LEGO® Insiders-gåva vid köp för minst 2 400 kr*Läs mer

LEGO® Insiders-gåva vid köp för minst 2 400 kr*Läs mer

(0)
Så här kan du uppmuntra barn till samarbete genom samspelslek

Så här kan du uppmuntra barn till samarbete genom samspelslek

Att se barn leka tillsammans är härligt och deras förmåga att samarbeta med andra kan ha stor betydelse för deras framtida personliga utveckling.Barn börjar vanligen leka tillsammans vid cirka två års ålder, men de har ändå en process framför sig där de måste lära sig och träna på sina förmågor. Att dela med sig, turas om, förhandla eller följa regler och arbeta som en del av ett lag tar tid att vänja sig vid. Det här är en särskilt viktig period i barnets utveckling eftersom det är först nu som de börjar förstå andras behov. Ju äldre de blir desto bättre blir barn på det här, i takt med att de går igenom olika utvecklingsstadier.

Vad är samspel och varför är det så viktigt?

Med samspel menar vi att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, och det är viktigt för barn att utveckla den förmågan om de ska lyckas längre fram, både socialt och i skolan. Som med det mesta i deras liv under det här skedet, lär sig barn bäst när de leker och det gäller även samspel. Om du visar barnen vad samspel är när ni leker hjälper du dem att utveckla viktiga förmågor från början.

Vad menas med samspelslekar?

Till skillnad från lekar och spel där man tävlar mot varandra, uppmuntrar samspelslekar barnen att samarbeta för att nå ett gemensamt mål. I det ingår ofta att turas om, följa regler, dela med sig, förhandla och kompromissa. Det är värdefulla färdigheter som det är viktigt att barnen lär sig. Barn kan leka tillsammans på många sätt, men i samspelslekar handlar det om lagarbete.

Vilka fördelar har samspelslekar?

Samspelslekar har många fördelar. Genom den här typen av lek där de leker med andra barn och vuxna, lär sig barn om andra människors behov och utvecklar både kommunikationsförmåga och empati. Låt oss titta närmare på varför det är så viktigt med samspelslekar.

Barn som är inriktade på samspel kommunicerar bättre

Samspel innebär att arbeta med andra, och barn lär sig snabbt att för att bli bra på att samarbete måste man också kunna kommunicera.Det betyder att samspel hjälper barnen att bli bättre på att uttrycka sig tydligt till andra så att de får fram det de vill, samtidigt som de tar in informationen de får från omgivningen och barnen de leker med. I takt med att barnens kommunikationsförmåga ökar utvecklar de också en förståelse för varför det är viktigt att lyssna och respektera varandra och varandras perspektiv.

Barn som är inriktade på samspel är bättre på att lösa konflikter

Från det att ett barn föds omger föräldrarna det med kärlek, omsorg och uppmärksamhet. Faktum är att hela världen, i hemmet och familjen, tycks kretsa runt dem så det är inte så konstigt att barn utvecklar en tro på att allt handlar om dem själva.Som vuxna vet vi bättre men det kan ta ett tag för barn att förstå att alla är lika mycket värda och lika viktiga som de själva.I samspelslekar får barn öva på att dela med sig och turas om. När barnen blir mer vana vid hur det fungerar, upptäcker de snart hur mycket deras vänner bidrar till att nå målet och de börjar respektera dem för detta, något som med tiden kommer att utvecklas till förtroende. Genom att bygga relationer och utveckla förmågan att samarbeta kan de också lära sig att lösa konflikter eftersom de förstår värdet av samarbete och varför det är så viktigt.

Barn som är inriktade på samspel lär sig lösa problem

När barn samarbetar i leken kan de lära sig att lösa konflikter men också bli bättre på problemlösning. I samspelet pratar barn med varandra om det de gör, och tillsammans försöker de hitta det bästa sättet att nå målet de har satt upp. När barn utvecklar sin kommunikationsförmåga och lär sig att respektera andra perspektiv, utvecklar de också sin förmåga att närma sig ett problem från olika håll.

Barn som är inriktade på samspel lär sig hantera sina känslor

Det kan vara emotionellt att arbeta i ett lag. Det är väldigt roligt att vinna eller uppnå ett mål, men när motsatsen inträffar kommer besvikelsen.Denna blandning av känslor kan vara svår för barnen att ta in, och att hantera så många känslor på samma gång kan vara mer än de klarar av. När barn hamnar i samspelssituationer där sådana känslor uppstår, lär de sig också hur de ska hantera dem och blir bättre på att behärska sina känslor och sitt beteende.

Barn som är inriktade på samspel har lättare att finna sin plats

Genom samspel får barnen lära sig grunderna i våra sociala strukturer och hur de påverkas av dem. När barn leker med varandra börjar de förstå och tycka om varandra, och de får vänner som de litar på och respekterar. Det kan hjälpa barn att bli mer osjälviska eftersom de lär sig och förstår att alla har sina egna behov, önskningar och känslor. De lär sig mer och mer om hur de kan hjälpa andra och hur bra det känns att kunna göra något gott.

Exempel på samspelslekar för småbarn (1,5 till 3 år)

Barn kan leka tillsammans i samspel redan när de är mycket små. Ju tidigare de lär sig att samarbeta, desto större nytta har de av det eftersom det är då de är som mest mottagliga. Det kan handla om enkla aktiviteter som du, barnet och deras lekkamrater gör tillsammans, men nyckeln är samarbetet (och att låta barnen leda) för att tillsammans uppnå ett mål.

Lägga pussel tillsammans

Pusselläggande är ett mycket bra sätt att få små barn att arbeta mot ett gemensamt mål. Vare sig det handlar om att tillsammans lägga bitar i ett pussel som passar barnets ålder, eller att sortera klossar med siffror eller bokstäver, lär sig barnen att samarbeta samtidigt som de lär sig att lösa problem.

Följa John

En jätteenkel och rolig lek att leka med småbarn är Följa John då ni tillsammans går runt i huset, rummet eller trädgården. Den går ut på att ledaren bestämmer vad som ska hända: den som leder hoppar upp eller ned eller mellan saker, vinkar med armarna och så vidare medan följarna måste göra samma sak. Det är en enkel lek som hjälper barn att förstå att det finns tillfällen när man ska följa efter och tillfällen när man får bestämma, men också att det lönar sig att ha tålamod och turas om.

Gör en labyrint

Med rätt redskap, till exempel LEGO® DUPLO® byggleksaker och modeller, kan barn från 18 månader samarbeta kring att både bygga och ta sig fram genom en labyrint.Labyrintens murar kan byggas med DUPLO klossar. När de är klara kan de lägga en boll i labyrinten och försöka få bollen att rulla genom den genom att lyfta och luta basplattan tillsammans. Den här aktiviteten ställer verkligen krav på lagarbete för att få bollen att rulla i rätt riktning. Om barnen behöver lite hjälp kan du helt enkelt ställa en undersökande fråga, till exempel ”Vad händer om ni lutar den åt vänster?”. Då får de hjälp på traven med att se hur de kan lösa problemet på egen hand. Genom att uppmuntra barnen att ta kontrollen och prova en annan metod, får de större självförtroende och lär sig att det kan finnas olika sätt att lösa samma problem.

Skapa en berättelse

Genom att samla barnen och få dem att skapa en berättelse tillsammans kan du väcka deras fantasi och få dem att arbeta tillsammans på ett sätt som både är roligt och underhållande. Ni kan använda färgpennor och papper eller byggsatser.Först ber du något av barnen att rita eller bygga något med materialet som du har tagit fram. Det kan vara en människa, ett hus, en blomma eller kanske ett djur. Därefter ger du nästa barn samma instruktion. Barnen kommer att skapa något tillsammans och fortsätter att lägga till nya saker medan de tillsammans utvecklar berättelsen runt det de skapar.

Docklek

Dockor är ett bra sätt att introducera rollekar för små barn. Det finns många olika saker som kan fungera som dockor. Prova till exempel med strumpor, skuggor, vikta pappersbitar med ritade ansikten eller varför inte LEGO® DUPLO® karaktärer. Eftersom alla färgglada klossar och delar har utformats för små händer, är det lätt för barn att skapa en berättelse och leka rollekar med alla skojiga karaktärer som finns. När barn leker med dockor behöver de också samarbeta för att ge dockorna liv. Kanske berättar de en historia eller får dem att dansa en rolig dans till lite musik.

Exempel på samspelslekar och aktiviteter för barn i förskoleåldern 4 till 5 år

När >barn från 4 år börjar vara borta mer från sina föräldrar och i världen utanför, blir det ännu viktigare för dem att utveckla sina samarbetsförmågor så att de får vänner och trivs i sociala sammanhang. Genom att fortsätta att uppmuntra till samspelslekar hemma också när barnen har nått förskoleåldern kan du ge dina barn de bästa förutsättningarna för att klara sig bra på egen hand.

Bygga tillsammans

När man ska bygga något tillsammans, oavsett om det handlar om en koja av kuddar och kartong eller ett torn av LEGO® Classic-klossar, måste man kunna förhandla, arbeta som ett lag och kompromissa. Det är lätt att uppmuntra barn från 4 års ålder att arbeta tillsammans genom att utmana dem att bygga det högsta tornet eller den längsta ormen. Barn kan också arbeta tillsammans för att bygga större LEGO® byggsatser från instruktioner. Det kan vara bra att veta att samarbete som kräver att man följer regler och vet hur man ska dela med sig och turas om är en mer avancerad typ av samarbete än fri lek.

Uppmuntra till rollek

En del rollekar ställer höga krav på barnens samarbetsförmåga. De kanske härmar situationer i vardagen, till exempel att gå till affären och handla eller laga mat tillsammans i ett låtsaskök, men samtidigt lär de sig att dela på ansvaret för uppgifterna och turas om i olika roller.Många LEGO® byggsatser kan inspirera ytterligare och hjälpa dem att utveckla rolleken ännu mer. Genom att spela rollen som någon de inte brukar träffa i verkligheten kan de utveckla sin förmåga till inlevelse vilket de har nytta av i relationen till andra människor.

Exempel på samspelslekar och aktiviteter för barn mellan 6 och 8 år

Spel och lekar

Spela spel behöver inte alltid handla om att vinna och förlora, det kan också handla om samarbete. Ett exempel kan vara en skattjakt där barnen behöver samarbeta för att lyckas. Lekar och spel med tävlingsinslag kan vara viktiga för att utveckla en del färdigheter, men samarbetsinriktade spel hjälper barn att förstå att samarbete och ömsesidig respekt är viktiga saker som det omgivande samhället sätter högt.

Skapa konst tillsammans

Att låta barn skapa egna konstverk tillsammans är ett utmärkt sätt att uppmuntra till samspelslek. Du kan ge barnen ett stort papper och låta dem rita eller måla muralkonst eller leta reda på torra grenar att ta hem och dekorera.

Skapa musik tillsammans

Samla barnen och be dem skapa en egen symfoni. Det är ett annat fint sätt att få dem att komma igång med samarbetet medan de experimenterar med instrument och framställer olika ljud.Det kan visserligen vara kul att experimentera med instrumenten för att få fram ljud, men för att verkligen skapa musik tillsammans behöver man ofta följa några regler. Barnen övar och lär sig att spela en ny låt tillsammans, och får sedan fira att de lyckades och berömma varandras insatser.

Hur kan äldre barn från 9 år och uppåt fortsätta att förbättra sina samarbetsförmågor?

Barn utvecklar visserligen de flesta av sina samarbetsförmågor redan under tidig ålder, men de kan fortsätta att förbättra dem genom att delta i aktiviteter där de måste dela med sig och samarbeta som ett lag.

Delta i lagaktiviteter och tävlingar

Det finns många typer av föreningar som barn kan vara med i, från STEM till kodning och datorkunnnande till sport. Vad de än väljer kommer de att lära sig att bli bättre lagspelare och att kommunicera med andra. På en del skolor finns också LEGO® klubbar där barn kan träffas och bygga tillsammans.

Dela på ansvaret i hemmet

Det är viktigt att äldre barn får vara med och ta ansvar för hushållssysslor och bidra till hushållet genom att till exempel ta hand om tvätt eller disk. Då får de visa att de kan ta ansvar och samarbeta med resten av familjen för att hålla hemmet rent och snyggt. Det spelar ingen roll hur gammalt ditt barn är. Det är aldrig för tidigt eller för sent att uppmuntra till samarbete och då är samspelslekar ett bra redskap.

Rymden
Rymden
Rymden
Byggnader
Tåg
Fordon
Spel
Nu reser vi