Alle er helt fantastiske | LEGO.com

Alle er helt fantastiske

LEGO konsernet jobber hele tiden for å bygge en mer mangfoldig og inkluderende organisasjon som har plass til alle. Målet vårt er å nå fram til og inspirere alle barn (og voksne!) i verden. Vi er overbeviste om at LEGO® lek passer for alle, uavhengig av etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og hvem du er glad i. Og på denne siden finner du noen av måtene vi gir uttrykk for denne overbevisningen på. ♥

Derfor designet jeg settet «Alle er helt fantastiske»

«Hvis noen hadde gitt meg dette settet da jeg kom ut, ville jeg vært utrolig lettet over å få vite at det fantes noen som stod på min side. Å vite at det finnes noen der ute som sier «Jeg er glad i deg, jeg tror på deg, og jeg vil alltid stille opp for deg.»

Matthew Ashton, Vice President of Design i LEGO konsernet

Vi feirer med LEGO® klosser

I anledning Pride har vi bedt AFOL-medlemmene våre om å bygge noe som viser hva Pride betyr for dem. Her ser du noen av favorittene våre.

Pride, paradeflåte

Regnbuetre

Et menneske som alle andre

La oss bygge broer

Naturens regnbueflagg

La oss male et annet bilde

Klossebygde flagg

Alle er helt fantastiske + IKEA BYGGLEK

Pride

LHBTQIA+ på arbeidsplassen: LEGO® Employee Advocacy

LEGO konsernet har både globale og lokale Employee Advocacy-grupper. Disse gruppene består av engasjerte frivillige fra alle deler av organisasjonen, som jobber med mangfold og inkludering. De jobber sammen for å gjennomføre interne initiativer og arrangementer som tar for seg lokale behov.

Partnerskap på arbeidsplassen

LEGO konsernet jobber hele tiden for å skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Derfor samarbeider konsernet med Workplace Pride, Stonewall og Open for Business for å utarbeide strategier og programmer som støtter de av våre medarbeidere som identifiserer seg som LHBTIQA+ og forbundsfeller i hele organisasjonen.