Przestrzeganie zasad w Grupie LEGO — zgłoszenia

ZGŁOSZENIA

Infolinia LEGO ds. przestrzegania zasad dla podmiotów zewnętrznych spoza Grupy LEGO

Jeśli któryś z podmiotów zewnętrznych spoza Grupy LEGO przypuszcza, że naruszono jakiekolwiek przepisy prawa, Zasady Odpowiedzialnego Biznesu Grupy LEGO, zasady obowiązujące w Grupie LEGO, standardy czy zasady postępowania, lub ma takie podejrzenie, powinien skorzystać z infolinii LEGO ds. przestrzegania zasad. To usługa świadczona poufnie przez niezależną firmę NAVEX, pozwalająca każdemu z podmiotów zewnętrznych spoza Grupy LEGO zgłaszać naruszenia.

  • Zgłoszenia można dokonać przez Internet lub telefonicznie.
  • Udostępnione informacje zostaną przekazane przez NAVEX Grupie LEGO z zachowaniem zasad poufności. Zgłaszający może wybrać, czy poda swoje nazwisko, czy nie.
  • Wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem infolinii LEGO ds. przestrzegania zasad będą przetwarzane w sposób poufny przez specjalnie przeszkolonych w tym celu pracowników Grupy LEGO.
  • Wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone. Wolimy otrzymać zgłoszenie w sprawie, która okaże się nieistotna, niż nie otrzymać zgłoszenia i przez to nie zająć się jakąś ważną kwestią.
  • Infolinia LEGO ds. przestrzegania zasad nie jest usługą świadczoną w sytuacjach kryzysowych: prosimy nie używać tej strony do zgłaszania zdarzeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia lub mienia. Zgłoszenia wysyłane tą drogą mogą nie zostać sprawdzone wystarczająco szybko. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, należy skontaktować się z lokalnym służbami ratowniczymi i/lub lokalnymi władzami.

CO ZGŁASZAĆ

ZGŁASZAĆ należy problemy etyczne, przypadki naruszenia zasad lub podejrzenia naruszenia zasad związanych z prowadzoną przez Grupę LEGO działalnością

Prosimy zgłaszać:

  • jakiekolwiek przypadki naruszenia lub podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  • jakiekolwiek przypadki naruszenia lub podejrzenia naruszenia Zasad Odpowiedzialnego Biznesu Grupy LEGO;
  • jakiekolwiek przypadki naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad Grupy LEGO;
  • jakiekolwiek przypadki naruszenia lub podejrzenia naruszenia standardów postępowania, np. przypadki prześladowania, gnębienia, wiktymizacji i dyskryminacji; lub
  • zasadne podejrzenia nieprzestrzegania wymogów prawnych, księgowych lub regulacyjnych, jak również wszelkie wątpliwe zachowania

Zapytania przeznaczone do działu obsługi klienta nie są obsługiwane przez infolinię LEGO ds. przestrzegania zasad — w tym celu należy się skontaktować z naszym zespołem ds. obsługi klienta tutaj.

Zero tolerancji dla działań odwetowych

Chcemy, żeby wszyscy zgłaszający naruszenia lub zasięgający porady mogli czuć się bezpiecznie. Grupa LEGO nie toleruje działań odwetowych wobec osób zgłaszających problemy lub uczestniczących w dochodzeniu.

Zgłaszanie naruszeń i wątpliwości lub proszenie o pomoc wymaga odwagi i często to, co nas powstrzymuje, to obawa przed reakcją innych. Każdy przypadek działań odwetowych wobec podmiotów zewnętrznych, które miały miejsce na skutek zgłoszenia naruszenia, powinien również zostać zgłoszony.

Należy przy tym pamiętać, że fałszywe oskarżenia nie będą tolerowane. Co więcej, zgłoszenie naruszenia nie zwolni podmiotu zewnętrznego z poniesienia odpowiedzialności za własne uchybienia.