Fair Play

Fairplay, vă rugăm

Consultați de asemenea broșura noastră Fair play

Stimate consumator, client, vizitator - sau chiar concurent:

Acesta este un mesaj despre drepturile de autor, mărcile comerciale, concurența neloială și alte probleme legale. Nouă nu ne plac copiile piratate ale elementelor LEGO® pe care le-am văzut, în special în ultimii 25 de ani. Dorim să vă explicăm de ce.
Legile naționale de brevetare, proiectare și cele privind mărcile comerciale - fără a mai menționa respectarea acestor legi și a reglementărilor conexe - diferă substanțial de la o țară la alta. În anumite țări, legile împotriva concurenței neloiale nici măcar nu există. În ultimul timp, proprietarii drepturilor originale s-au confruntat cu probleme tot mai mari din partea producătorilor de copii datorită absenței unor reglementări împotriva contrafacerii, încălcării mărcilor comerciale, etc. Întrucât lipsa totală a reglementărilor încurajează contrafacerea și producerea de copii, LEGO Group salută evident măsurile luate acum de anumite guverne pentru a introduce protecția produselor și mărcilor comerciale în legislația națională.

De asemenea, susținem reglementarea Uniunii Europene privind confiscarea produselor contrafăcute și eforturile Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) și ale Uniunii Europene de a consolida și armoniza legile relevante. Chiar și pe piețele foarte dezvoltate, legile privind protecția proprietății intelectuale au lacune și unele defecte. Prin urmare, procesul de garantare a aplicării normelor și de ajustare a legii poate fi foarte lent.

Obținerea protecției împotriva copierii mărcilor comerciale și a produselor este adesea un proces dificil, lung și costisitor. Prin urmare, LEGO Group cooperează cu alți producători de produse de marcă la nivel internațional, cu scopul de a consolida, armoniza și simplifica legislația internațională și punerea în aplicare.

Un studiu recent efectuat în rândul companiilor europene care fabrică produse de marcă, arată că peste 80 la sută din respondenți au văzut mai multe imitații ale produselor lor cel puțin o dată în ultimii cinci ani. Doar circa o jumătate dintre acestea au luat măsuri juridice împotriva imitatorilor. Cealaltă jumătate a invocat procedurile greoaie, costurile ridicate și incertitudinea rezultatelor din cauza unor practici foarte variate, chiar și în cadrul Uniunii Europene, drept principalele motive pentru a nu-și apăra drepturile. Asta pune în evidență și mai mult faptul că este necesară o legislație îmbunătățită în acest domeniu.

Totuși, pe plan mondial sporește conștientizarea faptului că produsele creative merită o protecție mai bună. La LEGO Group noi credem că orice proiect original de produs trebuie protejat împotriva copierii atâta timp cât este fabricat și comercializat. Și că această copiere precum și alte încălcări trebuie să poată fi împiedicate cu ușurință. De asemenea, noi credem că proiectele, numele companiilor și mărcile comerciale nu trebuie utilizate în conjuncturi nerelevante fără acordul proprietarului. În fiecare an, departamentul nostru juridic tratează sute de incidente implicând încălcarea drepturilor noastre, urmărește evoluția la nivel mondial și cheamă contravenienții în instanță cu regularitate, asigurându-se că consumatorii pot avea încredere că orice poartă mărcile comerciale LEGO Group sau caracteristicile produsului este un produs marca LEGO. Acest lucru este în interesul nu numai al companiei noastre, ci și al consumatorilor, în principal al copiilor din toată lumea. În acest scop, am definit atitudini și practici menite să asigure o concurență loială și un tratament corect față de consumatori. Pe unele dintre acestea le putem aplica - și le aplicăm - prin acțiuni în justiție. Pe unele dintre acestea am dori să le putem aplica în cazul unor încălcări.

Tot ceea ce cerem este corectitudine și posibilitatea consumatorilor de a lua decizii de cumpărare în cunoștință de cauză.

Cum pot entuziaștii LEGO® să se refere la produsele LEGO pe internet
LEGO Group a conștientizat că mulți entuziaști LEGO din întreaga lume folosesc Internetul pentru a partaja informații și idei cu privire la produsele noastre. Au fost înființate mai multe pagini de pornire neoficiale și se pare că există multă activitate și interes pe aceste site-uri. Din păcate, unele dintre aceste site-uri folosesc sigla LEGO și mărcile comerciale LEGO de o manieră care poate crea confuzii în privința sponsorizării sau autorizării lor de LEGO Group.

În consecință, am elaborat aceste îndrumări pentru a ajuta utilizatorii de Internet care doresc să se refere la produsele LEGO în scopuri necomerciale, pentru modul adecvat de referire la mărcile noastre comerciale LEGO. Totuși, trebuie să înțelegeți că este imposibilă stabilirea unor reguli stricte privind utilizarea adecvată a mărcilor noastre comerciale. Asta întrucât obiectivul nostru este să prevenim utilizarea care privită în context general, este de natură să conducă la lipsă de claritate sau la pierderea caracterului distinctiv al mărcilor noastre comerciale, sau să poată facă consumatorii să creadă în mod greșit că există o afiliere cu, sau o sponsorizare de către LEGO Grup. Întrucât utilizarea în contexte diferite poate genera impresii diferite (sau greșite) asupra privitorului, generalizările nu se aplică întotdeauna la un caz particular. Totuși, noi oferim aceste îndrumări și vă cerem ajutorul pentru a menține mărcile noastre comerciale puternice și distinctive.

Ce este o marcă comercială?
Marca comercială este un cuvânt, un simbol sau un design, inclusiv o siglă sau forma produselor sau ambalajelor acestora, care distinge produsele unei companii de cele ale unei alte companii. În unele țări, Cărămida de bază LEGO este protejată de o înregistrare a mărcii comerciale. Marca comercială poate fi utilizată și pentru a demonstra avizarea sau aprobarea proprietarului mărcii pentru materialele care poartă marca.

Marca comercială trebuie protejată
Marca comercială trebuie să poată distinge produsele unei companii de cele ale alteia. Dacă o marcă comercială pierde această capacitate, proprietarul poate constata că nu mai poate preveni utilizarea mărcii comerciale de alții. Un proprietar trebuie să împiedice utilizarea improprie a mărcilor sale comerciale pentru a împiedica inducerea în eroare a publicului. Acesta este motivul pentru care LEGO Group este foarte activ în întreaga lume, având grijă ca mărcile sale comerciale nu fie utilizate abuziv.

Sigla LEGO nu poate fi utilizată pe un site web neoficial
Sigla LEGO de un roşu intens a devenit una dintre cele mai recunoscute mărci comerciale din lume. Am muncit mult pentru a face din această siglă un simbol al produselor creative de calitate superioară pentru copii. Sigla reprezintă LEGO Group și nu putem risca diluarea caracterului distinctiv al acestui simbol. Prin urmare trebuie să insistăm ca sigla LEGO să nu fie NICIODATĂ utilizată pe un site web neoficial.

Mărcile comerciale LEGO pot fi utilizate în anumite circumstanțe limitate pe un site web neoficial
Mărcile comerciale LEGO (dar nu sigla) pot fi utilizate necomercial pentru a se referi la produse sau elemente LEGO prezentate sau discutate pe un site web, atâta timp cât marca comercială nu este evidențiată nejustificat sau utilizată într-un mod care să facă un observator să creadă eronat că site-ul este sponsorizat sau autorizat de LEGO Group.

Utilizarea corectă a mărcii comerciale LEGO pe un site web
Dacă marca LEGO este utilizată, ea trebuie întotdeauna utilizată ca adjectiv, nu ca substantiv. De exemplu, se poate spune „MODELE CONSTRUITE DIN CĂRĂMIZI LEGO”. Nu se spune niciodată „MODELE CONSTRUITE DIN LEGO-uri”. De asemenea, marca comercială trebuie să apară cu același tip de caractere ca textul din jur și nu trebuie să fie izolată sau separată de textul din jur. Cu alte cuvinte, mărcile comerciale nu trebuie accentuate sau evidențiate. În încheiere, marca comercială LEGO trebuie să apară întotdeauna cu un simbol ® ori de câte ori este utilizată.

Marca comercială LEGO nu poate fi utilizată într-o adresă de internet
Marca comercială LEGO nu trebuie să fie încorporată într-o adresă de Internet. Adresele de internet au devenit instrumente utile pentru ca oamenii să poată identifica sursa unei pagini de pornire. Utilizarea „LEGO” în numele de domeniu ar putea crea impresia greșită că LEGO Group a sponsorizat pagina de pornire.

Utilizați o dezmințire
Când marca comercială LEGO apare pe o pagină web, trebuie utilizată o dezmințire. O dezmințire potrivită este „LEGO® este marca comercială a companiilor LEGO Group, care nu sponsorizează, autorizează sau aprobă acest site”. Totuși, dezmințirea nu servește la anularea utilizării improprii a mărcii comerciale. Prin urmare, utilizarea siglei LEGO sau utilizarea improprie a mărcii comerciale LEGO nu poate fi făcută adecvată prin includerea dezmințirii.

Ce este dreptul de autor?
Dreptul de autor este un drept exclusiv de a face sau de a distribui copii, prin orice mijloace, ale materialelor scrise și artistice originale. Acest drept exclusiv include dreptul de a face copii într-o memorie de computer.

Scanarea materialelor cu drept de autor pe un site web
LEGO Group deține drepturile de autor pentru instrucțiunile sale de construcție, publicațiile și fotografiile utilizate în cataloagele noastre și pe pachetele noastre. Copierea, scanarea și distribuirea acestor materiale pe internet este o încălcare a drepturilor noastre de autor. Totuși, în momentul de față, LEGO Group nu se opune scanării extractelor limitate ale acestor materiale în formă nemodificată în scopuri necomerciale de schimb de informații sau comentarii de bună credință. Cu toate acestea, imaginile/informațiile scanate nu trebuie evidențiate atât de mult încât să indice o sponsorizare a site-ului web de către LEGO Group. Cerem ca fotografiile să fie scanate fără distorsiuni și fără accentuarea exagerată a siglei LEGO. Trebuie să apară o dezmințire și o notificare, indicând că drepturile de autor sunt deținute de LEGO Group (de ex., LEGO Group. Acesta este un site independent, care nu este autorizat sau sponsorizat de LEGO Group).

Sperăm că aceste îndrumări vor răspunde la cele mai frecvente întrebări despre utilizarea mărcilor comerciale LEGO și drepturile de autor. Noi știm că cei mai mulți utilizatori ai Internetului doresc să respecte aceste drepturi, dar nu au întotdeauna certitudinea lucrurilor care sunt permise. Internetul oferă o nouă mare oportunitate de a comunica instantaneu în întreaga lume, ceea ce permite tuturor să se facă auziți. Întrucât Internetul este un mod de comunicare mondială în continuă evoluție, vom putea constata că este necesară revizuirea periodică a acestor îndrumări. Apreciem interesul exprimat cu privire la compania noastră și produsele noastre și sperăm că acest dialog continuu va spori exuberanța pe care încercăm să o creăm cu produsele noastre.