Jak u dětí podporovat a rozvíjet zvídavost

Jak u dětí podporovat a rozvíjet zvídavost

Pro každého je zvídavost a touha učit se nové věci nesmírně důležitá vlastnost, u dětí to ale platí obzvlášť. Právě tahle vlastnost děti vede k tomu, aby prozkoumávaly a zjišťovaly, jak funguje svět kolem nich. 

Všichni rodiče doufají, že z jejich dětí vyrostou otevření lidé, kteří se nebudou zdráhat učit novým dovednostem, ale právě podpora jejich zvídavosti je naprosto zásadní pro dosažení školních úspěchů a rozvinutí touhy poznávat nové věcí. 

Pomocí různých hádanek, zábavných her a hraček můžou děti přicházet věcem na kloub, rozvíjet své badatelské schopnosti a zájem o fungování světa a objevit tak v něm své místo.

Jak se zvídavost projevuje?

Zvídavost má spoustu podob. Důležitým krokem k tomu, aby dítě vyrůstalo s otevřenou myslí, je rozpoznat její znaky. V prvních letech života je zvídavost impulzivní a děti tak přirozeně lákají nové věci. Malé děti se snaží věcem porozumět a často u toho zapojí veškeré své smysly. Uvidíš, že se pokusí okolní věci osahat, očichat, poslechnout si je a třeba je i ochutnat. Jak děti rostou a jejich mysl se rozvíjí, učí se mluvit a zajímá je spousta věcí jako třeba „Proč je obloha modrá?“, ale to není jediný projev jejich zvídavé povahy. Můžeš si všimnout, jak děti změní postoj a výraz tváře, když někoho nebo něco zaujatě pozorují. Možná se rozhodnou okolní věci osahat, ochutnat nebo očichat, aby jim lépe porozuměly. U starších dětí se zvídavost projevuje v podobě otázek na složitější témata, se kterými se setkaly ve škole nebo jednoduše ve svém okolí. Možná je zaujme něco z oblasti politiky, STEM (vědy, technologie, techniky a matematiky) či rovného zacházení a začnou se na tato témata ptát.

Pět největších výhod zvídavé povahy

Dětství je zvláštní tím, že se děti chtějí dozvědět absolutně všechno, a to úplně o všem. Jejich mysl se rozvíjí a produkuje jednu myšlenku za druhou, na některé se tě možná zeptají, u jiných si ale budou hledat raději odpovědi samy.

Neustálé pokusy dětí snažit se přijít věcem na kloub jsou opravdu jedinečné a pokud jejich zvídavost ještě k tomu navíc podpoříš, můžou z ní těžit po zbytek svého života. Děti se zvídavou myslí mají kromě touhy po poznání také nespočet výhod.

1. Zvídavé děti mají rozvinutější instinkt a lepší schopnost přežít

Instinkt přežití se nehodí jen dobrodruhům a trosečníkům, co uvízli na opuštěných ostrovech. Patří mezi důležité dovednosti každého z nás. Pomáhá nám udržet se ve střehu a učí nás přizpůsobit se okolnímu prostředí, které se neustále mění.

Děti prozkoumávají svět kolem sebe a vyhledávají nové zážitky a učí se tak, jak se vyrovnávat s různými situacemi. Neustále objevují nové nečekané věci, které je fascinují, a zjišťují tak, že život je plný překvapení.

2. Zvídavé děti jsou šťastnější a zdravější

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě prožilo spokojený život. A ke krátkodobému, ale i dlouhodobému pocitu štěstí mu může dopomoct právě rozvíjení jeho zvídavosti. Hodně zvídaví lidé častěji prožívají pozitivní emoce a nejsou tak náchylní k úzkostem. Díky tomu jsou v životě spokojenější a tím pádem i psychicky vyrovnanější.

Jinými slovy probouzením zvídavosti dopřeješ svému dítěti ten nejlepší start do dlouhého, zdravého a spokojeného života.

3. Zvídavé děti jsou sebevědomější

V životě se zvídavost jednoduše vyplácí na každém kroku. Nejenže děti nabádá ke zpochybňování dění kolem sebe, ale umí je přimět i k tomu, aby vnímaly, co se děje přímo uvnitř jich samotných a podporuje tak sebepoznání.

Zvídavost vede děti ke snaze lépe porozumět vlastnímu stylu uvažování a své povaze. Nutí je k zamyšlení nad svým úhlem pohledu a díky nově nabytým dovednostem tak mají šanci se stát lepšími lidmi.

4. Zvídavé děti jsou mnohem empatičtější

Zvídavé děti nezajímá jen jejich vlastní nitro, jsou vnímavější i vůči lidem okolo sebe, což hraje obrovskou roli při navazování vztahů s ostatními dětmi a dospělými.

Zájem o druhé může dětem ještě víc pomoct dívat se na svět okolo sebe i z pohledu druhých. Děti poznávají další lidi a jejich hodnoty, zkušenosti, názory a přesvědčení a jsou tak vůči ostatním mnohem otevřenější.

5. Zvídavé děti se dokážou efektivněji popasovat s problémy a lépe se orientují – v osobním a studijním životě toho pak často dosáhnou více

Zvědavost není nic jiného než touha po vědění, a tak není divu, že zvídavé děti mají lepší studijní úspěchy. Zvídavé děti projevují zájem o věci, které jsou zatím nad jejich chápání, a je pak pro ně mnohem jednodušší zapojit se do úplně nových aktivit, nebo se pokusit naučit nové dovednosti.

Tohle vnitřní nastavení děti často využijí i mimo školní prostředí. Ty zvídavější z nich se totiž dokážou samy mnohem lépe popasovat s problémy a mají rozvinutější sociální dovednosti.

10 aktivit k podpoře dětské zvídavosti

Na zvídavosti je nejkrásnější to, že je úplně pro každého. Úplně každému dítěti můžeme dopřát veškeré fyzické, psychologické, ale i poznávací výhody, které s sebou zvídavá mysl přináší. Stačí, když ho v tom budeme podporovat! 

Zvídavost se nemusí z dětí postupně vytrácet, jak rostou. Když mají děti možnost ukojit svou zvídavost tím, že budou hravě, bezpečně a samostatně zkoumat své okolí, učí se naprosto přirozeně. Díky svým postřehům se pak rozvíjí naráz po všech stránkách, a to jak po emocionální, společenské a intelektuální stránce, tak i po té fyzické a etické. 

Podívej se na pár z nejúspěšnějších aktivit, které v dětech probouzí zvídavost.

1. Vytvoř doma vhodné prostředí pro výuku 

Děti se neučí jen ve škole, naopak se tak děje úplně všude. Podpora dětské zvídavosti se proto neobejde bez domácího prostředí, které děti přímo vede k učení se nových věcí a rozvíjení kognitivních dovedností. 

Jde hlavně o knihy a materiály, u kterých si děti samy určí, jakým směrem se hra bude vyvíjet, jako je tomu například u barevných pastelek a papíru. Do hry můžeš zapojit i smysly a dopřát dětem třeba poslech hudby, pověsit si na zeď různé umělecké kousky, nebo jim dát ochutnat nová jídla.

2. Kladení otevřených otázek a podněcování k samostatnému myšlení 

Když se budeš dětí vyptávat, nejenže v nich podpoříš zvídavost, ale zároveň jim ukážeš, že ti záleží na tom, co si myslí. Otevřené otázky nemají jasnou odpověď typu „ano“, nebo „ne“. Naopak na ně lze odpovědět mnoha způsoby a to děti přiměje k tomu, aby zkusily na něco přijít samy. 

Když se budeš dětí ptát: „jak na tebe působí…“ nebo „k čemu si myslíš, že povede…“, pomůžeš jim tak zformulovat své vlastní názory, zlepšit vyjadřovací schopnosti a zároveň přijít na to, co je zajímá a jaký úhel pohledu zaujmout.

3. Dopřej dětem materiál ke hře, který zapojí i jejich smysly 

Některé hračky jsou navržené pro určitý styl hry a neumožňují moc prostoru pro vlastní invenci. Naopak jiné byly vytvořeny tak, aby dětem pomohly přijít na řešení různých problémů a zároveň u toho zjistit, jak věci fungují. 

Hračky jako kreativní kostky, písek na hraní, panenky, puzzle, netoxické výtvarné pomůcky a skládačky pomáhají stimulovat smysly dětí a rozvíjet tak jejich mentální dovednosti. Při stavění staveb a sad mohou děti experimentovat s velikostí, tvarem, počtem a strukturou, ale taky s hmotností, rovnováhou a symetrií. 

Nejdůležitější je, aby se dětem neradilo, jak má co vypadat, a naopak mohly převzít nad hrou plné vedení. Přestože můžeš mít někdy nutkání je tu a tam nasměrovat, je mnohem lepší, když vše necháš na jejich zvídavosti.

4. S respektem naslouchej dětem a odpovídej jim na otázky jednoduše a srozumitelně 

Dětem neustále běží hlavou spousta myšlenek a často tak mají na jazyku jednu otázku za druhou. Je proto potřeba jim pozorně naslouchat a odpovídat jim tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. 

Jestli ti připadá, že jsou děti i po tvé odpovědi zmatené, zeptej se jich, jestli všemu rozuměly. Pokud nerozuměly, ujasni si s nimi, co přesně je jim nejasné, ať jim můžeš pomoct vše pochopit. A pokud i ty něco nevíš, tak to vůbec nevadí! Prostě to přiznej a společně pak zkuste najít odpověď. 

Je důležité, aby dítě umělo zvládnout situace, kdy nebude něco vědět, a věřilo si, když se potřebuje na něco zeptat. Jedině takto budou mít dost odvahy, aby se opakovaně ptaly na to, čemu nerozumí, dokud to skutečně podle svých možností nepochopí a nebudou spokojeny s odpovědí. 

5. Podpoř v dětech zvídavost s jednoduchými aktivitami, u kterých si osahají obory STEM

S aktivitami z oborů STEM (věda, technologie, technika a matematika) se ti hravě podaří u dětí zapojit jejich zvídavost a vzbudit v nich zájem o vědecké objevy a řešení problémů. Děti ve věku od 9 let si obzvlášť zamilují sady LEGO® Technic, díky kterým se dozví něco o technice a dalších tématech, jako je třeba rozšířená realita.

Nikdy navíc není pozdě na to, aby si dítě v těchto oblastech rozšířilo své povědomí. Třeba předškoláci si můžou osvojit základy kódování a naučit se například posloupnosti, smyčky a kódování pomocí podmínek. Naučí se tak lépe řešit problémy, procvičí si kritické myšlení a zapracují na spolupráci, sociálních dovednostech a emoční inteligenci.

6. Ukaž dětem celý svět a pusť se s nimi společně do aktivit

Děti bez ohledu na věk prostě zkoumání milují. Ještě víc si ho ale užijí, když se o něj můžou s někým podělit! Jeden ze skvělých způsobů, jak v dětech probudit zvídavost a zároveň jim dopřát i krásné vzpomínky, je vyrazit společně na rodinný výlet.

Ať už se vydáš s dětmi společně na průzkum do muzea, zoo, kulturního domu, parků LEGOLAND® a LEGOLAND Discovery Center, anebo vyrazíte stanovat do přírody, zaručeně v dětech probudíš zájem o svět kolem nich.

7. Pořiď dětem základní nástroje k bádání

Ať už se pustí do objevování světa na vlastní pěst, nebo s rodiči po boku, se správným vybavením a hračkami jim to poznávání okolí půjde o něco líp a spíš si osvojí klíčové dovednosti.

Když mají děti k ruce například lupu, magnet, kbelík a lopatku, lapač hmyzu nebo krejčovský metr, nemusí okolí jen pasivně pozorovat, ale můžou ho interaktivně prozkoumat a svou zvídavost tak lépe ukojit.

Svým starším dětem ve věku od 9 do 12 let zase můžeš ukázat kromě okolního světa i základy informatiky se sadami LEGO® MINDSTORMS® a pomoct jim tak zapracovat na svých schopnostech řešit problémy.

U sad LEGO® Creator 3in1 si zase děti můžou vybrat mezi třemi různými modely z různých oblastí zájmů. Jinými slovy se jim naskytne hned několik způsobů, jak objevit něco nového!

8. Zapoj se do dění v místní komunitě

Zkus se ve svojí komunitě poohlédnout po možnostech nových zážitků a vzbuď tak ve svých dětech zvídavost. Můžeš je s sebou vzít na rutinní pochůzky, třeba když jdeš nakoupit jídlo, nebo s nimi vyrazit na zajímavější akce v místní komunitě, jako jsou různé průvody, či jarmarky.

Se svou ratolestí můžeš vyrazit i na různé komunitně prospěšné dobrovolnické akce a jít třeba společně uklízet do parku.

9. Podpoř v dětech sběratelskou duši

Spousta z našich dospělých stavitelů začala se sbíráním už v dětském věku. Jak děti postupně objevují svět, rády na svých cestách sbírají různé předměty, jako třeba oblázky, mušle, nálepky, nebo třeba hračky. Ty pak slouží jako trofeje každého objevu.

Nejenže musí děti zapojit svou kreativitu, ale u sbírání se navíc učí i odpovědnosti a trpělivosti, když se snaží svoji sbírku vybudovat a pečují o ni.

Děti si navíc můžou vybudovat sbírku postaviček se sadami LEGO® Minifigurky, které si buď přidají na výstavku, nebo si s nimi pohrají. Každá minifigurka je zabalena v tajemném balíčku a budování sbírky je tak o to zajímavější, což dětem pomáhá vytvořit si vztah ke sběratelství.

10. Snaž se děti omezovat co nejméně a jen kvůli bezpečnosti a raději je nech být dětmi

Snad ze všech způsobů, jak podpořit v dětech zvídavost, je nejdůležitější (a také nejjednodušší) nechat je prostě prozkoumávat, objevovat, učit se a ukájet svou zvídavost přesně tak, jak samy chtějí.

Když nejsou děti ve hře příliš omezovány, můžou si o to víc vychutnat radost z toho, když něčemu samy přijdou na kloub, nebo něco objeví. Roste jim sebevědomí a mnohem víc se těší z nově naučených věcí.

Naše sady LEGO® Education a všechny výše zmíněné aktivity tak bezpečným způsobem učí děti samostatně řešit situace, rozvíjí jejich kritické myšlení a vzbuzují v nich zájem o obory STEM.
Budovy
Budovy
Budovy
Vlaky
Vesmír
Vozidla
Hraní her
Jdeme na to