Znak firmowy
LEGO System A/S
Åstvej 1
7190 Billund
Denmark
Dyrektor zarządzający: Niels B. Christiansen
Nr rej. 47458714
Nr VAT: DK47458714

Adres do korespondencji:
LEGO Service
33 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UF
Wielka Brytania

Telefon: 00-800-5346-1111
E-mail: ShopTermsAndConditions@LEGO.com 

Dlaczego niniejsze Zasady i warunki są ważne? Niniejsze Zasady i warunki są ważne, ponieważ dotyczą wszystkich zamówień składanych w firmie LEGO System A/S — na stronie internetowej, pocztą e-mail lub telefonicznie.

Zdecydowanie zalecamy uważne zapoznanie się z tymi Zasadami i warunkami przed przesłaniem do nas zamówienia.

  1. Jak to działa?

  Kto realizuje składane zamówienie? Kupując produkty przez Internet lub telefonicznie, klient składa zamówienie w firmie LEGO System A/S, nr rej. 47458714, Åstvej 1, DK-7190 Billund.

  Słowa takie jak „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy LEGO System A/S. „Klient” oznacza natomiast nabywcę produktów. Ewentualne wypowiedzi w pierwszej osobie w pytaniach tytułowych także oznaczają klienta i konsumenta produktów w sklepie LEGO®.

  Niniejsze Zasady i warunki dotyczą wyłącznie zakupów robionych przez konsumentów, czyli osoby fizyczne, które kupują produkty do celów niezwiązanych z wykonywanym zawodem ani prowadzoną działalnością.

  LEGO i logo LEGO są znakami towarowymi Grupy LEGO. © 2022 The LEGO Group.  

  Czy w sklepie LEGO mogą robić zakupy osoby, które nie mają ukończonych 18 lat lub nie mają pełnej zdolności prawnej? Nie, w sklepie LEGO nie sprzedajemy produktów dzieciom. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat lub nie mają pełnej zdolności prawnej, mogą korzystać ze sklepu LEGO wyłącznie pod nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

  Jak złożyć zamówienie w internetowym sklepie LEGO? Wystarczy wybrać produkty i dodać je do wirtualnego koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeśli zamiast przycisku „Dodaj do koszyka” będzie widoczny przycisk „Zamówienie oczekujące”, można kliknąć ten przycisk i złożyć zamówienie, ale jego wysyłka nastąpi dopiero, gdy produkt będzie dostępny.

  Kiedy zaczyna obowiązywać wiążąca umowa handlowa? Przed złożeniem zamówienia klient ma możliwość przejrzenia, skorygowania i usunięcia swoich danych. Kliknięcie przycisku „Kup” jest równoznaczne ze złożeniem wiążącej oferty zakupu produktów dodanych do wirtualnego koszyka.

  Po złożeniu zamówienia w sklepie LEGO do klienta zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Nie oznacza to, że zamówienie zostało zaakceptowane.

  Złożenie zamówienia oznacza przedstawienie oferty kupna, którą akceptujemy, wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki, zawierającą szczegóły dotyczące zamówionych produktów, płatności online i dostawy. Dlatego tak bardzo istotne jest podanie poprawnego adresu e-mail podczas składania zamówienia.

  Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji zamówienia bez uprzedniego zawiadomienia i wyjaśnienia, jeśli zamówienie budzi obawy związane z bezpieczeństwem lub stanowi naruszenie jakichkolwiek zasad lub postanowień.

  Czy można kupować produkty bez zaakceptowania Zasad i warunków? Nie. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszych Zasad i warunków przez zaznaczenie pola wyboru „Akceptuję Zasady i warunki”. Umowy można zawierać w językach niemieckim i angielskim.

  Co się dzieje, gdy zamówionych produktów nie ma na stanie? Nie możemy zagwarantować, że wszystkie zamawiane produkty będą dostępne w naszym magazynie przez cały czas.

  Możemy realizować częściowe dostawy w ramach tego samego zamówienia pod warunkiem, że produktów można używać oddzielnie. W takich okolicznościach oczywiście ponosimy wszelkie dodatkowe koszty wysyłki. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku z częściowymi dostawami.

  W przypadku gdy produkt nie jest dostępny lub nie może być dostarczony na czas, jak najszybciej informujemy o tym fakcie. Jeśli produkt nie będzie dostępny w przewidywalnej przyszłości, zastrzegamy sobie prawo do niezaakceptowania oferty klienta.

  Zakup jakichkolwiek elementów z oferty Pick a Brick, które są oznaczone jako tymczasowo niedostępne, będzie niemożliwy. Jeżeli w zamówieniu znajduje się taki element, będzie można anulować całe zamówienie albo tylko ten element, który jest tymczasowo niedostępny.

  Czy produkty mogą zostać wysłane na inny adres? Klient może zamówić dostawę na adres inny niż adres rozliczeniowy klienta. W takim przypadku nie wyślemy informacji o cenach ani danych rozliczeniowych na adres dostawy, ponieważ zakładamy, że ma to być prezent. Informacje dotyczące cen zostaną zawarte w wiadomości e-mail potwierdzającej wysyłkę zamówionych towarów.

  Czy należy zapisać kopię dokumentów dotyczących zamówienia? Tak, zachęcamy do wydrukowania lub zapisania kopii niniejszych Zasad i warunków, informacji dotyczących płatności online, a także wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki na wypadek konieczności skontaktowania się z nami w związku z pytaniami dotyczącymi zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki będzie zawierać kopię niniejszych Zasad i warunków.

  W przypadku zauważenia, że jakakolwiek z informacji przesłanych w wiadomości e-mail jest nieprawidłowa, prosimy o natychmiastowy kontakt, abyśmy mogli ją poprawić.

  Jak wygląda przetwarzanie danych osobowych klientów? Szczegóły dotyczące przechowywania, aktualizacji i wglądu do danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

  2. Jak wygląda przetwarzanie danych osobowych klientów?

  Jeśli użytkownik nie poda danych w innych celach (np. poprzez zgodę na korzystanie z plików cookie, rejestrację w programie LEGO® Insiders lub rejestrację LEGO ID, subskrypcję biuletynu), będziemy gromadzić, przetwarzać, przechowywać i udostępniać wyłącznie następujące dane powiązane z zamówieniem użytkownika na stronie LEGO.com:
  * Imię i nazwisko, adres dostawy, adres rozliczeniowy oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu oraz adres e-mail.
  * Jeśli użytkownik ma LEGO ID, powiążemy LEGO ID z nowym zamówieniem i historią zamówień.
  * Jeśli użytkownik jest uczestnikiem programu Insiders, powiążemy z zamówieniem numer karty Insiders i w stosownych przypadkach przydzielimy punkty Insiders/nagrody.
  * Dane rozliczeniowe użytkownika, które udostępnimy odpowiednio dostawcy usług płatniczych użytkownika oraz naszemu dostawcy usług przetwarzania płatności. Niektórzy dostawcy usług płatniczych (np. firma PayPal) mogą zastąpić dane rozliczeniowe podane przy zamówieniu danymi, które użytkownik podał dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji „Jak zapłacić za zamówienie?”.

  Będziemy przetwarzać, przechowywać i udostępniać dane osobowe użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności. Dane osobowe powiązane z zamówieniem będziemy przetwarzać i udostępniać w celu:
  * Realizacji zamówienia — dane osobowe mogą zostać powierzone zaufanym firmom zewnętrznym odpowiedzialnym za magazynowanie, pakowanie i dostawę, wykrywanie nadużyć i zapobieganie im oraz windykację.
  * Przydzielenia punktów Insiders (w stosownych przypadkach);
  * Zapewnienia wsparcia przez dział obsługi klienta;
  * Przechowywania danych osobowych u zaufanych dostawców w chmurze;
  * Przesłania po zakupie ankiety za pomocą poczty e-mail — dane osobowe zostaną powierzone zaufanym firmom zewnętrznym odpowiedzialnym za przeprowadzanie ankiet i badanie satysfakcji klienta.

  Szczegóły dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, usuwania, aktualizacji, udostępniania i wglądu do danych, oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji znajdują się w naszej Polityce prywatności.

  3. Jak należy traktować ceny w sklepie LEGO?

  Czy w cenach są uwzględnione podatki? Tak, ceny zawierają wszystkie obowiązujące podatki. Nie umożliwiamy zwrotu podatku VAT w przypadku zamówień składanych przez Internet na stronie LEGO.com ani przez telefon.

  Czy w cenach są uwzględnione koszty dostawy? Nie, ceny nie zawierają kosztów dostawy. Odpowiednie koszty są doliczane do zamówień. Koszty dostawy są wyszczególnione w koszyku i w podglądzie zamówienia, aby klient mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.

  W przypadku zamówień składanych w sekcji Bricks & Pieces do cen są doliczane specjalne opłaty za transport i wysyłkę. Zostaną one wyszczególnione w wirtualnym koszyku przed złożeniem zamówienia.

  Co się dzieje, gdy na stronie sklepu jest podana nieprawidłowa cena? Staramy się, aby wszystkie ceny znajdujące się na naszej stronie były aktualne. Jednak mogą zdarzyć się w nich błędy. Jeżeli odkryjemy błąd w cenie zamówionych produktów, natychmiast o tym poinformujemy i poprosimy o ponowne potwierdzenie zamówienia z właściwą ceną lub o anulowanie go. Jeśli nie będziemy mogli skontaktować się z klientem lub klient nie potwierdzi zamówienia, uznamy zamówienie za anulowane.

  Czy ceny podane w sklepie LEGO mogą ulec zmianie? Tak, wszystkie ceny podane w sklepie LEGO mogą podlegać zmianom bez uprzedniego zawiadomienia.

  4. Jak zapłacić za zamówienie?

  Jakich kart kredytowych można używać? Akceptujemy płatności kartami MasterCard i Visa.

  Jak wygląda proces płacenia kartą kredytową w sklepie LEGO? W czasie składania zamówienia przeprowadza się wstępną autoryzację karty kredytowej. W ramach procesu autoryzacji bank klienta zablokuje na jego koncie kwotę odpowiadającą należności za zamówienie. Kwota wstrzymana na poczet należności za złożone zamówienia zostanie ponownie udostępniona po upływie czasu wyznaczonego przez bank klienta.

  Kiedy firma LEGO System A/S pobierze należną kwotę? Firma LEGO System A/S pobierze kwotę należną za zakupione towary po ich wysłaniu do klienta. W przypadku użycia usługi PayPal należność za zamówienie zostanie pobrana, dopiero gdy towary będą dostępne w magazynie.

  Czy można płacić przez PayPal? Akceptujemy płatności za pośrednictwem serwisu PayPal. Po wybraniu usługi PayPal jako metody płatności klient zostanie przekierowany do serwisu PayPal i poproszony o zalogowanie na swoim koncie. Następnie zostanie ponownie wyświetlona strona sklepu LEGO, na której będzie można sfinalizować zamówienie. Wybierając opcję „Zapłać przez PayPal” na stronie Koszyk, adres dostawy podany w systemie PayPal jako domyślny lub wybrany zastępuje adres dostawy podany na koncie w Sklepie LEGO. Należy upewnić się, że adres dostawy dodany w systemie PayPal to poprawny adres, na który mają zostać dostarczone zakupy zrobione w Sklepie LEGO. Firma LEGO System A/S nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy adres dostawy w systemie PayPal nie jest aktualnym lub poprawnym adresem użytkownika.

  Czy można płacić przy użyciu faktury? Nie, płatności przy użyciu faktur nie są akceptowane, o ile adres rozliczeniowy i adres wysyłki klienta nie znajdują się w Niemczech lub Holandii. Zastrzegamy jednak prawo do zażądania przedpłaty za dowolne zamówienie.

  W przypadku płatności na podstawie faktury należy uregulować pełną płatność za zamówienie w ciągu 18 dni od otrzymania zamówionych produktów i faktury.
  W większości przypadków zamówienie powinno zostać dostarczone w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych). W przypadku opóźnień w dostawie zamówionych towarów lub faktury prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

  Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie zrealizowana, uznamy to za naruszenie umowy wynikające z opóźnienia płatności i będziemy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 5 procent powyżej bazowej stopy procentowej lub w wysokości najwyższej kwoty dozwolonej przez obowiązujące prawo (w zależności od tego, która z tych kwot będzie niższa). W świetle prawa zamówione towary pozostaną naszą własnością do czasu, aż otrzymamy za nie zapłatę w pełnej wysokości.

  Jeśli nie otrzymamy płatności w ustalonym terminie, wyślemy maksymalnie trzy (3) przypomnienia o uregulowaniu należności za fakturę, a następnie przekażemy dług do windykacji, co może spowodować obniżenie zdolności kredytowej klienta. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za każde z wysyłanych przypomnień zgodnie z obowiązującym prawem.

  Jak wykorzystać punkty Insiders podczas płatności za zamówienie? Uczestnicy programu Insiders mogą wymieniać zebrane punkty Insiders na rabaty za odpowiednie zakupy w internetowym sklepie LEGO. Szczegółowe informacje o wymianie punktów Insiders można znaleźć w zasadach i warunkach programu LEGO Insiders dostępnych w tym miejscu.

  5. Jak są dostarczane zamówienia?

  Kiedy można się spodziewać dostawy zamówienia? Czas dostawy może się różnić w zależności od adresu, na który mają zostać dostarczone towary.

  Szacowane czasy dostawy dla poszczególnych krajów można znaleźć w sekcji Transport i wysyłka na stronie sklepu LEGO. Ponadto szacowany czas dostawy jest widoczny w wirtualnym koszyku.

  Zamówienia składane w sklepie LEGO nie są wysyłane razem z zamówieniami z oferty Pick a Brick, a elementy z oferty Pick a Brick z oznaczeniem „Najczęściej kupowane” nie są wysyłane razem z elementami z oferty Pick a Brick z oznaczeniem „Standardowe”.

  Czy do zamówienia jest doliczany koszt dostawy? Tak, do cen zamawianych produktów jest doliczany koszt dostawy. Koszty dostawy są wyszczególnione w wirtualnym koszyku i w podglądzie zamówienia.

  W przypadku zamawiania elementów z oferty Pick a Brick do zamówienia zostaną dodane dodatkowe opłaty za obsługę zamówienia, o ile nie zostanie osiągnięty odpowiedni próg. Opłaty te będą widoczne w koszyku przed złożeniem zamówienia. Więcej informacji na temat progów dotyczących opłat za obsługę zamówienia oraz czasu dostawy znajdziesz na stronie Dostawa i zwrot produktów.

  Jeśli zamówienie składane w sklepie LEGO kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki, zostanie ona również zastosowana w koszyku do wszelkich zamówień z oferty Pick a Brick.

  Czy klienci mogą liczyć na pomoc firmy LEGO System A/S w przypadku brakujących elementów w zestawach LEGO? W przypadku brakujących lub wadliwych elementów w nowych zestawach LEGO klienci mogą liczyć na bezpłatną wymianę klocków w ramach usługi Bricks & Pieces.

  Staramy się, aby bezpłatna wymiana była możliwa we wszystkich krajach, ale zastrzegamy sobie prawo do zmiany dostępności usługi Bricks & Pieces w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

  6. Czy klient może się rozmyślić i zrezygnować z zamówienia? (Prawo do odstąpienia od umowy)

  Czy klient może się rozmyślić? Tak, klient może się rozmyślić i odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Nie trzeba podawać żadnych przyczyn takiej decyzji.

  Termin, w którym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, upływa po 14 dniach od dnia wejścia przez klienta lub wskazaną przez niego stronę trzecią (inną niż dostawca) w fizyczne posiadanie zamówionych produktów. W przypadku wielu produktów zamówionych w ramach jednego zamówienia i dostarczanych oddzielnie termin, w którym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, upływa po 14 dniach od dnia wejścia przez klienta w fizyczne posiadanie ostatniego z zamówionych produktów.

  Aby zmieścić się w terminie odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać nam powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego okresu.

  Należy pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy dotyczy zawsze wszystkich elementów każdego produktu. W związku z tym nie można zrezygnować z zakupu tylko niektórych klocków w ramach produktu. Rezygnacja dotyczy całego produktu.

  Jak skorzystać z prawa do rezygnacji z zakupu? Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o takiej decyzji, przedstawiając jednoznaczne oświadczenie: i) w postaci listu, ii) w postaci wiadomości e-mail lub iii) telefonicznie (kontaktując się z biurem obsługi klienta).

  Jeśli klient chce odstąpić od umowy w formie pisemnej, może to zrobić, korzystając z formularza znajdującego się na końcu niniejszych Zasad i warunków, ale nie jest to obowiązkowe. 

  Co się stanie, gdy klient zrezygnuje z zamówienia i odstąpi od umowy? W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy proponowany przez nas standardowy sposób dostawy).

  Zwrot kosztów nastąpi bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o decyzji o odstąpieniu od umowy. Możemy jednak wstrzymać zwrot kosztów do czasu, aż otrzymamy zwracane produkty lub potwierdzenie odesłania produktów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

  Zwrot kosztów zostanie przeprowadzony w taki sam sposób, w jaki zrealizowano początkową transakcję, chyba że klient wyraźnie uzgodni inny sposób. Klient nie ponosi żadnych opłat wynikających ze zwrotu kosztów.

  Czy klient może się rozmyślić i odstąpić od umowy po upłynięciu 14-dniowego okresu? Tak, oprócz przysługującego zgodnie z prawem okresu odstąpienia od umowy (14 dni) dopuszczamy rezygnację po upłynięciu dłuższego okresu.

  Klient może zrezygnować z umowy w ciągu 35 dni od dnia wejścia przez klienta lub wyznaczoną przez niego stronę trzecią (inną niż dostawca) w fizyczne posiadanie pierwszego z zamówionych produktów („rozszerzone prawo zwrotu”).

  Rozszerzone prawo zwrotu zaczyna obowiązywać 14 dni po dniu odebrania przez klienta lub wyznaczoną przez niego stronę trzecią (inną niż dostawca) pierwszego z zamówionych produktów. Rozszerzone prawo zwrotu wygasa 35 dni później.

  Procedurę powiadamiania nas o rezygnacji z umowy zawiera wcześniejsza sekcja „Jak skorzystać z prawa do rezygnacji z zakupu?”.

  Jak i gdzie należy zwrócić otrzymane produkty? Produkty należy odesłać jak najszybciej, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy. Dotyczy to wszystkich przypadków rezygnacji z umowy.

  Zwracane produkty należy wysyłać nieotwarte i w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone, na adres zwrotny podany na etykiecie. Do zwracanych produktów należy dołączyć numer autoryzacji zwrotu (RA), który znajduje się na etykiecie zwrotnej. Aby otrzymać etykietę zwrotną i numer RA, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

  W przypadku zwrotu produktów bez etykiety zwrotnej i numeru RA należy liczyć się z dłuższym czasem przetwarzania transakcji.

  W jakim stanie powinny być zwracane produkty? Klient jest odpowiedzialny za każde zmniejszenie wartości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny, niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i sposobu działania.

  Oznacza to, że podczas zwracania kosztów w związku z odstąpieniem od umowy uwzględnimy odpowiednio ewentualną utratę wartości produktów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny, niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i sposobu działania. Informujemy, że otwarcie opakowania i plastikowych torebek w środku powoduje znaczną utratę wartości produktu, co wiąże się z dużo mniejszym zwrotem kosztów w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Podobnie dzieje się w przypadku zwrotu tylko części elementów zamiast całego produktu.

  W okresie obowiązywania rozszerzonego prawa zwrotu zwracamy koszty tylko produktów w nienaruszonych opakowaniach. Oznacza to, że aby otrzymać zwrot kosztów w okresie obowiązywania rozszerzonego prawa zwrotu (po upłynięciu przysługujących zgodnie z prawem 14 dni na odstąpienie od umowy), należy zwrócić produkty w nienaruszonych opakowaniach. Jednak nawet w przypadku zwrotu produktu w otwartym opakowaniu klientowi może przysługiwać prawo do wymiany lub zwrotu środków na konto LEGO. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zasady zwrotu.

  Czy istnieją ograniczenia dotyczące prawa do rezygnacji z zakupu i rozszerzonego prawa zwrotu? Tak. Prawo do rezygnacji i rozszerzone prawo zwrotu nie obowiązują w przypadku zakupu następujących rodzajów produktów:

  • Zapieczętowane nagrania audio lub wideo oraz zapieczętowane oprogramowanie komputerowe, które zostały odpieczętowane po odebraniu przez klienta. Obejmuje to między innymi gry wideo i płyty DVD.
  • Produkty specjalnie wykonane lub spersonalizowane na zamówienie klienta.

  Aby omówić warunki zwrotu zamówionych produktów, prosimy o kontakt z naszą firmą.

  Czy można wymienić kartę podarunkową na gotówkę? Nie, karty podarunkowe nie są wymieniane na gotówkę.

  7. Co powinien zrobić klient, gdy nie jest zadowolony z zamówienia lub obsługi i działania sklepu LEGO?

  Co powinien zrobić klient, gdy nie jest zadowolony z zamówienia? Jeśli z dowolnych przyczyn klient nie jest zadowolony z zamówienia, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Postaramy się wspólnie znaleźć optymalne rozwiązanie, które sprawi, że klient będzie zadowolony z zamówienia i zakupu w sklepie LEGO.

  Zadzwoń do nas pod bezpłatny w Europie numer 00-800-5346-1111 (w przypadku połączeń z bezpłatnym numerem z telefonu komórkowego operator sieci komórkowej może naliczyć opłatę za połączenie). Dane kontaktowe dla poszczególnych krajów znajdują się także na stronie service.LEGO.com. Reklamacje rozpatruje nasze biuro obsługi klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

  Rozmowy dotyczące reklamacji są czasami nagrywane w celu zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi reklamacji przez naszych pracowników. Informujemy o tym przed rozpoczęciem nagrywania.

  Napisz do nas: kliknij tutaj

  Co powinien zrobić klient, gdy po rozmowie z biurem obsługi klienta nadal nie jest zadowolony? W takim przypadku można wysłać reklamację dotyczącą zakupionych u nas produktów do Duńskiego Instytutu Rozstrzygania Sporów (Danish Dispute Resolution Institute, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Dania). Reklamację można także zgłosić przez Internet na stronie www.forbrug.dk.

  Podczas zgłaszania reklamacji można również skorzystać z internetowego rejestru skarg Komisji Europejskiej. Dotyczy to w szczególności konsumentów mieszkających w innych krajach Unii Europejskiej. Aby zgłosić reklamację, należy skorzystać z następującego łącza: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zgłaszając reklamację, należy podać nasz adres e-mail ShopTermsAndConditions@LEGO.com.

  Jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia za pośrednictwem Duńskiego Instytutu Rozstrzygania Sporów , klient będzie mógł zgłosić reklamację do Rady ds. Skarg Konsumenckich (Consumer Complaints Board). Aby zgłosić reklamację do Rady ds. Skarg Konsumenckich, należy kliknąć łącze: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

  Co należy zrobić w przypadku znalezienia wadliwego lub zepsutego elementu (zabawki lub klocka)? W przypadku znalezienia w zamówionym zestawie wadliwego lub zepsutego elementu (zabawki lub klocka LEGO) oczywiście wymienimy go bezpłatnie lub zwrócimy pełny koszt jego zakupu. Przypadki reklamacji podlegają odpowiednim prawom konsumenckim.

  Prosimy o zachowanie wadliwego lub zepsutego elementu do czasu otrzymania nowego elementu. Jest to ważne, ponieważ możemy poprosić o zwrot wadliwego lub zepsutego elementu do naszego działu jakości. Chcemy mieć pewność, że w przyszłości takie wady więcej się nie pojawią. Jeśli prosimy o zwrot zakupionych przez klienta produktów, pokryjemy koszty ich wysyłki, w zależności od lokalnych uwarunkowań płacąc za nie z góry lub na podstawie przedstawionego nam rachunku.

  8. O czym jeszcze warto wiedzieć?

  Jak wygląda komunikacja elektroniczna między klientem a firmą LEGO System A/S? Klient może się z nami kontaktować elektronicznie, odwiedzając naszą stronę LEGO.com lub wysyłając wiadomości e-mail do naszego biura obsługi klienta. Kontaktujemy się z klientami, wysyłając wiadomości e-mail lub publikując informacje na stronie internetowej. Do celów związanych z umową wymagana będzie zgoda na otrzymywanie od nas informacji niemarketingowych drogą elektroniczną, a także potwierdzenie, że wszelkie uzgodnienia, zawiadomienia, publikacje i inne informacje przesyłane przez nas spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące przekazywania takich informacji w formie pisemnej. Klauzula ta nie ma wpływu na żadne ustawowe prawa klienta.

  Jaki jest zakres odpowiedzialności firmy LEGO System A/S? Nie ponosimy żadnej innej odpowiedzialności niż ta, która wynika z prawa ustawowego. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty, w tym między innymi za stratę lub uszkodzenie danych w wyniku korzystania z dowolnej strony internetowej Grupy LEGO.

  Czy zdjęcia produktów przedstawione na stronie internetowej są dokładne? Zdjęcia produktów przedstawione na naszej stronie internetowej służą tylko jako ilustracje. Staramy się, aby dokładnie odzwierciedlały nasze produkty. Mogą jednak występować niewielkie różnice. Wszelkie wymiary są podawane w przybliżeniu, a odwzorowanie kolorów jest na tyle dokładne, na ile pozwalają na to warunki fotograficzne i edytorskie. Należy pamiętać o tym, że kolory mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od kalibracji i ustawień monitorów użytkowników. Dbałość o szczegóły jest dla nas bardzo ważna. Niemniej jednak mogą zdarzyć się błędy. W takim wypadku zawsze poprawiamy błąd i zamieszczamy prawidłowe informacje.

  Czy produktów kupionych w sklepie internetowym można używać do celów komercyjnych? Nie. Produkty sprzedawane w sklepie LEGO są przeznaczone wyłącznie do użytku konsumenckiego i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, takich jak kampanie promocyjne, marketing i PR. Nie pozwalamy również na kojarzenie naszych klocków z nazwą ani logo jakiejkolwiek firmy. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Fair Play.

  Co się stanie, jeśli niektóre z niniejszych Zasad i warunków zostaną uznane za nieważne lub niewiążące? Jeżeli jakaś część niniejszych Zasad i warunków jest albo stanie się nieważna lub niewiążąca i przez to niewykonalna, nie naruszy to ważności i skuteczności pozostałych postanowień niniejszych Zasad i warunków.

  Jakiemu prawu podlegają te zasady? Niniejsze Zasady i warunki podlegają wyłącznie prawu duńskiemu, z wyjątkiem przepisów międzynarodowego prawa publicznego. Wszelkie spory wynikające z zakupów dokonywanych w sklepie LEGO podlegają wyłącznej jurysdykcji duńskich sądów. Zawierając umowę, należy pamiętać, że nie narusza to ustawowych praw konsumenta.
   

  Formularz odstąpienia od umowy

  (niniejszy formularz należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

  - Do: LEGO SYSTEM A/S, nr rej. 47458714, Aastvej 1, DK-7190 Billund:

  - Niniejszym zawiadamiam/zawiadamiamy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od umowy kupna-sprzedaży następujących produktów (*):

  - Data złożenia zamówienia (*)/data doręczenia (*):

  - Imię i nazwisko konsumenta:

  - Adres konsumenta:

  - Podpis konsumenta (tylko wówczas, gdy formularz jest wysyłany w formie papierowej),

  ___________________________
  (*) Niepotrzebne usunąć

  W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumentów z Niemiec, Szwajcarii lub Holandii, gdy produkty zostały dostarczone na podstawie faktury, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu 00-800-5346-1111 w celu uzyskania informacji o procedurze zwrotu.