9 aktivit pro rozvoj zvídavosti u dětí

9 aktivit pro rozvoj zvídavosti u dětí

Zvídavost, tedy touha se učit a získávat nové dovednosti, je důležitá v každém věku, u dětí je ale naprosto nepostradatelná. Vede je totiž k tomu, aby prozkoumávaly okolní svět a pídily se po tom, jak funguje.

Dětem v předškolním věku zvídavost pomáhá s osvojením dovedností, které budou následně dále rozvíjet ve škole – je proto zásadní i pro úspěchy v lavici.

Přichystali jsme pro vás několik jednoduchých aktivit, které zvídavost probouzejí: zábavnou hrou nebo vhodně zvolenými hračkami v dětech zažehnete touhu poznat svět a přijít jeho fungování na kloub.

Jak se zvídavost projevuje?

Zvídavost má mnoho podob – a abyste ji mohli u dětí rozvíjet, musíte ji umět rozpoznat.

V prvních letech života je zvídavost impulzivní: děti to k prozkoumávání nových věcí přirozeně táhne. Mrňouskové do objevování svého okolí často zapojují všechny smysly. Můžete si všimnout, že si chtějí všechno prohlédnout, osahat, poslechnout, očichat, a dokonce i ochutnat.

Jak děti rostou, učí se přemýšlet a mluvit. Brzy vám začnou neustále klást všetečné otázky – třeba proč je obloha modrá. To ale není jediná známka jejich zvídavé povahy.

Kdykoliv například dítě někoho či něco zaujatě pozoruje, změní postoj i výraz ve tváři – snaží se totiž pozorovaný předmět nebo člověka napodobit.

5 hlavních přínosů zvídavosti

Dětství je svým způsobem neuvěřitelné: děti totiž zajímá doslova cokoliv, co vás napadne. Jejich mysl překypuje otázkami… Spoustou z nich vás zahrnou a na záplavu dalších se snaží najít odpověď samy.

Tahle neukojitelná touha po poznání je opravdu výjimečná. Když zvídavost u malých dětí podpoříte, budou z ní těžit po celý zbytek života. Samozřejmě tím podnítíte jejich touhu se učit novým věcem – zvídavá povaha má ale i spoustu dalších přínosů.

1. Zvídavé děti mají lepší instinkty i dovednosti pro přežití

Možná si řeknete, že se schopnost přežít hodí leda tak dobrodruhům a trosečníkům… Je ale nezbytná úplně pro každého – to díky ní jsme ostražití a dovedeme se přizpůsobovat neustálým změnám okolního prostředí.

Děti se při prozkoumávání světa a nabírání zkušeností učí vyrovnávat s různými situacemi. Objevování nového a nečekaného je nepřestává fascinovat… Zjišťují totiž, že je svět plný překvapení.

2. Zvídavé děti jsou zdravější a šťastnější

Rozvojem zvídavosti u nejmenších můžeme přispět k jejich krátkodobé i dlouhodobé spokojenosti. Zvídavější jedinci obvykle častěji prožívají příjemné emoce a nejsou tak náchylní k úzkostem. Jsou proto v životě spokojenější a tím pádem i psychicky vyrovnanější.

Jinými slovy: posilováním zvídavosti svému malému dítěti vydláždíte cestu ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu.

3. Zvídavé děti lépe vnímají svou jedinečnost

Zvídavost se v životě vyplácí na každém kroku. Jednak děti podporuje, aby se pídily po fungování světa, jednak je učí lépe poznávat sebe sama a dění v jejich nitru.

Zvídavý přístup k vlastní mysli a povaze pak často vede k lepšímu pochopení vlastního uvažování a seberozvoji skrze získávání nových dovedností.

4. Zvídavé děti jsou empatičtější

Zvídavé děti nezajímá jen to, co se děje uvnitř jich samých. Jsou vnímavější i k těm, kdo je obklopují, a snáze si budují vztahy s ostatními dětmi i dospělými.

Zájem o druhé pak vede k hlubšímu pochopení světa z pohledu jiných lidí. Děti poznávají další lidi, jejich hodnoty, zkušenosti, názory a přesvědčení a rozvíjejí tak svou empatii.

5. Zvídavé děti snáze zvládají problémy a lépe si vedou v osobním i studijním životě

Zvídavost připravuje dětský mozek na učení a ukazuje mu, jak řešit problémy. Není proto divu, že podle výzkumů zvídavé děti dosahují lepších studijních výsledků. Mají nefalšovaný zájem o věci, které jsou zatím nad jejich chápání – mnohem snáze se proto zapojují do nových aktivit a rády vkládají úsilí do toho, aby se něco naučily.

9 aktivit pro rozvoj zvídavosti

Na zvídavosti je nejkrásnější, že je pro každého. Její fyzické, psychologické i kognitivní přínosy mohou zakusit úplně všechny děti – stačí v nich zvídavost opakovaně rozdmýchávat.

Zvídavost navíc s věkem nemusí vymizet. Když děti mohou svou zvídavost ukájet bezpečně, samostatně a hravě, naprosto přirozeně se učí. Pozorováním okolí se naráz rozvíjejí po emoční, sociální, intelektuální, fyzické i etické stránce.

Nachystali jsme pro vás tipy na několik aktivit, které zvídavost podněcují:

1. Obklopte děti podněty

Děti se neučí jen ve škol(c)e, naopak. Vytvořte proto doma prostředí, které bude vaši ratolest vybízet k osvojování znalostí a rozvoji kognitivních dovedností.

Jak na to? Nabídněte dětem knížky i materiály, které hru nesvazují jedním určeným směrem, například pastelky a papíry. Poučné mohou být i úplně obyčejné věci: například pokrm, který dítěti naservírujete.

Odkud se jídlo do spíže a na talíř dostalo? Kdo ho vypěstoval? Na takové otázky není nikdy příliš brzo. Jen si to vezměte: od včelek, které opylují zemědělské plodiny, vede kouzelná cesta až k ulepenému dítěti, které se při svačině olizuje i za ušima. Stavebnice LEGO DUPLO Město Péče o včelky a úly dětem ukáže, kde se jídlo bere, a vysvětlí jim, že v přírodě existuje křehká rovnováha: rostliny včelám poskytují potravu a ty je výměnou za to opylují – a navíc je k růstu rostlin zapotřebí správné počasí.

2. Klaďte dětem otevřené otázky a podněcujte je k přemýšlení

Otevřenými otázkami u dětí prohlubujete zvídavost a navíc jim ukazujete, že vás zajímá jejich názor. Jak takové otázky vypadají? Nedá se na ně jednoduše odpovědět ano/ne – existuje naopak spousta možných odpovědí a děti si tu svou musí promyslet.

Ptejte se: „Co si myslíš o…?“ nebo „Co se podle tebe stane, když…?“ Dítě se naučí formulovat vlastní názory, zlepší svoje vyjadřovací schopnosti a vy se dozvíte, jak přemýšlí a co ho zajímá.

Stavebnice LEGO DUPLO vymýšlíme tak, aby přesně takové hloubání podněcovaly – to aby si děti mohly osahat, jak se v různých situacích cítí, a zjistily, co jim dělá radost a z čeho jsou naopak smutné. Jedině skrze porozumění sobě sama se děti učí rozpoznávat a chápat, co cítí ostatní.

3. Zapojte smysly

Některé hračky se dají používat jen jedním konkrétním způsobem – to znamená, že neposkytují moc prostoru pro vlastní invenci. Zvídavost ale nejlépe podněcuje jiný druh hraček: ty, u kterých děti musí přijít věcem na kloub a vyřešit nějaký problém.

Ať už dítěti pořídíte kostky, písek, panenky, puzzle, netoxické výtvarné pomůcky nebo nejrůznější druhy stavebnic, podpoříte jejich smyslový a psychický vývoj i schopnost řešit problémy. Při skládání nejrůznějších staveb a objektů mohou děti experimentovat s velikostí, tvarem či hmotností dílků a zkoumat, jak funguje rovnováha a symetrie. Zároveň mají šanci se kreativně vyjádřit.

Zcela zásadní je, aby si dítě samo určovalo, kudy se hra bude ubírat – snažte se mu neradit ani ho nikam nesměrovat. Někdy může být náročné se udržet a neukazovat dítěti, jak je to „správně“. Přesto je mnohem lepší, když vše necháte právě na jeho zvídavosti.

4. Podporujte děti v kladení otázek

Všimli jste si někdy, jak vaše ratolest zírá na někoho, kdo podle ní vyčnívá z davu? Taková situace vám nemusí být dvakrát příjemná, dítě se ale rozhodně nechce chovat neslušně. Jen si všímá odlišností, protože se snaží pochopit svět. Upřené pozorování ostatních sice neschvalujeme, kladení otázek ale podpořit chceme.

Děti mohou mít spoustu otázek na to, proč někdo vypadá jinak než ony, občas ale nevědí, jak se zeptat. Je proto klíčové děti vybízet, aby se nebály otázky pokládat. Stavebnice LEGO DUPLO obsahují různorodé hrdiny a ukazují dětem, že se od sebe lidé navzájem odlišují. Například se stavebnicí LEGO DUPLO Město Sestavitelní lidé s velkými emocemi si děti mohou poskládat spoustu zajímavých postav, které prožívají stejné pocity jako my všichni. Pro dítě jde zároveň o skvělou příležitost formulovat otázky, na které se dosud neumělo zeptat.

5. Zařaďte jednoduché a praktické aktivity ze STEM oborů

Anglická zkratka STEM označuje přírodní vědy (science), technologie (technology), techniku (engineering) a matematiku (mathematics) – a aktivity zaměřené na tyto obory podporují jak zvídavost, tak zájem o vědecké objevy a řešení zapeklitých problémů. Už malé děti si například mohou osvojit základní programovací koncepty a zjistit, jak fungují sekvence, cykly a podmínky. Navíc k ničemu z toho nepotřebují drahé vybavení ani nejmodernější elektroniku.

Stačí vymyslet příběh s několika zápletkami, zvraty a závěrem – už u takové aktivity se dítě učí kriticky myslet a řešit složitější situace. Nebo taková stavebnice LEGO DUPLO s vláčky: dítě musí postavit koleje i jednotlivé zastávky a rozhodnout se, odkud kam vlak pojede. Tímto způsobem děti posilují svou vytrvalost i prostorové vnímání a procvičují si rozhodování – a všechny tyto dovednosti později zúročí ve STEM oborech.

6. Nijak děti při učení neomezujte

Už v útlém věku děti nasávají vědomosti jako houba. Není se čemu divit, musí toho totiž pojmout opravdu hodně – lidský mozek je u tříletého dítěte vyvinutý z 80 %! I ti nejmenší snadno pochopí koncepty, které my dospělí považujeme za poměrně komplikované. Kdo někdy viděl malé dítě vyjmenovat všechny své oblíbené dinosaury, včetně jmen, co zní jako jazykolamy, chápe. Nikdy zkrátka děti nepodceňujte – nic není tak složité, aby je to nemohlo zaujmout.

Proto stavebnice LEGO DUPLO děti při učení nijak neomezují. Váš malý astronaut se například může naučit, jak vypadá naše galaxie, jak funguje stav beztíže a co stojí za střídáním dne a noci. Že to zní složitě? Stačí mít ty správné výukové pomůcky – v LEGO Group jim říkáme hračky!

Stavebnice LEGO DUPLO 3 v 1 mají navíc tu výhodu, že si děti mohou ze tří modelů vybrat a poskládat ten, který je nejvíc zajímá. Mají tak spoustu příležitostí k objevování nových věcí!

7. Ukažte dětem, jak rozmanitý a krásný svět kolem nás je

Dětskou zvídavost podpoříte i tak, že se zapojíte do dění přímo ve svém okolí. Vezměte dítě s sebou na nákup, anebo se zúčastněte akcí v místě svého bydliště: dětského odpoledne, celodenního festivalu a podobně.

Nebojte se zapojit ani do dobrovolnických akcí – můžete třeba pomoct s úklidem místního lesa či parku.

8. Dopřejte dětem možnost být dětmi

Nejdůležitější (a pravděpodobně i nejsnazší) cestou k podpoře dětské zvídavosti je děti nijak neomezovat – nechte je prozkoumávat a objevovat svět, jak se jim zlíbí.

Děti, které při hraní téměř nic nesvazuje, mají nefalšovanou radost, že něčemu samy přišly na kloub, a získávají důvěru ve vlastní dovednosti. Navíc se z naučených věcí mnohem více těší.

9. Buďte dítěti parťákem

Nejmenší děti k učení potřebují společnost. Moc rády sice zkoumají svět kolem sebe, mnohem větší radost jim ale dělá, když na to nejsou sami. Vyrazte společně na výlet – poskytnete dětem nové inspirativní podněty, zažehnete v nich plamínek zvídavosti, a navíc získáte hezké rodinné vzpomínky.

Fantazii se meze nekladou: ať už vyrazíte do muzea, do zoo, místního zájmového centra, LEGOLANDu, berlínského parku LEGOLAND Discovery Centre, nebo si „jen“ postavíte stan na zahradě, otevřete svým dětem úplně nové obzory.

Buďte své ratolesti při objevování a zkoumání nových věcí učitelem a aktivním partnerem. A nezapomínejte: zvídavost u dětí nejlépe rozvinete, když se budete u učení dobře bavit! Děti se učí už od narození a jen tak nepřestanou – a když v nich budete zvídavost rozdmýchávat, vypěstují si lásku k učení, která jim vydrží po celý život.

Vesmír
Vesmír
Space
Budovy
Vlaky
Vozidla
Hraní videoher
Vzhůru za dobrodružstvím