Ønsker du å kjøpe murstein? Du kan nå kjøpe et utvidet utvalg deler gjennom Pick a Brick som inkluderer deler som tidligere kun var tilgjengelig for kjøp gjennom Bricks & Pieces. Klikk på Kjøp murstein for å prøve det ut!