LEGO efterlevnad – Säg till

SÄG TILL

LEGO rapportering om efterlevnad via Säg till för tredjepartsleverantörer till LEGO gruppen

Om du som tredjepartsleverantör till LEGO gruppen tror eller misstänker att det har skett en överträdelse av lagen, LEGO gruppens ansvarsfulla företagsprinciper, LEGO gruppens policyer, standarder eller beteenden, ska du använda LEGO Säg till-tjänsten för rapportering om efterlevnad. Det är en anonym tjänst som erbjuds av det fristående företaget NAVEX och som alla tredjepartsleverantörer till LEGO gruppen kan använda för att väcka frågor.

  • Du kan välja att skapa en rapport online eller via telefon.
  • Uppgifterna som skickas vidare till LEGO gruppen från NAVEX är konfidentiella. Du kan välja om du vill ange ditt namn eller inte.
  • Alla rapporter som tas emot via LEGO Säg till-tjänsten för rapportering om efterlevnad hanteras anonymt av utvalda LEGO medarbetare, som fått specialutbildning för dessa situationer för att underlätta processen.
  • Alla rapporter utreds och vi vill hellre få in rapporter om sådant som inte visar sig vara ett problem, än att missa ett problem för att det inte rapporterades.
  • LEGO Säg till-tjänsten för rapportering om efterlevnad är inte en tjänst för nödsituationer. Använd inte den här webbplatsen för att rapportera händelser som innebär ett direkt hot mot liv eller egendom. Det är inte säkert att rapporter som skickas in via denna tjänst får svar direkt. Om du behöver hjälp i en nödsituation ska du kontakta lokala larmtjänster och/eller myndigheter.

VAD DU SKA RAPPORTERA

SÄG TILL för etiska frågor eller misstänkta eller faktiska överträdelser kopplade till arbete med LEGO gruppen

Rapportera följande:

  • misstänkta eller faktiska överträdelser av lagen
  • misstänkta eller faktiska överträdelser av LEGO gruppens ansvarsfulla företagsprinciper
  • misstänkta eller faktiska överträdelser av LEGO gruppens policyer
  • misstänkta eller faktiska överträdelser av LEGO gruppens standarder för beteende, som trakasserier, mobbning, kränkningar och diskriminering, eller
  • skäliga misstankar om brott mot juridiska, redovisningsmässiga eller lagstadgade krav eller annat tveksamt uppförande

Kundtjänstrelaterade frågor hanteras inte via LEGO rapportering om efterlevnad. Kontakta vår kundtjänst här.

Nolltolerans mot repressalier

Vi vill att du ska våga säga till eller be om råd. LEGO gruppen tolererar inga typer av repressalier mot någon som rapporterar ett problem eller som hjälper till i en utredning.

Att säga till, berätta om ett problem och att be andra om hjälp är ett tecken på mod. Ibland är det rädsla för vad andra ska tycka som gör att vi inte säger ifrån. Alla förekomster av repressalier mot en tredje part som har lyft ett problem ska rapporteras.

Observera att medvetet falska anklagelser inte tolereras. Att rapportera ett problem friar inte en tredje part från konsekvenser från egna misstag.