Termeni de utilizare pentru aplicațiile LEGO®

În vigoare din mai 2019

Introducere

Această aplicație vă este furnizată de LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR no. 47458714.

LEGO System A/S și oricare și toate entitățile care controlează, sunt controlate de, sau sunt afiliate, sau sub control comun cu aceasta, sunt denumite colectiv aici ca „TLG”, „noi”, „nouă” sau „nostru”.

Prin utilizarea oricărei aplicații TLG sau dând clic pe o căsuță care afirmă că acceptați sau sunteți de acord cu acești termeni, vă exprimați acordul cu acești termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, nu puteți utiliza aplicația TLG. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, sunteți de acord că o astfel de considerare include utilizarea de către dvs. a aplicației TLG și primirea de date, materiale și informații disponibile în, sau prin intermediul aplicației TLG.

Puteți contacta TLG scriind o scrisoare către LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Danemarca sau contactând [Serviciul nostru pentru clienți] 1.

Politica noastră de confidențialitate și politica fișierelor cookie este parte integrantă a acestor termeni și poate fi accesată la:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy and https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Pentru informații privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal colectate online de la copii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Oricare terțe părți care acționează în numele TLG sunt obligate să respecte aceleași reguli și principii ca TLG.

Utilizarea conţinutului

Toate informațiile, materialele, funcțiile și alte tipuri de conținut („Conținut”) incluse în aplicația TLG sunt proprietatea noastră cu drept de autor, sau proprietatea cu drept de autor a concesionarilor sau licențiaților noștri. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale și formele de prezentare sunt proprietatea noastră și/sau a concesionarilor sau licențiaților noștri. Noi putem opri accesul dvs. ulterior la aplicația TLG, sau putem schimba aplicația TLG, sau șterge conținut sau caracteristici în orice mod, în orice moment, din orice motiv sau fără motiv.

Sunteți de acord că nu veți copia, distribui sau efectua inginerie inversă în conținut, sau utiliza Conținutul în orice mod cu excepția celui integrat sau necesar pentru utilizarea Conținutului.

Conturi

Unele servicii din aplicația TLG vă permit sau vă cer să creați un cont cu ID LEGO pentru a participa sau pentru a asigura beneficii suplimentare. Consultați Termenii și condițiile pentru ID LEGO la https://identity.lego.com/en-US/terms.

Noi putem suspenda sau anula posibilitatea de a utiliza orice aplicație TLG sau o porțiune a acesteia, în cazul nerespectării termenilor şi condițiilor menționate pentru ID LEGO sau a oricăror termeni speciali privind un anumit serviciu.

Distribuitori de aplicații/magazine

Sunteți de acord că acești termeni de utilizare sunt încheiați numai între dvs. și noi, și nu cu distribuitori de aplicații / magazine, de ex. Apple, Inc., Amazon, Samsung etc. („Distribuitori de aplicații”). Noi, și nu distribuitorii de aplicații, suntem singurii responsabili pentru aplicația TLG și serviciile și conținutul disponibil al acesteia. Părțile sunt de acord că distribuitorii de aplicații nu au obligația de a furniza servicii de întreținere și de asistenţă în ceea ce privește aplicația TLG.

În măsura maximă permisă de legislația în vigoare, distribuitorii de aplicații nu vor avea nicio obligație de garanție privind aplicația TLG.

Sunteți de acord că noi, și nu distribuitorii de aplicații, suntem responsabili pentru a soluționa orice reclamaţii ale dvs. sau ale unei terțe părți cu privire la aplicația TLG sau la posesia și/sau utilizarea aplicației TLG, incluzând, dar fără a se limita la: (i) reclamațiile privind răspunderea pentru produse; (ii) orice reclamație conform căreia aplicația TLG nu se conformează cerințelor legale sau de reglementare în vigoare; și (iii) reclamațiile care decurg din protecția consumatorului sau o legislație similară.

Sunteți de acord că noi, și nu distribuitorii de aplicații, suntem responsabili pentru anchetarea, apărarea, soluționarea și anularea oricărei reclamații de nerespectare a proprietății intelectuale de către oricare terță parte în privința aplicației TLG sau deținerea și utilizarea de către dvs. a aplicației TLG.

Susțineți și garantați că (i) nu vă aflați pe teritoriul unei țări care este supusă unui embargo guvernamental de către SUA sau care a fost desemnată de către guvernul SUA ca țară „ce sprijină terorismul”; și (ii) nu vă aflați pe nicio listă a guvernului SUA cu părţi interzise sau restricționate.

Sunteți de acord să respectați toți termenii contractului în vigoare ai terțelor părți când utilizați aplicația TLG (de ex., nu trebuie să încălcați termenii contractului privind serviciile de date wireless când utilizați aplicația TLG).

Părțile sunt de acord că distribuitorii de aplicații și filialele lor sunt beneficiari terți ai acestor termeni de utilizare. După acceptarea termenilor de utilizare, distribuitorii de aplicații vor avea dreptul (și se va fi considera că au acceptat dreptul) de a pune în aplicare termenii de utilizare față de dvs. ca beneficiar terț al acestora.

Sunteți de acord că utilizarea aplicației TLG este supusă regulilor de utilizare stabilite în termenii de servicii ai distribuitorului de aplicații actuali la momentul respectiv, pentru descărcarea aplicațiilor prin distribuitorul de aplicații.

Despăgubire

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității numelui/numelor de utilizator/utilizatori, a parolei/parolelor și a contului/conturilor dvs. precum și a tuturor activităților care au loc pe contul/conturile dvs. În măsura în care este posibil în conformitate cu legislația în vigoare, sunteți de acord prin prezenta să despăgubiți, să apărați și să ne exonerați de răspundere pe noi, licenţiatorii noștri, licențiații, distribuitorii, agenții, reprezentanții și alți utilizatori autorizați, și pe fiecare dintre revânzătorii, distribuitorii, prestatorii de servicii și furnizorii respectivi ai entităților de mai sus, precum și pe toți funcționarii, directorii, proprietarii, angajații, agenții, reprezentanții și cesionarii respectivi ai entităților mai sus menționate (denumiți colectiv „Părțile despăgubite”) față de oricare și toate pierderile, daunele, datoriile și costurile (inclusiv costurile de soluționare și orice taxe și cheltuieli juridice sau de altă natură pentru investigarea sau apărarea oricăror acțiuni sau acțiuni amenințate) suportate de Părțile despăgubite în legătură cu orice pretenție rezultată din orice încălcare de către dvs. a acestor termeni de utilizare sau cu pretenții rezultate în urma utilizării de către dvs. a aplicației TLG și/sau a contului/conturilor dvs. Veți depune toate eforturile pentru a coopera cu noi în apărarea oricărei reclamaţii. Ne rezervăm dreptul, pe propria noastră cheltuială, de a angaja un consilier juridic separat și de a ne asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei chestiuni supuse altfel despăgubirii de către dvs.

Chestiuni privind jurisdicția și locul de judecată

Acești termeni de utilizare sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legile din Danemarca, fără a aplica principii de conflicte de legi. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție ce rezultă din, sau în legătură cu acești termeni de utilizare sau cu aplicația TLG, trebuie depusă, și locul de judecată se află în mod corespunzător numai în Danemarca, și sunteți de acord prin prezenta și vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe în scopul judecării oricărei astfel de acțiuni. Vă rugăm să rețineți că legile imperative vă pot da dreptul de a intenta o acțiune în justiție în alte jurisdicții. Nu facem afirmația că Conținutul din oricare aplicație TLG este adecvat sau disponibil pentru utilizare în orice locație particulară. Cei care aleg să acceseze o aplicație TLG fac acest lucru din proprie inițiativă și răspund de respectarea tuturor legilor în vigoare, inclusiv orice lege locală în vigoare.

Modificare

În orice moment, putem modifica acești termeni de utilizare (inclusiv prin modificare, ștergere și/sau adăugarea oricărei porțiuni a acestora). Dacă vom efectua o modificare semnificativă a acestor termeni de utilizare, vă vom notifica în legătură cu respectiva modificare prin transmiterea unui mesaj la ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, și/sau prin postarea unei notificări privind modificarea respectivă pe site-urile web care fac obiectul acestor termeni de utilizare, sau prin intermediul magazinului de aplicații relevant, sau prin aplicația în sine. Orice astfel de modificare a acestor Termeni de utilizare va intra în vigoare la treizeci (30) de zile calendaristice după ce vă expediem notificarea prin e-mail. Prin utilizarea aplicației după avizul de treizeci (30) de zile calendaristice, sunteți de acord cu orice modificări semnificative. Vă rugăm să rețineți că răspundeți în orice moment de actualizarea informațiilor personale, prin furnizarea adresei de e-mail actuale. În cazul în care ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o nu este valabilă, sau dacă din orice alt motiv nu vi se poate transmite notificarea descrisă mai sus, trimiterea de către noi a e-mail-ului ce conține respectiva notificare va constitui totuși o notificare efectivă privind orice modificare descrisă în notificare.