Politica de confidențialitate

Ultima modificare: 14 noiembrie 2022

PARTEA 1: LEGEA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DIGITALE

În ce constă prezenta Politică?

Bun venit la Politica noastră de confidențialitate! Este minunat că doriți să aflați mai multe despre modul în care păstrăm informațiile dumneavoastră în siguranță. Prezenta politică vă oferă informații despre modul în care avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați sau utilizați serviciile sau aplicațiile noastre. Politica vă informează, de asemenea, cu privire la drepturile dumneavoastră de confidențialitate și la modul în care legea vă protejează. Nu în ultimul rând, Politica de confidențialitate acoperă atât activitățile noastre online, cât și cele offline de colectare a datelor, inclusiv datele cu caracter personal pe care le putem colecta prin intermediul diferitelor noastre canale, cum ar fi site-uri web, aplicații, rețele de socializare terțe, magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de vânzare și evenimente.

Aceasta este Politica noastră generală de confidențialitate. Pentru anumite jurisdicții se aplică prevederile suplimentare specifice țării/statului respective. Faceți clic aici pentru a fi direcționat/ă către prevederile specifice respective.

Cu alte cuvinte, dacă sunteți în căutarea mai multor informații despre modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal, acesta este locul unde le veți găsi!

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal?

LEGO Group este compus din mai multe entități juridice diferite răspândite în întreaga lume. Citiți mai multe despre LEGO Group aici: https://www.LEGO.com/aboutus.

Prezenta Politică de confidențialitate este emisă în numele tuturor companiilor care fac parte din LEGO Group, în care LEGO System A/S este operatorul de date (cel care este responsabil de date). În anumite situații, o entitate locală LEGO Group identifică propriul operator de date pentru țara în care are loc prelucrarea locală. În sensul prezentei Politici de confidențialitate, atunci când folosim termenii „noi” sau „al nostru”, facem referire la LEGO System A/S.

Am numit un responsabil pentru protecția datelor („RPD”), care răspunde de gestionarea întrebărilor privind prezenta Politică de confidențialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică, vă rugăm să ne contactați. De asemenea, puteți trimite o scrisoare către RPD la adresa:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Danemarca
   În atenția: RPD

Vă rugăm să precizați numele dumneavoastră și țara la care se referă solicitarea dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră de confidențialitate

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem:

 • Solicitarea accesului la datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal pe care le deținem. În multe cazuri, aceste informații vă sunt deja prezentate în serviciile online pe care vi le oferim. Cu toate acestea, dreptul dumneavoastră de acces poate fi restricționat de legislație, de protecția vieții private a altor persoane și de respectarea practicilor comerciale, a know-how-ului, a secretelor comerciale și a evaluărilor interne LEGO Group.

 • Solicitarea corectării datelor incorecte sau incomplete. În cazul în care datele pe care le deținem referitoare la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a obține corectarea datelor, cu limitările care decurg din legislație.

 • Solicitarea ștergerii datelor Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate în alt mod;
 2. vă retrageți consimțământul pentru prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea lor;
 3. vă opuneți prelucrării și nu există niciun motiv legitim pentru continuarea prelucrării lor; sau
 4. prelucrarea datelor este ilegală.

Vă rugăm să rețineți că, în anumite situații, este posibil să ni se ceară să păstrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal după ce ați solicitat ștergerea lor, pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau contractuale. De asemenea, este posibil ca legislația corespunzătoare să ne permită să păstrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale.

 • Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care contestați corectitudinea datelor dumneavoastră pe care le-am înregistrat sau legalitatea prelucrării sau dacă v-ați opus prelucrării datelor în conformitate cu dreptul dumneavoastră la opoziție, ne puteți solicita să limităm prelucrarea acestor date. Prelucrarea va fi limitată exclusiv la stocare, până când se poate stabili corectitudinea datelor sau se poate verifica dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră. Chiar și atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost limitată conform descrierii de mai sus, LEGO Group poate prelucra datele dumneavoastră în alte moduri, dacă acest lucru este necesar pentru a pune în aplicare o acțiune legală sau pentru a prelucra datele colectate anterior, în cazul în care anterior v-ați dat consimțământul.
 • Opoziția la prelucrarea efectuată în baza interesului nostru legitim Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care a fost efectuată în baza unui interes legitim. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct și crearea de profiluri ale consumatorilor în legătură cu marketingul respectiv, opoziția dumneavoastră va fi întotdeauna aprobată. În cazul obiecțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, vom efectua un test de echilibrare a interesului legitim și vom lua în considerare posibilitatea de a aproba obiecția dumneavoastră.
 • Portabilitatea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format care poate fi citit automat. Acest drept se aplică datelor cu caracter personal prelucrate numai prin mijloace automatizate și în baza consimțământului sau a executării unui contract.
 • Alte drepturi. Dacă sunteți nemulțumit/ă de modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Agenția daneză pentru protecția datelor. Veți găsi informațiile de contact ale Agenției daneze pentru protecția datelor la www.datatilsynet.dk.

Informații suplimentare: actualizări

În cazul în care modificăm modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom actualiza prezenta Politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Politici de confidențialitate în orice moment, așa că vă rugăm să reveniți frecvent pentru orice actualizări sau modificări ale Politicii noastre de confidențialitate.


PARTEA 2: DATE CU CARACTER PERSONAL

Ce date cu caracter personal colectează LEGO Group?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații legate de o persoană, în baza cărora aceasta poate fi identificată. Putem să colectăm, să utilizăm, să stocăm și să transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le-am grupat după cum urmează:

 • Datele de identitate includ prenumele, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator similar, starea civilă, titlul, data nașterii și sexul.
 • Datele de contact includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numerele de telefon.
 • Datele financiare includ detaliile contului bancar și ale cardului bancar.
 • Datele privind tranzacțiile includ detalii legate de plățile către și de la dumneavoastră și alte detalii despre produsele și serviciile pe care le-ați cumpărat de la noi.
 • Datele tehnice includ adresa de protocol internet (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile de plug-in pentru browser, sistemul și platforma de operare, precum și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site web.
 • Datele de profil includ numele dumneavoastră de utilizator și parola.
 • Datele cumpărătorului includ cumpărăturile sau comenzile făcute de dumneavoastră, interesele, preferințele dumneavoastră, precum și feedbackul și răspunsurile la sondaje.
 • Datele de utilizare includ informații legate de modul în care utilizați site-ul, produsele și serviciile noastre.
 • Datele de marketing și comunicare includ preferințele dumneavoastră în ceea ce privește primirea de date de marketing din partea noastră și a terților noștri, participarea la tombole și alte concursuri cu premii și preferințele dumneavoastră privind comunicarea.

De asemenea, colectăm, folosim și partajăm date agregate, cum ar fi datele statistice sau demografice, în orice scop. Datele agregate pot proveni din datele dumneavoastră cu caracter personal, însă nu sunt considerate date cu caracter personal, deoarece aceste date nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră. De exemplu, este posibil să strângem datele dumneavoastră privind utilizarea pentru a calcula procentul de utilizatori care accesează o anumită funcție a site-ului web. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau conectăm datele agregate cu datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât acestea să vă poată identifica în mod direct sau indirect, tratăm datele combinate ca fiind date cu caracter personal, care vor fi utilizate în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Utilizăm date pseudonimizate pentru a diminua impactul asupra confidențialității datelor dumneavoastră.

Pseudonimizarea este o metodă care înlocuiește sau elimină informațiile din setul de date care identifică o persoană, dar care permite unui operator de date sau unei terțe părți să reidentifice datele cu caracter personal cu un efort rezonabil. Este important de știut faptul că, spre deosebire de anonimizare, pseudonimizarea nu elimină toate informațiile legate de identificare din date, ci reduce capacitatea de corelare a unui set de date cu identitatea unei persoane.

Nu colectăm în mod proactiv categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră (acestea includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, convingeri religioase sau filozofice, viață sexuală, orientare sexuală, opinii politice, apartenența la un sindicat, informații despre sănătatea dumneavoastră sau informații genetice și date biometrice în scopuri de identificare sau informații legate de condamnări penale și infracțiuni.

În cazul în care nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare (vă vom anunța atunci când este cazul, de exemplu, prin specificarea acestor informații în formularele noastre de înregistrare), este posibil să nu vă putem furniza produsele și/sau serviciile noastre.

Cum colectează LEGO Group datele dumneavoastră cu caracter personal?

Colectăm date cu caracter personal din următoarele surse:

 • Site-uri web, care includ toate site-urile web operate de către sau pentru LEGO Group, inclusiv site-urile pe care le operăm sub propriile domenii/URL-uri și minisite-urile pe care le administrăm pe rețelele de socializare terțe, cum ar fi Facebook.
 • Jocuri/aplicații mobile, care includ jocurile sau aplicațiile mobile operate de către sau pentru LEGO Group, cum ar fi aplicațiile pentru smartphone.
 • E-mailul, mesajele text și alte mesaje electronice includ comunicările electronice între dumneavoastră și LEGO Group.
 • Serviciul de asistență clienți include apeluri sau discuții online cu personalul nostru din cadrul Serviciului de asistență clienți.
 • Magazine de vânzare cu amănuntul, care includ magazinele administrate de către sau pentru LEGO Group.
 • Formulare de înregistrare online, inclusiv înregistrarea contului LEGO®, înregistrarea în programul de fidelitate VIP, abonamente la revista LEGO Life.
 • Formulare de înregistrare offline includ formulare de înregistrare tipărite și formulare similare pe care le colectăm, de exemplu, prin poștă, prin intermediul demonstrațiilor în magazine, concursurilor și al altor promoții sau evenimente.
 • Concursuri și loterii online pentru consumatori
 • Programul nostru de fidelitate VIP, inclusiv activitățile dumneavoastră în cadrul programului.
 • Cercetări la care puteți participa dumneavoastră și/sau copiii dumneavoastră, atât în persoană, cât și online.

Date cu caracter personal pe care LEGO Group le poate colecta de la terțe părți

Este posibil să primim datele dumneavoastră cu caracter personal de la diverse părți terțe și surse publice, după cum urmează:

 • Date tehnice de la următoarele părți:
 1. furnizori de servicii de analiză;
 2. rețele de publicitate; și
 3. furnizori de informații de căutare.
 • Date de contact, financiare și de tranzacție de la furnizorii de servicii tehnice, de plată și de livrare.
 • Date de identitate și de contact de la brokeri sau agregatori de date.
 • Date de identitate și de contact din surse disponibile public.
 • Date de identitate, de contact și ale cumpărătorului de la partenerii de retail și divertisment, cum ar fi Merlin Entertainments și partenerii LEGO Certified Store.

Cum utilizează LEGO Group datele dumneavoastră cu caracter personal?

Scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrare

Aplicații și canale online LEGO®
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Utilizați o aplicație sau un canal online LEGO®
 • Date tehnice
 • Date de utilizare
 • În plus, datele sunt colectate cu ajutorul modulelor cookie* pe aplicațiile sau site-urile noastre web (în măsura în care v-ați dat consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie). Pentru mai multe informații legate de modul în care funcționează modulele cookie și ce tipuri de date colectează, consultați Partea 3 din prezenta Politică sau Politica noastră privind modulele cookie.
 • Dacă doriți să vă creați un Cont LEGO® pentru a-l utiliza în aplicațiile și canalele noastre online, prelucrăm anumite Date de identitate, Date de contact și Date de profil, pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un Cont LEGO sau vă editați profilul.
*În cazul în care un copil cu vârsta sub 16 ani accesează un canal online conceput pentru copii prin utilizarea unui sistem de verificare a vârstei, vom obține consimțământul părinților înainte de a colecta orice informații personale de la copil (a se vedea Partea 4 din prezenta Politică pentru informații suplimentare).
 • Pentru a optimiza experiența utilizatorului și funcționalitatea aplicațiilor noastre și
 • Pentru a furniza marketing personalizat, inclusiv retargeting, dacă ne-ați oferit consimțământul dumneavoastră (consultați Declarația noastră privind cookie-urile pentru mai multe informații)
 • Pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dumneavoastră în raport cu aplicațiile, site-urile și serviciile noastre (cum ar fi programul LEGO® VIP și Centrul de preferințe LEGO.com)
 • Pentru a ne asigura de optimizarea conținutului din aplicațiile și site-urile noastre pentru dumneavoastră și pentru computerul sau dispozitivul dumneavoastră
 • Pentru a vă permite să participați la funcții interactive atunci când alegeți să faceți acest lucru
 • Pentru a vă ajuta să configurați un Cont LEGO®
 • Pentru a verifica și a documenta faptul că persoana care a configurat contul LEGO® nu este un copil cu vârsta sub 16 ani.
 • Pentru a putea genera statistici și informații pe baza datelor agregate, cu scopul de a înțelege stabilitatea activității noastre comerciale și pentru a măsura eficacitatea campaniilor și promoțiilor noastre publicitare
 • Pentru a vă oferi marketing relevant atunci când interacționați cu noi prin propriile noastre canale, precum și prin canale ale unor terți (de exemplu, rețele de socializare, site-uri de căutare, piețe)
 • Pentru a găsi/ recruta clienți potențiali noi cu același profil ca și clienții noștri actuali
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, în legătură cu utilizarea modulelor cookie de către noi (în măsura în care este furnizat un astfel de consimțământ)
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim este acela de a putea optimiza și îmbunătăți aplicațiile și canalele noastre online, de a fi cât mai relevanți pentru consumatorii noștri în eforturile noastre de marketing, atât în propriile noastre canale, cât și în canale ale terților, de a ne asigura că aplicațiile și site-urile noastre web funcționează fără probleme pentru consumatori și că nu prelucrăm datele cu caracter personal ale unui copil cu vârsta sub 16 ani fără consimțământul parental.

Onorarea comenzilor
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Plasați o comandă
 • Date de identitate și date de contact
 • Datele cumpărătorului
 • Date financiare
 • Dacă doriți să vă creați un Cont LEGO® pentru a-l utiliza în aplicațiile și canalele noastre online, prelucrăm anumite Date de identitate, Date de contact și Date de profil, pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un Cont LEGO sau vă editați profilul.
 • Date legate de tranzacție
 • Date tehnice
 • Pentru executarea contractului de achiziție încheiat cu dumneavoastră, care include procesarea și expedierea comenzilor și administrarea drepturilor dumneavoastră de a returna produse sau de a depune o reclamație
 • Pentru a respecta legislația privind, de exemplu, rechemarea produselor, evidența contabilă și drepturile consumatorului
 • Pentru a ne cunoaște cumpărătorii
 • Pentru a vă permite să stocați Datele de plată, Datele de identitate și Datele de contact sau altele similare pentru a facilita achizițiile sau interacțiunile viitoare cu noi
 • Pentru a desfășura activități de prevenire a fraudei
 • Executarea unui contract, art. 6 alineatul (1) litera (b), RGPD, în legătură cu acordul nostru de achiziție
 • Obligația legală, art. 6 alineatul (1) litera (c), RGPD, în legătură cu respectarea de către noi a legislației privind, de exemplu, rechemarea produselor, evidența contabilă și drepturile consumatorului
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim de a ne cunoaște cumpărătorii și de a le oferi o experiență de cumpărături cât mai simplă
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim este de a preveni activitățile frauduloase în legătură cu cumpărăturile efectuate pe site-urile noastre web

Asistență clienți
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Interacționați cu funcțiile noastre de asistență pentru clienți
 • Date de identitate și date de contact
 • Date legate de tranzacție
 • Date de utilizare
 • Date tehnice și informații legate de aspecte tehnice
 • Întrebări/reclamații despre produse
 • Feedback (de exemplu, transmis prin intermediul canalelor noastre de comunicare sau al rețelelor de socializare)
 • Întrebări generale
 • Alte informații sau conținut cu privire la motivul solicitării dumneavoastră
 • Pentru a vă oferi asistență
 • Pentru a localiza comenzile sau pentru a vă trimite înlocuiri
 • Pentru a obține informații despre modul în care ne putem îmbunătăți produsele și serviciile
 • Pentru a acționa în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește răspunsul la reclamațiile consumatorilor
 • Pentru a îndeplini acordul pe care l-am încheiat cu dumneavoastră cu privire la achiziția efectuată de dumneavoastră
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, atunci când contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți și ne furnizați informații legate de solicitarea dumneavoastră de asistență
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim este de a optimiza serviciile și produsele oferite clienților noștri
 • Obligația legală, art. 6 alineatul (1) litera (c), RGPD, în legătură cu respectarea legislației de către noi
 • Executarea unui contract, art. 6 alineatul (1) litera (b), RGPD, în legătură cu acordul nostru de achiziție

Comunicări de marketing digital (de exemplu, e-mailuri, SMS-uri, mesaje push sau marketing direct similar)
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
 • Vă abonați la una sau mai multe dintre comunicările noastre de marketing digital în care abonarea prin optare este impusă de lege
 • Nu v-ați retras consimțământul de a primi una sau mai multe dintre comunicările noastre de marketing digital sau a newsletterelor noastre
 • Date de marketing și comunicare
 • Date de identitate necesare
 • Informații despre tipul de comunicare de marketing pe care o deschideți și despre modul în care interacționați cu conținutul
 • Pentru a vă putea trimite comunicările noastre de marketing digital
 • Pentru a efectua statistici interne și a obține informații și pentru a optimiza și personaliza conținutul și trimiterea newsletterului nostru de comunicare pentru cei care doresc să îl primească
 • Pentru a vă oferi marketing relevant în baza intereselor și preferințelor dvs., atât atunci când interacționați cu noi în propriile noastre canale cu marca LEGO®, cât și prin canale ale terților (de exemplu, rețele de socializare, site-uri de căutare, piețe)
 • Pentru a găsi/recruta noi clienți potențiali cu același profil ca și clienții noștri actuali („look alike”) sau pentru a ne asigura că clienții noștri actuali nu sunt vizați cu mesaje de marketing irelevante („suprimare”)
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, pe care îl exprimați în momentul abonării la comunicarea de marketing
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la înțelegerea eficacității acțiunilor noastre de marketing în afara propriilor noastre canale (de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor)
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, pentru a ne permite să vă vizăm cu marketing personalizat în afara propriilor noastre canale cu marca noastră (de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor)
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim de a vă oferi mesaje de marketing cu conținut relevant pentru dumneavoastră în baza informațiilor agregate de la cumpărători și utilizatorii de pe site-ul nostru web
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim este de a obține statistici pentru uz intern, în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre

Cataloage
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
 • Faceți cumpărături în mod activ pe site-ul nostru
 • Nu renunțați la primirea unui catalog de la noi
 • Solicitați în mod activ să primiți un catalog LEGO®
 • Permiteți unui broker de date terț să vă trimită cataloage de marketing
 • Date de marketing și comunicare
 • Date de identitate și de contact necesare
 • Pentru a vă trimite cataloagele noastre și pentru a le partaja cu brokerii noștri și agregatorii de date terți pentru a ne asigura că nu primiți Catalogul LEGO® de la ambii în același timp (procedeu numit și suprimarea datelor) sau pentru a le transmite cererea dumneavoastră de retragere (în cazul în care aceștia sunt operatori de date cu caracter personal).
 • În baza datelor agregate, înțelegeți relevanța și eficacitatea marketingului nostru adresat dumneavoastră pentru a găsi noi clienți care sunt similari cu dumneavoastră
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la trimiterea unui catalog care conține produse similare cu cele pe care le-ați cumpărat (permițându-vă ulterior să vă retrageți)
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la trimiterea catalogului pe care ni l-ați solicitat în mod expres
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, pentru a ne permite să utilizăm alte date pe care le avem despre dumneavoastră pentru a adapta în mod specific conținutul catalogului pe care vi-l trimitem
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, pentru asigurarea unei bune experiențe în raport cu brandul LEGO®
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la înțelegerea eficacității generale în cadrul marketingului a cataloagelor noastre.
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră pentru a înțelege mai bine caracteristicile și preferințele clienților noștri existenți și pentru a le folosi în scopul găsirii de noi clienți similari cu dumneavoastră
 • Consimțământul dumneavoastră, art. art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, pentru a ne permite să utilizăm alte date pe care le avem despre dumneavoastră pentru a adapta în mod specific conținutul catalogului pe care vi-l trimitem

Administrarea contului LEGO® VIP și statistici și informații
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Vă înscrieți și utilizați un cont LEGO® VIP
 • Prelucrăm anumite date de identitate, date de contact și date de profil, pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont VIP sau când vă editați profilul
 • Informații despre numărul cardului dumneavoastră VIP
 • Date legate de tranzacție și date ale cumpărătorului, dacă v-ați folosit calitatea de membru VIP în legătură cu cumpărăturile
 • Informații colectate cu ajutorul modulelor cookie (în măsura în care v-ați dat consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie)
 • Pentru ca noi să vă putem administra calitatea de membru LEGO® VIP și să vă oferim acces la beneficiile de membru VIP
 • Pentru ca noi să putem comunica cu dumneavoastră în legătură cu statutul dumneavoastră de membru VIP
 • Pentru a vedea cum v-ați câștigat și cheltuit punctele VIP
 • Pentru a crea o experiență personalizată atunci când sunteți conectat la contul VIP, care include afișarea produselor care credem că v-ar putea plăcea
 • Pentru a genera statistici și informații pe baza datelor agregate, pentru a îmbunătăți programul VIP și pentru a crea mai multă valoare pentru cumpărătorii noștri care se înscriu. De exemplu, cum ar fi îmbunătățirea viitoarelor selecții de recompense și modificări ale politicii programului VIP. Facem acest lucru pentru a putea evalua și optimiza eficiența programului VIP și pentru a administra, a dezvolta și a comercializa programul
 • Pentru a vă oferi marketing relevant în baza intereselor și preferințelor dvs., atât atunci când interacționați cu noi în propriile noastre canale cu marca LEGO®, cât și prin canale ale terților (de exemplu, rețele de socializare, site-uri de căutare, piețe)
 • Pentru a găsi/recruta noi clienți potențiali cu același profil ca și clienții noștri actuali („look alike”) sau pentru a ne asigura că clienții noștri actuali nu sunt vizați cu mesaje de marketing irelevante („suprimare”)
 • Executarea unui contract, art. 6 alineatul (1) litera (b), RGPD, care reprezintă acordul nostru cu dumneavoastră cu privire la statutul dumneavoastră de membru VIP
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim este acela de a vă oferi informații relevante atunci când utilizați platformele noastre
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, în legătură cu utilizarea modulelor cookie de către noi (în măsura în care este furnizat un astfel de consimțământ)
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, în legătură cu generarea de statistici și informații bazate pe datele agregate
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră pentru a înțelege mai bine caracteristicile și preferințele clienților noștri existenți și pentru a le folosi în scopul găsirii de noi clienți similari cu dumneavoastră
 • Interesul nostru legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la înțelegerea eficacității acțiunilor noastre de marketing în afara propriilor noastre canale (de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor)
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, pentru a ne permite să vă vizăm cu marketing personalizat în afara propriilor noastre canale (de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor)

Analiză avansată a contului LEGO® VIP
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Vă folosiți contul LEGO® VIP după ce ne-ați oferit consimțământul pentru a efectua analize avansate
 • Date privind tranzacțiile și date despre cumpărător, dacă v-ați utilizat calitatea de membru VIP în legătură cu cumpărăturile, care includ informații despre paginile web pe care le parcurgeți pe LEGO.com și produsele pe care faceți clic atunci când sunteți conectat la contul dumneavoastră VIP.
 • Informații despre newsletterele pe care le deschideți și în care faceți clic
 • Informații colectate cu ajutorul modulelor cookie (în măsura în care v-ați dat consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie)
 • Informații legate de concursurile sau tombolele la care participați
Pentru ca noi să ne putem adapta marketingul la dumneavoastră și intereselor dumneavoastră, pornind de la preferințele dumneavoastră în baza informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv informații referitoare la soldurile de puncte VIP, istoricul de rambursare a punctelor VIP, activitatea de membru VIP, istoricul achizițiilor, preferințele de produse, datele cookie de navigare online (dacă se optează separat), datele dumneavoastră de localizare și orice alte informații legate de contul dumneavoastră LEGO și/sau de contul LEGO VIP
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, în legătură cu analizele avansate. Consimțământul dumneavoastră poate fi exprimat în momentul creării crearea unui cont VIP sau pe pagina contului dumneavoastră VIP
 • Consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, în legătură cu utilizarea modulelor cookie de către noi (în măsura în care este furnizat un astfel de consimțământ)

Concursuri, tombole, marketing și alte promoții
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Participați la un concurs sau la o tombolă sau primiți comunicări de la noi legate de concursuri, tombole, campanii sau promoții
 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Pentru administrarea concursurilor și tombolelor
 • Pentru generarea de statistici și informații pe baza datelor agregate, cu scopul de a stabili eficiența activității noastre comerciale, precum și a campaniilor și promoțiilor noastre
 • Pentru a vă contacta, în cazul în care câștigați un premiu
 • Pentru îndeplinirea cerințelor de reglementare
 • Executarea unui contract, art. 6 alineatul (1) litera (b), RGPD, care reprezintă acordul nostru cu dumneavoastră cu privire la condițiile concursului sau ale tombolei
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, în legătură cu generarea de statistici și informații pe baza datelor agregate și în legătură cu contactarea dumneavoastră, în cazul în care câștigați un premiu
 • Obligația legală, art. 6, alineatul (1), litera (c), RGPD, în legătură cu

Rețelele sociale proprii LEGO Group
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Interacționați cu rețelele sociale LEGO Group (cum ar fi LEGO® Life și LEGO® Ideas)Informațiile pe care le-ați pus la dispoziție, care pot include comentarii, reacții, partajarea postărilor din conturile noastre de rețele de socializare sau alt conținut generat de utilizatori
 • Pentru a vă răspunde la întrebări
 • Pentru a raporta și a analiza nivelul de participare al utilizatorilor pe platformă
 • Pentru a vă oferi posibilitatea de a influența ce produse noi să lansăm
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, în legătură cu răspunsul la întrebările dumneavoastră și raportarea și analizarea nivelului de participare al utilizatorilor
 • Executarea unui contract, art. 6 alineatul (1) litera (b), RGPD, care reprezintă acordul nostru cu dumneavoastră cu privire la cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală

Rețele de socializare terțe
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Interacționați cu funcțiile rețelelor de socializare ale unor terțe părți, cum ar fi funcția „Îmi place”*

*Platformele de socializare pot utiliza informațiile personale colectate de pe contul de rețea de socializare LEGO Group pe platforma lor în scopuri proprii, așa cum sunt descrise în propriile politici de confidențialitate
 • Informațiile pe care le-ați pus la dispoziție, care pot include informații demografice legate de dumneavoastră și locul în care locuiți, comentariile, reacțiile, partajarea postărilor din contul nostru de socializare sau alt conținut generat de utilizatori
 • Date analitice de performanță pentru postările de pe rețelele de socializare și reclamele digitale
 • Pentru a raporta și a analiza nivelul de interacționare al utilizatorilor cu conținutul postat pe platformă/platforme
 • Pentru a vă oferi posibilitatea de a influența ce produse noi să lansăm
Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, în legătură cu analiza și raportarea cu privire la participarea utilizatorilor și la post-performanță

Evenimente cu transmisie live (în magazin și online)
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Participați direct la un eveniment cu transmisiune în direct sau sunteți surprins/ă întâmplător în public sau pe fundal în timpul unui astfel de eveniment*.

*Zonele vor fi marcate în mod clar și vom obține consimțământul pentru persoanele incluse direct

Transmisiune video în direct a evenimentului, care include persoanele din zona înregistrată.Pentru a putea găzdui evenimente cu transmisiune în direct pentru a interacționa cu consumatorii
 • Cu consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, în legătură cu participarea dumneavoastră directă la astfel de evenimente cu transmisiune în direct
 • Interese legitime, art. 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, în legătură cu persoanele care sunt surprinse în public sau pe fundalul unui eveniment cu transmisiune în direct, în mod întâmplător

Monitorizare video (în magazine și în alte locații LEGO Group relevante)
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Vizitați magazinele noastre LEGO® sau o altă locație LEGO Group accesibilă publiculuiÎnregistrare video a sediului nostruPentru a preveni și a documenta încălcările penale, inclusiv intrarea prin efracție, jaful, furtul, agresiunea sau frauda și pentru a asigura securitatea și siguranța angajațilorInterese legitime, art. 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, în legătură cu prevenirea încălcării legii sau a infracțiunilor comise în locații LEGO®

Parteneri de afaceri și relații comerciale
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Intrați într-o relație comercială cu noi în calitate de persoană juridică sau persoană fizică
 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Alte informații cu caracter personal pe care ni le furnizați
 • Pentru a putea gestiona relația comercială cu dumneavoastră sau cu societatea dumneavoastră
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile în relația comercială
 • Executarea unui contract, art. 6 alineatul (1) litera (b), RGPD, în legătură cu relația noastră contractuală
 • Interes legitim, art. 6 alineatul (1) litera (f), RGPD. Interesul nostru legitim este de a gestiona relația noastră cu dumneavoastră sau cu societatea dumneavoastră

Cercetare
Ce faceți dumneavoastrăCe colectăm noiDe ce colectăm date cu caracter personalTemei juridic
Participați la sondaje de cercetare, focus-grupuri sau alte cercetări
 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Fotografii sau videoclipuri (dacă cercetarea este realizată în persoană)
 • Alte informații cu caracter personal pe care ni le furnizați
 • Pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile existente
 • Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea de noi produse
Executarea unui contract, art. 6 alineatul (1) litera (b), RGPD,în legătură cu divulgarea datelor participanților la studii de piață

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de raportare. Este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă mai lungă în cazul unei reclamații sau în cazul în care credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu în ceea ce privește relația noastră cu dumneavoastră.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu în urma utilizării sau divulgării neautorizate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de altă natură aplicabile.

Cu cine va partaja LEGO Group datele cu caracter personal?

Partajarea informațiilor cu alte companii din LEGO Group

Filialele noastre (celelalte companii din LEGO Group) pot avea uneori nevoie să acceseze informațiile dumneavoastră pentru a vă oferi servicii în numele nostru sau al lor. Acestea au nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ca noi sau ele să își poată desfășura activitățile din tabelul de mai sus, inclusiv, de exemplu:

 • Livrarea produselor și serviciilor pe care le-ați solicitat
 • Luarea legăturii cu dvs. despre contul sau tranzacțiile dvs.
 • Trimiterea de informații despre site-urile, aplicațiile și politicile noastre
 • Trimiterea de mesaje de marketing direct
 • Trimiterea de cataloage de produse
 • Procesarea informațiilor pe care filiala este angajată în mod oficial pentru a le procesa în numele nostru, de exemplu, pentru a efectua o achiziție plasată de dumneavoastră, pentru a gestiona activitatea contului dumneavoastră LEGO® sau datele contului dumneavoastră VIP și/sau pentru a gestiona preferințele dumneavoastră în Centrul nostru de preferințe de pe LEGO.com
 • Cercetare internă, analiză și raportare
 • Identificarea, revizuirea și oprirea oricărei activități care ar putea încălca politicile noastre sau ar putea încălca legea

Transferurile către companiile din LEGO Group din afara Spațiului Economic European se bazează pe reguli corporatiste obligatorii.

Partajarea informațiilor cu alte companii

Vă rugăm să consultați lista noastră de categorii de terți de încredere cu care putem partaja informațiile dumneavoastră aici. Prelucrăm date cu caracter personal cu furnizorii din următoarele categorii:

 • Furnizori de servicii IT. Utilizăm mai mulți parteneri de încredere din întreaga lume care ne furnizează servicii IT și servicii de administrare de sistem, atât în privința activităților noastre orientate către clienți și parteneri, cât și cu privire la sistemele noastre IT și de administrare interne.
 • Furnizorul global de plăți și partenerii de prelucrare. Aceștia ne ajută să asigurăm un proces de plată sigur și eficient atât online, în magazinele noastre, cât și prin facturare sau transferuri de bani.
 • Parteneri de stocare în cloud. Stocăm datele noastre și ale dumneavoastră în centre de date sigure din întreaga lume.
 • Partenerii și agențiile pentru prevenirea și detectarea fraudei. Acestea colaborează cu LEGO Group pentru a garanta că LEGO Group nu este fraudat.
 • Partenerii de depozitare, ambalare, transport și livrare. Aceștia ne ajută ca produsele noastre să ajungă în mâinile clienților și partenerilor noștri de afaceri.
 • Partenerii de tipărire și expediere a cataloagelor și partenerii poștali Aceștia ne ajută să ne asigurăm că revistele și cataloagele noastre ajung la dumneavoastră.
 • Brokerii de date și partenerii agregatori de date. Aceștia ne ajută să ajungem la potențiali noi cumpărători prin intermediul cataloagelor, revistelor și altor acțiuni de marketing și publicitate. De asemenea, ne ajută să prevenim, de exemplu, ca mai multe cataloage LEGO® să ajungă la dumneavoastră în același timp.
 • Parteneri de marketing și publicitate Aceștia ne ajută să vă putem oferi reclame, promoții, tombole, concursuri și campanii personalizate, atunci când interacționați cu LEGO Group pe platformele online, pe rețelele de socializare, în magazin sau în alt mod. Ei ne ajută, de asemenea, să găsim noi cumpărători potențiali cărora să le transmitem mesaje de marketing (denumiți și „look alike”) sau ne ajută să ne asigurăm că nu transmitem un mesaj de marketing cumpărătorilor care nu sunt interesați de produsul sau serviciul în cauză (proces denumit și „suprimare”).
 • Parteneri B2B, inclusiv Merlin Entertainments și parteneri LEGO® Certified Stores. Aceștia ne ajută să putem derula promoții, tombole, concursuri și campanii, inclusiv programul de loialitate LEGO VIP, precum și să putem oferi reclame personalizate și informații despre cumpărători.
 • Rețele de socializare partenere și platforme de căutare online. Acestea ne ajută să fim prezenți, dumneavoastră vă permit să interacționați cu LEGO Group pe platformele pe care vă aflați și ne permit nouă să vă oferim marketing personalizat pentru produsele noastre.
 • Furnizorii de sondaje, chestionare și analize de produse. Aceștia ne ajută să obținem feedbackul dumneavoastră foarte important cu privire la experiența LEGO®.
 • Autoritățile fiscale și vamale, organisme de reglementare și alte autorități la nivel global. Acestea solicită raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe.
 • Consilierii de specialitate. Inclusiv avocați, bancheri, auditori și asiguratori la nivel global. Aceștia oferă servicii de consultanță, servicii bancare, juridice, de asigurare și contabilitate pentru LEGO Group.

Alte utilizări și comunicări

De asemenea, vom utiliza și dezvălui date cu caracter personal după cum considerăm că este necesar sau adecvat: (a) pentru a respecta legile aplicabile (care pot include legi din afara țării în care locuiți); (b) pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice și guvernamentale (care pot include autorități din afara țării în care locuiți); (c) pentru a coopera cu autoritățile care aplică legea; (d) pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea, precum și pe cele ale afiliaților noștri, ale dumneavoastră sau ale altor persoane.

În plus, vom utiliza, dezvălui sau transfera date cu caracter personal către o terță parte în cazul oricărei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în participație, cesiuni.

Transferuri către țări terțe

LEGO Group poate transfera date cu caracter personal către organizații din așa-numitele țări terțe (țări din afara Spațiului Economic European). Astfel de transferuri pot fi efectuate dacă se aplică oricare dintre următoarele condiții;

 • Comisia UE a decis că există un nivel adecvat de protecție în țara în cauză; sau
 • Există reguli corporatiste obligatorii (BCR) (pentru transferurile între companii); sau
 • Se utilizează Clauze contractuale standard (clauze tip UE); sau
 • În situații speciale se aplică excepții, cum ar fi îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau consimțământul dumneavoastră pentru un transfer specific.

PARTEA 3: MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE („COOKIE-URI”) Modulele cookie sunt mici fișiere de date pe care browserul dumneavoastră le încarcă pe calculator sau pe dispozitiv. Un fișier cookie în sine nu conține și nu colectează informații. Totuși, când este citit de un server printr-un browser web, poate ajuta un site web să furnizeze un serviciu mai ușor de utilizat, de exemplu, reținând cumpărăturile anterioare sau detaliile contului.

Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul de gestionare a acestora, vă rugăm să citiți în integralitate Politica noastră privind modulele cookie și Declarația privind modulele cookie sau să faceți clic pe setările legate de modulele cookie pe LEGO.com sau în jocul sau aplicația digitală (dacă este cazul).


PARTEA 4: INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI

Informații pentru părinți: modul în care LEGO Group gestionează datele cu caracter personal ale copiilor

Menținerea siguranței copiilor online

Suntem profund preocupați de siguranța online a copiilor și avem procese suplimentare de confidențialitate pentru a ne asigura că fanii noștri mai tineri sunt în siguranță atunci când utilizează canalele noastre online. De fapt, unele funcții au bariere de vârstă pentru a împiedica copiii să utilizeze din neatenție respectivele funcții. De asemenea, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că nu colectăm, nu stocăm, nu utilizăm sau nu prelucrăm conștient informații cu caracter personal de la copiii care ar putea utiliza respectivele funcții fără consimțământul parental corespunzător.

Pentru a ne asigura că respectăm regulile în modul în care interacționăm online cu copiii, ne-am alăturat unui program digital pentru siguranța copiilor, care auditează compania noastră anual.

Când vine vorba de datele cu caracter personal, considerăm că orice persoană cu vârsta sub 16 ani este copil și solicităm consimțământul parental.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.

Dacă aveți o nelămurire privind confidențialitatea sau utilizarea datelor, pe care nu am abordat-o în mod satisfăcător, vă rugăm să contactați furnizorul nostru de soluționare a litigiilor cu terți din SUA (gratuit) la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Pentru a vizualiza o listă a proprietăților acoperite de furnizorul nostru de soluționare a litigiilor, dați clic pe sigiliul din partea de sus a acestei părți.

Când prelucrăm informații cu caracter personal de la copii, luăm măsuri suplimentare pentru a le proteja confidențialitatea, inclusiv:

 • Avem grijă să le spunem părinților ce informații cu caracter personal colectăm, stocăm, utilizăm și prelucrăm de la copilul lor, explicând dacă partajăm sau nu informațiile;
 • Respectăm cerințele legale prin solicitarea consimțământului parental pentru colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor unui copil și solicităm consimțământul pentru a trimite copiilor lor informații despre produsele și serviciile noastre;
 • Limităm modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și prelucrăm informațiile cu caracter personal de la copii, astfel încât să fie colectate numai datele care sunt necesare în mod rezonabil pentru ca aceștia să poată participa la o activitate online;
 • Oferim părinților accesul sau opțiunea de a solicita accesul la informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la copilul lor - părinții pot cere, de asemenea, modificarea sau ștergerea informațiilor cu caracter personal ale copiilor lor.

Colectarea și utilizarea informațiilor copiilor

În timp ce unele dintre site-urile web, canalele și aplicațiile noastre sunt concepute pentru familii și utilizatori de toate vârstele, altele sunt destinate în principal copiilor. Ori de câte ori colectăm informații cu caracter personal de la un copil, păstrăm informațiile numai pe perioada necesară furnizării unui serviciu sau pe perioada de timp impusă de lege privind păstrarea în evidență a acestora.

Deși copiii pot opta dacă vor sau nu să ne comunice informațiile lor, există funcții ale site-urilor noastre web care nu vor fi active dacă ei nu ne furnizează informațiile lor. În cazurile în care sunt necesare informații cu caracter personal pentru ca funcțiile să fie active, vom cere numai informațiile rezonabil necesare pentru a participa la activitate.

Iată câteva exemple de situații în care colectăm date despre copii:

 • Atunci când copiii se înregistrează online. Copiii se pot înregistra pe site-urile noastre web pentru a accesa o varietate de servicii, incluzând conținut, jocuri și concursuri. În timpul înregistrării, putem cere unui copil să ne furnizeze adresa de e-mail a părintelui sau tutorelui, precum și prenumele, sexul, data nașterii, numele de utilizator și parola copilului. Utilizăm aceste informații din motive de securitate și notificare. Recomandăm cu tărie copiilor să creeze un nume de utilizator care să excludă orice informație personală.
 • Atunci când copiii partajează conținut pe care l-au creat chiar ei. Unele dintre site-urile noastre web permit copiilor să creeze sau să utilizeze ei înșiși conținut. Întrucât numai unele dintre aceste funcții necesită informații cu caracter personal de la copil, nu toate activitățile necesită consimțământul unui părinte sau al unui tutore. Ori de câte ori o activitate ar putea permite unui copil să partajeze informații cu caracter personal, vom solicita părintelui sau tutorelui „consimțământul parental verificabil” (care este un nivel mai ridicat de consimțământ parental). Exemplele de date cu caracter personal includ povești, câmpuri cu text liber, desene care permit introducere de text sau introducerea liberă de informații, fotografii ale copilului, clipuri audio, fișiere de filme sau orice tip de conținut sau alte identificatoare persistente care identifică în mod clar copilul sub o formă sau alta.
 • Atunci când copiii participă la concursuri și tombole. În cazul în care un copil dorește să participe la un concurs, solicităm informațiile cu caracter personal necesare pentru ca acesta să poată participa. De obicei, solicităm doar prenumele copilului (pentru a putea face diferența între copiii din aceeași familie) și adresa de e-mail a unui părinte sau tutore (pentru a îndeplini cerințele legale cu privire la notificarea adultului responsabil). Vom contacta părintele doar în cazul în care copilul câștigă concursul sau tombola pentru a afla unde să trimitem premiul. În cazul în care, în cadrul concursului, copilului i se solicită să creeze conținut pentru a participa, este posibil să fie necesar să solicităm în prealabil consimțământul parental prin e-mail pentru a ne asigura că respectăm cerințele de confidențialitate pentru conținutul creat de copii (a se vedea informațiile de mai sus despre copiii care creează conținut). Fără consimțământ, copiii nu vor putea participa la concursurile noastre.
 • Atunci când copiii primesc e-mailuri de la noi. Este posibil să fie necesar să solicităm datele de contact ale unui copil (inclusiv adresa de e-mail) pentru a putea răspunde la o întrebare pe care ne-a adresat-o. În cazul în care trebuie să luăm legătura cu copilul a doua oară, de exemplu pentru a răspunde la întrebări suplimentare, vom solicita o adresă de e-mail de la părintele sau tutorele acestuia. În acest caz, păstrăm informațiile de contact online ale copilului doar pentru perioada de timp necesară pentru a răspunde la solicitarea acestuia și nu vom folosi informațiile respective în niciun alt scop. Dacă avem vreodată nevoie de informațiile de contact online ale unui copil pentru o comunicare continuă, vom cere adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui cât mai curând posibil pentru a putea informa adultul cu privire la datele pe care le colectăm și pentru a oferi părintelui opțiunea de a ne cere să nu mai colectăm date. Părinții sau tutorii pot renunța în orice moment la orice comunicare pe care o purtăm cu copilul lor, urmând instrucțiunile de dezabonare din cadrul fiecărei comunicări (în cazul în care există mai multe tipuri de comunicare, este posibil ca adultul să fie nevoit să renunțe la fiecare dintre ele în parte). Alternativ, aceștia pot contacta echipa Serviciului nostru de asistență pentru clienți LEGO®.
 • Atunci când copiii primesc notificări de tip push în aplicații. Multe aplicații trimit utilizatorilor „notificări push” pe telefoanele sau dispozitivele mobile ale clienților pentru a-i anunța despre actualizări (uneori chiar și atunci când aplicația nu este utilizată). Unele dintre aplicațiile noastre sunt concepute pentru a fi utilizate de copii. Solicităm copiilor să furnizeze adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui, astfel încât să putem informa adultul cu privire la solicitarea copilului înainte de a trimite copiilor notificări push din aplicațiile noastre. Nu asociem identificatorul dispozitivului cu alte informații personale fără consimțământul parental. În cazul în care doriți ca copilul dumneavoastră să nu mai primească notificări push de la una dintre aplicațiile noastre, puteți modifica în orice moment setările de pe dispozitivul pe care îl folosește copilul dumneavoastră.
 • Atunci când colectăm informații privind locația. Unele dintre site-urile, canalele și aplicațiile noastre sunt concepute pentru copii. Înainte de a colecta informații privind numele de stradă, adresa sau coordonatele unui copil, solicităm consimțământul unui părinte sau al unui tutore prin e-mail. Procedăm astfel deoarece aceste informații ne vor da posibilitatea de a identifica eficient un anumit copil. Pe de altă parte, nu cerem consimțământul parental pentru a colecta informații despre orașul, țara sau regiunea copilului, atât timp cât acestea nu sunt legate direct de copilul respectiv. Procedăm așa deoarece astfel de informații generice nu ne dau posibilitatea de a identifica un anumit copil. Dacă doriți ca noi să nu mai colectăm acest tip de informații despre locație, puteți modifica oricând setările de pe dispozitivul pe care îl utilizează copilul. Alternativ, contactați echipa Serviciului nostru pentru clienți LEGO.
 • Atunci când colectăm „identificatori persistenți”. Pentru a oferi vizitatorilor canalelor noastre online experiențe online mai relevante și personalizate, colectăm anumite tipuri de informații (de exemplu, informații privind adresele IP, identificatorul dispozitivului mobil, browserele, furnizorii de servicii de internet, paginile de trimitere, paginile de ieșire, frecvența vizitatorilor, sistemele de operare, marcajele temporale și datele legate de fluxul de clicuri). Colectăm aceste informații folosind tehnologii precum cookie-uri, pixeli, cookie-uri flash, semnalizatoare web și alți identificatori unici (pe care îi definim în secțiunea Cookie din prezenta Politică de confidențialitate). Putem colecta aceste informații singuri sau putem solicita unei terțe părți să prelucreze datele în numele nostru. Utilizăm aceste date pentru a oferi copiilor acces la caracteristici și activități online, pentru a personaliza conținutul, pentru a îmbunătăți canalele noastre online, pentru a analiza performanța canalelor noastre online și pentru a crea rapoarte anonime. Dacă vom dori vreodată să colectăm datele cu caracter personal ale copiilor din orice motiv, vom contacta în prealabil părintele sau tutorele copilului pentru a obține consimțământul acestuia. O listă a operatorilor terți care colectează „identificatori persistenți” pe site-urile și aplicațiile noastre poate fi găsită în Politica privind modulele cookie și în Declarația privind modulele cookie.

Solicitarea consimțământului parental

Utilizăm diferite tipuri de consimțământ parental în funcție de tipul de date ale copiilor pe care le prelucrăm și în ce scop.


Solicitarea consimțământului parental prin e-mail
În cazul în care trebuie să colectăm informațiile personale ale unui copil pentru a furniza un serviciu solicitat de acesta, vom solicita consimțământul parental în conformitate cu cerințele legale (de exemplu, COPPA pentru SUA și RGPD pentru UE). Vom trimite părintelui sau tutorelui copilului un e-mail în care vom explica ce informații colectăm, cum intenționăm să le folosim și vom cere părintelui să își dea consimțământul sau să refuze. Dacă nu primim consimțământul parental într-un timp rezonabil, vom șterge toate informațiile pe care le-am colectat de la copil, inclusiv informațiile de contact ale adultului, pe care le-am solicitat pentru consimțământ.


Solicitarea unui „consimțământ parental verificat”
În cazul în care un copil dorește să împărtășească informații personale în mod public sau cu o terță parte prin intermediul unuia dintre site-urile noastre web sau al experiențelor noastre digitale, vom solicita un nivel superior de consimțământ parental față de solicitarea prin e-mail descrisă mai sus. Este posibil să solicităm o verificare prin intermediul unui card de credit sau al unei alte metode de plată (cu o taxă nominală) sau o verificare a actului de identitate al părintelui, emis de guvern.


Ce se întâmplă dacă un părinte sau tutore nu a fost contactat pentru consimțământ?
Dacă un copil cu vârsta sub 16 ani accesează un canal online destinat copiilor, care utilizează un sistem de verificare a vârstei, vom trimite un e-mail părintelui sau tutorelui copilului înainte de a colecta orice tip de informații cu caracter personal de la copil. Dacă sunteți de părere că copilul dumneavoastră participă la o activitate online care colectează informațiile cu caracter personal ale acestuia, iar dumneavoastră sau un alt părinte/tutore nu ați primit un e-mail care să vă solicite consimțământul, vă rugăm să ne contactați. Nu vom utiliza adresele de e-mail furnizate pentru consimțământul parental în alt scop, decât dacă adultul a optat în mod expres pentru e-mailuri de marketing sau a luat parte la o activitate care permite contactul prin e-mail.

Opțiuni și controale parentale

În orice moment, părinții sau tutorii pot refuza să ne permită să utilizăm și să colectăm informații cu caracter personal suplimentare ale copilului lor. Părinții sau tutorii ne pot cere să ștergem din evidențele noastre informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat în legătură cu contul copilului lor. Întrucât informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru unele servicii, ștergerea evidențelor unui copil poate duce la indisponibilitatea unui cont, a calității de membru sau a unui serviciu furnizat copilului în viitor.
Dacă un copil are un cont LEGO înregistrat, părinții sau tutorii pot accesa, modifica sau șterge informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la copilul lor prin:

 • Utilizarea numelui de utilizator și parolei copilului lor pentru a se conecta la contul LEGO al copilului lor; sau
 • Contactarea echipei Serviciului nostru de asistență clienți LEGO

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să ne comunicați numele de utilizator al copilului dumneavoastră, împreună cu numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail. Înainte de a acorda accesul la informațiile cu caracter personal ale copilului, va trebui să vă confirmăm identitatea de părinte sau tutore al acestuia. Vom răspunde solicitării dumneavoastră într-un termen rezonabil.


PARTEA 5: INFORMAȚII PENTRU COPII

Informații pentru copii: Informații de confidențialitate pentru copii

Cine suntem noi?

Suntem LEGO Group și vrem să inspirăm și să dezvoltăm constructorii de mâine. Realizăm o mulțime de produse precum cărămizi și seturi LEGO®, dar și aplicații și jocuri digitale. De asemenea, administrăm magazine de vânzare cu amănuntul în întreaga lume și pe internet și administrăm site-ul LEGO.com.

Această Politică de confidențialitate îți spune cum utilizăm datele tale cu caracter personal, astfel încât să știi ce se întâmplă cu acestea atunci când ni le oferi.

Uneori, există linkuri către alte pagini. Este posibil să vrei ca un adult să te ajute cu acestea, deoarece uneori pot fi derutante.

Date cu caracter personal? Ce sunt acestea?

Orice informație care poate fi utilizată pentru a te identifica sunt datele tale cu caracter personal. S-ar putea să știi deja că poate fi vorba de lucruri precum numele tău sau o fotografie cu tine, însă și de lucruri precum adresa de e-mail sau numele de utilizator online.

LEGO Group utilizează o mulțime de date cu caracter personal. Dacă dorești să afli mai multe, roagă un adult să te ajute să citești integral Politica de confidențialitate.

De ce aveți nevoie de datele mele cu caracter personal?

Principalul motiv pentru care avem nevoie să îți utilizăm datele cu caracter personal este pentru a ști cine ești.

Dacă ești conectat la una dintre aplicațiile sau jocurile noastre, îți vom folosi datele cu caracter personal pentru a-ți urmări progresul jocului, pentru a te ajuta să rămâi conectat cu prietenii în aplicație sau în joc sau pentru a-ți permite să salvezi conținutul pe care l-ai încărcat în contul tău LEGO.

Uneori, folosim datele tale cu caracter personal în legătură cu un eveniment la care participi sau cu un concurs pe care îl organizăm, pentru a ne asigura că primești premiul, în cazul în care câștigi.

Dacă nu avem datele tale cu caracter personal, înseamnă că este posibil să nu putem face anumite lucruri pentru tine. S-ar putea să nu ne amintim cât de departe ai ajuns într-un anumit joc sau să nu îți permitem să încarci fotografii pentru a le partaja cu prietenii.

Dacă vrei să afli mai multe despre ce facem cu datele tale cu caracter personal, poți ruga un adult să citească împreună cu tine întreaga Politică de confidențialitate pentru a te ajuta să înțelegi detaliile.

Asta înseamnă că puteți folosi datele mele cu caracter personal pentru orice?

Nici vorbă! Putem utiliza datele tale cu caracter personal numai pentru anumite scopuri.

Furnizăm o mulțime de servicii online și există anumite reguli care prevăd că trebuie să folosim datele tale cu caracter personal pentru a ne face treaba și pentru a-ți furniza serviciul și putem face acest lucru fără să te întrebăm înainte.

Alteori, trebuie să obținem consimțământul părinților tăi. Dacă tu sau părinții (sau tutorii) tăi spuneți nu, atunci nu vom folosi (și nu putem folosi) datele tale cu caracter personal.

Poate altcineva să îmi vadă datele cu caracter personal?

Uneori, trebuie să partajăm datele tale cu caracter personal pentru a ne desfășura activitatea. Suntem foarte atenți la modul în care facem acest lucru, ceea ce înseamnă că există și mai multe reguli.

Este posibil să fie necesar să partajăm datele tale cu caracter personal cu familia, dacă te ajută. De asemenea, este posibil să fie necesar să partajăm datele tale cu caracter personal cu alte persoane. Te rugăm să ceri unui adult să te ajute să citești integral Politica de confidențialitate, Politica privind modulele cookie și Declarația privind modulele cookie.

Îmi păstrați datele cu caracter personal pentru totdeauna?

Avem voie să păstrăm datele tale cu caracter personal doar atât timp cât avem nevoie de ele. În funcție de situație, această perioadă poate varia.

Am un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă cu datele mele cu caracter personal?

Desigur! Ai ceea ce numim „drepturi” atunci când îți utilizăm datele. Unul dintre acestea este dreptul de a ști ce facem cu ele. Pentru acest lucru am dezvoltat această pagină.

Ne poți cere să îți spunem ce date cu caracter personal avem despre tine, sau ne poți spune să nu le mai utilizăm sau să le ștergem. Dacă datele tale cu caracter personal sunt greșite sau incorecte, ne poți spune și vom remedia situația.

Drepturile pe care le ai depind de scopul pentru care folosim datele tale și există mai multe informații în această Politică de confidențialitate în acest sens. Roagă un adult să te ajute să o citești.

Cine se asigură că respectați toate regulile?

Avem pe cineva aici, la LEGO Group, numit responsabilul nostru de protecție a datelor, iar treaba lui este să-ți protejeze datele. Acest lucru înseamnă că se asigură că respectăm toate regulile și că datele tale sunt în siguranță. Dacă observă ceva în neregulă, ne spune cum putem rezolva problema.

Este foarte important pentru noi să îți păstrăm datele în siguranță și să respectăm toate regulile. Dacă ești îngrijorat cu privire la ce facem cu datele tale cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi.

Există, de asemenea, o agenție guvernamentală a cărei sarcină este să se asigure că companiile precum a noastră respectă regulile și să ne corecteze dacă facem lucruri greșite. De asemenea, poți să le trimiți un e-mail sau să le scrii. Vei găsi informațiile lor de contact la www.datatilsynet.dk.

Despre site-ul nostru web

La fel ca o mulțime de site-uri web, site-ul nostru descarcă fișiere mici numite „cookie-uri” pe computerul tău. Acestea ajută site-ul nostru să funcționeze corect pentru tine. Poți afla mai multe despre cookie-uri în videoclipul nostru cu Căpitanul Siguranță, aici.


Politica de confidențialitate LEGO BrickLink, Inc.
Politica de confidențialitate LEGO Education