Stawiamy naszą społeczność na pierwszym miejscu. Ważna aktualizacja odnośnie Covid-19. Dowiedz się więcej >>Więcej

Stawiamy naszą społeczność na pierwszym miejscu. Ważna aktualizacja odnośnie Covid-19. Dowiedz się więcej >>Więcej

Sposoby płatności

Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej, polecenia zapłaty lub na podstawie faktury. Można również wykorzystać punkty VIP lub karty podarunkowe.

Karta kredytowa i karta debetowa:

Akceptujemy płatności kartami MasterCard i Visa. Karta kredytowa klienta zostanie obciążona po wysłaniu zamówienia. Transakcje dokonywane w sklepie shop.LEGO.com są zabezpieczone przy użyciu najwyższych standardów szyfrowania SSL (więcej informacji można uzyskać, klikając „Informacje dotyczące strony”).

Przy składaniu zamówienia przeprowadzimy autoryzację karty kredytowej. W ramach procesu autoryzacji bank klienta zablokuje na jego koncie kwotę odpowiadającą należności za złożone zamówienie. Kwota zablokowana na poczet należności za złożone zamówienia zostanie ponownie udostępniona po upływie czasu wyznaczonego przez bank klienta. Szczegółowe informacje można uzyskać w banku.

PayPal:

Akceptujemy płatności za pośrednictwem serwisu PayPal. Po wybraniu usługi PayPal jako metody płatności klient zostanie przekierowany do serwisu PayPal i poproszony o zalogowanie na swoim koncie. Następnie zostanie ponownie wyświetlona strona LEGO.com, na której będzie można sfinalizować zamówienie.


System płatności LEGO jest oparty na standardzie SSL, co oznacza, że informacje dostarczane w związku z transakcją są chronione za pomocą szyfrowania.

Polecenie zapłaty:

Płatność na podstawie polecenia zapłaty może być zrealizowana wyłącznie, jeżeli miejscem dostawy i fakturowania są Niemcy. Rachunek klienta zostanie obciążony po wysłaniu zamówienia ze sklepu LEGO®. Należy zadbać o udostępnienie środków na rachunku. Częściowe obciążenia rachunku nie są akceptowalnym sposobem płatności.

Faktura:

Płatność na podstawie faktury akceptujemy wyłącznie w Niemczech, Szwajcarii i w Holandii. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zażądania przedpłaty lub płatności kartą kredytową za dowolne zamówienie.

Płatność na podstawie faktury może być zrealizowana wyłącznie wówczas, gdy miejscem dostawy i fakturowania są Niemcy, Szwajcaria lub Holandia. Pełną płatność za zamówienie należy uregulować w ciągu 18 dni od otrzymania zamówionych towarów i faktury. Jeżeli w tym czasie płatność nie zostanie zrealizowana, uznamy to za naruszenie umowy wynikające z opóźnienia płatności i będziemy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 5 procent powyżej bazowej stopy procentowej. W świetle prawa zamówione towary pozostaną naszą własnością do czasu, aż otrzymamy za nie zapłatę w pełnej wysokości. Zanim dług zostanie przekazany do windykacji, wysyłamy maksymalnie trzy (3) przypomnienia o uregulowaniu należności za fakturę.

Zamówienie i faktura powinny zostać dostarczone do zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych). W przypadku opóźnień w dostawie zamówionych towarów lub faktury, prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe, w tym numer telefonu, który jest bezpłatny we wszystkich krajach realizujących zamówienia składane w sklepie LEGO, można znaleźć na stronie service.LEGO.com. W większości krajów europejskich można również kontaktować się z nami pod numerem 00-800-5346-1111 (w przypadku połączeń z bezpłatnym numerem z telefonu komórkowego operator sieci komórkowej może naliczyć opłatę za połączenie). Faktury można zachować jako dodatkową dokumentację dokonanych zakupów.

Nie ma możliwości uzyskania rabatu przy płatności gotówką. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania płatności kartą kredytową lub przedpłaty za dowolne zamówienie. Tytuł prawny do wszystkich produktów nie zostanie przekazany nabywcy do momentu uiszczenia całości należności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dodatkowe opłaty, które mogą być naliczane przez banki w przypadku transakcji międzynarodowych.