Jak učit děti odolnosti

Jak učit děti odolnosti

Budování odolnosti u děti je důležité pro jejich vývoj, protože je to právě tato dovednost, která jim pomáhá překonávat překážky, vzpamatovávat se z nezdarů a radovat se ze života. Ukážeme ti znaky odolnosti a několik zábavných aktivit, které mohou dětem pomoct stát se odolnějšími!

Co je to odolnost a proč je důležitá?

Odolnost je v podstatě klíčová dovednost, která nám pomáhá zvládat negativní zážitky a emoce. Je to síla, která nás drží nad vodou, když už se skoro chceme vzdát. Pokaždé, když se donutíme do něčeho obtížného, například opravdu náročného běžeckého závodu, je to právě odolnost, která nás posouvá dál.Pro děti je odolnost jedním ze základních kamenů jejich budoucnosti jakožto sebevědomých, kompetentních a schopných lidí. Odolnost také dětem může pomoct být ochotnější zkoušet nové věci a přijímat výzvy, stejně jako zvládat změny, například stěhování nebo nástup do školy. Odolné děti se dokážou přizpůsobit nečekaným překážkám a jsou schopny pokračovat v rozvíjení svých dovedností a navázaných vztahů.

Jaké faktory ovlivňují odolnost?

Odolnost dětí ovlivňuje mnoho faktorů a pevné vztahy patří mezi ty nejdůležitější. Budování a udržování pevných vztahů s rodinou, kamarády a širší komunitou poskytuje dětem pocit bezpečí, jistoty a pohody. To jim dodává sebedůvěru, díky které dokážou čelit všemu nepříjemnému, co je může v životě potkat.

Dalším faktorem, který může pomoct rozvíjet odolnost dítěte, je zkušenost. Když se děti naučí překonávat problémy zdravým způsobem, začnou si uvědomovat, co samy dokážou, a v budoucnu budou lépe připraveny zvládat různé problémy. Přestože existují způsoby, jak dětem pomoct budovat odolnost, je stejně důležité brát v úvahu i biologické faktory, které také hrají svou roli.

Biologické faktory

Na děti může mít vliv mnoho faktorů ve všech oblastech jejich vývoje, například jejich domov, sociální prostředí, škola a samozřejmě i rodiče. I když je možné některé z těchto faktorů ovlivnit, je třeba pamatovat na to, že každé dítě je jedinečné a v některých ohledech může být odolnější než v jiných, což často bývá dáno geneticky.

Zdraví

Každý se občas necítí dobře, ale u dětí se zvýšenou odolností k tomu dochází méně často. Dětem můžete pomoct osvojit si zdravý životní styl tím, že je budete vést k pohybu, pravidelném spánku a zdravé stravě.

Genetické dispozice

Není pochyb, že geny, které nám dali do vínku rodiče, hrají velkou roli v tom, jací jsme v dospělosti. Vliv genů má nicméně širší dosah a netýká se pouze fyzických rysů, neboť děti pravděpodobně přebírají i některé psychické rysy svých rodičů, což může ovlivnit způsob, jakým se u nich odolnost rozvíjí. S tím už prostě nic neuděláme, ale je důležité poskytnout dětem pocit bezpečí, pohodlí a sounáležitosti, aby cítily, že dokážou přijmout jakoukoli výzvu, se kterou se na své cestě životem setkají.

Temperament 

Někteří odborníci se domnívají, že temperament malého dítěte (ať už je vznětlivé, nebo klidné) může mít vliv na to, jak si v prvních letech života dokáže budovat odolnost. 

Ačkoliv pro trpělivé, pozorné a vnímavé děti může být snazší přijímat změny, vždy existují způsoby, jak i ostatním dětem pomoct přizpůsobit se určitému chování a zajistit jim co nejlepší start do života.

Vnější faktory

Odolnost mohou ovlivnit i vnější faktory, zejména podpora, které se dítěti dostává od rodiny a lidí v jejich komunitě.

Pozitivní zkušenosti z domova, školy a sousedství také zlepšují odolnost dítěte, protože se tam cítí bezpečně a je tam schopno jednat a reagovat.

Domácí prostředí

Zjistilo se, že čistý, uspořádaný a strukturovaný domov je pro rozvoj odolnosti optimálním prostředím. Když dítě povedete k tomu, aby doma pomáhalo s úklidem, naučíte ho tím starat se o sebe a o okolní svět, což podpoří jeho odolnost.

Styl výchovy

Zavedení pravidel a dbaní na jejich důsledné dodržování už v raném věku podporuje rozvoj odolnosti malých dětí. Pravidelná pozitivní podpora dítěte mu také pomůže rozvíjet pozitivní chování, respektovat zdravé hranice a rozvíjet schopnost empatického rozhodování.Rodiče a pečovatelé jsou také přímým vzorem pro děti, takže je vždy vhodné zvážit své chování a to, co se dětem může říkat a jak. Když si rodiče a pečovatelé uvědomí svou roli, mohou jít dětem příkladem. Existuje mnoho způsobů, jak pochopit, co činí člověka odolným. Níže uvádíme sedm nejzřetelnějších složek odolnosti.

Jakých 7 složek odolnosti známe?

1. Kompetence

Kompetence je schopnost vědět, jak se efektivně vypořádat se stresovými situacemi. Děti, které dokážou rozpoznat, co se od nich v určitých situacích očekává a jak vhodně reagovat, se budou v budoucnu cítit kompetentnější při řešení podobných situací.Mnoho dalších aktivit poskytuje dětem příležitost k procvičování a rozvíjení schopností, například:
 • Podpora samostatnosti prostřednictvím samostatného hraní
 • Podpora zvídavosti a učení se z vlastních chyb!
 • Podpora sebedůvěry
Pořiď si sady, které podporují děti ve zkoušení nových věcí. Například tato sada MINDSTORMS® Robotí vynálezce se skládá z 949 dílků a pěti jedinečných návrhů robotů k sestavení, které nabízející několik různých možností hraní a učení.

  2. Sebevědomí

  Sebevědomé děti věří sobě i své schopnosti překonávat skutečné životní situace. Čím častěji může dítě prokázat své schopnosti, tím víc je sebejisté. 

  Psaní nebo kreslení může být zábavnou aktivitou budující sebedůvěru, protože děti tak mohou sdělovat a přemýšlet o tom, co jim dodává odvahu.

  3. Sounáležitost

  Děti se silným pocitem sounáležitosti bývají více odolné. Ať už mají pevné pouto s rodinou, kamarády nebo členy některé ze svých komunit, sílu jim dodává pocit, že někam patří. K tomu, aby dítě pocítilo sounáležitost, je nutná komunikace. Skupinové aktivity mohou děti povzbudit ke sdílení vlastních zkušeností a názorů a dávají jim pocit, že je druzí poslouchají a podporují je.

  4. Charakter 

  Děti se silným charakterem mají tendenci znát svou vlastní hodnotu a věří si. Toto vědomí přímo posiluje jejich odolnost, protože dokážou pochopit nejen to, jaká rozhodnutí musí udělat v různých situacích, ale také to, že jsou schopné se rozhodnout v souladu se svým smyslem pro spravedlnost. Aktivity posilující charakter mohou posilovat pocit sebeúcty, empatie a dokonce mohou dětem pomoct identifikovat vlastní hodnoty. Mezi tyto aktivity patří objevování nových zájmů a zkušeností nebo zavádění nových aktivit do každodenního života.

  5. Přínos

  Pokud se děti mohou cítit přínosné pro své okolí, učí se tím síle šlechetnosti a vnímají, že jsou ve světě potřebné. Děti, které dokážou být přínosné, si uvědomují dopad svých činů, což posiluje jejich kompetenci, pocit sounáležitosti a charakter. Na podporu tohoto učení jdi dětem příkladem a ukaž jim, jak druhým věnovat čas a pozornost. Můžeš pro ně také najít a vytvořit příležitosti, jak být přínosný, například tak, že ti budou pravidelně pomáhat s něčím konkrétním. Aktivita podporující odolnost je může naučit vážit si druhých a více pomáhat.

  6. Zvládání situací

  Schopnost zvládat situace je pro rozvoj odolnosti u dětí klíčová. Schopnost zvládat různé situace, například stres a společenské interakce, umožňuje dětem připravit se na překonání jakýchkoli problémů, se kterými se v životě potkají. Dětem pomůžeš zvládat různé situace tím, že jim půjdeš příkladem a předvedeš jim pozitivní strategie. Můžeš také vytvořit tzv. otevřené prostředí, které podporuje diskuse a sdílení v bezpečném prostoru.

  7. Kontrola

  Když děti zjistí, že mají kontrolu nad svými reakcemi a volbami, nejspíš už také budou vědět, jak se nejlépe rozhodnout v obtížných situacích. Právě tento pocit kontroly může děti podpořit v překonávání náročných situací.Dětem můžeš pomoct získat tento pocit kontroly nad situací tím, že je občas necháš rozhodovat. Může jít o úplné maličkosti, například je nech vybrat si hru nebo jídlo. Děti také můžeš naučit chápat, že jejich činy a volby mají své důsledky. Díky tomu si postupně uvědomí, jak jejich chování ovlivňuje jejich budoucnost i budoucnost ostatních.

  Aktivity pro děti podporující odolnost: Jak učit děti odolnosti?

  Neexistuje žádný „vhodný čas“ na učení dětí odolnosti. Odolnost se dětem může hodit kdykoli.Batolatům, mohou aktivity učící odolnost pomoct vyrovnat se se stresem, který vzniká v souvislosti s rozvojem jejich motorických a kognitivních dovedností.3letým a 4letým dětem mohou tyto aktivity pomoct naučit se ovládat své emoce a efektivněji komunikovat s jinými lidmi při příchodu do základní nebo mateřské školy.Dětem od 9 do 12 let mohou tyto aktivity pomoct rozvíjet samostatnost, získat sebedůvěru a zjistit, kým jsou a kým chtějí být, až vyrostou. Seznam se s některými aktivitami pomáhajícími rozvíjet odolnost a vhodnými pro děti všech těchto věkových kategorií.

  Veď je k zodpovědnosti, aby lépe zvládaly své chování a emoce

  Děti, které se cítí být zodpovědné a mají posílenou prefrontální korovou oblast mozku, se dokážou lépe ovládat a znají strategie, jak zvládat různé situace.Zde je několik příkladů aktivit, které v tom děti podpoří:
  • Zavedení rutiny 
  • Ukázky zdravého společenského chování
  • Vytváření a udržování vztahů s lidmi, které budou děti podporovat a na které se děti mohou vždy spolehnout. 
  • Poskytování příležitostí pro jejich sociální vazby 
  • Kreativní hraní doma i ve škole
  • Deskové hry nebo programování , které učí sebeovládání/plánování/pracovní paměť/myšlenkovou flexibilitu

  Podpora podstupování rizika a příležitostí k samostatnému myšlení a jednání

  Zdravé riskování může děti povzbudit k tomu, aby vystoupily ze své komfortní zóny, posunuly se dál a objevily něco nového. Děti, které pravidelně projevují tuto odvahu, jsou sebevědomější a odolnější. Naopak děti, které se riskování vyhýbají, většinou nevěří tomu, že by byly schopny čelit novým výzvám.

  Pomoz dětem najít si své zájmy tím, že jim představíš širokou škálu aktivit

  Když děti seznámíš se širokou škálou aktivit učících odolnosti, můžeš jim tím otevřít svět nových možností. Při hraní si lépe uvědomí, co je baví, a vytvoří si názory, které posílí jejich charakter.Pomoz dětem získat odolnost pomocí objevování nových zájmů a témat, jako jsou sady z řad STEM, LEGO® Technic, Architecture, Art a hry na superhrdiny. Tyto aktivity učící děti odolnosti jim mohou v budoucnu pomoct dělat důležitá rozhodnutí – a také se při nich můžou dobře pobavit!

  Učte děti, že změny jsou nevyhnutelné

  Změny mohou dětem jakéhokoliv věku nahánět strach. Ovšem děti, které si jsou vědomy, že jsou změny nevyhnutelné, se je mohou naučit předvídat a dokonce i přijímat. Když děti naučíš, že jedinou jistotou je změna, může je to dokonce přimět k tomu, aby změny vnímaly jako zábavné příležitosti.

  Uč děti, aby se o sebe dokázaly samy postarat

  Když děti naučíš, jak je důležité umět se o sebe postarat, můžeš tím zvýšit jejich odolnost. Začni s nimi mluvit o tom, jak mohou rozpoznat příznaky nepohodlí nebo stresu, a poté jim zkus poradit, co mají dělat, aby se cítily lépe. Poraď jim například zdravé stravování, odpočinek, zábavu a dostatek kvalitního spánku.

  Podpoř děti v sebepoznávání 

  Podpora dětí v sebepoznávání zvyšuje jejich sebevědomí, což je užitečný nástroj pro posilování jejich odolnosti. V náročných životních situacích se děti často dozvídají víc o sobě samých, a proto je třeba tyto situace využít k tomu, aby děti zjistily, kdo jsou a co dokážou. Pokud děti podpoříš v rozvoji jejich zvídavosti a samostatnosti, pomůžeš jim stát se velmi odolnými.

  Jaké jsou znaky odolnosti u dětí?

  Mnozí rodiče si kladou otázku, zda jsou jejich děti odolné. Pozná se to podle určitých nápadných znaků a vlastností, které odolné děti mívají:
  • – Projev opravdového zájmu o studium, učení a chození do školy
  • Schopnost řešit problémy efektivně a klidně 
  • Projev asertivity a schopnost být iniciativní 
  • Projev empatie vůči ostatním lidem i zvířatům 
  • Zodpovědnost a důvěryhodnost 
  • Racionální reakce na stresové situace a schopnost rychle se z nich vzpamatovat 
  • Stanovení si dosažitelných životních cílů 
  • Cílevědomost a pozitivní přístup k životu
  • Schopnost jednat samostatně bez větší pomoci nebo potřeby zapojení ostatních 
  • Schopnost klást otázky a v případě potřeby požádat o pomoc
  Pokud tvé děti nesplňují všechny výše uvedené podmínky, nemusíš si s tím lámat hlavu, protože nikdy není pozdě začít u nich rozvíjet odolnost, a přístup ke správným informacím je prvním krokem k úspěchu! Stačí podniknout některé ze zábavných aktivit, o kterých jsme se zmínili, a začít učit své děti odolnosti ještě dnes!
  Budovy
  Budovy
  Budovy
  Vlaky
  Vesmír
  Vozidla
  Hraní her
  Jdeme na to