Vybudujte svět her

Vybudujte hravý svět

Díky vám poskytuje nadace LEGO Foundation milionům dětí možnost hrát si a učit se. Zjistěte více o tom, co děláme – a proč to děláme.

Kdo je nadace LEGO Foundation?

Nadace LEGO Foundation byla založena zakladateli LEGO Group, rodinou Kirk Kristiansen, před více než 30 lety s cílem co nejvíce dětem zajistit přístup k hraní a učení.

Nadace LEGO Foundation vlastní 25 % skupiny LEGO Group.

To znamená, že část celkového zisku naší společnosti přímo financuje výzkumy, projekty, aktivity a partnerství nadace LEGO Foundation.

Například v roce 2021 poskytla nadace LEGO Foundation našim iniciativám granty ve výši 443,9 milionu USD, aby pomohla dětem dosáhnout jejich plného potenciálu prostřednictvím hraní.

Takže až budete příště se svou rodinou stavět z kostek LEGO®, umožníte tím učit se hrou nejen svým dětem, ale také milionům dalších dětí po celém světě.

Společně můžeme vybudovat hravý svět pro všechny děti.

Proč je hraní tak důležité?

Když si děti hrají, učí se. Je to jednoduché.

Hraní má moc měnit životy. Věříme, že je to nejlepší způsob, jak pomoci dětem dosáhnout jejich plného potenciálu a osvojit si dovednosti, které jim zůstanou užitečné po celý život. Proto je naším posláním inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka prostřednictvím hraní.

Protože hraní dětem umožňuje získat dovednosti, které jim pomohou uspět v rychle se měnícím světě 21. století. Pojďme se na některé z nich podívat...

Emoční dovednosti

Děti prostřednictvím hraní rozvíjejí emoční dovednosti, například důvěru, že zvládnou cokoli, aby se mohly chopit nových, vzrušujících příležitostí. Také si osvojují schopnost empatie během situací, kdy jsou jejich spoluhráči šťastní, smutní nebo frustrovaní. A společně se děti učí vytrvalosti, aby dokázaly setrvat a vyřešit jakoukoli výzvu!

Tvůrčí dovednosti

Kreativita je jedním ze způsobů, jak o sobě vyprávíme světu: píšeme, vyprávíme a vytváříme naše příběhy. Ale také nám pomáhá dávat si věci do souvislostí, chápat abstraktní myšlenky a zkoušet různá řešení. Výzkum nám říká, že kreativní hraní pomáhá dětem zasadit do kontextu změny v každodenním životě.

Sociální dovednosti

Při hraní si děti osvojí sociální dovednosti, jako je například umění spolupráce. Když děti spolupracují na řešení problémů, naučí se selektovat nápady, naslouchat ostatním a dokonce vyjednávat! Umění spolupráce dětem pomůže ve škole i v práci, získají díky němu přátele na celý život a naučí se tak vycházet se svými rodinami.

Fyzické dovednosti

Aktivní fyzická hra je spojována se studijním pokrokem, seberegulací a sociální obratností... a navíc nám zajistí příliv endorfinů, které zlepšují náladu! Ale nejde jen o divoké a rychlé aktivity. Vyvažování kostek, sázení květin nebo stavění modelů jsou fyzické hry, které rozvíjejí jemné motorické dovednosti.

Kognitivní dovednosti

Když je učení hravé, děti si rády procvičí mozkové buňky při vymýšlení strategií a řešení problémů! Radostné hraní jim pomáhá rozvíjet komplexní uvažování, paměť a schopnost koncentrace mnohem efektivněji, než když sedí v klidu a učí se hromady faktů.

Do roku 2032 chceme pomocí hraní změnit životy více než 75 milionům dětí ročně

Iniciativy nadace LEGO Foundation vedou k dlouhodobým změnám a zároveň řeší bezprostřední kritické potřeby nejzranitelnějších dětí a zajišťují, aby měly přístup k učení a hraní. Spolupracujeme s partnery ve více než 32 zemích, abychom rozšířili náš dosah a odborné znalosti, a zajistili tak co největší dopad.

Projekty a aktivity, které podporujeme, zahrnují například:

Humanitární úsilí s cílem zajistit, aby děti postižené krizovou situací měly přístup ke hraní a hravému učení, jako je tomu u projektů Sesame Workshops a Save the Children.

Výzkum s partnery, mezi kterými nechybí Univerzita v Cambridgi, o dopadu a významu, který může mít hraní a hravé učení ve vývoji dítěte.

Vzdělávací programy s partnery, které zajišťují, že se děti naučí cenným dovednostem pro život prostřednictvím hraní ve školách nebo ve vzdělávacích zařízeních. Tomu se věnujeme například ve spolupráci s nadací Scratch Foundation.

Zaměřujeme se na projekty, které zajišťují, aby se děti v komunitách, kde má LEGO Group kanceláře, obchody a továrny, mohly učit hrou.

Pokračujte v učení

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru pro celou rodinu

Získejte nejnovější aktualizace a novinky!

Další info

Seznamte se s naším posláním trochu blíže!