Item 1 of 11
Item 1 of 11
5+Åldrar
102Delar
965696569656Artikel
LEGO®9656

Tidiga enkla maskiner

LEGO® EducationLEGO® Education

Utrangerad produkt

Välj en gåva vid köp över 430 kr*

Läs mer
Bygginstruktioner
5+Åldrar
102Delar
965696569656Artikel
Detta set har ett klossortiment och åtta dubbelsidiga bygginstruktioner i färg. Setet innehåller växlar, spakar, blockskivor, hjul och hjulaxlar samt ett klisterark med modeller av ögon, segel, fjäll och vingar, som kan tryckas ut. Använd detta set tillsammans med den medföljande lärarhandledningen för att hålla hela lektioner, utökade aktiviteter och problemlösningsuppgifter. Stödmaterialet som finns i lärarhandledningen innehåller lärarvägledning och elevblad.
  • Om du är en lärare som köper dessa produkter till en skola eller annan utbildningsenhet, klicka på länken nedan för att läsa mer om hur du köper och använder dessa lösningar för att skapa läranderesultat som är skräddarsydda efter lokala utbildningskrav, till exempel alternativ på klassrumspaket, professionellt utvecklingsutbud och råd om klassrumslösningar. https://education.lego.com/en-gb/shop/find-distributorÄr du en hemanvändare som letar efter sätt att skapa pedagogiska aktiviteter hemma för barn i alla åldrar?Oavsett om de befinner sig i klassrummet eller hemma i vardagsrummet har barn en stor fantasi, medfödd nyfikenhet och önskan att utforska och ta risker. Allt du behöver är resurser för att utnyttja det. LEGO Education vill hjälpa till. Praktiskt lärande bidrar till att skapa byggidéer och modeller samtidigt som barnen kan öva på viktiga färdigheter som kommunikation, samarbete, kritiskt tänkande och kreativitet. I över 40 år har LEGO Education utvecklat pedagogiska lösningar baserade på etablerade utvecklingsteorier som utgår från att barn lär sig bäst och kommer ihåg mer genom att experimentera med praktiska erfarenheter. Våra produkter är inga leksaker – istället är hemanvändning av LEGO Educations pedagogiska resurser tänkta att vara en mycket givande inlärningsupplevelse som kompletterar lokala läroplansbehov.LEGO Education erbjuder stöd både före och efter försäljning för att säkerställa att LEGO Educations resurser används så effektivt som möjligt i en pedagogisk miljö. Kontakta vår kundtjänst.
Tidiga enkla maskiner