LEGO® SERIOUS PLAY®

Bygg din väg till bättre affärer – ett kraftfullt verktyg som är utformat för att förbättra innovation och affärsprestanda. Omvandla insikt och medvetenhet till engagemang och gemensamma mål.

Metodiken

LEGO® SERIOUS PLAY® är en innovativ process som är utformad för att förbättra innovation och affärsprestanda. Baserat på forskning som visar att den här typen av praktiskt lärande ger en djupare och mer meningsfull förståelse för världen och dess möjligheter fördjupar LEGO SERIOUS PLAY metodiken reflektionsprocessen och stöder en effektiv dialog – för alla i organisationen. Det är en innovativ, experimentell process som är utformad för att förbättra innovation och affärsresultat.

Grundidén

LEGO SERIOUS PLAY metodiken är en mötes-, kommunikations- och problemlösningsprocess där deltagarna leds genom en rad frågor och undersöker ämnet på djupet. Varje deltagare bygger sin egen LEGO 3D-modell som svar på handledarens frågor med hjälp av speciellt utvalda LEGO element. Dessa 3D-modeller fungerar som grund för gruppdiskussion, kunskapsutbyte, problemlösning och beslutsfattande.

Det är en teknik som förbättrar problemlösningar i grupp. Genom att använda visuella, auditiva och kinestetiska färdigheter kräver metodiken att deltagarna lär sig och lyssnar, och det ger alla deltagare en röst. LEGO SERIOUS PLAY metodiken fungerar som ett gemensamt språk oavsett kultur eller position och kräver en utbildad LEGO SERIOUS PLAY handledare.

Få självförtroende och engagera sig för ett gemensamt mål

Under handledningsmötet kommer du att bygga landskapsmodeller med LEGO element, ge dem innebörd genom att skapa berättelser och spela upp olika möjliga scenarier – en process som fördjupar förståelsen, vässar insikten och socialt "binder" samman gruppen när den "leker" tillsammans. Metodiken guidar dig till ett fritt och ärligt åsiktsutbyte. Den fysiska och konkreta konstruktionen gör att du kan ha konversationer som flyter utan rädsla för att såra någons känslor.

Ett verktyg för att skapa resultat

LEGO SERIOUS PLAY metodiken bygger på tron att alla kan bidra till diskussionen, besluten och resultatet.

LEGO elementen fungerar som en katalysator – och när de används för att skapa metaforer utlöser de processer som du förmodligen tidigare inte kände till.

Workshopdeltagare lämnar utbildningen med verktyg som hjälper dem att kommunicera mer effektivt, att lättare visualisera saker och att närma sig sitt arbete med ökat förtroende, engagemang och insikt.