Tidsramar för tävlingen

Vad händer och när? Följ den lila pricken på tidslinjen.