LEGO® rakenduste kasutustingimused

Jõustusid 2019. aasta mais

Sissejuhatus

Seda rakendust pakub teile LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR-i nr 47458714.

LEGO System A/S ja kõik üksused, mis kontrollivad, on kontrollitud, on seotud või on ühise kontrolli all, on siin ühiselt viidatud kui „TLG“, „meie“, või „me“.

Kasutades mis tahes TLG rakendust või klõpsates välja, mis ütleb, et nõustute nende tingimustega, annate märku, et nõustute nende kasutustingimustega. Kui te nende kasutustingimustega ei nõustu, ei tohi te TLG rakendust kasutada. Ilma eelmainitu üldist tähendust piiramata tunnistate, et see hõlmab teiepoolset TLG rakenduse kasutamist ning andmete, materjalide ja teabe kättesaamist, mis on saadaval TLG rakenduses või selle kaudu.

TLG-ga saab ühendust võtta, kirjutades kirja aadressil LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Taani, või pöördudes meie klienditeeninduse poole.

Isikuandmete töötlemine ja küpsiste kasutamine

Meie privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitika on nende tingimuste integreeritud osa ja sellele pääsete juurde aadressil:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy and https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Teavet Internetis laste kohta kogutud isikuandmete töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

TLG nimel tegutsevad kolmandad osapooled on seotud samade eeskirjade ja põhimõtetega kui TLG.

Sisu kasutamine

Kogu TLG rakenduses sisalduv teave, materjalid, funktsioonid ja muu sisu („sisu“) on meie autoriõigustega kaitstud omand või meie litsentsiaaride või litsentsiaatide autoriõigustega kaitstud omand. Kõik kaubamärgid, teenusemärgid, kaubanimed ja tootekujundused kuuluvad meile ja/või meie litsentsiaaridele või litsentsiaatidele. Võime tühistada teie täiendava juurdepääsu TLG rakendusele või muuta TLG rakendust või kustutada sisu või funktsioone mis tahes viisil ja mis tahes põhjusel või põhjuseta.

Nõustute, et te ei kopeeri, levita ega pöördprojekteeri sisu ega kasuta sisu ühelgi viisil, välja arvatud integreeritud või sisu kasutamiseks vajalikul viisil.

Kontod

Mõned TLG rakenduse teenused lubavad või nõuavad teil osalemiseks või täiendavate eeliste saamiseks luua LEGO ID konto. Lugege LEGO ID tingimusi aadressil https://identity.lego.com/en-US/terms.

Võime peatada või lõpetada teie mis tahes TLG rakenduse või selle osa kasutamise võime, kui te ei täida nimetatud LEGO ID tingimusi või konkreetse teenusega seotud eritingimusi.

Rakenduste levitajad/poed

Tunnistate, et need kasutustingimused on sõlmitud ainult teie ja meie vahel, mitte rakenduste levitajate/poodidega, nt Apple, Inc., Amazon, Samsung jne („rakenduste levitajad“). Meie, mitte rakenduste levitajad, on ainuisikuliselt vastutavad TLG rakenduse ja selles saadaolevate teenuste ja sisu eest. Pooled lepivad kokku, et rakenduste levitajatel puudub kohustus osutada TLG rakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuseid.

Kohaldatava seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole rakenduse levitajatel TLG rakenduse suhtes mingit garantiikohustust.

Nõustute, et meie, mitte rakenduste levitajad, vastutame teie või kolmanda osapoole kaebuste lahendamise eest, mis on seotud TLG rakendusega või TLG rakenduse teiepoolse omamise ja/või kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult: (i) tootevastutusega seotud kaebused; (ii) kaebused selle kohta, et TLG rakendus ei vasta kohaldatavale õiguslikule või regulatiivsele nõudele; ja (iii) tarbijakaitsest või sarnasest seadusandlusest tulenevad kaebused.

Nõustute, et meie, mitte rakenduste levitajad, vastutame kolmanda osapoole intellektuaalse omandi rikkumise kaebuse uurimise, kaitsmise, lahendamise ja lõpetamise eest, mis on seotud TLG rakendusega või TLG rakenduse teiepoolse omamise ja kasutamisega.

Kinnitate, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo või mille on USA valitsus nimetanud „terrorismi toetavaks“ riigiks; ja (ii) te ei ole üheski USA valitsuse keelatud või piiratud osapoolte loendis.

Nõustute TLG rakenduse kasutamisel täitma kõiki kohaldatavaid kolmanda osapoole lepingutingimusi (nt ei tohi te TLG rakenduse kasutamisel rikkuda juhtmeta andmesideteenuse lepingutingimusi).

Pooled lepivad kokku, et rakenduste levitajad ja nende tütarettevõtted on nende kasutustingimuste alusel kolmandast osapoolest kasusaajad. Kasutustingimustega nõustumisel on rakenduste levitajatel õigus (ja see õigus loetakse aktsepteerituks) kasutustingimusi teie suhtes jõustada kolmandast osapoolest kasusaajana.

Nõustute, et TLG rakenduse kasutamisel kehtivad kasutusreeglid, mis on sätestatud rakenduste levitajate tolleaegsetes rakenduse levitaja kaudu allalaaditud rakenduste teenusetingimustes.

Kahjude hüvitamine

Vastutate oma kasutajanime(de), parooli(de) ja konto(de) konfidentsiaalsuse säilitamise eest, lisaks ka kõigi teie konto(de) all aset leidvate tegevuste eest. Kohaldatava seaduse piires nõustute käesolevaga, et kaitsete ja vabastate meid, meie litsentsiaarid, litsentsiaadid, levitajad, agendid, esindajad ja muud volitatud kasutajad ning kõigi eespool nimetatud üksuste vastavad edasimüüjad, levitajad, teenusepakkujad ja tarnijad ning kõigi eespool nimetatud üksuste vastavad ametnikud, direktorid, omanikud, töötajad, agendid, esindajad ja õigusjärglased (ühiselt „kindlustatud osapooled“) vastutusest kõigi kahjude, kohustuste ja kulude eest (sealhulgas arvelduskulud ning mis tahes juriidilised või muud tasud ja kulud, mis on seotud meetmete või ähvardavate meetmete uurimise või kaitsmisega), mis on kindlustatud osapooltele tekkinud seoses mis tahes nõudega, mis tuleneb nende kasutustingimuste teiepoolsest rikkumisest, või nõuetest, mis tulenevad TLG rakenduse ja/või teie konto(de) kasutamisest. Peate andma endast parima, et teha meiega mis tahes nõude kaitsmisel koostööd. Jätame endale õiguse omal kulul palgata eraldi kaitsja ning kaitsta end ja kontrollida mis tahes küsimusi, mis muidu kuuluvad teiepoolse kahjude hüvitamise alla.

Kohtualluvuse ja kohtumõistmiskohaga seotud küsimused

Neid kasutustingimusi tõlgendatakse vastavalt Taani seadustele, ilma kollisiooninormide põhimõtteid kehtestamata. Nõustute, et igasugune seadusest või omandiõigusest tulenev hagi, mis on seotud nende kasutustingimuste või TLG rakendusega, tuleb esitada ainult Taanis, kus on ka selle kohtumõistmiskoht, ning annate käesolevaga nõusoleku ja allute selliste kohtute jurisdiktsioonile selliste hagide menetlemise eesmärgil. Võtke arvesse, et kohustuslikud õigusaktid võivad anda teile õiguse esitada hagi teistes jurisdiktsioonides. Me ei väida, et mis tahes TLG rakenduses olev sisu on igas konkreetses asukohas kasutamiseks sobiv või saadaval. Need, kes otsustavad TLG rakendust kasutada, teevad seda omal algatusel ja vastutavad kõigi kohaldatavate seaduste, sealhulgas kohaldatavate kohalike seaduste, järgimise eest.

Muutmine

Võime neid kasutustingimusi igal ajal muuta (sh muutes, kustutades ja/või lisades mõnda selle osa). Kui teeme nendes kasutustingimustes olulise muudatuse, teavitame teid sellisest muudatusest, saates teile meilisõnumi teie poolt esitatud viimasele meiliaadressile ja/või postitades teate sellisest muudatusest nende kasutustingimustega hõlmatud veebisaitidel või asjakohase rakenduste poe või rakenduse enda kaudu. Kõik sellised käesolevate kasutustingimuste muudatused jõustuvad kolmekümne (30) kalendripäeva järel pärast teile saadetud meiliteatist. Kasutades rakendust kolmekümne (30) kalendripäevase teatise järel, nõustute mis tahes oluliste muudatustega. Võtke arvesse, et vastutate alati oma isikuandmete uuendamise eest, et anda meile oma praeguse meiliaadressi. Juhul kui viimane meiliaadress, mille olete meile esitanud, ei ole kehtiv, või ei ole mingil muul põhjusel võimeline teile eespool kirjeldatud teatist toimetama, loetakse sellist teatist sisaldava meilisõnumi saatmine siiski teatises kirjeldatud muudatusest teavitamiseks.