Legal

Viktigt rättsligt meddelande

LEGO Gruppens sekretesspolicy
Rent spel
Användarvillkor för LEGO appar

Vänligen läs noggrant igenom dessa villkor innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du dessa villkor. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar villkoren. 


Webbplatsen ägs och drivs av LEGO A/S – ett företag som lyder under Dansk lagstiftning och har sitt huvudkontor i Danmark. LEGO A/S driver webbplatsen i syfte att underhålla och informera. Surfa gärna runt på webbplatsen. Du får ladda ner material som visas på webbplatsen för icke-kommersiellt och personligt bruk i hemmet, förutsatt att alla upphovsrätts- och varumärkessymboler samt andra symboler för äganderätt hålls intakta. Du får inte på något sätt kopiera, återge, publicera, ladda upp, offentliggöra, överföra eller distribuera innehållet på den här webbplatsen, inklusive text, bilder, ljud och film
i offentliga eller kommersiella syften utan skriftligt tillstånd från LEGO A/S. 

Villkor: 

1. Du ska förutsätta att allt du ser och läser på den här webbplatsen är
upphovsrättsskyddat, om inget annat anges, och det får endast användas enligt dessa 
villkor. LEGO A/S garanterar inte att din användning av 
materialet på den här webbplatsen inte inkräktar på rättigheter som tillhör en tredje part som inte 
ägs av eller är ansluten till LEGO A/S. Bilder antingen tillhör eller används med 
tillstånd av LEGO A/S. Att du eller någon annan med ditt godkännande använder dessa bilder 
är förbjudet om det inte uttryckligen tillåts i dessa 
villkor. Otillåten användning av bilderna kan inkräkta på lagstiftning om upphovsrätt, 
varumärken, integritet och offentlighet samt lagar och bestämmelser om 
kommunikation. 

2. LEGO A/S gör rimliga ansträngningar för att informationen på webbplatsen
ska vara korrekt och aktuell. LEGO A/S kan emellertid inte garantera
att informationen är korrekt. LEGO A/S påtar sig inget
ansvar för några fel eller utelämnanden i innehållet på den här webbplatsen. 

3. Vidare använder och surfar du på den här webbplatsen på egen risk.
Varken LEGO A/S eller någon annan part som är involverad i skapandet eller leveransen
av webbplatsen ansvarar för några direkta, indirekta, oförutsedda, följdriktiga eller straffrelaterade 
skador som kan härledas till din tillgång till eller användning av webbplatsen. Utan att begränsa 
det ovanstående presenteras allt på webbplatsen för dig "SOM DET ÄR" UTAN NÅGON GARANTI
AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL 
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR 
ETT VISST SYFTE OCH LAGLIGHET. Vänligen observera att vissa 
jurisdiktioner kanske inte tillåter ett utelämnande av underförstådda garantier, så några
av undantagen ovan kanske inte gäller dig. Ta del av din lokala lagstiftning för restriktioner
eller begränsningar som gäller utelämnandet av underförstådda garantier. LEGO A/S påtar 
sig heller inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för några skador eller virus 
som kan smitta din datorutrustning eller annan egendom på grund av 
tillgång till, användning av eller surfande på webbplatsen eller vid nedladdning av material 
som data, text, bilder, filmer eller ljud från webbplatsen. 

4. All kommunikation och allt material du överför till webbplatsen genom e-post eller 
på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag och liknande är
och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och offentligt. Allt som du
överför eller postar kan användas av LEGO A/S eller dess dotterbolag i alla syften,
inklusive, men inte begränsat till reproduktion, avslöjande, överföring, 
publicering, sändningar och offentliggöranden. LEGO A/S har vidare rätt att
använda idéer, koncept, kunskap och tekniker som ingår i 
den kommunikation du skickar till webbplatsen i vilket syfte som helst, inklusive
men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter 
med hjälp av informationen. 


5. Alla varumärken och logotyper som visas på webbplatsen är varumärken som tillhör
LEGO Gruppen. Inget som finns på webbplatsen ska tolkas som
en underförstådd tillåtelse, en estoppel eller någon annan typ av licens eller rätt att använda de varumärken
som visas på webbplatsen utan skriftligt medgivande från LEGO Gruppen
eller en tredje part som kan äga de varumärken som visas på webbplatsen.
För mer information om användning av varumärken, se avsnittet om immaterialrätt. 

6. LEGO Gruppen har inte granskat samtliga webbplatser som är knutna till den här webbplatsen och ansvarar
inte för innehållet på någon av de sidor eller andra webbplatser som är knutna till
webbplatsen. Du går vidare till andra webbplatser och sidor på egen risk. 

7. Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en tredje part utanför 
LEGO. Sådana länkar finns endast för din bekvämlighet. LEGO kontrollerar inte
sådana webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Det faktum att denna 
webbplats innehåller länkar till andra webbplatser betyder inte att LEGO gillar, stödjer 
eller rekommenderar dessa webbplatser, eller att LEGO har någon anknytning till deras ägare. 
LEGO lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet 
på andra webbplatser är korrekt, lagligt, pålitligt eller giltigt och avsäger sig
ansvaret för förluster, skador, anspråk, skadeståndskrav och betalningskrav
som kan härledas till en tredje parts webbplats eller dess innehåll, som direkt eller
indirekt kan nås från den här webbplatsen. 

8. LEGO Gruppen kan när som helst göra ändringar i dessa villkor genom att
uppdatera denna text. Alla sådana ändringar gäller dig och du bör
därför regelbundet gå in på den här sidan för att läsa de aktuella 
villkoren som gäller för dig. 

Lek bra! 

® 1999 LEGO Gruppen 
TM och ® indikerar varumärken som tillhör LEGO Gruppen