Vad är

 • Det är ett sätt att leka.

  Bygg de saker du älskar – med eller utan instruktioner. LEGO® klossar är oändligt kompatibla med barnets fantasi.

 • Det är ett sätt att tänka.

  Att leka med LEGO hjälper barnen att utveckla ett kreativt tänkesätt när de experimenterar, bryter mot reglerna, misslyckas och försöker igen.

 • Det är ett sätt att vägleda ett varumärke.

  Vi uppfinner ständigt nya sätt att ha en positiv inverkan på vår planet och på barn och deras lek.

 • Det är ett sätt att se världen.

  Med lite optimistisk kreativitet kan vi tillsammans bygga en bättre version av världen.

Det är en inbjudan.

Där vuxna ser utmaningar ser barnen möjligheter. Föreställ dig vad vi skulle kunna åstadkomma om vi alla såg världen genom ett barns ögon!