Kopaka — Zjednoczyciel Lodu

Kopaka jest szlachetny i powściągliwy. Przestrzega własnego rygorystycznego kodeksu moralnego, zawsze dąży do ideału i stara się „robić to, co należy”. Z tego powodu w oczach innych Toa często uchodzi za nieco zdystansowanego. Na szczęście i jemu zdarza się pobłądzić, więc reszta bohaterów wie, że tak samo jak oni, Kopaka jest zwykłym Toa.

  • BIONICLE Characters 2016