Autistinen lapsi luo uusia ystävyyssuhteita LEGO® palikoiden avulla

Autistinen lapsi luo uusia ystävyyssuhteita LEGO® palikoiden avulla

George rakentaa mielellään kaikenlaisia juttuja LEGO® palikoista. Hän on harrastanut rakentelua lapsesta asti.

Hän on autistinen, ja kuten autistisille lapsille on ominaista, hänellä kestää kauemmin avautua ja muodostaa vuorovaikutussuhteita muihin.

Tämä alkoi kuitenkin muuttua, kun George löysi Brick Clubin.

Brick Club on sosiaalinen hanke ja osa Brick-by-Brick-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea autistisia lapsia LEGO leikkien ja rakentelun kautta.

Play Included ‑ohjelman ja LEGO säätiön tuella perustetun hankkeen tavoitteena on auttaa Georgen kaltaisia uskomattomia lapsia ja tarjota heille yhtäläiset mahdollisuudet elämään ja 2000-luvulla tarvittavien monipuolisten taitojen kartuttamiseen.

Hankkeessa keskitytään sosiaaliseen vuorovaikutukseen, tuetaan lasten yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumista ja rohkaistaan lapsia olemaan ylpeitä omista luomuksistaan.

Ohjelma on omistettu opettajien ja psykologien kouluttamiseen, jotta he voivat tukea autistisia nuoria heidän emotionaalisessa kehityksessään sekä tunnistaa ja arvostaa heidän ainutlaatuisia kykyjään.

Danielle vastaa sen Brick Clubin toiminnasta, jossa George käy. Daniellen mukaan Brick-by-Brick ‑ohjelma antaa lapsille mahdollisuuden olla osa jotain, kuulua ryhmään, jossa on vain ja ainoastaan kyse LEGO palikoilla rakentelusta yhdessä.

Danielle ja George Brick Clubilla

Brick Clubilla George osallistuu tiettyjen mallien rakentamiseen tai vapaampien mallien luomiseen pienemmissä ryhmissä.

Rakentamalla ja leikkimällä yhdessä lapset tekevät yhteistyötä, kommunikoivat, neuvottelevat ja ratkovat ongelmia kehittäen ystävyyssuhteita matkan varrella.

”Pidän LEGO palikoilla rakentelusta, koska se on mukavaa puuhaa eri näkökulmista. Se ei tunnu kovinkaan stressaavalta”, George selittää.

Palikoiden yhdistämisen terapeuttinen luonne on osoittautunut hyödyttävän neurodivergenttejä lapsia, varsinkin kun rakentelu tapahtuu ryhmissä.

Play Included on työskennellyt Brick-by-Brick-ohjelman taustalla olevien, tutkimustuloksiin perustuvien menetelmien parissa. LEGO leikkeihin ja rakenteluun syventyvä tutkimus on paljastanut positiivisia tuloksia lisätukea tarvitsevien lasten ja nuorten sosiaalisesta kanssakäymisestä, viestinnästä, käyttäytymisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista.

”George on hillittömän hauska ja tuo aina hymyn kaikkien kasvoille, ja on ollut todella mukavaa nähdä hänen kommunikoivan muiden kanssa”, Danielle jatkaa.

Nyt Georgella on turvallinen paikka, jossa hän kokee tulevansa ymmärretyksi ja jossa hän saa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa osallistuessaan hänelle mieluisaan puuhaan.

”Se on auttanut minua ystävystymään ryhmän muiden jäsenten kanssa”, hän kommentoi.

Georgen tarina on kannustava esimerkki ja askel oikeaan suuntaan. Ohjelma jatkaa tutkimuksiaan leikin kautta oppimisen hyödyistä auttaen myös muita Georgen kaltaisia nuoria rakentamaan elämäänsä ja luomaan merkityksellisiä ystävyyssuhteita.

Lue lisää Brick-by-Brick-ohjelmasta ja LEGO säätiöstä.

Lue lisää Rebuild the World ‑hankkeesta