť v tom, aby opustili svoju zónu komfortu, posúvali sa ďalej a objavovali nové veci. Deti, ktoré pravidelne vykazujú takúto odvahu, sú v budúcnosti sebavedomejšie a nezdolnejšie. Na druhej strane platí, že deti, ktoré sa vyhýbajú rizikám, pravdepodobne nadobudnú dojem, že nie sú schopné zvládať výzvy.

   Pomôž deťom objaviť ich vášeň – predstav im celú škálu činností

   Ak deťom predstavíme celú škálu činností na upevňovanie nezdolnosti, môžeme im tým otvoriť celý svet možností. Hlbšie porozumejú tomu, aké činnosti im prinášajú potešenie, a zároveň si pri hre vybudujú názory, ktoré budú formovať ich osobnosť.Pomôž svojmu dieťaťu upevňovať nezdolnosť. Preskúmajte spolu nové záujmy a témy, ako sú STEM, LEGO® Technic, Architecture, Art a hry so superhrdinami. Tieto činnosti na upevňovanie nezdolnosti deťom pomôžu prijímať v budúcnosti dôležité rozhodnutia a zároveň sa baviť!

   Vzdelávaj o nevyhnutnosti zmeny

   Zmena dokáže byť zastrašujúca pre deti v každom veku. Napriek tomu deti, ktoré si uvedomujú nevyhnutnosť zmeny, sa môžu naučiť očakávať ju či dokonca ju vítať. Ak deti naučíme, že zmena je jedinou konštantou, môže ich to dokonca viesť k tomu, že zmenu budú vnímať ako vzrušujúcu príležitosť.

   Nauč dieťa o starostlivosti o seba

   Naučiť deti, že je dôležité starať sa o seba, môže prispieť k ich nezdolnosti. Začni rozhovorom o tom, ako môžu rozpoznať signály nepohodlia alebo stresu a následne identifikovať drobné zmeny a zvyky, ktoré môžu urobiť, aby sa cítili lepšie. Môže to zahŕňať zdravé stravovanie, odpočinok, zábavu a dostatok kvalitného spánku.

   Podporuj deti, aby objavovali svoje vlastné ja

   Podpora detí, aby objavovali svoje vlastné ja, zvyšuje sebavedomie a je užitočným nástrojom pri upevňovaní nezdolnosti u detí. Keďže deti sa o sebe často viac dozvedajú práve v ťažkých časoch, tieto obdobia predstavujú užitočné príležitosti zistiť, kým sú a čoho sú schopné. Podpora dieťaťa, ktoré začína byť zvedavé a spoliehať sa na seba, ho navedie na cestu, na ktorej konci bude neuveriteľne nezdolné.

   Aké sú znaky nezdolnosti u dieťaťa?

   Mnoho rodičov si kladie otázku, či ich dieťa je alebo nie je nezdolné. Ak je to aj tvoj prípad, tu je niekoľko výrazných znakov a vlastností, ktoré nezdolné deti zvyknú mať:
  • Prejavujú skutočný záujem o vzdelávanie, učenie sa a školu
  • Riešia problémy efektívne a pokojne 
  • Vykazujú asertivitu a sú schopné vyvíjať iniciatívu 
  • Vykazujú znaky empatie k druhým aj zvieratám 
  • Sú zodpovedné a dôveryhodné 
  • Na stresové situácie reagujú racionálne a dokážu sa z nich rýchlo spamätať 
  • Určujú si a dosahujú realistické ciele v kariére a živote 
  • Uchovávajú si zmysel života a pozitívny pohľad na život 
  • Dokážu konať nezávisle bez veľkej podpory alebo potreby zapojenia druhých 
  • Na všetko sa pýtajú a žiadajú o podporu, keď ju potrebujúAk tvoje dieťa nemá všetky alebo niektoré z vlastností na zozname, nie je to dôvod na obavy, pretože nikdy nie je neskoro začať upevňovať nezdolnosť u detí. A mať správne informácie je prvým krokom k úspechu! Stačí sa pustiť do niektorých zo zábavných činností, ktoré sme uviedli, a začať upevňovať nezdolnosť detí ešte dnes!
   Buildings
   Buildings
   Budovy
   Vlaky
   Vesmír
   Vozidlá
   Videohry
   Poďte na to